Modernizacja sieci wodociągowej w Łysomicach

W dniach od 28.08.20 r. - 15.09.20 r. możliwe przerwy w dostawie wody ze względu na modernizację sieci w miejscowości Łysomice.

Dotyczy miejscowości Łysomice, Lulkowo, Zakrzewko.

Prosimy pamiętać o spuszczeniu mętnej wody powstałej w wyniku przerw. Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes ZUK
Zdzisław Gawroński

Rosnące zainteresowanie bonem turystycznym

Pod koniec wakacji rośnie zainteresowanie bonem turystycznym nie tylko wśród rodziców, ale także wśród branży turystycznej. Nie trzeba spieszyć się z wykorzystaniem tych środków. Bon jest ważny do 31 marca 2022r.  Co istotne,  można nim płacić wielokrotnie, aż do jego wyczerpania...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy...

Niezwykły jubileusz. Pani Maria Gronowska skończyła 100 lat

25 sierpnia obchodziliśmy w Gminie Łysomice niezwykły Jubileusz. Pani Maria Gronowska skończyła 100 lat. Z tej okazji Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski przekazali na ręce dostojnej Jubilatki list gratulacyjny, oraz prezent.

To doniosły moment i niecodzienna chwila. Jubileusz Pani Marii jest swoistą nagrodą za własną dbałość o zdrowie, a przede wszystkim dowodem na prawdziwy hart ducha, siłę charakteru i dystans do świata i samej siebie.
 
Była Pani świadkiem całego wieku historii,
a długie lata życia zapewne są skarbnicą
wielu cennych i niezapomnianych doświadczeń,
które przekazane przyszłym pokoleniom,
będą wskazówką do życia w obecnych czasach.  

W 100 rocznicę urodzin z należytym Pani szacunkiem
mamy zaszczyt przekazać Pani
w imieniu Samorządu Gminy Łysomice
oraz wszystkich mieszkańców
serdeczne gratulacje, wyrazy uznania
dla przeżytych lat oraz życzenia zdrowia,
spokoju i pogody ducha.

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy                                                    Wójt Gminy Łysomice
                                                                                Robert Kożuchowski                                                                      Piotr Kowal

 
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii

Adam Leon Czarliński z Zakrzewka 100 lat temu został pierwszym Starostą Toruńskim

W sierpniu mija 100 letnia rocznica kiedy urodzony w Zakrzewku ADAM LEON MICHAŁ CZARLIŃSKI SCHEDLIN został pierwszym starostą toruńskim w odrodzonej Polsce.

Urodził się w Zakrzewku 29 września 1870 r. Pochodził ze znanego i zasłużonego rodu Czarlińskich, używających przydomka Schedlin. Jego brat Jan prowadził własne przedsiębiorstwo w Sopocie, a potem w Chełmży. Siostra Kazimiera wyszła za mąż za Kazimierza Sztrela z Czarnic pod Chojnicami, a siostra Eleonora była żoną Stanisława Moczyńskiego, adwokata z Bydgoszczy. Adam Czarliński ukończył gimnazjum toruńskie i studiował rolnictwo oraz ekonomię na Uniwersytecie Berlińskim. Przez rok służył w pruskim wojsku. Od 1895 r. sprawował funkcję sekretarza zarządu Towarzystwa Rolniczego w Chełmży. Po praktyce gospodarskiej w roku 1898 przejął na własność majątek rodzinny Zakrzewko. Przez ponad czterdzieści lat prowadził swoje wzorowe gospodarstwo.

Adam Czarliński był wielokrotnym członkiem Rady Patronackiej Kółek Rolniczych i toruńskim wicepatronem Kółek Rolniczych. W latach 1905–1929 należał do Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Działając w Towarzystwie Czytelni Ludowych, pełnił też w latach 1911–1919 funkcję bibliotekarza powiatowego w Toruniu. Jako prezes aktywnie uczestniczył w pracach Powiatowego Komitetu Wyborczego w Toruniu w latach 1912–1918. W latach 1918–1919 brał czynny udział w działaniach mających na celu powrót Pomorza do Polski.

W listopadzie 1918 r. Adam Czarliński utworzył toruńską Straż Ludową i wybrano go na prezesa Powiatowej Rady Ludowej w Toruniu. Dwór w Zakrzewku był jednym z punktów przerzutowych do Wojska Polskiego, w których werbunku dokonywali jego syn Leon i stryjeczny brat Wincenty, dziedzic Brąchnówka. Do majątku Zakrzewko wiosną i latem 1919 r. z całego Pomorza przyjeżdżali ochotnicy do armii polskiej, których po zaopatrzeniu potajemnie przemycano przez granicę w Lubiczu do wolnej Polski. W latach 1918–1919 w Lubiczu znajdował się punkt potajemnego przemycania ochotników do armii polskiej przez granicę byłej Kongresówki do wolnej Polski. Całą akcją kierował Adam Schedlin-Czarliński, który brał czynny udział w działaniach mających na celu powrót Pomorza do Polski. Natychmiast po wybuchu rewolucji listopadowej w 1918 r. w Niemczech zajął się zorganizowaniem Powiatowej Rady Ludowej w Toruniu. Do jego majątku w 1919 r. z różnych stron Polski przyjeżdżali wówczas owi ochotnicy, którzy po odpowiednim zaopatrzeniu (również w gotówkę) przekraczali następnie granicę w Lubiczu. W ten sposób, mimo nadzwyczajnej czujności „Grenzschutzu”, przez Zakrzewko przeszło około 2000 ochotników. W lipcu 1919 r. Niemcy aresztowali Adama i Marię Czarlińskich, ale po złożeniu przez nich wyjaśnień małżonkowie zostali uwolnieni. Zarekwirowano wówczas sześć koni z majątku w Zakrzewku. Z polecenia Naczelnej Rady Ludowej od 1 sierpnia 1919 r. Adam Czarliński pełnił funkcję Delegata Rządu Polskiego przy landracie pruskim w Toruniu. Zainicjował on także w tym czasie powstanie jedynego na Pomorzu dwudziestoosobowego umundurowanego oddziału żandarmerii polskiej, składającego się głównie z członków Organizacji Wojskowej Pomorza. Jako komisaryczny starosta 17 stycznia 1920 r. przejął władzę w powiecie toruńskim. Jako również pierwszy przedstawiciel władz przywitał 18 stycznia 1920 r. wkraczające na Pomorze po 148 latach niewoli oddziały Wojska Polskiego. 1 sierpnia 1920 r. Adam Czarliński został starostą powiatu toruńskiego. Poczynił on duże starania, aby należycie przygotować i zorganizować urzędy polskie na podległym sobie terenie. Miał znaczne trudności do pokonania, ponieważ powiat toruński należał do najbardziej zniemczonych na Pomorzu. Urzędy powiatowe przejęte były od Niemców i nie posiadały wykwalifikowanego personelu, bo urzędników niemieckich trzeba było zastąpić Polakami. Dobranie i wyszukanie kandydatów na poszczególne urzędy wymagało niemałego wysiłku. Energia i pracowitość Czarlińskiego przykładnie działały na podległy mu  personel urzędniczy. W szybkim tempie usuwano w urzędach wszelkie ślady niemieckie, a od połowy 1920 r. korespondencja urzędowa prawie wyłącznie odbywała się w języku polskim. Niemałe zasługi położył także Czarliński dla powiatu w okresie inwazji bolszewickiej na Polskę w 1920 r., gdy z pomocą swego syna Leona dostarczył dla Armii Ochotniczej 180 koni z powiatu i znaczne ilości rozmaitego taboru. Zorganizował też oddział konny z 35 byłych żołnierzy, utrzymujący łączność pomiędzy oddziałami wojskowymi, zapewniając im żołd z własnych funduszy. Poświęcenie całego swojego czasu i energii na rzecz powiatu toruńskiego przyczyniło się do zaniedbania kondycji własnego majątku. W 1926 r. zmuszony był do sprzedania Owieczkowa za czwartą część wartości

W latach 20. XX w. dwór w Zakrzewku był miejscem spotkań towarzyskich. Częstym gościem właścicieli był wówczas między inymi generał Józef Haller. Papież Pius XI uhonorował Adama Czarlińskiego godnością tajnego świeckiego szambelana Jego Świętobliwości. Odznaczono go także między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości. W latach 30. XX w. A. Czarliński był sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Toruniu, członkiem zarządu Towarzystwa Opieki nad Dziećmi, członkiem Powiatowej Rady Komunalnej Kasy Oszczędności i jednym z większych akcjonariuszy cukrowni w Chełmży.

Adam Czarliński od samego początku II wojny światowej był kilkakrotnie aresztowany, ale za każdym razem hitlerowcy zwalniali go ze względu na podeszły wiek i wstawiennictwo u Niemców byłych pracowników majątku. Czarlińskich usunięto z Zakrzewka w 1941 r. Do końca wojny Adam Czarliński przebywał w majątku Borek w powiecie toruńskim wraz z córką Aleksandrą Jatelnicką i jej dziećmi. Po wycofaniu się hitlerowców z Pomorza Czarliński wrócił do rodzinnego majątku, skąd w połowie 1945 r. został wywłaszczony. Zamieszkawszy w Chełmży, Adam Czarliński nie angażował się już w życie społeczne i polityczne. Zmarł 30 kwietnia 1956 r. w Chełmży. Pochowano go w grobowcu rodzinnym w Papowie Toruńskim.

Źródło:
Słownik biograficzny Powiatu Toruńskiego, pod redakcją Macieja Krotofila, Waldemara Rozynkowskiego
tekst Marek Pawłowski

 • grobowiec rodu Czarlińskich

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń...

Akcja społeczna #TylkoNaLegalu. Stypendium dla studenta za kreatywność!

Wakacje to czas relaksu. Czasami jednak warto połączyć przyjemne z pożytecznym. A idealną okazją do tego jest nowa akcja społeczna pod hasłem #TylkoNaLegalu. W konkursie główną nagrodą jest stypendium do 5 tys. złotych!...

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

Tylko do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu koronawirusa mogą ubiegać się o 1400zł dodatku solidarnościowego. W województwie kujawsko-pomorskim dodatek solidarnościowy otrzymało dotychczas ponad 10,5 osób na kwotę niemal 14 mln zł. W całym kraju wartość wypłaconego dodatku solidarnościowego sięgnęła prawie 253 mln zł...

50 mln zł dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin składania dokumentów to 31 sierpnia. W przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data ich nadania...

Tradycyjne konkursy dożynkowe

Tegoroczne żniwa bez corocznego święta plonów. Dożynki z powodu trwającej epidemi zostały odwołane. Jednak zachowujemy tradycje konkursowe i zachęcamy do udziału w dwóch kolejnych konkursach.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ NALEWKĘ

 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Łysomice.
 2. Konkursem objęci są mieszkańcy Gminy Łysomice.

CEL KONKURSU

 1. Promocja gminnych tradycji nalewkarskich.
 2. Odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.
 3. Wyłonienie najlepszej nalewki w Gminie Łysomice.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.
 2. Do Konkursu zgłaszać można nalewki, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia od dnia 14 sierpnia do dnia 14 września 2020 r. do godz. 15:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy Łysomice.  Należy wypełnić Kartę Zgłoszenia i pozostawić nalewkę z metryczką.
 4. Do każdej nalewki należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz metryczkę umieszczone w kopercie. Należy odpowiednio połączyć butelkę z nalewką razem z kopertą zawierającą dane uczestnika.
 5. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia max. 3 nalewek.

KRYTERIA OCENY

 1. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu, gwarantowanych przez Organizatora i wyłaniają zwycięzców.
 2. Komisja Konkursowa wybierze 3 najsmaczniejsze nalewki oceniając je wg następujących kryteriów:  smak,  oryginalność składników.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się do 30 września 2020 roku na stronie internetowej www.lysomice.pl
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
 5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu.

NAGRODA

Dla zwycięzców przeznaczone zostaną nagrody rzeczowe

 

KONKURS NA NAJSMACZNIEJSZY CHLEB DOŻYNKOWY

 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Łysomice.
 2. Konkursem skierowny jest do mieszkańców gminy Łysomice i jest konkursem indywidualnym.

CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest kultywowanie i upowszechnianie polskich tradycji obrzędowych
 2. Promocja walorów wsi
 3. Wyłonienie najsmaczniejszego chleba dożynkowego wypiekanego tradycyjną metodą.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.
 2. Konkurs skierowany jest do indywidualnych mieszkańców z terenu Gminy Łysomice
 3. Jeden mieszkaniec może dokonać zgłoszenia na tylko jeden chleb
 4. Konkursowy chleb należy dostarczyć dnia 24 września 2020 roku do godziny 15:15 w urzędzie gminy Łysomice
 5. W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła cztero- osobową komisję konkursową w celu degustacji i wizualnej oceny konkursowych chlebów.

KRYTERIA OCENY

 1. Walory smakowe
 2. Estetyka wykonania, najciekawsza koncepcja
 3. Estetyka prezentacji
 4. Subiektywne wrażenia komisji.

NAGRODA

Dla zwycięzców przeznaczone zostaną nagrody rzeczowe

TERMINY

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do dnia 30 września 2020 r.

 • konkurs dożynkowy
 • konkurs dożynkowy

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń...

Łysomice czwartą najbogatszą gminą wiejską w województwie

Gmina Łysomice zajęła czwarte miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w najnowszym rankingu zamożności miast i gmin w Polsce opublikowanym przez pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota".

Czasopismo “Wspólnota” opublikowało ósmy ranking zamożności miast i gmina w Polsce. W tegorocznym zestawieniu podobnie jak we wcześniejszych edycjach autorzy - prof. Paweł Swieniewicz i Julita Łukomska z Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego - badając sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego brali pod uwagę czynniki takie jak: dochody własne samorządów, w tym wpływy z podatków dochodowych oraz subwencje przyznane w ubiegłym roku.

Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu - piszą autorzy.

Zsumowane dochody zostały podzielone przez liczbę mieszkańców na terenie danego samorządu. Właśnie dochód “per capita” stanowił podstawę do opracowania zestawienia najbogatszych jednostek administracji lokalnej. Jak wypadła w nim nasza gmina?

Dochód przypadający na jednego mieszkańca wyniósł w 2019 roku dokładnie 4282,64 zł. Pozwoliło to zająć czwartą lokatę w całym województwie kujawsko-pomorskim. W rankingu z zeszłego roku mieliśmy dochód per capita na poziomie 3894,61. Te prawie 390 zł więcej spowodowało, że wśród gmin wiejskich w Polsce awansowaliśmy z 114. pozycji na 99. lokatę.  w samym województwie wyprzedziliśmy gminę Osie.

W kujawsko-pomorskiem najbogatsza jest gmina Osielsko (powiat bydgoski), w której dochód na mieszkańca w 2019 roku wyniósł 5652,24 złotych. W całym kraju niezmiennie od lat liderem wśród gmin wiejskich jest Kleszczów (województwo łódzkie). Na terenie tej gminy działają Elektrownia Bełchatów oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. W niej na każdego z mieszkańców przypada prawie 38 tys. zł.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - Rejon Dystrybucji Toruń

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - Rejon Dystrybucji Toruń...

Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy. Sierpień to ostatni miesiąc, w którym osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy.
W województwie kujawsko-pomorskim z tej formy pomocy skorzystało już ponad 10 tys. osób. Kwota wypłaconej w regionie pomocy wynosi niemal 13,3 mln. zł.

Ponad 546 tys. wydanych bonów turystycznych na kwotę 468 mln zł

Ponad 546 tys. wydanych bonów turystycznych na kwotę 468 mln zł
Polacy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS aktywowali już ponad 546 tys. bonów turystycznych na kwotę ok. 468 mln zł. Z każdym dniem rośnie również liczba podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu. Bonem można zapłacić już u ponad 14,1 tys. zarejestrowanych podmiotów turystycznych...

W najbliższy piątek placówki ZUS będą nieczynne

W najbliższy piątek placówki ZUS będą nieczynne

W piątek, 14 sierpnia sale obsługi klientów w placówkach ZUS będą nieczynne. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej. Jeśli mamy sprawy do załatwienia w ZUS, nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Zgodnie z Kodeksem Pracy, 14 sierpnia jest dniem wolnym dla pracowników ZUS, za dzień świąteczny – sobotę 15 sierpnia.

Korzystne przeliczenie dla rocznika 1953

Ubezpieczeni urodzeni w 1953 roku doczekali się ustawy zmieniającej, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. Mogą na jej mocy ustalić wysokość emerytury powszechnej po raz pierwszy lub ponownie przeliczyć wysokość emerytury, a także renty rodzinnej bez pomniejszania o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych...

Konkurs plastyczny "DZIECIĘCA WIZJA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO"

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym związanym z tematyką dożynek
"DZIECIĘCA WIZJA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO"

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i polega na wykonaniu konkursowej pracy plastycznej przedstawiającej pomysł na dożynkowy wieniec. Prace należy wykonać na kartce A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „DZIECIĘCA WIZJA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO”

 1. Organizatorem konkursu plastycznego  jest gmina Łysomice i jest przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców gminy Łysomice.
 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej pomysł uczestnika na wieniec dożynkowy
 3. Konkurs ma na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
 4. Konkurs skierowany jest do najmłodszych  mieszkańców gminy Łysomice w następujących kategoriach wiekowych:
  - od od 4 do 10 lat
  - od 11 do 16 lat
 5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe, wykonane wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4.
 6. Prace podpisane należy nadesłać w formie elektronicznej- zdjęcia pracy i nadesłać ją na adres:
  j.paczkowska@lysomice.pl lub zamieścić w komentarzu pod postem na oficjalnym profilu FB Gmina Łysomice w dniu 10.08.2020r
  w terminie do 14 września 2020 roku. Prace zwycięzców będą wymagały złożenia w formie papierowej.
 7. W treści maila należy podać:
  - imię i nazwisko oraz wiek autora
  -  telefon kontaktowy
 8. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 9. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 10. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 września 2020 roku na stronie internetowej Gminy Łysomice, oraz fanpage’ u FB Gmina Łysomice.

 

 • Konkurs plastyczny
 • kprm strefy

Nowe zasady bezpieczeństwa Covid-19 od 08.08.2020 r.

 

Od 8 sierpnia w 19 powiatach mają obowiązywać nowe obostrzenia. Dotyczy to tych terenów, w których zanotowano wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w ostatnich dwóch tygodniach. Zmiany dotyczą m.in. zasad zasłaniania ust i nosa, a także zmniejszenia limitu osób w restauracjach, sklepach czy na imprezach. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji.

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, ale tylko w wybranych obszarach. Są to miejsca, w których wzrost zakażeń jest większy niż w pozostałych częściach Polski. Taka sytuacja dotyczy obecnie 19 powiatów z województw śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Dodatkowo podzieliliśmy je na dwie strefy: żółtą i czerwoną – z różnym zakresem obostrzeń. Pozostałe powiaty, które oznaczone są kolorem zielonym, obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa.

Dzisiaj do konsultacji publicznych ma trafić projekt rozporządzenia wprowadzający regionalne obostrzenia w wybranych powiatach. Przepisy mają obowiązywać od soboty 8 sierpnia.

 

Nowe zasady bezpieczeństwa – najważniejsze zmiany

W wyznaczonych powiatach zostaną wprowadzone obostrzenia, które dotyczą m.in.: obowiązku noszenia maseczek, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu.

Szczegóły dotyczące nowych zasad znaleźć można na stronach Ministerstwa Zdrowia.

Strefy zielone – dotychczasowe zasady wciąż obowiązują

Nowe reguły dotyczą jedynie wybranych powiatów. W pozostałych miejscach nadal obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa. Pamiętaj – epidemia wciąż trwa, dlatego wciąż musimy być ostrożni.

O czym warto pamiętać?

 • Zachowuj 1,5-metrowy dystans społeczny.
 • Zasłaniaj usta i nos, kiedy nie możesz utrzymać odpowiedniej odległości od innych, kiedy jesteś w sklepie lub komunikacji miejskiej.
 • Często myj ręce i unikaj dotykania twarzy.
 • Pobierz aplikację ProteGO Safe.

Poniżej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. oraz informacja o zakazach w strefie czerwonej i żółtej.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 64/08/2020

Toruń, dnia 10.08.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZN Nr 64/08/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 10.08.2020 do godz. 21:00 dnia 10.08.2020
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

 

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 63/08/2020

Toruń, dnia 9.08.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 63/08/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.08.2020 do godz. 22:00 dnia 09.08.2020
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.


Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz

Toruń, dnia 7.08.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 61/08/2020

Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 7.08.2020 r. do godz. 21:00 dnia 9.08.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
Źródło informacji: IMGW-PIB. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

10.08.2020

09.00-13.00

Stacja Obrowo 8,25,18,15 , Obrowo ulice Kolejowa, Mechaniczna, Mokra, Poziomkowa, Sadowa, Warszawska, Zębówiec

10.00-13.00

Stacja Pluskowęsy 10

08.00-14.00

Stacja Przeczno 2

07.00-09.00

Stacja Piątkowo 1 obw.300

08.00-12.30

Stacja Mała Nieszawka 7 obw.3 l.nap. Kwiatowa - Słoneczna

08.30-12.30

Stacja Dobrzejewice 6 obw.TR1 Dom Pom. Społecznej

11.08.2020

08.00-15.30

Stacja Grębocin 7 obw.300 , Mała Nieszawka ulice Dębowa, Jesienna, Kwiatowa, Letnia, Piaskowa, Słoneczna, Wiosenna, Wodociągowa

07.00-12.00

Stacja Mlewo 5 obw.100

10.00-14.00

Stacja Kamionki Małe 11 obw.600

08.30-12.30

Stacja Mlewo 5 obw.100

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 14 obw.200 Mała Nieszawka ulica Topolowa

10.00-14.00

Stacja Mała Nieszawka 6 obw. Cierpice Mała Nieszawka ulice Bliska, Dębowa, Nowa, Przyjazna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Wiosenna, Zacisze

12.08.2020

07.00-10.00

Stacja Dobrzejewice 10 obw .Leśniczówka

09.00-13.00

Stacja Miliszewy obw.200

10.00-14.00

Stacja Ogrodnictwo 4 obw. Rypińska 67/69

13.08.2020

07.30-10.30

Stacja Kameralna Mała Nieszawka ulice Dębowa, Jesienna, Kwiatowa, Letnia, Piaskowa, Słoneczna, Wiosenna, Wodociągowa

07.00-10.00

Stacja Grzywna 9 obw. Mirakowo

08.00-15.30

Stacja Grębocin  7 obw.300 Toruń ulice Gustlika, Honoratki, Józefa Chrzanowskiego, Kołowa, Pancernych, Rudego, Szarika, Twarda, Zakręt

10.00-13.00

Stacja Grzywna 7 obw .Antoniewo

08.00-12.30

Stacja Przeczno 1 obw.200

 • Plakat dotyczący konkursu testowego

Sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

Uwaga! Konkurs trwa do 15.09.2020 r.

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu, dostępny na stronie KRUS.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl.

 

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • Plakat informacyjny dot. serwisu polskibazarek.pl

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie” - kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do zapoznania się z platformą ogłoszeniową www.polskiebazarek.pl.

Platforma www.polskiebazarek.pl powstała z myślą o ułatwieniu kontaktów pomiędzy rolnikami i producentami żywności a konsumentami oraz umożliwieniu bezpośredniego i bezpiecznego dostępu do wysokiej jakości produktów lokalnych producentów. Na platformie można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik, bez marży pobieranej przez pośredników.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • Dzieci wracają do szkół i placówek

Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas wczorajszej konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w okresie pandemii.

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej przedstawił wczoraj, 5 sierpnia br. działania ministerstwa podejmowane w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalające na elastyczne formy nauczania – to najważniejsze z działań, które pozwolą na bezpieczną naukę w szkołach.

– 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – powiedział minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji.

Wytyczne GIS

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Harmonogram przygotowań

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił szczegółowy harmonogram działań MEN do rozpoczęcia roku szkolnego. Do połowy sierpnia będą gotowe niezbędne akty prawne MEN. Następnie zaczną się spotkania informacyjne z wojewodami, kuratorami oświaty i inspektorami sanitarnymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. MEN przygotuje również materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym w warunkach epidemii.

Zmiany prawne

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych rozwiązań prawnych analizie poddaliśmy rozwiązania występujące w innych państwach, głównie europejskich.

W pierwszej połowie sierpnia, między 10 a 14, Minister Edukacji Narodowej wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Istotne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Będą to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Kolejne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).

Znowelizowane zostanie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). W przepisach tego aktu prawnego będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym).

