Treść strony: Pomorska Strefa Ekonomiczna

 • Logo Pomorskiej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gminie Łysomice

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego utworzonych zostało 17 podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które łącznie obejmują 880 ha. W powiecie toruńskim objętych granicami PSSE jest 181,5 ha, z czego 179 ha znajduje się w Podstrefie Łysomice. Na terenach PSSE w województwie kujawsko-pomorskim działa 48 inwestorów, z czego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Łysomice otrzymało 17 przedsiębiorców, a ponadto 3 firmy działają bez zezwolenia strefowego, tzn. nie korzystają z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne.

Podstrefa powstała w 2006 roku i w całości dedykowana była pod zamkniętą inwestycję japońską. Ze względu na kryzys finansowy i produkcyjny na rynku światowym w 2008/2009 roku, większa część przedsiębiorstw zadecydowała o zamknięciu działalności produkcyjnej w Polsce. Ich zakłady z halami produkcyjnymi trafiły na rynek wtórny, co umożliwiło zainwestowanie wielu rodzimym firmom, także toruńskim. W Podstrefie nie ma wiodącej branży, przedsiębiorstwa reprezentują różne branże, od produkcji sprzętu elektronicznego UMC Poland sp. z o.o., Poland Tokai Okaya Manufacturing sp. z o.o., przez produkcję urządzeń pomiarowych Apator S.A., wyroby metalowe w tym znaki drogowe Tioman sp. z o.o. sp.k., produkcja elementów metalowych w postaci dociętych na wymiar arkuszy blach nierdzewnych i aluminiowych Nova Metale sp. z o.o., zabudowy aut specjalistycznych B.A.U.S. AT sp. z o.o., wyroby z gumy i tworzyw sztucznych Boryszew Tensho Poland sp. z o.o., akcesoria meblowe Katarzynki Akcesoria Meblowe sp. z o.o., usługi logistyczne po produkcję artykułów spożywczych Vital sp. z o.o. . Podmiotami świadczącymi usługi logistyczne są dwie firmy YUSEN Logistics Polska sp. z o.o. oraz Nissin Logistics Poland sp. z o.o. Całkowita powierzchnia magazynów usługowo-logistycznych wynosi ok. 65 tys. m² i na ten moment wszystkie powierzchnie są użytkowane z umowami z długim terminem najmu. Aktualnie w Podstrefie Łysomice zatrudnionych jest ok. 3 tys. pracowników.

W celu realizacji zadań dotyczących obsługi projektów inwestycyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego utworzone zostało dedykowane Biuro Strefy w Toruniu, które działa od 2006 r.

Aby rozpocząć działalność w strefie, przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej SSE musi spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Procedowana ustawa, która jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zastąpi dotychczasowy system funkcjonujący w 15 specjalnych strefach ekonomicznych, rozciągając preferencje na całą Polskę, a ponadto zostanie wprowadzony nowy mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Proponowane rozwiązanie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Polski przez stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi małych i średnich polskich przedsiębiorstw oraz lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć gospodarczych. W ustawie zakłada się wzmocnienie roli spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora. Spółki, które do tej pory zarządzały specjalnymi strefami ekonomicznymi staną się głównym punktem kontaktu w regionie (w ramach systemu obsługi przedsiębiorcy) oraz regionalnym punktem kontaktu, jeśli chodzi o pomoc publiczną w obszarze zwolnień podatkowych i dotacji rządowej.


Informacje dodatkowe:

Całkowita powierzchnia Crystal Parku – ok. 180 ha.

Teren w pełni uzbrojony w infrastrukturę techniczną (wod-kan, gaz, sieć deszczowa, teletechniczna, drogi wew., GPZ).

Wolne nieruchomości niezabudowane do sprzedaży – ok. 45 ha (największy obszar – 30 ha).

Całkowita wielkość zatrudnienia na dzień 30.06.2017 r. – ok. 2700 pracowników.

 • Mapa pomorskiej strefy ekonomicznej

Podstrefa  Łysomice - inwestorzy

 • Katarzynki Akcesoria Meblowe sp. z o.o. - producent akcesoriów meblowych. Firma produkuje nie tylko detale plastikowe, ale także szeroki zakres asortymentu z metalu i aluminium.
 • BAUS AT sp. z o.o. – producent pojazdów specjalistycznych.
 • Vital sp. z o.o. – producent wyrobów półcukierniczych i galanterii piekarniczej (wyroby o przedłużonej przydatności do spożycia).
 • PKP CARGO S.A. – transport.
 • Orion Electric Poland sp. z o.o. – produkcja tv.
 • Kreis Pack sp. z o.o. – producent foremek aluminiowych, kubków, opakowań i pojemników tworzonych metodą termoformowania oraz wtrysku. Są to przede wszystkim opakowania do żywności, jednak w praktyce ich zastosowanie jest niemal nieograniczone.
 • For Nature Solutions sp. z o.o. – produkcja peletu.
 • Nissin Logistics Poland sp. z o.o. – transport/ magazynowanie.
 • Mueller Fabryka Świec S.A. – produkcja świeczek.
 • UMC Poland sp. z o.o. – produkcja TV.
 • Apator S.A. - producent aparatury łączeniowej oraz pomiarowej. W oparciu o wieloletnie doświadczenia firma wykreowała autorskie rozwiązania w zakresie odczytu i rozliczania mediów użytkowych (przedpłatowe i kredytowe liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, wodomierze, czujniki temperatury).
 • YUSEN Logistics (Polska) sp. z o.o. – transport/ magazynowanie.
 • Tioman sp. z o.o. sp.k. – produkcja znaków drogowych (znaki i tablice drogowe, znaki aktywne i podświetlane LED, konstrukcje wsporcze, artykuły bezpieczeństwa drogowego, bariery drogowe, systemy informacji miejskiej), meble miejskie (przystanki, ławki, stojaki rowerowe, wiaty rowerowe).
 • Nova Metale sp. z o.o. - produkcja elementów metalowych w postaci dociętych na wymiar arkuszy blach nierdzewnych i aluminiowych.
 • Boryszew Tensho Poland Sp.  z o.o. - firma zajmująca się formowaniem wtryskiem elementów z tworzyw sztucznych. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników, posiada również profesjonalnie nadzorowany system jakości, a także wyjątkowy park maszynowy składający się między innymi z 22 wtryskarek, ekologicznych linii malarskich na farby wodorozcieńczalne oraz szerokiego zakresu urządzeń montażowych.
 • Poland Tokai Okaya Manufacturing sp. z o.o. – firma działa w branży elektromaszynowej, dostarczając  na rynek wysokiej klasy metalowe elementy  tłoczone – podzespoły dla branży samochodowej, branży AGD i energetyki odnawialnej oraz komponentów do produkcji paneli i telewizorów ciekłokrystalicznych LC.
 • Sohbi Craft Poland sp. z o.o. – produkcja i montaż komponentów dla gigantów rynku urządzeń elektronicznych oraz branży motoryzacyjnej, pozwala dostarczać produkty na najwyższym poziomie jakościowym. 

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=