Treść strony: Fundacja "Pro Futuro"

Fundacja PRO FUTURO ul. Łąkowa 15, 87-148 Łysomice, tel. 56 678-37-20
www.fundacja-edu.pl
fundacja@fundacja-edu.pl

Misją Fundacji PRO FUTURO jest wspieranie wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza w formie edukacji wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Szczególnie są nam bliskie wszelkie działania dotyczące: kultury, spraw społecznych, demokracji i praw człowieka.

W 2009 roku Fundacja „Pro Futuro” złożyła do Urzędu Marszałkowskiego projekt na realizację zadania  "Przedszkole Pod Klonowym Listkiem", który  został zakwalifikowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie 3 lat realizacji Projektu, przez nauczycielkę wychowania przedszkolnego, będą prowadzone zajęcia edukacyjne z grupą 15 dzieci w wymiarze 5 godzin zegarowych dziennie przez 5 dni w tygodniu, w ciągu 11 miesięcy w roku z kilkudniowymi przerwami w okresach świątecznych. W tym samym czasie będą prowadzone zajęcia (zabawy i inne formy aktywności) wyłącznie w j. angielskim przez native speakera w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dziennie.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=