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Dalsze działania organizacyjne

W drugiej połowie sierpnia zostaną zorganizowane spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek. Ponadto MEN przygotuje materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, rodziców z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bon Turystyczny - grafika informacyjna

Uwaga na oszustów!

W internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbują sprzedać bon. „Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Skorzystać z niego mogą tylko osoby uprawnione” - przypomina Polska Organizacja Turystyczna oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano dodatek lub świadczenie wychowawcze (Rodzina "500 plus”). Co ważne bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i można nim zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Lista tych podmiotów jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel. Na tą listę wpisało się już ponad 8,5 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W internecie pojawiły się również oferty płatnych usług dotyczących pomocy przy założeniu PUE ZUS i aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego. Prosimy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z takich usług.  Przypominamy też, że nie należy osobom trzecim udostępniać swojego loginu i hasła do PUE ZUS. Trzeba pamiętać, że na PUE ZUS klienci ZUS mają dostęp do swoich różnych danych – np. do danych na temat zgłoszenia do ubezpieczeń, o zwolnieniach lekarskich, o pobranych zasiłkach. Nikt poza klientem (lub upoważnioną przez niego osobą) nie powinien mieć dostępu do tych danych. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy przy aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego, powinien  kontaktować się z całodobową infolinią pod nr tel. 22 11 22 111 lub e-mail: bon@zus.pl. Pomoc w założeniu konta na PUE ZUS każdy zainteresowany uzyska też w każdej placówce ZUS. – dodaje rzeczniczka.

Realizacja bonu odbywa się przez PUE ZUS. Od 1 sierpnia bon na platformie PUE ZUS mogą aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia. Aby skorzystać z bonu turystycznego nie trzeba składać wniosku. Bon jest dostępny na PUE ZUS w zakładce [Ogólny], w menu bocznym jest zakładka [Polski Bon Turystyczny] >[Mój bon]. Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Przy aktywacji trzeba podać swoje dane kontaktowe – adres e-mail i nr telefonu komórkowego.

Po aktywacji bonu, na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności, przy użyciu, którego będzie można płacić  podmiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Platforma ZUS PUE

ZUS udostępnił wniosek o postojowe dla zleceniobiorców

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępniliśmy wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest to wniosek o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Dotychczas zleceniobiorcy, żeby otrzymać świadczenie postojowe z powodu pandemii Covid-19 musieli korzystać z pośrednictwa zleceniodawców. Teraz, po wejściu w życie znowelizowanych przepisów mogą samodzielnie złożyć wniosek. W Tarczy 4.0 zostały uchwalone zmiany, które wskazują jakie warunki muszą być spełnione, aby zleceniobiorca (także osoba wykonująca umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) mógł sam złożyć wniosek o świadczenie postojowe, tj. bez pośrednictwa zleceniodawcy. Wnioski mogą być składane przez zleceniobiorców od 24 lipca br. – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 Aby starać się o postojowe należy spełnić warunki wskazane w ustawie, m.in.: umowa zlecenia musi być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r., umowa nie może dojść do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania z powodu przestoju w prowadzeniu działalności zleceniodawcy w następstwie COVID – 19. Ważnym warunkiem jest także to, aby przychód z umowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału to jest dla wniosków składanych w lipcu i sierpniu od kwoty 15 994,41 zł.

Ponadto w przypadku zleceniobiorców nie mogą oni podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Co ważne, przepisy prawa nie przewidują możliwości składania wniosków za okres wstecz. W tej sytuacji nie można składać wniosku o postojowe uwzględniającego przychody za kwiecień czy maj. Gdy wniosek będzie składany w lipcu, to powinien w nim być wykazany przychód zleceniobiorcy z wykonywania umowy osiągnięty w czerwcu,  a gdy będzie składany w sierpniu – to z lipca.

ZUS  wypłacił 2,3 mln świadczeń postojowych dla przedsiębiorców i zleceniobiorców na kwotę 4,4 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim zrealizowano dotychczas 106,5 tys. przelewów na kwotę ponad 209,2 mln zł. –dodaje rzeczniczka.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Formularz elektroniczny RSP
 • Formularz elektroniczny RSP

Dyżur telefoniczny - Bon turystyczny

Toruński oddział ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne na temat bonu turystycznego. Podczas rozmowy z ekspertami będzie można zapytać o to, komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobić żeby go otrzymać, jak będzie wyglądało rozliczenie bonu oraz jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, które jest potrzebne do aktywowania bonu. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Dyżury odbędą się w godz. 10.00-12.00 :

 • 3 sierpnia pod nr. tel. 54 230 73 82; tel. 54 288 61 58
 • 4 sierpnia pod nr. tel. 56 610 93 63; tel. 54 230 73 17; tel. 54 288 61 58; tel. 54 282 83 27
 • 5 sierpnia pod nr. tel. 56 450 68 55; tel. 54 288 61 58; 56 498 35 81

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Upamiętnienie 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 na terenie Gminy Łysomice wyemitowany będzie, z wykorzystaniem wszystkich posiadanych syren alarmowych, sygnał „OGŁOSZENIE ALARMU”.

Wyemitowanie sygnału będzie upamiętniało 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 • Logotypy "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju...

Gmina Łysomice inwestuje w kolejne tereny rekreacyjne

Dofinansowanie w ramach umowy pomiędzy Gminą Łysomice a Zarządem Województwa w zakresie działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. W ramach tego działania Gmina Łysomice w zakresie tego projektu planuje zrealizować następujące inwestycje:

 • UTWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W WYTRĘBOWICACH W RAMACH ZADANIA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PARKU WIEJSKIEGO DO CELÓW REKREACYJNYCH
 1. Ogrodzenie terenu przy istniejącym stawie z paneli 3D, h=1,0 m w ilości 42 m2
 2. Niwelacja terenu istniejącego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej wraz z wymianą nawierzchni trawiastej z piłkochwytami:
  • wymiary pola do gry 53,00 m x29,0 m (pow. netto: 1537,0 m2)
  • całkowity wymiar boiska wraz z wolnymi strefami wynosi: 59,0 m x 31,0 m (pow. brutto: 1829,0 m2)
  • piłkochwyty o wysokości: 6,0 m na słupach stalowych ocynkowanych pokrytych lakierem poliestrowym
 3. Wykonanie alejek rekreacyjnych wraz z ławkami i koszami na śmieci i nasadzeniami drzew karłowatych. Będzie to alejka o szerokości 150 cm, ograniczona po bokach obrzeżami betonowymi 25x6x100 cm wtopionymi, ułożonymi na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej C12/15 z oporem o łącznej długości 72,0 m. Nawierzchnię będzie stanowiła kostka betonowa gr 6,0 cm, ułożona na podsypce cementowo – pisakowej 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 8 cm i warstwa piasku 10cm, całkowita powierzchnia alejki wraz z miejscami pod ławki wynosi 120,0 m2. Ilość ławek 5 szt. i koszy na śmieci również 5 szt.
 4. Oświetlenie terenu w rejonie projektowanego chodnika, typu parkowego, ledowe, słupy wysokości 5,0 m w ilości 4kpl.
 5. Nasadzenia drzew liściastych – surmia katalpa (10 szt.)  
 • ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE ŁYSOMICE ORAZ ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PAPOWO TORUŃSKIE
 1. Wiata ogniskowa o konstrukcji drewnianej, pow. zabudowy 49,1 m2, kubatura 88 m3, pow. użytkowa 46,0 m2
 2. Plac na odpady stałe utwardzony kostką betonową
 3. Ogrodzenie terenu w ilości 370,6 m2, panel z cokołem prefabrykowanym o wys. 1,7 m
 4. Zieleń i nasadzenia drzew – 9 szt.
 5. Chodniki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego – 153,22 m2
 6. Słupki i stojaki do siatkówki wraz z instalacją hydrantu do podlewania terenu zielonego
 7. Zagospodarowanie terenu wokół boiska 0,080 ha
 8. Piłkochwyty i bramki
 9. Oświetlenie – lapmy 5 m (5szt.) oraz lampy parkowe o wys. 3,5 m (6szt.)

Do sanatorium znów możesz pojechać z ZUS

Od 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła pacjentów do miejscowości uzdrowiskowych – od 1996 roku, zajmuje się tym również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które np. uprawnione są  do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy i rokujące jednocześnie na odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji.

Rehabilitacja lecznicza, na którą kieruje ZUS odbywa się ambulatoryjnie (codzienne dojeżdżanie na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) lub stacjonarnie. W przypadku tej drugiej, kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie w sanatorium. A koszty pobytu, leczenia, a nawet dojazdu kuracjusza do sanatorium pokrywa ZUS.

Z uwagi na COCID-19 wyjazdy do ośrodków sanatoryjnych były wstrzymane od 14 marca. Od 4 sierpnia ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą. W pierwszej kolejności kierowane będą osoby, które muszą wyjechać na rehabilitację najwcześniej z uwagi na kończące się świadczenie, a także te, które dojechały na rehabilitację po 13 marca i miały skrócony lub przerwany turnus. Osoby ,które były na turnusie powyżej 14 dni mogą ponownie złożyć wniosek o rehabilitację. Pozostałe osoby będę kierowane według daty orzeczenia. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby, które są skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym otrzymają z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką. Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny będzie kontaktował się z każdym ubezpieczonym, aby poinformować o wystawionym skierowaniu na test w kierunku SARS-CoV-2 i o jego wyniku. Warunkiem przyjęcia na rehabilitację do sanatorium jest negatywny wynik testu. Test jest bezpłatny, a trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Aktualną listę punktów pobrań można znaleźć na stronie internetowej : www.pacjent.gov.pl/punkty-pobran. Należy pamiętać o tym, by na rehabilitację zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).- dodaje rzeczniczka.

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli takie, które dojeżdżają na nią codziennie w wyznaczonych godzinach, nie wykonują testu w kierunku SARS-CoV-2.

Ważne
W sytuacji, kiedy nie możemy jechać na rehabilitację należy poinformować o tym swój Oddział ZUS. Natomiast osoby na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z taką z osobą w warunkach domowych nie mogą zgłosić się do ośrodka.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 28.07.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 59/07/2020

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 28.07.2020 r. do godz. 24:00 dnia 28.07.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Źródło informacji: IMGW-PIB. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

Bezpieczne Wakacje - zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

Wakacje to czas podróży, zabawy oraz beztroskiej rekreacji. Nie można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, zwłaszcza w tak trudnym dla wszystkich czasie pandemii koronawirusa.

Niezwykle istotnym czynnikiem, które może przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny i zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Usta i nos należy zasłonić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika w przestrzeni otwartej, gdy nie ma możliwości zachowania 1,5 metra odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej.

Maseczkę trzeba obowiązkowo nosić m.in.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziemy z kimś, z kim nie mieszkamy
  na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele,
 • w szkole, na uczelni,
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej.

Drugim czynnikiem wspomagającym walkę każdego z nas z koronawirusem jest właściwa higiena rąk. Dłonie to podstawowa droga transmisji (przenoszenia) drobnoustrojów. Dłońmi dotykamy różnych powierzchni – np. klamek, poręczy w autobusie, blatu, które mogą być skażone drobnoustrojami, w tym wirusem SARS-CoV-2. Następnie dotykamy nosa, oczu, ust – wirus dostaje się do błon śluzowych i dochodzi do zakażenia.

Mycie rąk pozwala na usunięcie z ich powierzchni większości drobnoustrojów – nawet 90 % i jest uważane za prostą, tanią, skuteczną i łatwo dostępną metodę zapobiegania zakażeniom. Sugeruje się, że dzieci powinny myć ręce częściej z uwagi na tendencję do dotykania różnych powierzchni i częstego dotykania twarzy.

Należy jednak pamiętać, że bezpieczne wypoczywanie latem to nie tylko zabezpieczanie się przed wirusem SARS-CoV-2.

W tym czasie ogromną aktywność życiową przejawiają niepozorne, prawie niezauważalne pajęczaki – kleszcze. Kleszcze odpowiedzialne są za przenoszenie wielu drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka, z których największe znaczenie mają bakterie wywołujące boreliozę oraz wirusy powodujące kleszczowe zapalenie mózgu. W I półroczu 2020 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu zarejestrowano 16 przypadków boreliozy.

W związku pojawiającymi się latem upałami należy przypomnieć, że wysoka temperatura powietrza, a co za tym idzie, szybciej psująca się żywność, pojawiające się  zaniedbania higieniczne oraz inne okoliczności sprawiają, że ryzyko zatruć pokarmowych wzrasta. Od wielu lat Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi działania informacyjno - edukacyjne służące szeroko pojętej profilaktyce zatruć pokarmowych. 

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami informacyjnymi dot. podstawowych zasad profilaktyki, bezpieczeństwa i higieny w czasie wkacji.

 

Z poważaniem
Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Toruniu

mgr Ewa Nowak - Wąsicka

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZUK

Dnia 22.07.2020r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o Zakładu Usług Komunalnych Łysomice w związku zamknięciem roku obrotowego 2019. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski, nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej ZUK:

Katarzyna Sienkiewicz-Umińska - Przewodnicząca RN,

Piotr Siemiątkowski - Zastępca Przewodniczącego RN,

Krzysztof Szpejna - Sekretarz RN

oraz Prezes Zarządu Spółki - Zdzisław Gawroński. Na posiedzeniu Pan Wójt wręczył akty powołania członkom RN, omówiono sprawozdania Spółki i Zarządu za rok obrotowy 2019 oraz przedstawiono opinię Rady Nadzorczej o wymienionych wcześniej sprawozdaniach. Po dyskusji Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdania wraz z załącznikami Spółki i Zarządu za rok ubiegły oraz udzielono Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres sprawozdawczy. Podczas posiedzenia ZW i RN wyznaczyła cele działania dla Spółki.

 • Powołanie członków Rady Nadzorczej ZUK Łysomice
 • Powołanie członków Rady Nadzorczej ZUK Łysomice
 • Powołanie członków Rady Nadzorczej ZUK Łysomice
 • Ekran logowania do platformy ZUS PUE

Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego

"W piątek, 24 lipca o 8:00 rano uruchomiliśmy specjalną całodobową infolinię. Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego" – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zainteresowanie bonem turystycznym jest bardzo duże. W ciągu pierwszych czterech godzin od uruchomienia infolinii, konsultanci odebrali ponad 1000 telefonów. - Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu – tłumaczy prof. Gertruda Uścińska.

Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl.

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać  z bonu, należy posiadać profil na PUE ZUS. Można go założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Obecnie dobiegają końca przygotowania do wdrożenia oprogramowania. Już wkrótce na PUE ZUS, w roli "Ogólny", w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla podmiotów turystycznych (zostanie udostępniona z 24 na 25 lipca) oraz osób korzystających z bonu (zostanie udostępniona z 31 lipca na 1 sierpnia).

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami) po podaniu danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego).

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogły za pośrednictwem PUE ZUS złożyć oświadczenie, dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).  POT opublikuje listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Instrukcje, jak założyć konto na PUE, można obejrzeć na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UUzCFpwDVLA.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie"

Sytuacja związana z trwającą epidemią wymusiła odwołanie wszelkich gminnych i sołeckich imprez, w tym największej imprezy która odbywa się we wrześniu Gminnych Dożynek.
Ale nie rezygnujemy jednak ze wszystkiego. Przygotowaliśmy dla Państwa konkursy dożynkowe.

Na początek zapraszamy do udziału w fotograficznym konkursie gminnym " Żniwa w obiektywie "

 

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach upowszechniania dorobku kultury w sferze polskiej wsi, obrzędów dożynkowych oraz tradycji i zwyczajów żniwnych wśród mieszkańców Gminy Łysomice

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice
 2. Konkurs rozpocznie się 27.07.2020 r. i trwać będzie do 28.08.2020 r.

Cele konkursu

 1. Popularyzacja obrzędów dożynkowych oraz tradycji i zwyczajów żniwnych.
 2. Propagowanie aktywności artystycznej jako formy spędzania wolnego czasu.
 3. Promowanie osób uzdolnionych – stworzenie im szansy prezentacji swojej twórczości na szerszym forum.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Łysomice
 2. Obowiązuje jedna kategoria wiekowa od 5 do 100 lat.
 3. Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii o tematyce żniwnej, która może zawierać następujące elementy:
 • krajobraz,
 • praca na roli,
 • maszyny i sprzęt rolniczy.
 • aranżacje związane z zwyczajami dotyczącymi żniw i dożynek.

     4. Wymagania dotyczące fotografii konkursowej:

 • może być wykonana dowolną techniką i sprzętem fotograficznym,
 • musi być zapisana w formacie JPG,
 • musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika,

     5. Termin składania prac upływa 28.08.2020 roku.

     6. Konkursowe fotografie będą prezentowane na stronie www.lysomice.pl, oraz na Fb Gmina Łysomice

     7. Dopuszcza się poniższe formy przekazania fotografii

 • zdjęcie można wstawić w komentarzu pod postem na oficjalnym profilu fb Gmina Łysomice, który zostanie zamieszczony 27.07.2020 roku. W tym przypadku należy na adres mailowy paczkowska@lysomice.pl przesłać dane uczestnika- imię i nazwisko uczestnika, kontaktowy numer telefonu.
 • mailowo na adres: paczkowska@lysomice.pl , w treści maila należy podać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika, kontaktowy numer telefonu
 1. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 2. Zdjęcia konkursowe zamieszczone pod konkursowym postem na Fb Gmina Łysomice mają szansę na zdobycie specjalnej nagrody. Zdjęcie które uzyska największą ilość polubień zdobędzie nagrodę publiczności. Pod uwagę będą brane polubienia zebrane do 28.08.2020 roku do godziny 12:00
 3. Dodatkową nagrodą będzie specjalna nagroda Wójta Gminy Łysomice dla wsi z naszej Gminy, z której wpłynie najwięcej fotografii konkursowych od mieszkańców danej miejscowości.
 4. Oceny prac dokona komisja konkursowa , która oceni zgodność fotografii z tematyką, jej wykonanie, oryginalność.
 5. *Ogłoszenie wyników nastąpi 09.09.2020 roku. Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej lysomice.pl oraz na Fb Gmina Łysomice
 6. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu i wykorzystanie konkursowych fotografii na stronie internetowej gminy Łysomice , oraz na fanpag’u Fb Gmina Łysomice.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu. 
 8. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzaniei przekazywanie podanych danych osobowych, tylko w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

  * Ze względu na duże zainteresowanie i dużą ilość konkursowych prac, komisja przełożyła termin ogłoszenia wyników do 30 września 2020 roku

 

 

Pierwsze badania rozpoznawcze dotyczące tzw. Rondeli

Na zlecenie gminy Łysomice w dniach 1-3 kwietnia oraz 12-17 kwietnia 2020 roku firma archeologiczna Geoinnowacje Jerzy Czerniec wykonała archeologiczne badania rozpoznawcze na stanowisku nr 2 w Łysomicach AZP 38-43/50 gm loco. Badania finansowane były przez Gminę Łysomice. Pracami kierował mgr Jerzy Czerniec. Zespół badawczy składał się z następujących archeologów: Mateusz Sosnowski, Magdalena Kozicka, Kamil Adamczak, Magdalena Przymorska-Sztuczka, Piotr Wroniecki oraz dr hab. Michał Jankowski, który pełnił rolę konsultanta w zakresie gleboznawstwa. Badania przeprowadzono na podstawie zezwolenia Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu nr 26/2020.

Stanowisko nr 2 Łysomicach zostało odkryte jesienią 2019 r. w wyniku analizy zobrazowań satelitarnych w oparciu o aplikację Google Earth, jako relikt monumentalnego założenia drewniano-ziemnego z okresu neolitu tzw. Rondela. W wyniku analiz zidentyfikowano wyróżniki roślinne obrazujące koliste, koncentryczne struktury odpowiadające rowom i palisadom, które stanowią charakterystyczne elementy konstrukcyjne dla tego typu obiektów. Jeszcze w roku 2019 przeprowadzono powierzchniowe badania terenowe, którymi kierował prof. S. Sukawka. W badaniach uczestniczyli prof. J. Małecka-Kukawka, dr. Kamil Adamczak, mgr. M. Sosnowski oraz mgr. J. Czerniec. W rezultacie stwierdzono występowanie materii zabytkowej na powierzchni w postaci 8 fragmentów ceramiki oraz narzędzi krzemiennych datowanych na wczesny neolit. Na podstawie uzyskanych wyników stanowisko zostało wpisane do ewidencji zabytków archeologicznych, jako Łysomice 2 AZP 38-43/50. Jednocześnie dostrzeżono konieczność przeprowadzenia kolejnych badań, które miałyby na celu określenie stanu zachowania oraz chronologii dla odkrytych konstrukcji.

Prace badawcze zostały podzielone na etapy III etapy:

 • etap pierwszy polegał na szeroko płaszczyznowym, niedestrukcyjnym rozpoznaniu części stanowiska metodą geofizyczną – geomagnetyczną o próbkowaniu 0,5 m. Zakres przestrzenny wykonanych pomiarów obejmował 0,5 ha. W rezultacie otrzymano plan przestrzennego rozkładu anomalii magnetycznych, pośród których dostrzeżono takie, których forma i układ korespondowały z 2 wynikami analiz zobrazowań satelitarnych.
 • etap drugi polegał na punktowej weryfikacji wyników badań geomagnetycznych, za pomocą odwiertów. Celem tego etapu było znalezienie lokalizacji pod przyszły wykop sondażowy. Dzięki wykorzystaniu precyzyjnego GPS RTK, do którego wczytano plan rozkładu anomalii magnetycznych, prowadzono dokładne pomiary lokalizacji odwiertów. Wykonywano sekwencyjnie po 2 odwierty w obrębie lokalizacji potencjalnych rowów. Jeden odwiert przypadał w centrum rowu a drugi poza rowem. W związku z ograniczoną dostępnością terenu do badań, ze względu na jarą uprawę występująca na większości stanowiska, teren badań został zawężony a ilość odwiertów zredukowano do 12. Do dalszych badań wybrano obszar w obrębie odwiertu nr 7, w którym natrafiono na nawarstwienia kulturowe.
 • etap trzeci trzeci polegał na wykonaniu wykopu sondażowego o wymiarach 1 m na 6 m, który został zlokalizowany S części centralnego kręgu konstrukcji rondela. Wykop umiejscowiono tak, aby przecinał on rów prostopadle. Prace badawcze prowadzono na 8 poziomach eksploracji. W rezultacie zarejestrowano 6 warstw kulturowych, które stanowiły wypłenisko rowu. W trakcie badań znaleziono jeden zabytek ruchomy w postaci fragmentu odłupka krzemiennego, który zalegał w stropie 1 warstwy. Podczas badań natrafiono na fragmenty polepy a także węgle drzewne. Na potrzeby określenia chronologii obiektu zostało pobranych 6 próbek węgli drzewnych do analiz metodą radio-węglową C14. W ramach badań pobrano także 6 prób glebowych oraz próbki na potrzeby analiz palinologicznych. W związku z planowanym w przyszłości udostępnieniem miejsca badań dla zwiedzających, po wykonaniu badań, na prośbę właściciela terenu oraz w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Konserwatorem Zabytków, wykop badawczy nie został zasypany, ale zabezpieczony tak, by materię zabytkową należycie ochronić przed zniszczeniem. W tym celu wykonano konstrukcję drewnianą w postaci desek ułożonych horyzontalnie, na który zostały ułożone płyty PCV oraz folia a następnie przykryto wykop 10 cm warstwą ziemi.

Podsumowując archeologiczne, rozpoznawcze badania na stanowisku nr 2 w Łysomicach, jednoznacznie potwierdziły występowanie reliktów monumentalnego założenia typu rondel, które należy łączyć z okresem wczesnego neolitu. Na podstawie poszczególnych etapów badań uzyskano wyniki, które znacząco poszerzyły wiedzę na temat obiektu. Badania geofizyczne pozwoliły zobrazować zasięg anomalii magnetycznych, których układ przestrzenny odpowiadał, wcześniej rozpoznanym, wyróżnikom roślinnym obrazującym położenie rowów. Badania wykopaliskowe potwierdziły występowanie założenia rowu, jako jednego z elementów konstrukcyjnych rondela, którego forma odpowiada znanym z literatury przedmiotu analogicznym obiektom. Pozyskane próbki pozwolą na wykonanie analiz mających na celu ustalenie chronologii powstania i użytkowania obiektu, a także umożliwią uzyskanie informacji na temat warunków środowiskowych występujących w okresie funkcjonowania obiektu oraz po jego porzuceniu. Wyjątkowy i unikatowy charakter badanego rondela oraz dobry stan zachowania, predysponują go do dalszych badań naukowych, których celem powinno być pełne rozpoznanie układu przestrzennego konstrukcji rowów oraz, najprawdopodobniej, towarzyszącej im palisady.

 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • Powszechny Spis Rolny 2020

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Od 1 września do 30 listopada rolnicy spiszą się Powszechnym Spisie Rolnym. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców wsi. Jakie formy spisu mogą wybrać?

Czym jest Powszechny Spis Rolny?

Wspólna polityka gospodarcza oraz plany międzynarodowych działań na najbliższe lata w krajach Unii wymagają znajomości aktualnego stanu gospodarki rolnej krajów członkowskich. Między innymi także dlatego przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny.

Obowiązująca przez ostatnie dziesięć lat Wspólna Polityka Rolna Unii przyczyniła się wprowadzenia znaczących zmian w rolnictwie. Aby można było wprowadzać kolejne, potrzebne są dane obrazujące problemy polskiej wsi oraz wskazujące obszary wymagające doinwestowania. W tym celu 31 lipca 2019 r. została przyjęta ustawa ustalająca termin i sposób przeprowadzenia spisu w naszym kraju. Na mocy tej ustawy Powszechny Spis Rolny stał się obowiązkowy dla wszystkich właścicieli gospodarstw, a dane zbierane przez rachmistrzów będą podlegały specjalnej ochronie. Dane zebrane podczas spisu pozwolą lepiej poznać mieszkańców wsi i odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące zatrudnienia w gospodarstwach czy struktury dochodów.

Jak możemy się spisać?

Dostępne są trzy metody spisu: przez Internet, poprzez wywiad telefoniczny lub podczas wizyty rachmistrza. Najwygodniejszą formą spisu jest indywidualne spisanie przez Internet. Logując się na stronie www.spisrolny.gov.pl, każdy rolnik może w prosty sposób wypełnić samodzielnie formularz elektroniczny. Można też zadzwonić na Infolinię Statystyczną i wybrać opcję „Spisz się przez telefon” bądź poczekać na telefon czy wizytę rachmistrza spisowego. Informacje o gospodarstwach muszą dotyczyć stanu z 1 czerwca 2020 roku.

Spiszmysię:

 • internetowo
 • przez telefon
 • przyjmując rachmistrza

Każda z metod ma swoje zalety i najlepiej wybrać tę, która najbardziej nam odpowiada. Jeśli korzystamy na co dzień z komputera lub urządzeń mobilnych, wypełnijmy formularz elektroniczny. Zalogowanie i uzupełnienie rubryk nie jest skomplikowane. Każda z tych metod wywiadu gwarantuje bezpieczeństwo naszych danych.

Jak będzie można zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego? Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się identyfikatorem. Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem wywiadu może zweryfikować jego tożsamość dzwoniąc na Infolinię statystyczną.

Spis a RODO

Wszystkie prywatne dane dotyczące naszej osoby są w chronione na terenie Unii rozporządzeniem o znanym skrócie - RODO. Zapewne wielokrotnie spotkaliśmy się z niemożliwością załatwienia spraw urzędowych przez pośredników, czy też musieliśmy okazać dokumenty w związku z koniecznością przyjęcia do przychodni czy sprawami w urzędach. Takie sytuacje mogą czasem być irytujące, jednakże tak naprawdę służą one ochronie naszych danych osobowych. Wszystkie dane personalne są chronione przez ustawę krajową o ochronie danych osobowych oraz RODO, która chroni dane osobowe wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą (w tym rolniczą). Dane przekazywane podczas spisu podlegają ustawowej ochronie, w ramach tajemnicy statystycznej. Wykonujący prace spisowe są zobowiązani do bezwzględnego jej przestrzegania. Potrzebne informacje rachmistrz wprowadza do formularza jedynie na użytek spisu i nie może ich używać w żadnym innym celu. Po zapisaniu formularza w systemie dane będą anonimizowane i bez naszych danych osobowych i adresów posłużą do analiz mających ustalić sytuację rolnictwa w naszym regionie.

Gdzie szukać informacji?

Informacji na temat spisu rolnego znajdziemy na stronach urzędów gmin, możemy ich również szukać na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl. Możemy je również znaleźć w mediach. W przypadku wątpliwości, warto również dopytać się sołtysa czy mieszkańców wsi, w tym młodzież, która może być pomocna w szukaniu informacji na stronach internetowych. Możemy poprosić młode pokolenie również o pomoc w zalogowaniu się i wypełnieniu formularza spisowego - jego obsługa nie wymaga dużego doświadczenia. Informacje na temat spisu możemy uzyskać również, dzwoniąc na Infolinię statystyczną.

 

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

27.07.2020

08.00-12.00

Stacja Truskawkowa

10.00-14.00

Stacja Płońska

09.00-12.30

Stacja Łysomice 4

12.30-16.30

Stacja Łysomice 4 obw.100

08.00-13.00

Stacja Rogowo 8 obw .Rogowo 6

08.00-10.30

Stacja Powstańców Wielkopolski 2 obw.400 ul. Powstańców Wielkopolskich

10.30-14.30

Stacja Stawki Południe obw .Poligon ul. Stawki Południowe 5,3,AUTOR

08.30-12.30

Stacja Toporzysko 7 obw.600

28.07.2020

08.00-12.00

Stacja Grębocin 8

10.30-14.30

Stacja Łubianka 4 obw.400

08.30-12.30

Stacja Czarnowo 5 obw.200

08.30-12.30

Stacja Ogrodowa obw. Podgórna 41 ul. PCK 38

29.07.2020

10.30-14.30

Stacja Pędzewo 2 obw. Smolno

08.30-12.30

Stacja Kamionki Małe 4

08.30-12.30

Stacja Dobrzejewice 6

30.07.2020 

10.30-14.30

Stacja Rozgarty 7 obw. Stary Toruń

08.00-12.00

Stacja Stocznia obw. Popiełuszki ul. Rybaki 11, 13,17,20,22

09.00-14.00

Stacja Łysomice 4 obw.100

08.30-12.30

Stacja Głuchowo 3

08.30-13.30

Stacja Obrowo 1

31.07.2020

10.30-14.30

Stacja Kościuszki 2

08.00-10.00

Stacja Lubicz 7 obw. Netto

10.00-12.00

Stacja Lubicz 44 obw.300

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 14 

08.30-12.30

Stacja Mazowiecka obw. Polna 64/72 Polna 53 ,49/51

 

 

 

Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej - zasady, limity

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS mogą do niej dorabiać. Muszą jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłacanie świadczenia. Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z umowy o pracę - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Warto wiedzieć:

Umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Przychody osiągane przez nich z tytułu wykonywanej umowy nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej.

Wyjątek: W sytuacji kiedy uczeń/student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, której jednocześnie jest pracownikiem będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym, a przychód osiągany z tej umowy będzie miał znaczenie na zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia.

Aby nie narazić się na zmniejszenie renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca jest to kwota 3732,10zł (brutto)- wyjaśnia Krystyna Michałek.

Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3732,10zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3732,10zł do 6931,00 zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2020 roku wynosi:

 • 527,35zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6931,00 zł (brutto) miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty renty rodzinnej w danym miesiącu.

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie  osiągającej dodatkowe przychody.

Osoba pobierająca rentę rodzinną zobowiązana jest powiadomić ZUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokości m.in. o: 

 • zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat,
 • osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia,
 • o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,
 • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
 • pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Już niebawem bon turystyczny będzie dostępny na PUE ZUS

Trwają ostatnie przygotowania do wdrożenia Polskiego Bonu Turystycznego. Już niebawem ze wsparcia będą mogły skorzystać polskie rodziny, a także polska branża turystyczna, która ucierpiała w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu. Aby aktywować bon trzeba mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

 Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500+ im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bonem będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Będzie on ważny do
31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Obsługa bonu będzie odbywać się wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). - To ogromne wyzwanie dla Zakładu, ponieważ dostaliśmy bardzo mało czasu na wdrożenie rozbudowanej infrastruktury stojącej za Polskim Bonem Turystycznym. Nasze rozwiązania będą się opierać o Platformę Usług Elektronicznych, czyli nasz e-urząd, z którego korzysta już 4,5 mln Polaków - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Prawo do bonu będzie ustalane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. POT będzie wyjaśniała sprawy związane z uprawnieniami do bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych. Lista przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi będzie można płacić w ten sposób zostanie opublikowana na stronie internetowej POT

Nie potrzeba wniosku

Co ważne nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie bonu. Żeby z niego skorzystać, osoba uprawniona musi mieć profil na PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu, mogą go założyć w każdej chwili m.in. przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy tradycyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Na PUE powstaną osobne zakładki – jedna dla beneficjentów oraz druga dla podmiotów turystycznych. Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.

Zainteresowane podmioty muszą się zarejestrować

Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych. Lista ta będzie udostępniana na stronach POT. Zainteresowani będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.

Jak płacić bonem?

Płatności bonem będą realizowane poprzez SMS. Chcąc zapłacić za usługę turystyczną trzeba będzie pokazać specjalny numer bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS.

Dodatkowo Zakład zapewni możliwość kontaktu ze specjalną infolinią, która będzie stanowić wsparcie dla osób korzystających z bonu i podmiotów turystycznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Już teraz w placówkach ZUS wszyscy zainteresowani mogą liczyć na pomoc w założeniu konta na PUE ZUS.

Z bonu turystycznego nie można jeszcze korzystać. Przygotowania do wdrożenia bonu są już na ostatniej prostej. Zakończenie prac jest planowane na przełomie lipca i sierpnia br. – informuje Krystyna Michałek

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero" -...

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, patronem medialnym – TVP Info.

Głównym celem Strategii Wizja Zero jest zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na dobrostan rolnika, jako jeden z trzech filarów Wizji Zero, obok bezpieczeństwa i zdrowia, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracy rolników. Badania dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które niejednokrotnie mogą zaważyć na zdrowiu i życiu rolnika oraz jego najbliższych.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata i będzie trwał do 30 września br. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu krótkiego (max. 2-minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Ideą Konkursu jest to, by Uczestnik przedstawił w filmie własną wizję tego, jak rolnik może zapewnić sobie, a także swojemu otoczeniu, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i życia oraz osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu,

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 1. Zapoznaj się z regulaminem
 2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia oraz wszystkie załączniki
 3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie
 4. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisu (mogą być też zdjęcia dobrej jakości)
 5. Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty pod adres wizjazero@krus.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/  

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

20.07.2020

10.30-14.30

Stacja Osiek 16 obw.300

07.00-14.00

Stacja Grębocin 22 obw.700 Grębocin ulice Franciszka Lampkowskiego, Hiacyntowa, Kowalewska, Lawendowa, Łąkowa, Nad Strugą, Parkowa, Przydatki, Przyjaciół, Stanisława Jasińskiego

12.00-15.00

Stacja Mała Nieszawka 5 obw.500 Mała Nieszawka ulice Dębowa, Kręta, Łagodna, Nowa, Piaskowa, Rzemieślnicza, Toruńska

08.00-11.00

Stacja Obrowo 28 obw.200

08.00-13.00

Stacja Dzikowo 5

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 3 Mała Nieszawka ulice Brązowa, Malinowa, Toruńska, Toruń ulice Nieszawska, Zagrodowa, Wielka Nieszawka ulica Toruńska

08.30-12.30

Stacja Przesmyk ul .Poznańska 164 do 224

08.00-14.30

Stacja Watzenrodego 10 ul. Grassera 6,6A

21.07.2020

08.00-12.00

Stacja Św. Ducha Toruń ul. Rabiańska3,5,7 Żeglarska 1 do 8 

07.00-11.00

Stacja Mierzynek 7 obw.100

07.30-10.30

Stacja Ogrodnictwo 3 obw.500 Toruń ulice gen. Józefa Dwernickiego, Gliniecka, Rypińska

07.30-13.30

Stacja  Czarne Błota 3 obw. Górsk Czarne Błoto ulice Bierzgłowska, Cicha, Leśna, Nad Strugą, Spokojna, Wierzbowa, Górsk ulica Dębowa

07.30-13.30

Stacja Rozgarty 10 obw. Szkoła  , Rozgarty ulice Długa, Leśna, Lotnicza, Ptasia, Sarnia

08.30-12.30

Stacja Łączna

08.30-12.30

Stacja Baza Transportu bw.600 Chrobrego 91 ul.  Chrobrego 91 , 93, 95, Mazurska 20

22.07.2020

07.00-11.00

Stacja Konopnickiej  2 obw. Słowackiego 64 ul. Słowackiego 64,62,58,56,54,48,44

10.30-14.30

Stacja Osiek 16 obw.300

10.00-14.00

Stacja Os. Grębocin 1 obw. Tarnowska 25 Toruń ulice Białostocka, Bytomska, Chełmińska, Chełmska, Ciechanowska, Kaliska, Kielecka, Konińska, Krakowska, Nowotarska, Olsztyńska, Radomska, Suwalska, Tarnobrzeska, Tarnowska

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 9 obw.500 Mała Nieszawka ulice Bukowa, Czeremchowa, Gajowa, Leśna, Olszynowa, Rzemieślnicza

23.07.2020

07.30-11.30

Stacja Krobia 1 obw.100

10.30-14.30

Stacja Łysomice 15

08.00-14.30

Stacja Kaszczorek 3

10.30-14.30

Stacja Kozacka obw.800

13.30-17.30

Stacja Kozacka obw.600

10.00-14.00

Stacja Stawki Południe 2

07.30-13.30

Stacja Konopnickiej 1 obw. Bydgoska 40 , ul. Bydgoska 40,34/6,45, 32, 30,28,SO MZD Bydgoska

08.30-12.30

Stacja Wybcz 1 obw.100

24.07.2020

08.00-12.00

Stacja Obrowo 5 obw.600

08.00-13.30

Staja Małszyce 8

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 14 obw. Hydrofornia Mała Nieszawka ulica Topolowa

 

 

Łatwiejszy kontakt urzędników z obywatelami

W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+). 

 • Rejestr Danych Kontaktowych - Informacje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia broszurę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą gospodarowania wodą w rolnictwie w obliczu susz

Ministerstwo rolnictwa, we współpracy z instytutami naukowymi, przygotowało poradnik, jak chronić wodę w rolnictwie.

"Wiedzę i umiejętności poprawnej uprawy gleb, doboru gatunków i odmian roślin uprawnych, prostych budowli hydrotechnicznych chcemy przekazać w sposób jak najprostszy, zrozumiały. Oczywiście, sprawy dotyczące ogromnego obszaru gospodarki rolnej, związanego z wodą i mnogość zaproponowanych przez naukę rozwiązań są niemożliwe do omówienia w krótkiej broszurze. Cieszyłbym się, gdybyście, moi koledzy rolnicy, zainteresowali się tym tematem i szukali poszerzenia wiedzy w linkach zawartych przy poszczególnych rozdziałach, czy też w innych znakomitych opracowaniach dotyczących wody w rolnictwie. Od każdego z nas zależy bardzo wiele" - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Zachęcamy do zapoznania się publikacją. 

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Wyniki Wyborów Prezydenta RP - II tura - Gmina Łysomice

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RP - II TURA - 12 LIPCA 2020 r.
GMINA ŁYSOMICE

FREKWENCJA :

 1. TURZNO 62,15 %
 2. OSTASZEWO 60,41 %
 3. ŁYSOMICE 74,23 %
 4. LULKOWO 66,45 %
 5. PAPOWO TORUŃSKIE 71,32 %

OGÓLNA FREKWENCJA 66,41 %

WYNIKI GŁOSOWANIA :

 1. TURZNO:
 2. OSTASZEWO:
 3. ŁYSOMICE:
 4. LULKOWO:
 5. PAPOWO T:
 • A.DUDA - 703
 • A.DUDA - 529
 • A.DUDA - 424
 • A.DUDA - 265
 • A.DUDA - 308
 • R.TRZASKOWSKI - 632
 • R.TRZASKOWSKI - 468
 • R.TRZASKOWSKI - 829
 • R.TRZASKOWSKI - 463
 • R.TRZASKOWSKI - 541

 

 

 

 

 

OGÓLNIE W GMINIE ŁYSOMICE  :

 • A.DUDA - 2229    
 • R.TRZASKOWSKI - 2933

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 54/07/2020 zmiana

Toruń, dnia 10.07.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 54/07/2020


Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 10.07.2020 r. do godz. 24:00 dnia 10.07.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 40 mm, oraz porywami wiatru do 110 km/h . Lokalnie grad.
Źródło informacji: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawiey


Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

NEXERA - szybki internet

W naszym regionie firma "NEXERA" rozpoczyna budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cała sieć "NEXERY" w czterech województwach obejmie ponad 450 000 gospodarstw domowych i umożliwi dostęp do szybkiego Internetu, usług telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej. Ponad 280 000 gospodarstw domowych oraz ponad 2 600 szkół zostanie objętych naszą siecią dzięki dofinansowaniu ze środków UE.

Aby umożliwić szybkie zbudowanie sieci, a Państwo mogli już wkrótce zacząć korzystać z szybkiego Internetu, potrzebna jest zgoda
właścicieli działek na poprowadzenie przez nie sieci. Prosimy mieszkańców Łysomic, Zakrzewka i Lulkowa o umożliwienie dostępu do działek i wyrażenie zgody na budowę sieci pracownikom firm działających w imieniu "NEXERY".

Innowacyjna technologia - sieć "NEXERY" (FTTH) jest nowoczesna i trwała. Nie będzie wymagała kolejnych prac budowlanych przez wiele następnych lat. Przyłączenie do sieci to dostęp do oferty różnych dostawców Internetu i telewizji bez konieczności podłączania nowego kabla.

Internet XXI wieku w szkołach - "NEXERA" doprowadzi sieć dostępową do szkół w Państwa regionie. Usługi będą finansowane ze środków budżetu państwa, więc szkoły nie będą musiały za nie płacić.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z koordynatorem działań:

Wojciech Witkowski - koordynator ds. uzgodnień (województwo kujawsko-pomorskie)

tel. +48 691 442 379

e-mail: wojciech.witkowski@iris-telecommunication.pl


 

Pliki do pobrania:

 • 4eco - fotowoltaika, maty grzewcze, pompy ciepła,...

Program „Mój Prąd” - mikroinstalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika, pompy ciepła, maty grzewcze i termoizolacja – to ogniwa XXI wieku, których instalowanie  pozwala w znaczący sposób obniżyć domowe wydatki na zużywaną energię. Program „Mój Prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych i ma wesprzeć budowę nowych instalacji fotowoltaicznych. Nie jest to program dla firm. Warto z niego skorzystać. Jednak jak nie wiesz od czego zacząć, można uzyskać podpowiedź  lub konkretną pomoc  korzystając z załączonej poniżej informacji.

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

13.07.2020

10.30-14.30

Stacja Rzut Toruń ulice Kalinowa, Lubicka, Piotra Curie, Szosa Lubicka, Świerkowa, Wschodnia, Żółkiewskiego

07.30-11.30

Stacja Kozacka6  obw.800, obw.600 Toruń ulice Grudziądzka, Żwirki i Wigury

10.00-16.00

Stacja Watzenrodego 5 ul. Hubego 10

08.00-12.00

Stacja Mierzynek 3  obw.300 Mierzynek ulice Barokowa, Gotycka, Zacisze, Zielona Puszcza

08.30-12.30

Stacja Bierzgłowo 3 obw.100 Bierzgłowo ulice ks. Zygfryda Ziętarskiego, Odległa, Turystyczna, Wiatraczna

08.30-12.30

Stacja Przesmyk ul. Poznańska 164 do 224

07.00-11.00

Stacja Witkowo

07.00-10.30

Stacja Łubianka 4 obw.500

14.07.2020

10.30-14.30

Stacja ZOR obw .PCK 6 , ulica Kwiatowa, Toruń ulice Chełmińska, Grudziądzka, Legionów, Odrodzenia, Plac Towarzystwa Miłośników Torunia, Polskiego Czerwonego Krzyża, Szosa Chełmińska

08.00-13.00

Stacja Nowa Wieś 5 obw.300

07.00-11.00

Stacja Drzonówko

08.30-12.30

Stacja Górsk 1 obw.500

10.00-14.00

Stacja Papowo 14 obw.200

15.07.2020

08.00-12.00

Stacja Witkowo 1 obw. Dziemiony

07.30-11.30

Stacja Pigża 9 obw. 400

10.00-13.30

Stacja Mała Nieszawka 23 obw.100

10.00-14.00

Stacja Mlewo 11

08.30-12.30

Stacja Złotoria Cegielnia 1 obw.100

10.00-14.00

Stacja Szembekowo 6 obw.500 , Brzozówka ulica Wiązowa, Głogowo ulica Owocowa, Szembekowo ulice Miętowa, Osiedlowa, Sarnia, Zielna

16.07.2020

08.00-14.00

Stacja Rozgarty 2 Rozgarty ulice Jaśminowa, Kamykowa, Kwiatowa, Malinowa, Piaskowa, Polanka, Porzeczkowa, Sarnia, Wesoła, Wróblowa, Zielona Polana, Żytnia, Zławieś Wielka

08.00-11.30

ST. Polna 4

07.00-11.00

Stacja Sadowa 1 obw. Rodzynkowa 42

10.00-14.00

Stacja Płońska

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 3 Mała Nieszawka ulice Brązowa, Malinowa, Toruńska, Toruń ulice Nieszawska, Zagrodowa, Wielka Nieszawka ulica Toruńska

08.00-13.00

Stacja Rogowo 6 obw.100

17.07.2020

07.00-10.00

Stacja Mała Nieszawka 10 obw.200 Mała Nieszawka ulice Topolowa, Toruńska

11.00-13.00

Stacja Mała Zławieś 4 obw.200 , Mała Nieszawka ulice Dojazdowa, Liliowa, Lipowa, Łączna, Poziomkowa, Różana, Toruńska, Wodociągowa, Stary Toruń ulica Toruńska, Wielka Nieszawka ulice Lipowa, Toruńska

10.30-14.30

Stacja Łysomice 20 obw.100

08.00-13.00

Stacja Grota -Roweckiego , Stacja Rudak obw.300 Toruń ulice gen. Józefa Hallera, gen. Karola Kniaziewicza, Generała Tadeusza Komorowskiego-Bora, Łódzka, Podgórska, Strzałowa

08.30-12.0

Stacja Głuchowo 3

10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia wszystkie biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00.

Zostało zaledwie kilka dni na złożenie wniosku w przedłużonej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2020 rok. Najbliższy piątek, 10 lipca, jest ostatnim możliwym dniem na złożenie dokumentów. W tym dniu godziny pracy biur powiatowych w całym kraju zostaną wydłużone i będą otwarte do godz. 19.00.

Przypominamy, że wnioski można składać zarówno przez aplikację eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Można je również złożyć poprzez platformę ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostępnionej wrzutni na dokumenty.

 • Grafika promująca drugą edycję akcji profrekwencyjnej...

Bitwa o wozy - II tura

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”.

Środki na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafią do 49 gmin z najwyższą frekwencją w każdym z 49 byłych województw (według stanu granic województw, który obowiązywał 31.12.1998 r.). O nowe pojazdy nie będą się jednak mogły ubiegać te samorządy, które otrzymały wozy w ramach pierwszej edycji akcji. Co ważne, do frekwencji w każdej gminie nie będą wliczane głosy oddane przy użyciu zaświadczeń, czyli od osób, które na co dzień nie mieszkają w tych gminach.

„Bitwa o wozy” jest akcją profrekwencyjną, która ma na celu propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski. Dzięki akcji możliwe jest docenienie lokalnych społeczności poprzez sfinansowanie wozu strażackiego, dzięki któremu strażacy-ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

Strażacy ochotnicy są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa w naszym kraju. Często docierają na miejsce zdarzenia jako pierwsi, potrafią działać w najtrudniejszych warunkach i na nich liczą mieszkańcy. Działalność OSP jest wszechstronna - w ostatnich latach strażacy OSP pokazali, że są świetnie przygotowani do działań ratowniczych po wystąpieniu wichur czy podtopień. Oprócz działań ratowniczych doskonale potrafią integrować lokalną społeczność. Są w swoich miejscowościach świetnymi organizatorami wielu wydarzeń. W ten sposób pokazują jak tworzyć świadome i aktywne społeczeństwo obywatelskie.

Na koniec 2019 r. w Polsce działało ponad 16 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do OSP należy ponad 500 tys. druhów i druhen. Strażacy-ochotnicy są ważnym ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP działają we wszystkich województwach. Najwięcej strażaków ochotników działa w województwie mazowieckim – ponad 60 tys. druhen i druhów.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim. Uczestniczyli w nim samorządowcy z powiatów: toruńskiego, golubsko-dobrzyńskiego i grudziądzkiego. Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie zawitali do Chełmży by z rąk Premiera odebrać symboliczne czeki, będące promesą otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Premier Morawiecki zwracając się do uczestników spotkania, zaznaczył że dla samorządów przeznaczonych zostaje obecnie 6 mld zł. Dzięki dotychczasowemu wsparciu rządu uratowano przed likwidacją setki firm, również firmy z naszego otoczenia. Utworzony natomiast na potrzeby wsparcia samorządów Fundusz Inwestycji Lokalnych to 100% środków z budżetu państwa. Dodał też, że zdaniem najlepszych ekonomistów świata właśnie inwestycje lokalne są najlepszym sposobem na wyjście z kryzysu spowodowanego koronawirusem.

Gmina Łysomice otrzyma z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wsparcie w wysokości 2 915 221 zł. Otrzymane wsparcie będzie bezzwrotne. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na niezbędne mieszkańcom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, budowę żłobków, dróg, wodociągów czy kanalizacji. Te inwestycje będą się przekładały na miejsca pracy.

 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z...
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z...
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z...
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z...
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z...
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z...

Przerwy w dostawie wody

W dniu 06.07.2020r. z powodu prac modernizacyjnych sieci wodociągowej dostawcy wody dla części m-ci Papowo Toruńskie, Zakrzewko i Łysomice zostaną wstrzymane od godz. 9.00 - 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes ZUK

 • Myślisz o przyszłości? Pomyśl o fotowoltaice! Oferta...

Myślisz o przyszłości? Pomyśl o fotowoltaice!

Firma Solaris Ventum Sp. z o. o. wydzierżawi grunty pod budowę farm słonecznych

Proponujemy:

 • stały dodatkowy dochód co rok przez wiele lat
 • pełne bezpieczeństwo dla człowieka – nie występują emisje hałasu czy promieniowania
 • brak ingerencji w środowisko – kontrukcja wbijana jest bezpośrednio w grunt bez fundamentów
 • dodatkowe fundusze dla gminy z podatków od inwestycji

Poszukujemy:

 • działek o powierzchni minimum 7 ha
 • klasa gruntu IV lub słabsza
 • tereny niezacienione
 • w pobliżu linii energetycznej

Napisz do nas na adres dzierzawa@solarisventum.pl lub zadzwoń 736 859 388

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z obecną sytuacją, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30.09.2020 r. pozostają bez zmian.

Różnica kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi decyzją Wójta i Rady Gminy będzie pokrywana z budżetu gminy Łysomice.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Łysomicach

nr 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • LIPIEC - do 31 lipca
 • SIERPIEŃ - do 31 sierpnia
 • WRZESIEŃ - do 30 września

Akcja #rowerowe30challenge w Gminie Łysomice

Zagęszczenie rowerzystów na gminnych drogach i ścieżkach rowerowych w ciągu ostatniego miesiąca, to nie przypadek

W dobie panującego koronawirusa bardzo popularne stają się różnego rodzaju challenge, które motywują ludzi do różnego rodzaju aktywności. W Gminie Łysomice zakończyła się akcja, która zmobilizowała mieszkańców do wycieczek rowerowych.

Całą akcję zainicjował Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski, który na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym zamieścił mapkę swojej 30-to kilometrowej trasy drogami gminy Łysomice, wraz ze zdjęciami ciekawych miejsc, które napotkał na drodze, a do podjęcia wyzwania nominował kolejne osoby. 

Nominowane nowe osoby wykazywały się coraz większą wyobraźnią w wytyczaniu tras, relacjonowaniu swoich przygód i pomysłowowością w nominowaniu kolejnych uczestników. 30 kilometrową trasę pokonywały dzieci, nasi seniorzy, całe rodziny, koła gospodyń, zorganizowane grupy, sąsiedzi czy przyjaciele. I o to właśnie chodziło! Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy bidon Gminy Łysomice. 

Wyzwanie podjęło około 150 osób, które przejechały średnio po 30 kilometrów wyznaczoną przez siebie trasą, oznacza to, że w sumie wspólnie przejechali około 4500 kilometrów :)

Na terenie gminy znajduje się coraz więcej dróg rowerowych. Ostatnie realizacje to odcinek Turzno- Kamionki Małe, Lulkowo- Różankowo. Są to trasy, które bardzo zwiększają bezpieczeństwo rowerzystów i ułatwiają dobry dojazd w coraz więcej miejsc. Jest jeszcze dużo do zrobienia, o czym sygnalizują mieszkańcy. Samorząd ma świadomość tych braków, jednak budowa ścieżki rowerowej, która znajduje się przy drodze powiatowej lub wojewódzkiej, nie jest zależna tylko od lokalnego samorządu, jest efektem porozumień z innymi organami zaś formalności związane z wykonaniem projektu czy wykupem gruntów to proces długotrwały wymagających dużych nakładów z wielu źródeł finansowania.

Rowerowe wyzwanie było okazją do poznania nowych ścieżek i do odkrycia pięknych miejsc na terenie gminy, których nie można zauważyć z perspektywy okna samochodu. Zachęcamy do kontynuowania swoich rowerowych wspólnych wycieczek

 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

06.07.2020

08.00-12.00

Stacja  Czarne błota 15 obw. 300

10.30-14.30

Stacja  Kmicica obw. 800 Skrzetuskiego

10.00-16.00

Stacja Brąchnówko

09.00-14.30

Stacja Archidiakonka 2

08.00-12.00

Stacja Grębocin 7 obw. Gustlika 2 złącza Pancernych 5 i 6

10.00-14.00

Stacja Chrapy 2 obw. 300

08.00-11.30

Stacja Głogowo 1 obw. 200 Głogowo 5

08.30-10.30

Stacja Wielka Nieszawka 4 obw. 200

07.07.2020

07.30-11.30

Stacja Mała Zławieś 8 obw.400

10.00-16.00

Stacja Watzenrodego 5 ul. Hubego 10

10.00-13.30

Stacja Górsk 16 obw.100

10.00-14.00

Stacja Targowa 2

08.30-12.30

Stacja Głuchowo 3 obw. 200

10.00-14.00

Stacja Czarne Błota 20 obw. 100

08.07.2020

07.30-11.30

Stacja Obory

08.00-13.00

Stacja Kościuszki 4

10.30-14.30

Stacja Chabrowa obw. Kwiatowa Chabrowa

10.00-14.00

Stacja Wielka Zławieś 1 obw. Pędzewo

09.07.2020

07.30-11.30

Stacja Krobia 14 obw. 300

10.00-13.30

Stacja Złotoria 30 obw. 300

08.00-14.30

Stacje Czarne Błota 3, 15, 16, 20

10.00-14.00

Stacja Lipnowska obw. ZK-3 Ciechocińska

10.07.2020

10.30-14.30

Stacja Obrowo 12 obw. 700

12.00-15.00

Stacja Victoria obw. 700 ul. Poranna

08.00-14.30

Stacja Łysomice 4, 9

08.00-09.00

13.00-14.30

Stacja Łysomice 8 Poczta, Łysomice 10 PGO

10.00-14.00

Stacja Zamek Bierzgłowski 5 obw. 600

 

 • Kurs e-learning

Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym? Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną ze 100 hulajnóg.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród najmłodszych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia rozlosujemy 100 hulajnóg.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

 1. zrealizować kurs dostępny pod adresem prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać kończący go test;
 2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy i zapisać dokumenty w formacie PDF;
 3. przesłać certyfikat oraz formularz na adres hulajnoga@krus.gov.pl do dnia 30 września 2020 r.

W 2019 roku odbyła się pierwsze losowanie. Spośród niemal 4 000 uczestników 50 otrzymało nagrody. Więcej informacji o przebiegu losowania można znaleźć w relacji na stronie KRUS:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/szkolenie-e-learningowe-dla-dzieci-bezpiecznie-na-wsi-mamy-upadkom-zapobiegamy/ 

A jeśli zainteresował Cię temat bezpieczeństwa zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi z myślą o dzieciach materiałami prewencyjnymi pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/ 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 12 lipca 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 12 lipca 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek, podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.

Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem do 12 lipca 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane do tego dnia bez konieczności ponawiania wniosku.

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086). Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1109).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Nowe inwestycje drogowe

29 czerwca odbyło się podpisanie umów na przebudowę dróg gminnych w roku 2020.

W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg gminnych w 2020 roku, w najbliższym czasie zostaną wykonane następujące prace:

Nową nakładkę asfaltową, szerokości 3,0 m, zyska droga z Papowa Toruńskiego do Zakrzewka na odcinku 900 m. Wykonawcą prac jest Zakład Drogowo Budowlany Rogowo. Wartość inwestycji to 219 063,00 zł.

Nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m, będzie na  ul. Brzozowa w Papowie Toruńskim na odcinku 998,0 m. Wykonawcą Robót jest Zakład Usług Komunalnych Pilarski z Nakła nad Notecią. Wartość inwestycji wynosi 460 793,45 zł. Zadanie dofinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 • podpisanie umowy

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Jury podjęło decyzję w sprawie przyznania nagród w gminnym konkursie fotograficznym "Gmina Łysomice-dawniej i dziś"

Konkurs polegał na wyszukaniu zdjęcia zrobionego w ciągu ostatnich 30 lat, przedstawiającego miejsce znajdujące się na terenie gminy Łysomice i wykonanie aktualnego zdjęcia tego samego miejsca.

Dziękujemy za nadesłane fotografie, które doskonale oddają charakter zmian jakie zaszły w gminie przez te 30 ostatnich lat.
Mamy nadzieję , że przeglądanie starych zdjęć dało Wam dużo radości i było powodem do przywoływania dobrych wspomnień.
Jury postanowiło przyznać miejsca następującym uczestnikom:
 I miejsce Anna Potasiak
 II miejsce Edyta Trzeciak
 III miejsce Filip Pelc
wyróżnienie Iwona Pleskot
Gratulujemy wszystkim autorom tych ciekawych zdjęć.

 

 

 • Zdjęcie konkursowe
 • Zdjęcie konkursowe
 • Zdjęcie konkursowe
 • Zdjęcie konkursowe

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

Po przerwie związanej z zagrożeniem epidemicznym wznowiona zostaje działalność rehabilitacyjna Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusy odbywają się z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez rolnika rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem rehabilitacji leczniczej. Test jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do jego wykonania jest elektroniczne zlecenie wystawione przez Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, do którego rolnik został zakwalifikowany.

Jednostka organizacyjna Kasy informuje rolnika o najbliższym punkcie pobrań, gdzie może zostać przeprowadzony test. Wynik przeprowadzonego testu jest udostępniany bezpośrednio Centrom Rehabilitacji Rolników KRUS, które za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Kasy powiadamiają rolnika o zakwalifikowaniu go lub nie na turnus rehabilitacyjny.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta, kontynuowana jest dotychczasowa procedura kierowania na rehabilitację leczniczą.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

We wszystkich szkołach Gminy Łysomice obdyły się zakończenia roku szkolnego.

Uroczystości były inne niż takie do których byliśmy przyzwyczajeni, dostosowane do wyjątkowej sytuacji związanej z wciąż panującą epidemią. 

Mimo że zabrakło akademii, przedstawień czy wspólnie śpiewanych piosenek o radosnym wakacyjnym czasie, wydarzenia zachowały swoją uroczystą i radosną formę.

W całej Gminie z murami swoich szkół pożegnało się 98 absolwentów. 

Sekretarz Gminy Bożena Stempska oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski wręczyli nagdrody najlepszym absolwentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Gratulujemy tym najzdolniejszym. 

Wszystkim uczniom kończącym dziś ten najdziwniejszy w historii rok szkolny, życzymy dobrych, bezpiecznych i niezapomnianych wakacji :)

 

 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku

Wsparcie dla Gmin powiatu toruńskiego

26 czerwca do Starostwa Powiatowego w Toruniu przybył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by zainaugurować w powiecie toruńskim  program wsparcia dla samorządów.

Środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych stanowić będą realną pomoc  dla samorządów. Powiat toruński otrzymał wsparcie w wysokości 8 467 135 zł - największe w województwie kujawsko-pomorskim. W spotkaniu, poza ministrem Ardanowskim, radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przemysławem Przybylskim i przedstawicielami Zarządu oraz Rady Powiatu, wzięli udział także burmistrz i wójtowie gmin powiatu toruńskiego.
Gmina Łysomice otrzymała wsparcie w wysokości 2 915 221 zł.
To bardzo prosty mechanizm: jest prosty sposób wnioskowania, algorytm wylicza maksymalną kwotę, o którą gmina czy powiat może się ubiegać, przelew trafia bezpośrednio na konto samorządu. Środki z Funduszu nie przepadają, mogą być wykorzystane także w przyszłym roku na dowolny cel inwestycyjny - taki, jakiego mieszkańcy oczekują. To mogą być inwestycje drogowe, place zabaw, remonty szkół czy przedszkoli, inwestycje w sołectwach.

 • wsparcie dla samorządu
 • wsparcie dla samorządu
 • Nieodpłatna pomoc prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

29.06.2020

07.30-11.30

Stacja  Sąsieczno 5 obw. 300

08.30-10.30

Stacja  Wymysłowo 4 obw. 100

10.00-14.00

Stacja Czarnowo 9 obw.400

30.06.2020

07.30-11.30

Stacja Watzenrodego 11 ul. Hubego

08.00-10.00

Stacje Legnicka, Wilczonka

08.00-12.00

Stacja Grębocin 17

09.00-13.00

Stacja Wybcz 1 obw. 200

08.30-12.30

Stacja Rozgarty 10

23.00-01.00

Stacje Forteczna 1, 7, Heweliusza, Lulkowo 4 Leśniczówka

01.07.2020

07.30-11.30

Stacja Pigża 3 obw. Biskupice

10.30-14.30

Stacja Witosa Chełmża obw. Kończewice

08.00-11.00

Stacja Łysomice 8 obw. UKM Las

08.30-12.30

Stacja Wieka Zławieś 4

07.00-12.00

Stacja Forteczna 3

23.00-01.00

Stacje Forteczna 1, 7, Heweliusza, Lulkowo 4 Leśniczówka

02.07.2020

07.30-11.00

Stacja Szembekowo 5 obw. 300

10.30-14.30

Stacja Kowalewo Nowa obw. 700

07.00-09.30

Stacje Chełmoniec 1, Chełmonie 3, 4, Elgiszewo 7 Franksztyn, Gapa 1

10.00-14.00

Stacja Łysomice 13 obw.100

23.00-01.00

Stacje Nadwiślanka 2, Biogaz Inwestor, MPO Kociewska

08.30-11.30

Stacja Jar 2 obw. 900

03.07.2020

07.30-11.30

Stacja Szczypiorskiego 2 obw. 400

08.30-11.30

Stacja Kaszczorek Redukcja Gazu obw 200

10.30-14.30

Stacja Lisi Ogon obw. 700 ul. Ugory      

08.00-12.00

Stacja Łysomice 6

08.00-12.00

Stacja Rogowo 6 obw. 100

08.30-12.30

Stacja Żwirki i Wigury ul. Legionów nr 98-100

23.00-01.00

Stacje Nadwiślanka 2, Biogaz Inwestor, MPO Kociewska

04.07.2020

23.00-02.00

Stacje Jar 2, Polna 4, Forteczna 2 (NEUCA)

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 48/06/2020

Toruń, dnia 25.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 48/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 25.06.2020 r. do godz. 22:00 dnia 25.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.


Dyżurny TCZK
Julian Skory

Zakończenie roku szkolnego

    W gminie Łysomice działają cztery szkoły podstawowe: w Łysomicach, Turznie, Świerczynkach i Ostaszewie. Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2019/2020 w najbliższy piątek (26 czerwca) odbędzie się w nich zakończenie roku. 98 uczniów kończy naukę w tych placówkach. 25 spośród wszystkich absolwentów otrzyma nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce.

   Sytuacja epidemiczna nie pozwoli w tym roku na zorganizowane tradycyjnej, uroczystej gali. Jednak przedstawiciele gminy nie zrezygnowali z okazji, aby osobiście  pogratulować najlepszym uczniom i życzyć im dalszych sukcesów. .

    Wszystkie szkoły znajdujące się na terenie gminy opublikowały szczegółowy plan zakończenia roku dla każdej z klas. Zostały w nim uwzględnione przeciwepidemiczne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia, m.in.: obowiązek zasłaniania ust i nosa, zachowanie co najmniej 1,5 m odległości od innych uczestników uroczystości.

 

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje związane z planem zakończenia roku szkolnego w poszczególnych placówkach.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁYSOMICACH:

Zakończenie roku oraz wręczenie świadectw odbędzie się na placu szkolnym przed salą gimnastyczną. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do punktualnego przybycia i zachowania procedur bezpieczeństwa związanych z reżimem sanitarnym. Godziny tej uroczystości dla poszczególnych klas są następujące:

 

klasa I - godz. 8.00

klasa II - godz. 8.45

klasa III - godz. 9.15

klasa V - 10.15

pożegnanie absolwentów - godz. 11.00

klasa IV - godz. 12.00

klasa VI - godz. 12.30

klasa VII - godz. 13.00

http://www.splysomice.pl/

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TURZNIE:

W związku z ograniczeniami sanitarnymi zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Turznie będzie spotkaniem z wychowawcą z wręczeniem świadectw i nagród.

 

klasy 1 – 3: plac przy wejściu do segmentu edukacji wczesnoszkolnej (w razie niepogody hol w szkole);

klasy 4 – 7: boisko Śnieżka ( w razie niepogody hala sportowa).

klasa 8 - szkolna stołówka

TERMINY ODBYWANIA SPOTKAŃ:

klasa 8a - godz. 8.00

klasy: 3a, 3b, 5a, 5b, 5c - godz. 8.30

 klasy: 2a, 2b, 4a, 6a, 6b - godz. 9.00

klasy: 1a, 1b, 7a, 7b - godz. 9.30

Dowóz do szkoły zgodnie z rozkładem. Odwóz o godzinie 10.15 ze szkoły.

https://www.spturzno.pl/

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZYNKACH:

W wyznaczonych godzinach odbędą się spotkania z wychowawcami, podczas których zostaną wręczone świadectwa szkolne (dyplomy, podziękowania). Wszystkie spotkania będą odbywały się na boisku przed szkołą. Nie wchodzimy do budynku szkoły.

 

Godzina zakończenia, klasy i sposób wejścia na boisko:

godzina 8.00:

 - klasa “0” - wejście od stołówki

- klasa I - wejście główne

- klasa II - wejście od stołówki

- klasa III - wejście od sekretariatu

godzina 9.00:

- klasa IV - wejście od stołówki

- klasa V - wejście od sekretariatu

- klasa VI - wejście główne

godzina 10.00

- klasa VII - wejście główne

- klasa VIII - wejście główna

https://spswierczynki.edupage.org/

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTASZEWIE:

Odbiór świadectw odbędzie się przy wejściu do czerwonego budynku.  Każdy uczeń podchodzi do nauczyciela pojedynczo, a świadectwo (nagrody) odbiera w rękawiczkach i podpisuje odbiór dokumentu. Po otrzymaniu świadectwa uczeń niezwłocznie opuszcza teren szkoły.

W tym przypadku zakończenie roku szkolnego dla klasy “0” odbędzie się w czwartek (25 czerwca) o godzinie 14:00.

Zakończenie roku dla pozostałych klas odbędzie się w piątek (26 czerwca). Harmonogram jest następujący:

godz. 8:00 – 8:30 - odbiór świadectw klasa VI

godz. 8:30 – 9:00 odbiór świadectw klasa I

godz. 9:00 – 10:00 zakończenie roku szkolnego klas VII – VIII

godz. 10:30 – 11:00 odbiór świadectw klasa IV

godz. 11:00 – 11:30 odbiór świadectw klasa V

godz. 11:30 – 12:00 odbiór świadectw klasa II

godz. 12:00 – 12:30 odbiór świadectw klasa III

https://www.spostaszewo.pl/

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej każdej ze szkół.

 

 

 • sp Ostaszewo
 • SP Świerczynki
 • SP Łysomice
 • SP Turzno
 • ZUS - PUE

Wnioski o tarczę można składać tylko drogą elektroniczną

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku opłacania składek, a także o dodatek solidarnościowy - można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Takie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0.

Podpisana Tarcza Antykryzysowa 4.0. wprowadziła m.in. zmiany w sposobie składania wniosków o wsparcie w ramach tarczy, w tym o świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek (uwaga - wnioski tylko do 30 czerwca!), udzielenie ulgi bez opłaty prolongacyjnej oraz odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę. Od środy (24 czerwca) wnioski te można składać tylko online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Także wniosek o dodatek solidarnościowy można składać wyłącznie za pośrednictwem PUE - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na stronie ZUS jest zamieszczona instrukcja, w jaki sposób krok po kroku założyć konto na PUE. Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą założyć profil na PUE w placówce ZUS. W zakładaniu profili na PUE będą pomagali pracownicy Zakładu.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną pozwala uniknąć błędów. Elektroniczne wnioski są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały wypełnione. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku – tłumaczy rzeczniczka.

Coraz więcej osób korzysta z PUE. Obecnie profil ma już ponad cztery miliony dwieście tysięcy klientów. Portal PUE ZUS jest elektroniczną skrzynką podawczą. Dzięki PUE można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu. Przez internet można uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i płatnościach. Za pośrednictwem PUE można wysłać też wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe oraz rozliczyć składki.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Grupa wsparcia ADRA - grafika promująca

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości, izolacja - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków. Mogą one prowadzić do wzmożonego napięcia emocjonalnego, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić.

Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu potkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

Aktywne uczestnictwo w grupie to pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, także dodatkowo również praca nad sobą i rozwój osobisty. To często pierwszy krok na drodze do nowego życia – komentuje Magda Matuszewska, koordynator akcji z Fundacji ADRA Polska.

Grupy wsparcia „Równoważnia” będą odbywać się pod opieką specjalistów - psychologów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów i coachów. Grupy działać będą w oparciu o model, dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego mentora wsparciem mogą zostać objęte nawet 144 osoby. – Już teraz otrzymujemy dużo zgłoszeń, co pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc. – dodaje Magda Matuszewska z Fundacji ADRA Polska.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?

 • wejść na stronę adra.pl/kryzys
 • wypełnić krótki formularz
 • poczekać na kontakt ze strony Fundacji.
 • Grupy wsparcia ADRA - ulotka str. 1
 • Grupy wsparcia ADRA - ulotka str. 2

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii C0VID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r.wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.)

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pątników oraz wszystkim osobom postronnym na szlaku pielgrzymki.
 2. Utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się pątników z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

Przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:

A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie higienicznych warunków realizacji pielgrzymki.
B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
C. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pątników.

REKOMENDACJE

A- Procedury zapobiegawcze:

 1. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają stosowne identyfikatory.
 3. Pielgrzymka odbywa się w sposób tradycyjny, trasą uzgodnioną z właściwymi władzami (Urzędy Wojewódzkie).
 4. Należy zapewnić osobom pielgrzymującym odpowiednie warunki zakwaterowania (noclegi w miejscach autonomicznych w namiotach lub pokojach jednoosobowych).
 5. Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin.
 6. Należy zapewnić dostateczną ilość toalet, umywalni i ich serwisowanie.
 7. Rekomenduje się żywienie pielgrzymów zgodnie z najlepszymi praktykami sanitarno – higienicznymi.
 8. Podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami itp. po to, aby zapewnić możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania).
 9. Rekomenduje się funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem.
 10. Personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań jeśli miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na COVID-19, w terminie krótszym niż 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki (wymagane oświadczenie).
 11. Organizator powinien mieć listę telefonów do każdej z osób – uczestników pielgrzymki.

B - Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.

 1. Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki / osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, Organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia.
 2. Organizator powinien dysponować termometrem (optymalny bezdotykowy pomiar temp) – w przypadku innego termometru – dezynfekcja obowiązuje po każdym jego użyciu. Pomiar temperatury jest wykonywany u uczestnika pielgrzymki przynajmniej 1 raz dziennie przez wyznaczoną osobę – optymalnie przed rozpoczęciem trasy. Organizator powinien uzyskać zgodę uczestnika na pomiar temperatury. Temperatura powyżej 37°C kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki. Jeśli temperatura rośnie – wskazana porada medyczna.
 3. Uczestnicy pielgrzymki powinni zostać zapoznani z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas epidemii takimi jak:
 4. Przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce, wodą z mydłem.
 5. Zachować bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących, rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi.
 6. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 8. Dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie z którym kontaktują się pielgrzymi – wszelkie przedmioty i sprzęty były czyste i higieniczne.
 9. Należy dbać o higienę w miejscu zakwaterowania; mycie i dezynfekcja toalet – leży po stronie organizatora pielgrzymki. Środki do mycia i dezynfekcji zapewnia organizator, który nadzoruje procesy mycia i dezynfekcji.
 10. Organizator zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pątnicy.
 11. Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki.
 12. Posiłki powinny być dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby można było rozdzielić dania w poszczególnych grupach, lub w naczyniach jednorazowych. Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze powyżej 60° C, a o ile to możliwe – wyparzane. Dopuszcza się, aby pątnicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytku wyłącznie indywidualnego.

C - Procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pątnika.

 1. W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieść transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinna być wezwany transport medyczny. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos.
 2. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację  sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie, powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób.
 3. W razie pogarszania się stanu zdrowia pątnika zalecany natychmiastowy kontakt z numerem telefonu 999 lub 112.
 4. W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.
 5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lubhttps://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 6. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Celebracja Mszy Świętej

Jeśli przewidywane jest sprawowanie Mszy św. w kościołach na trasie pielgrzymki, uczestnicy powinni realizować obowiązek zasłaniania ust i nosa.


Załączniki – instrukcje:

 • mycia rąk

https://qis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mvcia-rak/

 • dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/iak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 • prawidłowego zdejmowania maseczki \

https://gis.gov.pl/aktualnosci/iak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-maseczke/

 • prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-rekawice/

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 47/06/2020

Toruń, dnia 23.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 47/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:05 dnia 23.06.2020 r. do godz. 21:00 dnia 23.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni


Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

 • Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

PUZ we Włocławku rozpoczęła rekrutację na nowy rok akademicki 2020/2021.

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku rozpoczęła rekrutację na nowy rok akademicki 2020/2021.

Uczelnia w swojej ofercie posiada 10 kierunków studiów licencjackich bądź inżynierskich (studia I stopnia), 3 kierunki studiów magisterskich (studia II stopnia) oraz 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich. Nowością w roku akademickim 2020/2021 są kierunki magisterskie tj.  ,,Menedżerskie studia finansowo-prawne" oraz ,,Zarządzanie procesami produkcyjnymi", a także ,,Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna".

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną włocławskiej uczelni pod linkiem: http://puz.wloclawek.pl/oferta-edukacyjna/

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 46/06/2020

Toruń, dnia 22.06.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 46/06/2020


Zjawisko: Silny deszcz z burzami
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 8:00 dnia 22.06.2020 r. do godz. 22:00 dnia 22.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym
okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. W
trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h. Możliwe
opady gradu.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 44/06/2020

Toruń, dnia 21.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 44/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.06.2020 r. do godz. 23:00 dnia 21.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30
mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 Dyżurny TCZK

Michał Kruk

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 43/06/2020

Toruń, dnia 20.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 43/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 11:00 dnia 20.06.2020 r. do godz. 2:00 dnia 21.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40
lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 Dyżurny TCZK

 Marek Łochock

 • Nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Urzędy gmin w całej Polsce rozpoczęły 15 czerwca br. nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada. Jeśli Państwo chcieliby pracować jako rachmistrze spisowi, zapraszamy do urzędu gminy, nabór trwa do 8 lipca br.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na rachmistrza można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Łysomice pod adresem: https://www.bip.lysomice.pl/352,powszechny-spis-rolny-2020 lub uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu.


Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Szczegółowe informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 można znaleźć na stronie internetowej GUS pod adresem: https://spisrolny.gov.pl/.

Od czerwca wyższy limit przychodu dla wniosków o postojowe

Od czerwca zmienił się limit przychodu dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, które po raz pierwszy składają wniosek o świadczenie postojowe. Nowy limit wynosi 15 994,41zł i dotyczy wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Od kwietnia osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Niektórzy z nich o świadczenie wystąpili po raz kolejny, ale są jeszcze takie osoby, które nie złożyły wniosku.

Warto pamiętać, że aby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. W przypadku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które składają pierwszy wniosek o postojowe ważnym kryterium jest limit przychodu. Nie może on przekroczyć w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dla wniosków składanych w kwietniu i maju limit ten wynosił 15 595,74zł, a od czerwca uległ zmianie. Aktualna kwota limitu wynosi 15 994,41zł i obowiązuje dla wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Do tej pory świadczenie postojowe w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało już 75,7 tys. uprawnionych, z czego ponad 28,8 tys. osób otrzymało świadczenie po raz kolejny. Kwota wypłaconego wsparcia to 148,5 mln zł. Świadczenie może być wypłacone maksymalnie trzy razy, a wnioski będzie można jeszcze składać przez 3 miesiące od zniesienia stanu epidemii. Chcąc wystąpić o kolejne postojowe należy złożyć w ZUS odpowiedni druk RSP-CK lub RSP-DK – dodaje rzeczniczka.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Plakat promujący e-bazarek

Kujawsko-Pomorski e-bazarek

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie prowadzi platformę internetowa e-bazarek, której celem jest umożliwienie bezpłatnego wystawienia ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów oferowanych głównie przez kujawsko-pomorskich producentów, rolników, Koła Gospodyń Wiejskich, oraz przedsiębiorców rolnych. Platforma internetowa Kujawsko-Pomorskiego e-bazarku funkcjonuje pod linkiem: www.kujawskopomorskiebazarek.pl. Strona umożliwia producentom promowanie ich produktów w rozmaitych kategoriach m.in.: warzywa, owoce, zioła, mięso i wędliny, pieczywo, nabiał, produkty ekologiczne, miód i produkty pszczele, oleje, natomiast konsumentom dotarcie do informacji o producentach i ich produktach.  Klikając w poszczególne produkty np. jajka, czy miód, pokazuje się cena oraz kontakt do producenta i klient sam już może wybrać, czy decyduje się na wysyłkę, dowóz, czy osobisty odbiór towaru. Aby wstawić ogłoszenie producent najpierw będzie musiał zarejestrować się na stronie e-bazarku, a następnie dodać swoje produkty. Kiedy przedstawi już swoją ofertę, ogłoszenie po zatwierdzeniu przez administratora pojawi się na stronie. W razie problemów z rejestracją bądź dodaniem produktów dla producenta na stronie są dostępne dane (numer telefonu: 723-692-532 bądź adres mailowy: ebazarek@kpodr.pl) pod którymi otrzyma pomoc od konsultanta. Dodatkowo w razie problemów z obsługą platformy zachęcamy do kontaktu z doradcą z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, który udzieli pomocy. Dzięki e-bazarkowi możliwa jest sprzedaż wysokiej jakości produktów bez udziału pośrednika, w dowolnym czasie i miejscu. Można odnieść wrażenie, że E-bazarek jest platformą bardzo podobną do znanego już wszystkim portalu www.olx.pl. Jest jednak bardzo znacząca różnica.  Producent wystawiający swoje produkty na Kujawsko-Pomorskim e-bazarku nie ponosi żadnych kosztów – udostępniamy bezpłatny kanał dotarcia producentów do potencjalnych konsumentów.

Zachęcamy od odwiedzania naszego e-bazarku: https://kujawskopomorskiebazarek.pl

Wszystko jest całkowicie bezpłatne. Obowiązuje jedynie rejestracja w online.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42/06/2020

Toruń, dnia 19.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 42/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 11:00 dnia 19.06.2020 r. do godz. 24:00 dnia 19.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

 • Plakat programu "Czas na staż"

Staż zawodowy - czeka. Zgłoś się! 

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie: Czas na staż 2!  osoby młode, w tym osoby z
niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat z grup: osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; lub imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji otrzymają: 

 • Kobiety (10pkt)
 • Osoby niepełnosprawne (10pkt)
 • Osoby z doświadczeniem zawodowym krótszym niż 6 m-cy (10pkt)
 • Osoby doświadczeniem zawodowym krótszym niż 12 m-cy ( 5pkt)
 • osoby z wykształceniem ISCED 3 włącznie (5pkt)
 • osoby zamieszkujące miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (10pkt)
 • były uczestnik projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WKP (10pkt)
 • osoba uboga pracująca, zatrudniona na umowie krótkoterminowej oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych (10pkt)

W ramach uczestnictwa otrzymasz : 

 • opracowanie/aktualizacje IPD,
 • poradnictwo zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.

Staż zawodowy realizowany jest na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium stażowe. 

Więcej informacji pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem a.napierala@doradztwobiznesowe.eu. 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logotypy dot. projektu "Pomocni dla Ciebie II"

Nabór pracowników do projektu „Pomocni dla Ciebie II”

Gmina Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłaszają nabór pracowników do projektu pt. „Pomocni dla Ciebie II”.

Poszukujemy:

 • dietetyka
 • rehabilitanta
 • psychologa
 • opiekuna zawodowego

do rowadzenie pracy na rzecz poprawy funkcjonowania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz opiekunów faktycznych w ich środowisku zamieszkania i realizacji zadań w ramach projektu „ Pomocni dla Ciebie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT współfinansowanej w części ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniach o naborze.

Biuro projektu znajduje się w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19
telefon kontaktowy: 56 674-89-30, 508-394-505, 501-804-049

 • Logotypy dot. projektu "Pomocni dla Ciebie II"

Nabór uczestników do projektu „Pomocni dla Ciebie II”

Gmina Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłaszają nabór uczestników do projektu pt. „Pomocni dla Ciebie II”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szeroko rozumianych usług opiekuńczych poprzez zwiększenie o 1 liczby miejsc świadczenia  usług społecznych i zapewnienie  ich dostępności dla 10 mieszkańców Gminy Łysomice potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub niepełnosprawnych oraz wsparcie w formie poradnictwa 13 opiekunów faktycznych. Dzięki temu poprawi się sytuacja życiowa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Łysomice poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących Gminę Łysomice. 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach  w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 marca 2021 roku. Na realizację projektu przeznaczono 160 790,08 zł, z czego pozyskano 136 671,56 zł  wkładu ze środków europejskich.

Zadaniami projektu są:

 1. wsparcie 10 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym starszych i niepełnosprawnych, poprzez objęcie usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania (rehabilitacja, pomoc psychologiczna),
 2. Wsparcie 13 opiekunów faktycznych, pełniących funkcje opiekuńcze nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez poradnictwo psychologiczne oraz w zakresie rehabilitacji  i prawidłowego odżywiania podopiecznego.

Grupa I

Uczestnikami projektu zadanie 1. mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkujące na terenie Gminy Łysomice, spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym starsze i niepełnosprawne, niemogące wykonać samodzielnie co najmniej jednej czynności dnia codziennego,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z przesłankami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej,

Mile widziane są osoby, które dodatkowo:

 • osiągają dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego,
 • doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • są osobami z niepełnosprawnością sprzężoną
 • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • mieszkają na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w lokalnych lub gminnych programach rewitalizacji.
 • osoby samotne,
 • osoby powyżej 75 roku życia

Grupa II

Uczestnikami projektu zadanie 2. mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkujące na terenie Gminy Łysomice, spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Mile widziane są osoby, które dodatkowo:

 • osiągają dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego,
 • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • mieszkają na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w lokalnych lub gminnych programach rewitalizacji.
 • pozostają bez zatrudnienia ze względu na sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych poradnictwo psychologiczne oraz w zakresie rehabilitacji i prawidłowego odżywiania podopiecznego.
 • wsparcie indywidualne,
 • usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne wspierające aktywność obywatelską,

Szczegółowy opis udzielanego wsparcia znajduje się w regulaminie.

Zapraszamy zainteresowane osoby do pobrania, wypełnienia i przesłania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach formularza zgłoszeniowego. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Nabór przeprowadzony będzie do 30 czerwca 2020 roku.

Rekrutacja uzupełniająca uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

Biuro projektu znajduje się w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19
telefon kontaktowy: 56 674-89-30, 508-394-505, 501-804-049

Toruń, dnia 18.06.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 40/06/2020

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 5:30 dnia 18.06.2020 r. do godz. 21:00 dnia 18.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Źródło informacji: Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w Gdyni.

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 39/06/2020

Toruń, dnia 17.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 39/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 18:00 dnia 17.06.2020 r. do godz. 04:00 dnia 18.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz
porywami wiatru do 80 km/h .Miejscami grad.
Źródło informacji: Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w Gdyni.

 Dyżurny TCZK

 Piotr Kalinowski

 • Aktywizacja młodzieży NEET

Aktywizacja młodzieży NEET

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego trwa realizacja projektu nr. POWR.01.02.01-04-0105/19, pt: „Aktywizacja młodzieży NEET" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś priorytetowa: I Osoby młode na regionalnym rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 Kobiet i 40 Mężczyzn) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.01.2020-31.10.2020r.

Uczestnikami projektu są wyłącznie młode osoby fizyczne, zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014- 2020 (z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 SZOOP PO WER 2014-2020). Projekt przewiduje objęcie wsparciem 100 osób (60K i 40M) w tym co najmniej 50% osób o niskich kwalifikacjach i 30% osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Grupę docelową tworzą:

 • 60 Kobiet i 40 Mężczyzn to osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu,
 • 1 Kobieta 1 Mężczyzna to osoby z niepełnosprawnościami,
 • 30 Kobiet i 20 Mężczyzn to osoby o niskich kwalifikacjach,
 • 18 Kobiet i 12 Mężczyzn to osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Zapewniona jest możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu wyłączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,
 2. Pośrednictwo pracy,
 3. Szkolenia zawodowe
  Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy- pozwolą na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie deficytowym (wg Barometru Zawodów) w województwie lub powiecie zamieszkania danej osoby. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Każde szkolenie zakłada uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem, rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży (np. certyfikatem). W ramach szkolenia dla uczestników projektu są przewidziane: badania lekarskie, ubezpieczenie NNW/OC, wyżywienie, stypendium szkoleniowe, refundacja kosztów dojazdu.
 1. Wsparcie przewidziane jest dla 100% uczestników projektu. Staże realizowane w ramach projektu będą zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami. W ramach stażu dla uczestników projektu są przewidziane badania lekarskie, stypendium stażowe, refundacja kosztów dojazdu.

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja będzie realizowana w sposób jawny i bezstronny, systematycznie, 1-4 m-ca realizacji projektu. Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Projekt zakłada procedury, które zastosujemy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji problemowych, takie jak: przedłużenie godzin pracy biura projektu, utworzenie dodatkowych punktów rekrutacyjnych, bezpośredni dojazd do uczestnika.

Etapy rekrutacji:

 1. Zebranie formularzy- dokumenty są zbierane w biurze projektu.
 2. Weryfikacja kryteriów formalnych (oświadczenia/zaświadczenia): spełnienie warunków uczestnika projektu.
 3. Przyznanie punktów premiujących (oświadczenia) osobom, które spełniają poniższe warunki: -zamieszkują miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze-1 pkt., -wykształcenie na poziomie ISCED 3- 2 pkt.
 4. Utworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, spełniających kryteria formalne i posiadających największą liczbę punktów premiujących( w przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłaszania).
 5. Utworzenie listy rezerwowej (szeregowa nie analogiczne).
 6. Powiadomienie kandydatów o wyniku procedury (kontakt telefoniczny lub mailowy).

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dworcowa 65 88-100 Inowrocław. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37, Email: torun@euro-konsult.pl

 • Aktywizacja młodzieży NEET
 • Aktywizacja młodzieży NEET
 • Aktywizacja młodzieży NEET

Apel do rolników poszkodowanych przez Grupę Producentów ,,Ziarno’’ z Cichoradza

Apel Wójta Gminy Grudziądz do rolników

poszkodowanych przez Grupę

Producentów ,,Ziarno’’ z Cichoradza

 

W związku z kontynuacją działań prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Grupę Producentów ,,Ziarno’’ z Cichoradza Wójt Gminy Grudziądz apeluje do potencjalnych poszkodowanych o zgłaszanie się do Biura Poselskiego Pana Mariusza Kałużnego (ul. Kopernika 7/1, 87-100 Toruń, tel. 781 313 395) lub najbliższej Komendy Policji.

Zgłaszanie się rolników pozwoli na przyspieszenie i zakończenie postępowania Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Liczę na rozwagę i mam nadzieję, że apel zmobilizuje poszkodowanych  rolników do zgłaszania strat. Odpowiedzialność i solidarność Państwa są nam dzisiaj szczególnie potrzebne !!!

 

Wójt Gminy Grudziądz

/-/  Andrzej Rodziewicz

Czerwiec bez strat dla emerytów

Osoby, które myślą o złożeniu wniosku o emeryturę w czerwcu bieżącego roku, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek mającej wpływ na wysokość świadczenia. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., ZUS wyliczy emeryturę, o którą zawnioskuje się w czerwcu, w ten sam sposób jak emeryturę wnioskowaną w maju, o ile będzie to korzystniejsze dla konkretnego wnioskodawcy.

Do tej pory czerwiec był jedynym miesiącem, w którym składki na koncie ubezpieczonego były objęte waloryzacją roczną, ale już nie kwartalną. To z kolei przekładało się na wysokość świadczenia. Dlatego w poprzednich latach, osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść, od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego, na emeryturę, przeważnie wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o to świadczenie do lipca. Co prawda postępując tak nie otrzymywali emerytury za czerwiec, ale później z powodu korzystnej waloryzacji składek, co miesiąc dostawali wyższe świadczenie. Różnica w wysokości emerytury o którą wnioskowano w lipcu w stosunku do wysokości, o którą wnioskowano w czerwcu czasami wynosiła nawet 300 zł.

W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, w Tarczy Antykryzysowej 3.0., przyjęto rozwiązanie, dzięki któremu emerytury, o które wnioskujący wystąpią w czerwcu, będą obliczane tak jak świadczenia, o które wnioskowano w maju, o ile będzie to korzystniejsze dla konkretnego wnioskodawcy – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Im dłużej pracujemy tym emerytura wyższa

Niekoniecznie trzeba spieszyć się ze złożeniem wniosku już w czerwcu. Nie jest tajemnicą fakt, że im później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa. Sposób obliczania emerytury nagradza osoby, które dłużej pracują i dłużej odprowadzają składki. Zasadą jest, że im dłużej pracujemy, tym więcej składek zostaje zapisanych na koncie emerytalnym i więcej razy są one waloryzowane. Po drugie im później idziemy na emeryturę, tym mniejsza jest liczba miesięcy dalszego trwania życia, przez które dzielimy kapitał odłożony na koncie w ZUS.

Wniosek nawet do 30 dni po epidemii

Przypominamy również, że osoby, które w okresie epidemii z różnych przyczyn, nie mogą lub nie chcą składać wniosków o emeryturę, rentę lub ich przeliczenie, mogą zrobić to później. Nie tracą przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące, jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie. Taki wniosek wraz z oświadczeniem o symbolu ERO można złożyć w ZUS w ciągu 30 dni liczonych od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Bardzo ważne jest to żeby w oświadczeniu wpisać datę, od której oczekuje się przyznania prawa do emerytury, ale nie wcześniejszą niż 1 marca 2020 r. Wskazując datę należy pamiętać, że na ten dzień muszą być spełnione wszystkie warunki do przyznania świadczenia.

- Przed złożeniem wniosku o emeryturę, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora na PUE ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość emerytury. Możemy też udać się do ZUS, gdzie takich wyliczeń dokona doradca emerytalny – podpowiada Krystyna Michałek.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 38/06/2020

Toruń, dnia 10.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 38/06/2020


Zjawisko: burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 23:00 dnia 10.06.2020 r. do godz. 07:00 dnia 11.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz
porywami wiatru do 60 km/h.
Źródło informacji: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 48.

 

 Dyżurny TCZK

 Julian Skory

Informacja dotycząca godzin pracy Urzędu Gminy

Informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Łysomice, dzień 12 czerwca 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Łysomicach w zamian za dzień świąteczny 15 sierpnia 2020r. przypadający w sobotę.

Tego dnia Urząd Gminy w Łysomicach będzie nieczynny.

Trenuj z Mustangiem

Klub Mustang Ostaszewo zaprasza do treningów w szkółce piłkarskiej.

Na treningi klub zaprasza chłopców urodzonych w latach 2005 do 2015. 

W celu zapisania się na treningi, należy dzwonić do trenera odpowiedzialnego za odpowiednią grupę wiekową:
roczniki: 2005,2006 - tel. 518565237
roczniki: 2007,2008 - tel. 729963464
roczniki: 2009, 2010- tel. 512630755
rocznik : 2011          - tel. 512201285
roczniki: 2012,2013 - tel. 697508115 , 501390938
roczniki: 2014, 2015 - tel. 512630755

Rozpocznij przygodę piłkarską w szkółce która oferuje:

 szkolenie prowadzone przez wykwalifikowaną kadra trenerską.
 posiadamy Certyfikat PZPN, standardy przyjęte w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich gwarantują, iż szkółka piłkarska, która otrzymała certyfikat PZPN, prezentuje odpowiedni poziom szkolenia weryfikowany przez Polski Związek Piłki Nożnej
 zajęcia treningowe, 2, 3 i 4 razy w tygodniu w zależności od grupy
 możliwość treningów indywidualnych
 dobrą bazę treningową
 udział w meczach i turniejach
 organizujemy także obozy sportowe

 

 

 • plakat Mustang Ostaszewo

Nowy system wypożyczania książek w GBP Łysomice

Od 1 czerwca 2020 roku Biblioteka Publiczna w Łysomicach wraz z filiami działa w oparciu o nowy system wypożyczeń książek MAK+, który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym


Czytelnicy przychodzący do biblioteki będą mieli założone konto w systemie bibliotecznym. W związku z tym każda osoba przychodząca do biblioteki w celu wypożyczenia książki (również czytelnicy, którzy obecnie wypożyczają) proszona jest o zabranie nr PESEL, który jest niezbędny do zapisu w systemie MAK+ (zarówno dorośli jak i dzieci).

Osoby niepełnoletnie do 13 roku życia włącznie, proszone są o przychodzenie z rodzicem/opiekunem, który powinien podpisać zobowiązanie.

System MAK+ co to oznacza?

MAK+ lub inaczej MAK PLUS to elektroniczny i zintegrowany system biblioteczny, stworzony i ciągle rozwijany przez Instytut Książki,który służy do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. System ten umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego oraz bazy użytkowników placówki,umożliwia również elektroniczną rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów, a także prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca w systemie MAK+ odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Także Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach postanowiła iść z duchem czasu i zainwestować w nowy system biblioteczny MAK+. System jest wdrożony również we wszystkich filich: Lulkowie, Ostaszewie, Zakrzewku, Gostkowie, Turznie, Kamionkach Dużych. Zbiory biblioteczne zostały wprowadzone do systemu a wszystkie książki zostały zaopatrzone w naklejki ze specjalnymi kodami kreskowymi. Tym samym tradycyjne wypożyczanie książek za pomocą papierowych kart książki i papierowych kart czytelników w gminnych bibliotekach przeszło do lamusa.

Aplikacja czytelnika

Każdy zarejestrowany czytelnik po założeniu konta może skorzystać ze specjalnej aplikacji czytelnika www.szukamksiazki.pl, która umożliwia:

 • przeszukiwanie katalogów bibliotek korzystających z systemu MAK+;
 • sprawdzanie statusów pozycji wypożyczonych w bibliotekach korzystających z MAK+, w których czytelnik jest zarejestrowany;
 • rezerwowanie pozycji dostępnych w bibliotekach korzystających z MAK+, w których czytelnik jest zarejestrowany.
 • sprawdzanie, jaką ocenę książka otrzymała w serwisie lubimyczytać.pl

Więcej informacji na stronie internetowej bibliotek https://lysomice.naszabiblioteka.com/n,elektroniczne-wypozyczanie-ksiazek

Wytyczne dotyczące organizowania imprez w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Łysomice

Wytyczne dla osób wypożyczających świetlicę:

 • ograniczenie liczby gości zgodnie z aktualnymi przepisami - na dzień 3.06.2020 maksymalna liczba uczestników imprezy to 150 osób.
 • poinformowanie gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.
 • poinformowanie gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad panujących w miejscu imprezy.
 • dysponowanie pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Zapewnienie, aby - w miarę możliwości - przy jednym stoliku wyznaczane były miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • zapewnienie we własnym zakresie środki ochrony osobistej dla gości i obsługi oraz środki dezynfekujące sprzęt , wyposażenie i ręce
 • udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej oraz przy wyjściu z toalet
 • organizatorzy i obsługa powinni nosić maseczki lub środki ochrony ust i nosa wskazane w obowiązujących regulacjach prawnych.
 • ograniczenie kontaktów z klientami, dostawcami i innymi osobami z zewnątrz – w jak największym stopniu wykorzystywanie zdalnych środków komunikacji.
 • dostosowanie liczby kelnerów do liczby gości; 1 kelner na nie więcej niż 15 osób.  Przy serwisie dań do stołów zadbanie o obsługę gości przy danym stole przez tego samego kelnera lub przez ten sam zespół kelnerski
 • po imprezie należy sprzątnąć salę -dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu, toalet, gruntowne wywietrzenie pomieszczeń)
 • korzystanie z naczyń wielokrotnego użytku dopuszcza się tylko i wyłącznie pod warunkiem możliwości mycia ich w temperaturze min. 60 C i wyparzania
 • przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, stoły wiejskie, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo) możliwe do organizacji pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.
 • zwiększenie częstotliwości (rekomendowane co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: toalety, poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty

Wytyczne dla obsługi imprezy:

 • często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • nosić osłonę nosa i ust tam, gdzie jest to możliwe, i obowiązkowo przy bezpośrednim kontakcie z gościem.
 • zachować bezpieczną odległość od innych osób pracujących w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 metra).
 • podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć lub zdezynfekować ręce.
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic  twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne.
 • jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia (nie zaleca się używania klimatyzacji)

Wójt Gminy Łysomice
Piotr Kowal

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

08.06.2020

11.00-15.00

Stacja Kowalewo Szosa Brodnicka  obw .linia nap. Wrzosowa

09.30-13.30

Stacja Szczypiorskiego 2 obw.400

10.00-13.30

Stacja Gostkowo 1 obw.200

07.30-10.30

Stacja Lubicz 9 obw.200

09.00-13.00

Stacja Obrowo 7 obw.100 Lubicz Dolny ulice Dworcowa, Grębocka, Kortowa, Mostowa, Ogrodowa, Sadowa, Tenisowa, Toruńska, Lubicz Górny ulica Sportowa

07.00-08.30

Stacja Tylice 3 Zakrzewko 1,4 Ostaszewo 2,PGR Gorzelnia , 5 GPRD , WPERD ,Ostaszewo  1

09.06.2020

07.30-11.30

Stacja Osiek 4 obw.200 i 100

10.30-14.30

Stacja Port Drzewny 1 obw. Hotel , Toruń ulica Droga Starotoruńska

10.00-13.30

Stacja Rogowo 3 obw.300

10.00-12.00

Stacja Chabrowa obw. Liliowa 22

12.00-14.00

Stacja Fiołkowa  , Toruń ulice Fiołkowa, Kwiatowa, Rumiankowa, Storczykowa, Ugory

08.00-10.00

Stacja Wesoła obw. Wesoła, Toruń ulice Cicha, Czysta, Jesienna, Wesoła

10.00-14.00

Stacja Lisi Ogon

15.00-18.00

Stacja Tylice 3 Zkrzewko 1,4 Ostaszewo 2,PGR Gorzelnia , 5 GPRD , WPERD ,Ostaszewo 1

10.06.2020

08.00-12.00

Stacja Osiek 17 obw.100

09.00-13.00

Stacja Osiek 25 obw.100

10.30-14.30

Stacja Sienkiewicza obw.100 wyłączenie w ZK Sikorskiego 41

07.00-08.30

Stacja Osiek 7,9,12,16,

15.00-17.00

Stacja Osiek 7,9,12,16,

07.00-17.00

Stacja Dzikowo 5,7, 6,2, Smogorzewiec 1

08.30-12.30

Stacja Kuczwały 6 obw. Ostaszewo

10.00-13.30

ST. Chrapy 2

12.06.2020

07.30-11.30

Stacja Dekerta 1 obw.100 , Toruń ulice Bartosza Głowackiego, Bażyńskich, Grudziądzka, Grunwaldzka, Podgórna

07.30-11.30

Stacja Dekerta 2 , Toruń ulice Bartosza Głowackiego, Bażyńskich, Grudziądzka, Grunwaldzka, Jana Dekerta, Tadeusza Rejtana

10.30-14.30

Stacja Gutowo 7 obw.300

10.00-13.30

Stacja Lubicz 18 Krobia ulica Długa, Lubicz Górny ulice Handlowa, Komunalna, Nowowiejska, Piaskowa, por. Kazimierza Trzaskalskiego, Przy Lesie, Rzemieślnicza, Stefana Niteckiego, Warszawska, Toruń ulica Słodka

13.06.2020

08.00-13.00

Stacja Lubicka 2 CPN , Tryton , Salon Volvo

 

 • Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes - plakat...

Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

Bezpłatne szkolenie „Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes”

Data: 17-18 czerwca 2020 r.

Miejsce: Wyższa szkoła Gospodarki w Toruniu, ul. Grunwaldzka 25b

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie www.opieka.byd.pl

Dodatkowych informacji udziela Zespół Projektu pod numerem telefonu: 52 567 00 17, e-mail: centrum@byd.pl

Organizator zapewnia:

 • noclegi
 • wyżywienie
 • zwrot kosztów dojazdów
 • profesjonalną kadrę trenerską, którą stanowią praktycy i eksperci

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3
 • zapoznanie się z dobrymi praktykami
 • zdobycie wiedzy nt. możliwości pozyskania dofinansowania na otwarcie żłobka/ kluby dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna

Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 • Plakat informacyjny projektu "Czas na zmianę"

Zaplanuj swoją karierę, podnieś kwalifikacje i zdobądź doświadczenie

Akademia Rozwoju Anna Kruszyk oraz Lokalna Grupa Działania "Ziemia Gotyku" zapraszają do bezpłatnego udziału w projekcie „Czas na zmianę" - aktywizacja społeczno-zawodowa. Zaplanuj swoją karierę, podnieś kwalifikacje i zdobądź doświadczenie.

Weź udział w projekcie jeśli jesteś:

 • W wieku 18 +
 • Osobą bezrobotną lub bierną zawodowo
 • Osobą zamieszkałą na obszarze objętym LSR:
  • Gmina Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasto Chełmża

W ramach projektu zapewniamy Uczestnikom:

 • warsztaty umiejętności społecznych, komunikacyjnych , itp. min. 16 spotkań
 • warsztaty - doradztwo zawodowe- grupowe i indywidualne
 • spotkania terapeuta/ psycholog - indywidualne
 • diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
 • warsztaty zawodowe
 • staże
 • spotkania integrujące, wzmacniające grupę
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek podczas warsztatów
 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu
 • profesjonalną kadrę szkoleniową

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 510-910-574, 507-030-840 Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.akademiakruszyk.pl

Okres realizacji Projektu: 01.03.2020 - 10.10.2020

Projekt „Czas na zmianę" realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,60 zł

Otwarcie siłowni i placów zabaw na terenie Gminy Łysomice

Place zabaw i siłownie zewnętrzne będą otwarte na terenie Gminy Łysomice od 4 czerwca 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. dotyczącego m.in. korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoby korzystające z w/w obiektów zobowiązani są do stosowania następujących zasad bezpieczeństwa:

 1. zachowania dystansu społecznego  - co najmniej 2 m.
 2. stosowania osłony ust i nosa – nie dotyczy to dzieci poniżej 4 roku życia oraz osób które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia

Należy również pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami, dziecko w wieku do 13 lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.  

Uwaga! W związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa informuję, iż każda osoba korzystająca z infrastruktury o charakterze otwartym, zobowiązana jest do zabezpieczenia we własnym zakresie możliwości dezynfekcji rąk, urządzeń zabawowych i sportowych lub stosowania rękawiczek.  

Konkurs plastyczny dla dzieci małych i dużych

Jak wyobrażasz sobie sztandar gminy Łysomice?
W związku z Dniem Dziecka oraz podjęciem uchwały o działaniach zmierzających do nadania gminnego sztandaru, ogłaszamy konkurs plastyczny dla mieszkańców naszej gminy. Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie  inspiracją do powstania sztandaru gminnego.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu dostępne w regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU

 1. Organizatorem konkursu plastycznego na projekt graficzny jest gmina Łysomice i jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Łysomice.
 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie inspiracją do powstania sztandaru gminnego
 3. Konkurs ma na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
 4. Projekt powinien uwzględniać następujące elementy
  - awers
  - rewers
  - na jednej ze stron projektu obraz graficzny związany z tematyką herbu gminy Łysomice.
 5. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Łysomice w następujących kategoriach wiekowych:
  - od od 5 do 10 lat
  - od 11 do 16 lat
  - od 17 do 100 lat
 6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe, wykonane wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4.
 7. Prace podpisane należy nadesłać w formie elektronicznej- zdjęcia pracy i nadesłać ją na adres:
  j.paczkowska@lysomice.pl lub zamieścić w komentarzu pod postem na oficjalnym profilu FB Gmina Łysomice w dniu 01.06.2020r
  w terminie do 15 czerwca 2020 roku. Prace zwycięzców będą wymagały złożenia w formie papierowej.
 8. W treści maila należy podać:
  - imię i nazwisko oraz wiek autora
  -  telefon kontaktowy
 9. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 10. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego projektu, przeprojektowania, wykorzystania części projektu, w celu jego skutecznego wykorzystania, na co autor wyraża nieodpłatnie zgodę. 
 12. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Gminy Łysomice, oraz fanpage’ u FB Gmina Łysomice.
 13. Na wszystkich uczestników czekają nagrody wyróżnienia.
 • życzenia z okazji Dnia Dziecka

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka

Otwarcie boisk na terenie Gminy Łysomice

Od 1 czerwca 2020. zostają otwarte boiska wielofunkcyjne typu „Orlik” w Turznie, Gostkowie i Ostaszewie oraz boiska przy SP Łysomice i trawiaste w Ostaszewie.

Realizacja zadań na boiskach będzie odbywać się pod nadzorem:

 1. „Orliki” - przez osoby zatrudnione w ramach programu Lokalny Animator Sportu
 2. Boisko przy SP w Łysomicach - przez pracownika zatrudnionego przez Urząd Gminy
 3. Boisko trawiaste w Ostaszewie - pod nadzorem trenerów wyznaczonych przez Zarząd LZS Mustang Ostaszewo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas korzystania z tych będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. Orliki, boiska przy szkołach oraz boisko trawiaste w Ostaszewie - w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz w współzawodnictwie sportowym uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników bez publiczności.
 2. Opiekunowie boisk odpowiadają za:
  • weryfikację liczby osób korzystających z obiektu i sprzętu,
  • dezynfekcję szatni i węzłów sanitarnych 
  • zapewnienie osobom korzystającym z obiektu i sprzętu środków do dezynfekcji rąk i sprzętu,
  • dezynfekcję urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  • zapewnienie 15 minutowego odstępu czasu między wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami.
 3. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

WAŻNE! Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby które uzyskały zgodę na wejście od animatora lub przedstawiciela UG lub LZS Mustang. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13 lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku korzystania z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym (siłownie, boiska wiejskie) będzie obowiązywała zasada zachowania dystansu społecznego – co najmniej 2 m.

UWAGA! W związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa informujemy, iż każda osoba korzystająca z infrastruktury o charakterze otwartym zobowiązana jest do zabezpieczenia we własnym zakresie możliwości dezynfekcji rąk i urządzeń sportowych lub stosowania rękawiczek.

Uchwała w sprawie nadania sztandaru Gminie Łysomice

 W dniu 27 sierpnia 2012 roku Rada Gminy Łysomice na uroczystej sesji wśród licznie przybyłych gości i mieszkańców podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy. Ustanowienie insygniów gminnych wpłynęło na wzrost lokalnej świadomości społecznej i poczucia więzi. 
Do tych ważnych symboli dołączy kolejny - sztandar gminy Łysomice, który dla społeczności jest znakiem małej ojczyzny. Podczas sesji rady gminy w dniu 27 maja 2020 roku, w dniu kiedy obchodziliśmy 30-lecie samorządu terytorialnego,  podjęto uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do nadania sztandaru gminie Łysomice.
Jest to długotrwały proces, który zaczyna się od projektu zgodnego z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji historycznej. Następnie należy wystąpić do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zaopiniowanie wybranego przez radę gminy projektu sztandaru, po czym można zlecić wykonanie sztandaru. 

Sztandar - z łacińskiego ex-tendere, co znaczy rozwijać, inaczej chorągiew, w szerszym pojęciu stanowi znak Państwa, formacji militarnej, organizacji, towarzystwa, szkoły czy samorządu. Posiada on ustalone barwy, a często godło. Sztandar jest najważniejszym znakiem i symbolem wyróżniającym i jednoczącym daną zbiorowość oraz podnoszącym jej prestiż. W Polsce tradycja sztandaru wywodzi się z czasów rycerskich i jest szeroko rozpowszechniona wśród różnych zorganizowanych społeczności.

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

Opis na granatowym tle: IV etap znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19

Znoszenie kolejnych ograniczeń dotyczących COVID-19 jest możliwe, ponieważ w większości województw liczba zachorowań spada. Stale obserwujemy także sytuację epidemiczną i monitorujemy wydolność służby zdrowia – zwłaszcza liczbę wolnych łóżek i respiratorów. Na tej podstawie podejmujemy odpowiedzialne decyzje. Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa?

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu,
 • kościoły,
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

ZNOSIMY LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja)

Znosimy limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Obecnie trwają również rozmowy ze związkami sportowymi na temat limitu osób na stadionach.

Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB

Zgromadzenia na powietrzu i koncerty plenerowe do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki

Ważne! Już od 30 maja będziemy mogli korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej.

 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne

Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podamy po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.

 • 30 lat samorządu Gminy Łysomice

30-lecie samorządu terytorialnego

27 maja 2020 roku to Dzień Samorządowca, ale jednocześnie 30-lecie Samorządu terytorialnego. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Przyjęta 30 lat temu ustawa o samorządzie zmieniła polską rzeczywistość, dając obywatelom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Święto 30 lecia samorządu jest okazją do uświadomienia sobie, jak bardzo zmieniła się przez ten czas Gmina Łysomice. Podczas tego 30 letniego okresu władzę sprawowało  sześciu wójtów. Obecnie od 2006 roku nieprzerwanie Wójtem Gminy Łysomice jest Piotr Kowal. Pierwszym wójtem wybranym w wyborach samorządowych był Wacław Filar.

Podczas tych 30 lat były lata zarówno trudne, jak i dobre. Ostatecznie gmina Łysomice w dniu dzisiejszym to miejsce gdzie inwestycje w oświatę, drogi, infrastrukturę stwarzają dobre warunki dla swoich mieszkańców. Ogromny rozwój gminy został doceniony i według rankingu opublikowanego w samorządowym piśmie „Wspólnota”  na 1547 gmin w całej Polsce, samorząd Łysomic uplasował się na 17, a w województwie kujawsko-pomorskim jest liderem. Także według rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, który opiera się na badaniach statystycznych, tworzonego przez Uniwersytet Warszawski,  gmina znalazła się na 18 miejscu spośród wszystkich gmin w Polsce. Ranking ten pokazuje, jak ogólnie rozwinięte są gminy, czy dany samorząd zapewnia mieszkańcom dobre warunki do życia i pracy. Ludność gminy Łysomice systematycznie się zwiększa, mieszka tu już około 10 tysięcy mieszkańców.  W gminie kładzie się nacisk nie tylko na inwestycje, bez których trudno wyobrazić sobie sprawnie funkcjonujący samorząd- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej czy modernizacje dróg gminnych, chodników i oświetlenia, które stanowią podstawę wygody mieszkańców. Samorząd skupia się również na oświacie i kulturze. W badaniu opinii społecznej na temat Strategii Społecznej Gminy Łysomice (ocena dokonana na podstawie otrzymanych ankiet – głównie z Łysomic) - oświata uzyskała najwyższe oceny spośród różnorodnych uwarunkowań mających wpływ na jakość życia mieszkańców. Prawie 83% respondentów pozytywnie wypowiedziało się o poziomie usług edukacyjnych. Pozytywne opinie wynikają bezpośrednio z wysokiego zaangażowania środków gminnych w zadania związane z oświatą. Wydatki na oświatę, wychowanie, dowożenie dzieci do szkół w ostatnich latach systematycznie wzrastają. Sieć placówek zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z terenu Gminy Łysomice tworzą: przedszkole publiczne Jelonek z filiami, cztery zmodernizowane nowoczesne szkoły podstawowe, oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Jedną z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycją jest ośrodek zdrowia. Nowo budowany obiekt  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach to budynek jednokondygnacyjny, składa się na niego szereg specjalistycznych gabinetów lekarskich, w tym stomatologii i ginekologii oraz sale rehabilitacji. W części frontowej zaprojektowano aptekę z możliwością wyrabiania leków na miejscu. W części tylnej budynku zaplanowano część przeznaczoną na garaż dla ambulansu ratownictwa medycznego wraz z przynależnym zapleczem. Przy obiekcie powstanie też parking na 62 miejsca.

Jednak gmina to nie tylko budynki i inwestycje. Gmina Łysomice to przede wszystkim ludzie. Ogromne podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom, samorządowcom wszystkich kadencji, którzy na co dzień realizują zadania publiczne i swoim zaangażowaniem wpisują się w rozwój naszej gminy, wszystkim członkom instytucji i stowarzyszeń, którzy angażują się w życie gminnej wspólnoty podejmując  różnego rodzaju inicjatywy i działania. Podziękowania należą się wszystkim, którzy swoim działaniem, zachowaniem, postępowaniem przyczyniają się do rozwoju naszej małej ojczyzny.27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Poniżej przedstawiamy Państwu listę kadencji Wójtów i Radnych Gminy Łysomice z ostatnich 30 lat.

SPIS WÓJTÓW GMINY ŁYSOMICE

Lp.

Imię i Nazwisko

Kadencja

1.

Wacław Filar

1990 – 1994

2.

Alicja Kolańska

1994 – 1998

3.

Wiesław Darocha

 

1998 – 2002

 

4.

Rafał Puczka

5.

Piotr Kowal

6.

Jarosław Bukowski

2002 – 2006

7.

Jarosław Bukowski

 

2006 – 2010

 

8.

Piotr Kowal

9.

Piotr Kowal

2010 – 2014

10.

Piotr Kowal

2014 - 2018

11.

Piotr Kowal

2018 - 2023


 

 • Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020
  Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020
 • Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020
  Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020
 • Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020
  Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby cała obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.

Materiał: Źródło ARiMR

Wyniki konkursu "Piosenka dla Mamy"

To był wyjątkowy konkurs. Zaangażowanie dzieci, poziom wykonań i inwencja twórcza była godna podziwu
Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie były wyjątkowe, dlatego jury zdecydowało, że każdy uczestnik otrzyma nagrodę wyróżnienia.
Jednak zasady regulaminowe twardo stanowią, że zwycięzców może być tylko trzech. Jury pod przewodnictwem pani Aleksandry Kowalskiej- muzyka z wykształcenia, dla której śpiew to nie tylko zawód, ale i pasja zdecydowało że przyznaje 3 główne nagrody następującym wykonawcom:
Nikodem Wojciechowski- autorska piosenka 
Monika Cieślewicz piosenka " List do Matki"
Olivier Nowicki- "Dziękuję Mamo"
Dodatkowo została przyznana nagroda publiczności.
Uczestnik, który zdobył największą ilość polubień ( stan na dzień 25 maj, godzina 19:00) to Zosia i Agata Chamela, które zdobyły 326 polubień
Niestety obecna sytuacja nie pozwala na bezpośrednie uściskanie dłoni i gratulacje, oraz uroczyście wręczyć nagrody na forum, dlatego w sprawie odbioru nagród będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i gratulujemy naszym małym artystom za piękne wykonanie piosenek, które na pewno były dla Waszych Mam najlepszym prezentem.

Życzenia z okazji Dnia Matki

 

Wszystkim Mamom z okazji ich święta

składamy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności,

oraz wielu chwil pełnych radości i optymizmu.

Pragniemy przekazać wyrazy szacunku i wdzięczności za wszystko, co każdego dnia robicie dla swoich dzieci.

Życzymy Wam dużo zdrowia, uśmiechu każdego dnia, cierpliwości i wiele miłości.

 

     Wójt Gminy Łysomice                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

    Piotr Kowal                                                                                              Robert Kożuchowski

 


W tym roku Dzień Matki obchodzimy zupełnie inaczej. Trwający czas epidemii uniemożliwił nam zorganizowanie uroczystości i koncertów z okazji tego wyjątkowego święta. Przedszkolne i szkolne występy  przygotowywane przez dzieci, były dla wszystkich Mam szczególnymi i wzruszającymi wydarzeniami. W tym roku będziemy świętować w domach, z najbliższymi. A tak wyglądał Dzień Matki w latach poprzednich. 

 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych

Konkurs Fotograficzny z okazji 30-lecia samorządu „Gmina Łysomice dawniej i dziś”

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Przyjęta 30 lat temu ustawa o samorządzie zmieniła polską rzeczywistość, dając obywatelom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Święto 30-lecia samorządu jest okazją do uświadomienia sobie, jak bardzo zmieniła się przez ten czas Gmina Łysomice.

Trwająca epidemia wymusiła zmianę formy świętowania tego ważnego wydarzenia, ogłaszamy więc kolejny gminny konkurs - „ Gmina Łysomice dawniej i dziś”, dla mieszkańców naszej gminy. Warunki uczestnictwa dostępne są w regulaminie konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Z OKAZJI 30 LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
„GMINA ŁYSOMICE DAWNIEJ I DZIŚ”

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Łysomice.
 3. Przedmiotem konkursu jest zestawienie dwóch zdjęć. Pierwsze zdjęcie powinno przedstawiać charakterystyczne według uczestnika miejsce z terenu gminy Łysomice (może to być budynek, drzewo, kapliczka, polana itp.) zrobione przez okres ostatnich 30-tu lat. To zdjęcie nie musi być autorstwa uczestnika konkursu. Drugie zdjęcie powinno przedstawiać to samo miejsce pokazujące aktualny stan, wskazujące jednocześnie, jak duża nastąpiła zmiana tego miejsca. Należy więc przedstawić dwie fotografie - dawniej i dziś tego samego miejsca.
 4. Kategoria wiekowa jest otwarta od 5 do 100 lat.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
 6. Zdjęcia należy wykonać techniką cyfrową zapisane w formacie JPG o objętości pojedynczego zdjęcia nie przekraczającej 8MB
 7. Zdjęcia biorące udział w konkursie przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: j.paczkowska@lysomice.pl, lub w komentarzu pod postem na gminnym FB, który ukaże się 25 maja 2020 r.
 8. Prace konkursowe będą prezentowane na oficjalnym profilu Facebook Gmina Łysomice.
 9. Jeśli praca jest przesłana na adres mailowy, w treści maila należy podać:
  - imię i nazwisko oraz wiek uczestnika
  - adres zamieszkania, kontaktowy numer telefonu.
 10. Jeśli praca wstawiana jest w komentarzu po postem na Fb gmina Łysomice, należy dodatkowo w/w dane przesłać na adres j.paczkowska@lysomice.pl 
 11. Konkursowe prace będą przyjmowane od 26 maja do 25 czerwca 2020 roku.
 12. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 13. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 czerwca 2020 roku na stronie internetowej, oraz fanpage’u FB Gmina Łysomice.
 14. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie konkursowych fotografii na stronie internetowej Gminy Łysomice , oraz fanpag’u  Fb Gmina Łysomice.

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca.

27 maja Dzień Samorządowca

Z tej okazji wszystkim Pracownikom Samorządowym pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy wytrwałości i gorliwości w działaniu.
Niech Wasza praca przynosi Wam dużo satysfakcji, a społeczna akceptacja niech będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.
Życzymy wielu sukcesów zawodowych, osobistych, dużo zdrowia, oraz odwagi w kreowaniu rozwoju naszej Gminy, a Państwa wysiłki niech będą zauważone i doceniane przez mieszkańców.

 • Życzenia dzień Samorządowca

Utrudnienia na drodze w miejscowości Gostkowo

Informujemy, że w miejscowości Gostkowo przewidziane są utrudnienia na drodze w związku z remontem drogi.

Remont dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 2008C w km 0+850 – 1+700 , oraz w km 2+940 – 3+140 ( droga Gostkowo- Lipniczki)
Na tych odcinkach w dniach 25.05- 26.05. układana będzie warstwa ścieralna masy asfaltowej. Utrudnienia mogą potrwać na w/w odcinkach w godzinach 07:00 – 17.00 

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych – termin ulegnie przesunięciu.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II - pielgrzym”

W związku z obchodami 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka - Jana Pawła II, uczniowie klas IV - VIII Szkoły Podstawowej w Łysomicach wzięli udział w konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II – pielgrzym”. Każdy z uczestników wykonał pracę przedstawiającą świętego Papieża jako pielgrzyma. Mimo nauki zdalnej, konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem. Powstało wiele ciekawych dzieł pokazujących kreatywność i pomysłowość naszych uczniów, a także potwierdzających znajomość osoby Jana Pawła II.

Trzydzieści pięć prac zostało ocenionych przez niezależną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły - pana Jana Kalinowskiego, w skład której weszli:
• Piotr Kowal - Wójt Gminy Łysomice
• Robert Kożuchowski - Przewodniczący Rady Gminy Łysomice
• Ks. Jarosław Ciechanowski - Proboszcz Parafii w Papowie Toruńskim
• Aneta Tadajewska - Wicedyrektor Szkoły
• Arkadiusz Wnykowski - Katecheta
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 18 maja 2020 roku, dokładnie w dzień 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Decyzją komisji przyznano następujące miejsca:

I miejsce: Jakub Parzyszek, klasa 7a
II miejsce: Amelia Zając klasa, 5a
III miejsce: Nadia Szynal klasa, 5b

Ze względu na wysoki poziom wykonanych dział artystycznych komisja podjęła decyzję o wyróżnieniu kilku dodatkowych prac:
Wyróżnienia otrzymali:
• Filip Marcinkowski, klasa 4a
• Jakub Paga klasa, 5c
• Sandra Bucoń klasa, 7b
• Julia Matysek klasa, 5a
• Klaudia Flak klasa, 7b
• Jakub Blatkiewicz, klasa 5a
• Julia Bucoń klasa, 5b

http://www.splysomice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483:szkolny-konkurs-plastyczny-swiety-jan-pawel-ii-pielgrzym&catid=9&Itemid=101

 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II

Wznowienie przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK w Papowie Toruńskim

Informujemy, iż wznawiamy funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Papowie Toruńskim przy ul. Kanałowej, w soboty od godziny 8:00 do 12:00

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z tego zagrożeniami na teren PSZOK wpuszczane będą jedynie osoby w maskach ochronnych zasłaniających twarz oraz wyposażonych rękawice ochronne.

Przyjęcie dostarczonych przez mieszkańców odpadów odbywa się po wcześniejszym udokumentowaniu prawa do nieodpłatnego przekazania odpadów poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego, iż odpad pochodzi z nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Łysomice, ( tj. dowód osobisty lub kopia deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne). Przypominamy, że PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Prosimy o wcześniejsze przygotowanie odpadów w sposób selektywny, aby do minimum skrócić czas obsługi i pobytu na terenie PSZOK, tj. bez konieczności prowadzenia dodatkowej segregacji.

Szczegółowy regulamin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zamieszczony jest na stronie http://zuklysomice.zakladkomunalny.com/pszok-punkt-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/regulamin-pszok

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

25.05.2020

08.00-14.00

Stacja Zamek Bierzgłowski 3

 

08.00-12.00

Stacja Głogowo 3 obw.800

 

11.00-15.00

Stacja Grębocin 33 obw.200 Grębocin ulice Makowa, Toruńska, Toruń ulice Iławska, Kresowa

 

07.00-12.00

Stacja Poniatowskiego

 

08.30-14.30

Stacja Wielka Nieszawka 2 obw.200 Cierpice ulica Ogrodowa, Dybowo , Wielka Nieszawka ulice Toruńska, Wiślana

 

08.30-14.30

Stacja Mała Nieszawka 8 obw.200 Toruń Mała Nieszawka ulice Bydgoska, Leśna, Lisia

 

07.30-14.30

Stacja Pigża 12 obw.100

 

07.00-11.00

Stacja Obrowo 1

26.05.2020

08.00-12.00

Stacja Suwalska obw.800 Toruń ulice Gorzowska, Jeleniogórska, Krakowska, Krośnieńska, Krynicka, Lubelska, Lubicka, Ostrołęcka, Przemyska, Rumiankowa, Rzeszowska, Skierniewicka, Suwalska

 

10.00-15.00

Stacja Papowo Toruńskie 14 obw.200

 

08.30-15.30

Stacja Zagrodowa obw.200 Toruń ulice Dworska, Kluczyki, Nieszawska, Przy Grobli, Wiejska, Zagrodowa

 

07.00-12.00

Stacja Kawęczyn 14

 

07.00-11.00

Stacja Napole 4

27.05.2020

08.00-14.30

Stacja Ogrodowa

 

10.00-13.00

Stacja Górsk 8

        

08.00-11.00

Stacja Bank 2 obw.500

 

08.30-15.30

Stacja MPO Kociewska obw.200

28.05.2020

07.30-12.30

Stacja Szembekowo 7 obw.100

 

08.30-15.30

Stacja Lubicz 3 obw.300 Lubicz Dolny ulice Brzozowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Młyńska, Mostowa, Różana, Sosnowa, Toruńska, Wilczy Młyn, Wilczy Młyn

 

07.30-14.30

Stacja Brzoza obw.6ZK-Wocławska

29.05.2020    

08.00-14.30

Stacja Januszewo 1

 

08.30-15.30

Stacja Lubicz 3 obw.400 i 500 Lubicz Dolny ulice Brzozowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Młyńska, Mostowa, Różana, Sosnowa, Toruńska, Wilczy Młyn, Wilczy Młyn

              

07.00-15.00

Stacja Lisi Ogon 1

Wsparcie ze środków unijnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach

Przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach realizują umowę o przyznaniu pomocy podpisaną dnia 04 czerwca 2019 roku
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, projekt będzie realizowany w ramach Operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” mającej na celu:

zaopatrzenie w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny poprzez dostawę sprzętu tj. ciągnik rolniczy, kosiarka wysięgnikowa ramienna oraz przyczepa rolnicza do utrzymania urządzeń wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej
w Łysomicach

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku Gminna Spółka Wodna w Łysomicach podpisała umowę w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z Wykonawcę na dostawę sprzętu.   

 • Tablica informacyjna

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do OHP

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu, ul. Parkowa 18 prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 14 – 18 lat. Zapraszamy osoby, które mają problem z nauką i nie radzą sobie z nią w normalnym trybie nauczania. Zgłosić się mogą także ci młodzi ludzie, których rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej. Ośrodek OHP umożliwia uzupełnienie wykształcenia w szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, szkołach branżowych I stopnia oraz w formie szkolenia kursowego. Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest na naszych warsztatach oraz u pracodawców zewnętrznych. Kształcimy m.in. w takich zawodach jak: kucharz, stolarz, elektryk, fryzjer, mechanik, lakiernik, sprzedawca. W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP czekają na młodzież darmowe miejsca w internacie, wyżywienie oraz całodobowa opieka i wsparcie wychowawców. W naszej jednostce prowadzone są różne programy i zajęcia z edukacji kulturalnej, historycznej, artystycznej, ekologicznej; zajęcia sportowo – rekreacyjne i turystyczne. Nasza młodzież uczestniczy także w projektach współfinansowanych ze środków unijnych (wymiany, staże, wycieczki zagraniczne).

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP, ul. Parkowa 18, 86 – 300 Grudziądz
tel. 56 462 17 24 wew. 331, 332, 339

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), która poprzez art. 46 pkt 45 wprowadziła nowe brzmienie art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Ustawa ta umożliwia Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznanie rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177, z 2019 r., poz. 1564) za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł.

Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 wynosi 1300 zł.

Zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 następuje na wniosek, po rozpatrzeniu którego Kasa wyda stosowną decyzję.

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Odpoczywajmy na wsi! - apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska wieś to skarb, który jest tuż obok, niemal na wyciągniecie ręki. Wypoczynek na wsi to czyste powietrze, piękny krajobraz i smaczne jedzenie. To czas spędzony blisko natury.

Pandemia zmieniła nasze życie. Nie wiemy, jak długo będzie trwało zagrożenie. Jednak stopniowo uczymy się żyć w nowych realiach. Znoszone są najsurowsze restrykcje. Przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych, pozwala ograniczać ilość zarażeń. Najwyższym wyzwaniem jest teraz zwykła ludzka solidarność.

Przed nami okres wakacyjny. Będzie on zdecydowanie odmienny – ograniczenia dochodów dotykają wszystkich. Rząd planuje przyznanie bonów w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na letni wypoczynek.

Zachęcam wszystkich do skorzystania z oferty gospodarstw agroturystycznych. Dają one możliwość wypoczynku całym rodzinom, bez ścisku, tłoku – od Bałtyku po Tatry i od Odry po Bug. To nie tylko kontakt z naturą, ale też z tradycją i kulturą, w tym z naszym dziedzictwem kulinarnym. W takich miejscach zjemy nasze ulubione potrawy, skosztujemy naturalnych produktów, pochodzących z okolicznych gospodarstw.

Wybór oferty agroturystycznej to właśnie przejaw solidarności. To wykorzystanie rządowego wsparcia z korzyścią dla nas, a jednocześnie dla rolników. To budowa nowych więzi społecznych i zrozumienia wzajemnych zależności. To wreszcie przejaw współczesnego patriotyzmu, patriotyzmu konsumenckiego. Od każdego z nas zależy czy kryzys, spowodowany pandemią, będzie miał mniej lub bardziej odczuwalne skutki.

Znane powiedzenie mówi: cudze chwalicie, swego nie znacie. Może teraz właśnie jest czas by poznać to co nasze? Zapraszam do gościnnych gospodarstw agroturystycznych na dobry wypoczynek, na rozkoszowanie się specjałami polskiej kuchni. Zachęcam do odkrywania uroków polskiej wsi.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odpoczywajmy-na-wsi.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

„Premie dla młodych rolników”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 3 czerwca 2020 r. do 1 sierpnia 2020 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759, poz. 1021; z 2019 r. poz. 760 oraz z 2020 r.  poz. 839).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000 euro i nie większej niż 150 000 euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej powierzchni minimalnej tj. średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej);
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Pomoc przyznaje się w wysokości 150 000 zł i wypłaca się ją w dwóch ratach:

 • I rata wypłacana jest w wysokości 120 000 zł – po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy i po złożeniu wniosku o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • II rata wypłacana jest w wysokości 30 000 zł – po realizacji biznesplanu.

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa osobiście*) albo m.in. przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495, 2005 oraz z 2020 poz. 695) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR*) (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

*) forma osobistego kontaktu z ARiMR może być uzależniona od sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju

 • Jan Paweł II

Setne urodziny Jana Pawła II

Dokładnie sto lat temu 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła, przyszyły papież i święty Kościoła katolickiego.

Jak to się stało, że ten mały chłopiec został najważniejszym człowiekiem w Kościele i przez ten sam Kościół został ogłoszony świętym? Sam Jan Paweł II wyrażając wdzięczność Wadowiczanom i swoim rodzinnym stronom powiedział: „te sprawy ludzkiego serca, ludzkiej młodości, trzeba przede wszystkim Bogu zostawić, który na różne sposoby prowadzi człowieka, działa w nim i na różnych miejscach, w różnych momentach życia go powołuje”.

Jeden z najdłuższych pontyfikatów w historii zapisał się na jej kartach wieloma zaskakującymi i przełomowymi wydarzeniami. Tomy papieskich przemówień, ale też stronnice filozoficzno-teologicznych rozważań Karola Wojtyły to skarb wciąż nieodkryty i trudne wyzwanie dla badaczy. Szczególnie dla Polaków jego obecność w Watykanie stała się pewnego rodzaju oczywistością. Jednak już 2 kwietnia 2005 okrzyki „Santo subito!” wznoszone na placu św. Piotra przypominały, że to nie jest tak, że już go nie ma. Już dziewięć lat po jego śmierci Kościół oficjalnie potwierdził to, co tak wielu wiernych przeczuwało od dawna: Jan Paweł II jest w Domu Ojca.

Setna rocznica urodzin to okazja, abyśmy wspólnie wyrazili wdzięczność za dar jego życia i świętości.

Z tej okazji przygotowano specjalną ofertę wydarzeń - wirtualne wystawy, koncerty czy spektakle odbywające się w naszym kraju i województwie. Szczegóły tych wydarzeń można znaleźć tutaj:

https://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35743-setne-urodziny-patrona-wojewodztwa-w-instytucjach-kultury

https://www.gov.pl/web/kultura/100-rocznica-urodzin-jana-pawla-ii--wydarzenia-w-calej-polsce

 • konkurs Piosenka dla Mamy

Konkurs "Piosenka dla Mamy"

Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji Dnia Matki, organizowanym przez Gminę Łysomice na oficjalnym profilu Facebook Gminy Łysomice.

Trwający czas pandemii ogranicza w dalszym ciągu nasze spotkania, jednak pewnych spraw nie zmieni żaden wirus. Zbliża się jeden z najpiękniejszych dni w roku Dzień Matki. Z tej okazji zachęcamy Państwa do udziału w konkursie, nowym i niestandardowym. Jest to konkurs muzyczny, jednak przesłuchania nie odbędą się na sali jak to pierwotnie zakładaliśmy. Konkurs przyjmuje formę internetową.

Nagrajcie piosenkę o tematyce związanej z Dniem Mamy. 18 maja 2020 r. na oficjalnym profilu Facebook Gmina Łysomice ukaże się post, pod którym należy w komentarzu wstawić Wasze nagranie. Filmiki można wstawiać od 18 maja do 25 maja. Spośród wszystkich piosenek jury wybierze 3 pierwsze miejsca. Zostanie też przyznana nagroda publiczności dla nagrania, które zdobyło największą ilość polubień. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 maja na Fb Gmina Łysomice, oraz na stronie internetowej.

Zachęcamy do śpiewania, grania i nagrywania. Czekają nagrody.

Regulamin konkursu gminnego „Piosenka dla Mamy”

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice i jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Łysomice.

2. Konkurs odbędzie się  poprzez wstawianie konkursowych, nagranych przez siebie filmików z piosenkami pod postem zamieszczonym 18 maja na oficjalnym Fb Gmina Łysomice

3. W konkursie mogą wziąć udział wokaliści, lub zespoły instrumentalno-wokalne  w wieku od 2 do 100 lat

4. Repertuar obejmuje piosenki o tematyce dotyczącej dnia Mamy.

5. Warunki uczestnictwa:

 • należy nagrać filmik z piosenką i wstawić go w komentarzu pod postem, który zostanie umieszczony na oficjalnym Facebooku Gmina Łysomice w dniu 18 maja 2020 roku. Filmiki wstawiać można od 18 maja do 25 maja 2020 roku
 • piosenki można wykonywać z towarzyszeniem instrumentu lub z podkładem muzycznym.
 • łączny czas wykonania utworu nie może przekroczyć 2 minut
 • udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.

6. Administrator strony zastrzega sobie prawo do usunięcia filmu w przypadku gdy będzie on zawierał treści powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

7. Jury wyłoni 3 pierwsze miejsca w dniu 25 maja. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 maja 2020 r. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności a zdecyduje o niej największa ilość polubieni pod danym filmikiem zdobyte w dniach od 18 maja do 25 maja 2020 r. do godziny 19:00

ARiMR przypomina o możliwości korzystania z Portal IRZplus

W ostatnim czasie mierzymy się w Polsce ze stanem pandemii, który wymógł podjęcie kroków mających na celu ochronę zdrowia Beneficjentów ARiMR i jej pracowników. Jednym z ograniczeń jest brak możliwości osobistego załatwiania spraw w Biurach Powiatowych oraz Oddziale Regionalnym ARiMR.

Dlatego przypominamy o możliwości załatwiania spraw przez posiadaczy zwierząt gospodarskich za pośrednictwem Portalu IRZplus.
Portal IRZplus funkcjonuje od 2018 roku i jest przeznaczony dla posiadaczy zwierząt gospodarskich. Łączy on w sobie zalety elektronicznej księgi stada gromadzącej potrzebne rolnikowi informacje o hodowanych przez niego krowach, kozach, świniach czy owcach, a także platformy umożliwiającej w łatwy sposób zgłaszanie zwierząt do rejestru, informowanie ARiMR o ich przemieszczeniach, wnioskowanie o numery kolczyków i paszporty oraz ich duplikaty bez konieczności wizyty w Biurach Powiatowych lub wysyłania dokumentów pocztą.

Korzystanie z Portalu IRZplus daje szereg możliwości w dopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt takich jak zarejestrowania siedziby stada, wyszukania jej stanu na wybrany dzień, poprawienia dokumentu zgłoszenia cofniętego z ARiMR, złożenia korekty zgłoszenia zaproponowanej przez Agencję. Ponadto Rolnik może zaakceptować kolejne propozycje zgłoszeń sprzedaży zwierząt do rzeźni lub padnięcia zwierzęcia w przypadku gdy inne podmioty złożą zgłoszenia za pośrednictwem Portalu IRZplus.

Istnieje także możliwość nadania uprawnień do aplikacji wskazanemu przez posiadacza stada pracownikowi w celu składania zgłoszeń, wydrukowania listy zwierząt, zdarzeń oraz dokumentów składanych w portalu jak również zapisania znajdujących się w nim danych na swoim komputerze. Dodatkowo od marca br. można zgłosić oznakowanie lochy indywidualnym numerem identyfikacyjnym, zgłosić przemieszczenie lochy z indywidualnym oznakowaniem, zgłosić zabicie, ubój gospodarczy lochy oraz przeglądać dane dotyczące indywidualnie oznaczonych loch.

Zachęcamy do rozpoczęcia korzystania z Portalu IRZplus wszystkie osoby mające dostęp do Internetu. Co ważne, w razie potrzeby udzielenia wskazówek, porad i pomocy związanej z poruszaniem się po Portalu IRZplus mogą Państwo skorzystać z telefonicznego wsparcia oferowanego przez pracowników Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl w zakładce IRZ.
 

Urodziny Papieża w moim domu- konkurs

Marszałek Piotr Całbecki i Kujawsko- Pomorskie zapraszają na konkurs.

„Urodziny Papieża w moim domu”

Konkurs z okazji  z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II dla mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego.

Urodziny papieża w moim domu” to zaproszenie i zachęcenie mieszkańców województwa do udekorowania flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami okien, domów, podwórek, ogrodów, osiedli i ulic. Pozwoli to poczuć szczególną atmosferę, która towarzyszyła przyjazdom Jana Pawła II do naszego regionu.

Indywidualnie mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego mogą wziąć w nim udział, przesyłając zdjęcia dekoracji przygotowanych najpóźniej na 18 maja (dzień urodzin Jana Pawła II) do lokalnych i regionalnych mediów. Już od piątku (8 maja) takie konkursy są ogłaszane przez redakcje w całym województwie. Zapraszamy do lektury gazet i portali internetowych, słuchania rozgłośni radiowych  i oglądania materiałów telewizyjnych dotyczących konkursu oraz wzięcia w nim udziału. Laureat każdego z nich otrzyma nagrodę finansową w wysokości 500 złotych.

Przygotowany został również konkurs adresowany do:

- kół gospodyń wiejskich,

- ochotniczych straży pożarnych,

- sołectw,

- spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W każdej z powyższych grup zostanie wybranych po trzech zwycięzców oraz przyznamy po jednym wyróżnieniu. Koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, sołectwa oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które przygotują najwięcej barwnych dekoracji i przystroją nimi swoje miejscowości najpóźniej w dniu urodzin papieża (18 maja) otrzymają nagrody finansowe:

 • I miejsce – 2 000 złotych,
 • II miejsce – 1 500 złotych,
 • III miejsce – 1 000 złotych,
 • wyróżnienie – 500 złotych.

 

Zdjęcia wykonanych dekoracji wraz z podpisanym oświadczeniem można przesłać do wtorku (19 maja) na adres: janpawel2@kujawsko-pomorskie.pl w tytule wpisując „Urodziny papieża w moim domu”.

Szczegóły konkursy oraz regulamin na stronie https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35734-wez-udzial-w-konkursach-i-swietuj-z-nami

 

 • Baner KPFP

Pożyczka Płynnościowa KPFP na pomoc przedsiębiorcom

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy rozpoczął udzielanie specjalnej Pożyczki Płynnościowej dla firm, których płynność finansowa jest zagrożona w związku z pandemią COVID-19.

O Pożyczkę Płynnościową z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim.

Kwota pożyczki uzależniona jest od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy, i może wynosić do 500 tys. zł w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw oraz do 1 mln zł w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Na spłatę zaciągniętej pożyczki przedsiębiorca będzie miał do 6 lat. Oprocentowanie pożyczki będzie się zmieniać w kolejnych latach trwania pożyczki: w pierwszym roku wyniesie 2,09%; w drugim i trzecim roku: 2,34%, a od czwartego do szóstego: 2,84%.

Przedsiębiorca może wnioskować o karencję w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych trwającą do 6 miesięcy (co oznacza, że przez pierwsze pół roku pożyczkobiorca może być zwolniony ze spłat rat pożyczki).

Dodatkowym udogodnieniem dla firm jest także możliwość skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych”. Raz w pierwszym roku trwania pożyczki, i raz w drugim roku przedsiębiorca ma prawo skorzystać z dwóch miesięcy „wakacji”, w trakcie których nie musi regulować rat pożyczki.

Pożyczkę można przeznaczyć na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, takie jak:

 • wynagrodzenia pracowników
 • pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury
 • zatowarowanie
 • zobowiązania publiczno-prawne
 • spłata zobowiązań handlowych
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy.

Menadżerem środków, z których udzielana jest Pożyczka, jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pożyczka Płynnościowa jest udzielana w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego ogłoszonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego.

Dokumenty pożyczkowe oraz szczegółowe informacje na temat pożyczki można znaleźć na stronie KPFP: https://kpfp.org.pl/pozyczka-plynnosciowa/

Informacji udziela Biuro Konsultantów KPFP:

Bydgoszcz: 572 572 029 oraz 502 469 468
Toruń: 737722106 oraz 56 475 62 95
Włocławek: 572 572 026  oraz 737 722 103
Grudziądz: 572 572 027
Inowrocław: 572 743 940
Brodnica: 572 743 935

 • KPFP Infografika

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 32/05/2020


Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 00:00 dnia 14.05.2020 do godz. 07:00 dnia 14.05.2020
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się miejscami spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -4°C.

 

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW - PIB
Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz

Zniesienie kolejnych ograniczeń - 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni!

Grafika przedstawiająca biały napis hasztag Dbajmy o siebie III etap dwukropek zasady bezpieczeństwa

Pierwsze poluzowanie obostrzeń wprowadzanych z powodu pandemii nastąpiło 20 kwietnia. Od tego czasu uważnie analizujemy, w jaki sposób znoszenie poszczególnych ograniczeń wpływa na przyrost zachorowań i wydolność służby zdrowia. Co się zmieni w najbliższym czasie wraz z wejściem w trzeci etap znoszenia ograniczeń?

Działalność gospodarcza – otwieramy salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje

Odmrażamy gastronomię i salony kosmetyczne. Od 18 maja będziemy mogli:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Wszystkie sanitarne wytyczne dla poszczególnych branż można znaleźć tutaj:

Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Ważne! Przedłużamy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja)

Podwyższamy limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

 • Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)

lub

 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja)

Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT (od 18 maja)

18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA (od 18 maja)

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Więcej informacji na stronie resortu kultury.

UCZELNIE (od 25 maja)

Chcemy przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.


Uwaga! Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji.


Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca

Przedłużamy także kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Więcej szczegółów na ten temat na stronach MSWiA.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rolników, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zdecydowano o przełożeniu ogłoszonej na początku lutego br. XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na 2021 rok.

Informację przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • Plakat dotyczący projektu "Mam staż, mam możliwości"

Projekt "Mam staż - mam możliwości zawodowe!"

Nie masz doświadczenia zawodowego? Chcesz odbyć staż? Zapraszamy do udziału projekcie Mam staż - mam możliwości zawodowe!, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego.

Staż jako forma aktywizacji zawodowej trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidziane jest co miesięczne stypendium stażowe. Staż pomaga zdobyć niezbędne doświadczenie, którego brak jest barierą w znalezieniu pracy.

W projekcie mogą wziąć udział osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:

 • bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
 • imigranci ( w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

W ofercie naszego projektu przewidujemy:

 • Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.

Wykorzystaj szansę i popraw swoją sytuację na rynku pracy. Zgłoś się już dziś! Zadzwoń już dziś: 886 468 299,lub napisz  e-mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) – rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).

Kasa dodaje, że obecnie trwają prace legislacyjne nad doprecyzowaniem art. 31zy3 wyżej cytowanej ustawy, które mają na celu umożliwienie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznawanie i wypłatę ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, określenie zasad jego przyznawania i wypłaty oraz wskazanie źródła jego finansowania. Po zakończeniu prac legislacyjnych Kasa niezwłocznie opublikuje szczegółowe zasady dotyczące przyznawania i wypłaty tego zasiłku i zamieści stosowny wniosek.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • Życzenia z okazji dnia bibliotekarza i bibliotek

Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednia

Informujemy zainteresowanych rolników z terenu gminy Łysomice o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie i inne.

Pomocy udzielał będzie Pan Krzysztof Piotrowski do dnia 15.06.2020 r. wyłącznie pod numerem telefonu: 887 295 280

Zapraszamy serdecznie.

Informacja dotycząca wpłat II raty podatku 2020 roku

Wójt Gminy Łysomice informuje, że ze względu na sytuację epidemiczną w kraju (rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19), koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, Sołtysi następujących Sołectw będą przyjmować wpłaty gotówkowe z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w dniu 15 maja 2020 r.:

 • Sołtys Sołectwa Gostkowo w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 13:00;
 • Sołtys Sołectwa Kamionki Duże w świetlicy wiejskiej w godzinach od 12:00 do 14:00;
 • Sołtys Sołectwa Łysomice w świetlicy wiejskiej w godzinach od 11:00 do 14:00;
 • Sołtys Sołectwa Ostaszewo w świetlicy wiejskiej w godzinach od 11:00 do 14:00;
 • Sołtys Sołectwa Turzno w świetlicy wiejskiej w godzinach od 8:00 do 12:00;
 • Sołtys Sołectwa Wytrębowice w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 12:00;

Jednak, w związku z panującą epidemią zachęcamy do dokonywania wpłat podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego na indywidualne konto bankowe według decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy o numerze:
89 9511 0000 2002 0032 0267 0001.

Mieszkańców pozostałych Sołectw prosimy o wpłacanie podatków na indywidualny Nr konta bankowego podatnika wskazanego w decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy
tj. 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001. Sołtysi tych sołectw nie będą pobierać
II raty podatku. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

O sposobie wpłaty III raty podatku w 2020 r. poinformujemy w terminie późniejszym.

WYTYCZNE (proszę się zapoznać):

 1. Podatek przyjmowany jest na terenie wsi w wyznaczonym do tego budynku gminnym w określonym terminie – dniu i godzinach;
 2. Należy zachować odstęp pomiędzy osobami co najmniej 2 metry;
 3. Do budynku osoby płacące podatek wchodzą pojedynczo – obowiązkowo w maseczce higienicznej lub przyłbicy;
 4. W budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk lub zakładanie rękawiczek;
 5. Osoba przyjmująca podatek obowiązkowo musi posiadać maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki – mogą być wielokrotnego użytku;
 6. Należy zachować odstęp pomiędzy osobą płacącą podatek a przyjmującą minimum 1,5 metra;
 7. Pieniądze od podatnika jak i potwierdzenie płatności należy przyjmować/przekazywać w rękawiczkach;

Stop Pożarom Traw

Kampania kierowana do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

► Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 31 720, co stanowiło 56,7% wszystkich pożarów traw w 2019 roku.

► Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 19 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W wypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania. Podczas pożaru lasu zwierzęta wpadają w popłoch. Wiele z nich traci orientację i wpada wprost w płomienie!

► Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2019 roku, to 40 974 800 złotych. Średni czas trwania akcji gaszenia pożaru trawy wynosi 54 minuty. W 2018 roku średnio strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych co 9 minut. Żeby wyrównać emisję dwutlenku węgla wytworzonego w pożarze 1 ha lasu, należy zalesić od 10 do 25 ha.

► W 2019 roku podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 183 412 171 litrów wody, co odpowiada pojemności 49 basenów olimpijskich. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków i zasobów ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy, zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą na czas tam, gdzie są bardzo potrzebni.


► Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

► Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):
-art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
-art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.
 

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788):
-art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
- art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618)
- kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić
od 20 do 5000 złotych.
- art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 • Zasady bezpieczeństwa w Bibliotece

Od dziś swoich czytelników zapraszają do wypożyczenia książki Gminne Biblioteki Publiczne na nowych zaostrzonych zasadach uwzględniających zaostrzenia związane z COVID 19.

1. Od dnia otwarcia bibliotek pracujemy jedynie w trybie wypożyczeń i zwrotów książek.

Rezygnujemy z następujących usług:

 • warsztaty, spotkania, imprezy czytelnicze,
 • wolny dostęp do zbiorów,
 • korzystania ze zbiorów na miejscu.
 • świadczenia usług ksero,
 • dostępu do internetu dla czytelników,
 • udostępniania toalety czytelnikom,
 • przyjmowania darów od czytelników.

2. W bibliotece w wyznaczonym pomieszczeniu może przebywać tylko jeden czytelnik w maseczce lub innym zabezpieczeniu oraz rękawiczkach jednorazowych. Pozostali powinni czekać na zewnątrz w odległości przynajmniej 2 metrów od siebie.

3. Wszystkie zbiory po powrocie do Biblioteki zostaną poddane kwarantannie na 10 dni.

4. Zalecamy wcześniejszą rezerwację książek telefonicznie lub e-mailowo.

W przypadku wątpliwości, że podjęte przez nas działania niewystarczająco zabezpieczają Państwa przed koronawirusem prosimy o zwrot książek i powstrzymanie się przed wyborem i wypożyczeniem nowej lektury.

Będziemy dokładali wszelkich starań, aby nasi pracownicy i czytelnicy mogli czuć się bezpiecznie. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco i w przypadku potrzeby konieczności zmian w procedurach będziemy reagowali natychmiast.

Filia w Kamionkach Dużych będzie nieczynna do odwołania, w wypadku chęci wypożyczenia czy zwrotu książek prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu tel. 56 678-31-52.

Filia w Zakrzewku pozostaje nieczynna z powodu choroby pracownika.

Stypendia, staże i konkursy w czasie epidemii

Jesteś studentem, młodym naukowcem, sportowcem, artystą? Angażujesz się społecznie? Planujesz studia w kraju lub za granicą? Poszukujesz wsparcia na rozwój swoich pasji, ale nie jesteś pewien, gdzie zacząć szukać? Zajrzyj na portal MojeStypendium.pl!

W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne: od  programów wspierających zdolnych uczniów z małych miejscowości, poprzez stypendia dla artystów i sportowców, po programy finansujące kursy i staże w zagranicznych instytucjach. Niestety, często barierą w uzyskaniu finansowania na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych oraz nieznajomość narzędzi, które mogą pomóc w ich wyszukiwaniu.

MojeStypendium.pl - baza ofert i baza wiedzy

Jako Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działamy na rzecz popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzimy portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadziliśmy ponad 12 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży. Baza jest całkowicie darmowa i dostępna dla wszystkich, a dzięki funkcjonalnej wyszukiwarce każdy może znaleźć ofertę odpowiadającą jego zainteresowaniom i sytuacji życiowej.

Ponadto, na portalu regularnie publikujemy artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją. Wyjaśniamy podatkowe aspekty stypendiów i definicje, przybliżamy zagadnienia związane ze studiowaniem za granicą, a także regularnie przygotowujemy zestawienia stypendiów i konkursów o otwartych naborach, kierowanych do konkretnych grup.

Pomoc organizacjom i badania stypendiów

Nasza działalność obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu i udoskonalaniu programów stypendialnych czy realizację badań „rynku stypendialnego” w Polsce. Poza regularnie publikowanymi na naszym portalu artykułami kierowanymi do organizatorów stypendiówzestawieniami grantów dla organizacji, przygotowujemy publikacje na podstawie szeroko zakrojonych badań i analiz przeprowadzonych przez Zespół Fundacji.

W 2018 roku przeprowadziliśmy kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”. Na jego podstawie opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”, w przystępny sposób prezentująca informacje o stypendiach w Polsce. Jeśli w tematyce stypendiów czujecie się zupełnie „zieloni”, przejrzenie naszej broszury może pomóc Wam rozpocząć poszukiwania.

Stypendia szansą na wsparcie i rozwój

Wierzymy, że wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, są nieodzownym narzędziem pomagającym wyrównywać szanse młodych ludzi w dostępie do edukacji i rozwoju.

Zwłaszcza w obecnej sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji i rynkiem pracy, mamy nadzieję, że baza aktualnych ofert stypendialnych, konkursów i staży może być szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób. Staramy się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą również w sytuacji kryzysu - m.in. publikując artykuły o grantach dla organizacji w czasie epidemii czy przydatnych narzędziach do zdalnej nauki.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.mojestypendium.pl i życzymy powodzenia!

Fundacja Dobra Sieć
serwis@mojestypendium.org
www.mojestypendium.pl

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 24 maja 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 24 maja 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika przysługuje od 31 marca 2020 r. przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

Ubezpieczonemu rolnikowi/domownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy również w przypadku:

 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.;
 • podjęcia decyzji o osobistym sprawowaniu opieki – pomimo otwarcia placówki oświatowej, do której uczęszczało dziecko, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z zasiłku opiekuńczego na kolejny okres mogą skorzystać zarówno rodzice, którym taki zasiłek został przyznany z tytułu wcześniejszej opieki nad dzieckiem, jak i rodzice, którzy wystąpią z wnioskiem po raz pierwszy.

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.

Jeżeli w złożonym przed 3 maja 2020 r. wniosku o zasiłek opiekuńczy wskazano okres opieki nad dzieckiem po 3 maja 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na cały wskazany okres opieki (nie dłużej niż do 24 maja br.).

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/ 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 791).

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Przyznawanie, przeliczenie lub podejmowanie wypłaty świadczeń za cały okres, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby, które nie później niż w okresie 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty:

 • emerytury rolniczej,
 • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty rodzinnej,
 • dodatków i świadczeń wypłacanych razem z emeryturami i rentami np. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego itd.

- mogą uzyskać prawo do świadczenia, prawo do świadczenia w ponownie ustalonej wysokości lub wypłatę świadczenia od dnia, w którym zostały spełnione warunki do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r. W tym celu należy razem z wnioskiem złożyć oświadczenie i zwrócić się w nim o przyznanie, przeliczenie bądź podjęcie wypłaty świadczenia od daty spełnienia warunków do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r.

Kasa rozpatrzy złożony wniosek i biorąc pod uwagę złożone oświadczenie przyzna, ponownie ustali wysokość lub podejmie wypłatę świadczenia od daty spełnienia warunków do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia – nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r.

Jeżeli do wniosku takie oświadczenie nie zostanie dołączone, to świadczenie zostanie przyznane, przeliczone lub zostanie podjęta jego wypłata na dotychczasowych zasadach tj. od dnia, w którym zostały spełnione warunki nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Regulacja powyższa nie dotyczy:

 • świadczeń przyznawanych przez Prezesa Kasy w drodze wyjątku na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

* Art. 73 pkt 68 ustawy z dnia 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695).

Informację przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

 • Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Komunikat Wójta Gminy Łysomice

Od 4 maja 2020 roku udostępnione na terenie Gminy Łysomice zostają następujące obiekty infrastruktury sportowej o charakterze otwartym:

 1. boisko sportowe w Ostaszewie – treningi  LZS Mustang Ostaszewo  wyłącznie dla grup zorganizowanych pod nadzorem przedstawicieli klubu w terminach i czasie przez nich ustalonym. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć trenerskich na obiektach Orlik i boisku wielofunkcyjnym w Łysomicach dla klubu LZS Mustang Ostaszewo na zasadach wyżej określonych po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Urzędu Gminy Łysomice.
 2. boisko wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej w Łysomicach – nieczynne,
 3. boiska typu Orlik w Ostaszewie i Gostkowie oraz na terenie SP Turzno – nieczynne,
 4. boiska wiejskie i siłownie zewnętrzne – korzystanie z nich tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Ograniczenia:

 1. boiska sportowe maksymalnie 6 osób,
 2. siłownie zewnętrzne maksymalnie 2 osoby zachowujące odstęp pomiędzy sobą co najmniej 2 metry.

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. zachowanie dystansu społecznego,
 2. obowiązek zasłaniania twarzy ( w momencie dotarcia na boiska nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 3. ograniczona liczba osób,
 4. weryfikacja uczestników – dotyczy boisk na terenie Szkół, Orlików oraz LZS Mustang,
 5. brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego ( poza WC),

Uwaga:

W związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa informuję, iż każda osoba korzystająca z w/w obiektów zobowiązana jest do zabezpieczenia we własnym zakresie możliwości dezynfekcji rąk i urządzeń lub stosowania rękawiczek.

Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

Podstawowe wymagania

Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego zagrożenia Covid-19. Dlatego też konieczne jest unikanie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel).

Kolejnym podstawowym wymaganiem jest właściwa higiena rąk. Informacje jak skutecznie  myć ręce znajdziemy na stronie: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/mycie-r%C4%85k-A4-druk.pdf

Obowiązkowe jest też częste stosowanie środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%). Informacje jak skutecznie  dezynfekować ręce znajdziemy na stronie: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/ulotka-dezynfekcja_ra%cc%a8k.pdf

Konieczna jest właściwa higiena dróg oddechowych (kasłania, kichania). Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). NIE należy dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

W miejscu gdzie produkowana, przechowywana jest żywność, niezbędne jest również częste mycie/dezynfekcja powierzchni roboczych i miejsc często dotykanych takich jak klamki, uchwyty etc.;

Rolnicy, wykonujący prace polowe powinni obserwować swój stan zdrowia i w przypadku wystąpienia symptomów Covid-19 postępować zgodnie z zaleceniami: https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

Więcej informacji dotyczących prawidłowych zachowań:

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/

Kwarantanna

Rolnik pozostający w kwarantannie jest osobą zdrową mającą potencjalny kontakt z osobą chorą. Jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia, może wykonywać prace w swoim gospodarstwie. Nie może jednakże opuszczać terenu gospodarstwa i mieć kontaktu z innymi osobami. Należy zachować wysoki poziom higieny (mycie rąk, dezynfekcja rąk i powierzchni etc). Dopuszczalne jest  prowadzenie na terenie gospodarstwa prac polowych i zajmowanie się inwentarzem, jednakże zalecane jest stosowanie maseczki. W przypadku wystąpienia objawów COVID-19  czynności te nie mogą być wykonywane.

Dystans społeczny i środki ochrony osobistej

Wszystkich, a więc również rolników obowiązują przepisy dotyczące dystansu społecznego, w tym konieczność utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich (poza rodzicami z dziećmi wymagającymi opieki -do 13 roku życia i osobami niepełnosprawnymi lub niemogącymi się samodzielnie poruszać i ich opiekunów).

Aktualnie zakaz przemieszczania się na terytorium RP nie dotyczy przemieszczania się danej osoby w celu:

 • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych;
 • pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym;
 • lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt lub zakupu towarów i usług z tym związanych.

Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym, czy też podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu.

Jednak, gdy działalność rolnika wymaga uczestnictwa innych osób niż domownicy (np. sortowanie, obieranie, krojenie warzyw/owoców) stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie można zapewnić takiej odległości  z obiektywnych względów  – gdy zbyt małe są  odległości pomiędzy stanowiskami pracy, na linii produkcyjnej to pracownicy powinni stosować środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii, a więc przede wszystkim  maseczki.

Bardzo ważne jest prawidłowe noszenie, zakładanie i zdejmowanie maseczek i rękawiczek, dlatego zachęcamy do zapoznania się z informacjami jak prawidłowo to zrobić na naszej stronie:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one zmieniane często, szczególnie po wszelkich czynnościach nie związanych z żywnością, przykładowo – ręczne otwieranie/zamykanie drzwi, wyrzucanie śmieci. Stosowanie rękawiczek może być dobrym środowiskiem dla rozwoju drobnoustrojów na powierzchni rąk, więc po zdjęciu rękawiczek ręce muszą być zawsze umyte. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. Używanie rękawiczek nie może zastąpić  mycia rąk.

Higiena produkcji rolnej

Przedsiębiorców branży spożywczej w UE w tym rolników obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny żywności, a ich wdrażanie podlega kontrolom urzędowym. Wymagania higieniczne wdrożone przez podmioty działające na rynku spożywczym, w tym również producentów rolnych mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności przez jakiekolwiek patogeny, a zatem będą również miały na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności przez wirus odpowiedzialny za COVID-19.

Rolnicy powinni uczestniczyć jak najczęściej w dostępnych szkoleniach z zakresu higieny i bezpieczeństwa żywności.

Bardzo ważne jest zapewnienie wszystkim osobom zaangażowanym z prace polowe dostępu do toalet, wody i środków do mycia i dezynfekcji rąk.

Więcej informacji dot. obowiązków w zakresie higieny produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego można znaleźć na stronie:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/normy-i-prawo/informacja-dla-plantatorow-i-punktow-skupu-owocow-i-warzyw/

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował w dniu 9 marca 2020 r. stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.

W  związku z obecną sytuacją dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem oraz wątpliwościami konsumentów i przedsiębiorców dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, w szczególności żywności nieopakowanej, w tym warzyw i owoców na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć pytania i odpowiedzi w tym zakresie https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/

Wszelkie aktualne informacje znajdują się również na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Targowiska i bazary

Zarządcy targowisk/bazarów powinni postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.03.2020 r dla targowisk i bazarów, na których sprzedawana jest żywność, w celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19.

W ww. zaleceniach należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie właściwej higieny rąk (mycie i dezynfekcję) przez prowadzących sprzedaż, ale również obsługę targowiska i dostawców, a więc także rolników. Osoby, która ma objawy chorobowe, również ze strony układu oddechowego, nie powinny być dopuszczone do pracy. Należy stosować zasady bezpieczeństwa żywności i zapewnić aby zachowana została bezpieczna odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca. Wskazane jest też ograniczenie ilości punktów sprzedaży na targowisku, tak aby zapewnić odstępy między poszczególnymi stoiskami. Zgodnie z obwiązującymi aktualnie przepisami ilość osób przebywających na terenie targowiska powinna być nie większa niż do trzech osób przy jednym stoisku. Bardzo ważna jest dbałość o czystość i higienę całego targowiska, w tym zarządzanie odpadami,  wywóz śmieci, regularne sprzątanie, zintensyfikowanie mycia i dezynfekcji toalet. Wskazane jest ustalenie harmonogramów dezynfekcji obiektów ogólnodostępnymi środkami. Cały dokument znajduje się na stronie:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

W związku ze stale zmieniającą się sytuacją epidemiczną należy na bieżąco śledzić przepisy prawa oraz wytyczne na stornie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl

Kolejny etap rewitalizacji terenu nad jeziorem w Kamionkach Małych.

Nad jeziorem w Kamionkach Małych na skraju plaży powstał pasaż- chodnik spacerowy o szerokości 3 metrów, który biegnie na skraju plaży równolegle do kąpieliska. Inwestycja poprawi komfort wypoczynku, ułatwi  wygodne przemieszczanie się wózków oraz rowerów. Jest to już kolejny etap kilkuletniego planu rewitalizacji tego miejsca wypoczynku. Warto przypomnieć, że w ramach podnoszenia atrakcyjności terenów rekreacyjnych niemal dokładnie 12 miesięcy temu została też oddana do użytku blisko dwukilometrowa ścieżka edukacyjna wzdłuż linii brzegowej jeziora.

 • Tereny nad Jeziorem w Kamionkach Małych
 • Tereny nad Jeziorem w Kamionkach Małych
 • Tereny nad Jeziorem w Kamionkach Małych
 • Tereny nad Jeziorem w Kamionkach Małych

Zniesienie kolejnych ograniczeń związanych z koronawirusem

4 maja otwarte zostaną niektóre obiekty sportowe. Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy będą wznowione 29 maja, a żużlowej ekstraligi 12 czerwca. Sportowcy przygotowujący się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich w Spale i Wałczu.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji dotyczącej spotu powszechnego i zawodowego w czasie pandemii COVID-19.

Od 4 maja udostępnione zostaną następujące obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym:

Maksymalnie do 6 osób:

 • Stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne),
 • boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki),
 • infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa,
 • pola golfowe,
 • ośrodki jeździeckie oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe. 

Maksymalnie do 2 osób:

 • Infrastruktura zewnątrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny

Maksymalnie 4 osóby na jeden kort:

 • Korty tenisowe: otwarte i półotwarte.

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Powrót PKO Ekstraklasy

Kluby piłkarskie PKO Ekstraklasy będą, w ścisłym reżimie sanitarnym, wracać w pierwszej kolejności do treningów, a następnie do rywalizacji sportowej. Opracowano harmonogram, który będzie na bieżąco modyfikowany, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W pierwszej kolejności, zawodnicy oraz członkowie sztabów szkoleniowych odbędą obowiązkową 14-dniową izolację. Następnie zostaną otwarte wybrane obiekty na potrzeby treningów indywidualnych, później rozpoczną się treningi w grupach kilkuosobowych oraz treningi drużynowe. W tym momencie, szacuje się, że 27. kolejka PKO Ekstraklasy odbędzie się w terminie 29-31 maja.

Żużlowa PGE Ekstraliga

Możliwość powrotu do sportowej rzeczywistości, w ścisłym reżimie sanitarnym przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, będą mieli także zawodnicy żużlowej PGE Ekstraligi. 8 maja zawodnicy oraz mechanicy rozpoczną obowiązkową 14-dniową izolację. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie 14-dniowego okresu treningowego. Rozpoczęcie rozgrywek PGE Ekstraligi bez udziału kibiców, w tym momencie, jest planowane na 12 czerwca.

COS-OPO Spała i Wałcz otwarte dla zawodników

9 maja rozpoczną się pierwsze treningi. Zawodnicy oraz sztaby szkoleniowe pojawią się w obu obiektach po odbyciu obowiązkowej 14-dniowej izolacji.

Nowa normalność: kolejny etap

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwujemy sytuację epidemiczną, analizujemy dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitorujemy wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejmujemy decyzję.

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograniczenia w handlu.

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.

Wprowadzamy jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Znosimy ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomaist restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

 • Sklepy budowlane czynne w weekendy

Uchylamy dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum

Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne.

 • Biblioteki i muzea

Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 • Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

6 maja otwieramy żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

>> Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3: bezpieczeństwo przede wszystkim  - dowiedz się więcej <<

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Charytatywna akcja radnych Gminy i pracowników urzędu

Historię 10 letniego Mateusza Oźminy z Przysieka chorego na guza mózgu, słyszało wielu z nas. W bardzo krótkim czasie podczas internetowej zbiórki, udało się zebrać ogromną kwotę 4 milionów złotych. Pieniądze przeznaczone są na  na kosztowną, niezbędną aby uratować życie  chłopca operację  w USA. Na profilu fb trwały liczne licytacje , w które włączali się również mieszkańcy naszej Gminy.  W wyjątkowy sposób akcję wspomogli również radni naszej Gminy, do których dołączyli Wójt i pracownicy urzędu. Postanowili, że za każde polubienie oficjalnej strony Gminy Łysomice przekażą na konto Mateusza 1 zł. W sumie uzbierała się kwota 3350,00 zł. Gratulujemy mobilizacji i kreatywności. Dziękujemy wszystkim za otwarte serca. 

 • charytatywna akcja
 • IMG-20200429-WA0000

Niezwykłe rondele. Nowe skarby toruńskich archeologów!

Badania potwierdziły, że odkryte jesienią ubiegłego roku kręgi w zbożu pod Łysomicami to kontury dwóch olbrzymich konstrukcji sprzed prawie 7 tysięcy lat. Tego typu budowle, nazywane rondelami nie były do tej pory znajdowane na wschód od linii Wisły. Odkrycia dokonali badacze z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, a wykopaliska sfinansowała gmina Łysomice.

Zagadkowe przedmioty ze starej kopalni w Borach Tucholskich. Do czego służyły?

Pole w Łysomicach, na nim dół, a w dole naukowcy. Dzięki ich badaniom udało się ustalić, że w tym miejscu, blisko siedem tysięcy lat temu znajdowało się centrum neolitycznej cywilizacji, zwane rondelą. To najstarszy przykłady monumentalnej architektury w Europie. - Wykop badawczy potwierdził istnienie rowu. Jest to taki typowy rów dla tego typu obiektów, w takim typowym kształcie litery V, dosyć głęboki, ma około 2 metrów głębokości – wyjaśnia Mateusz Sosnowski, doktorant Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.

Koncentryczne rowy, które otaczały rondele mogły pełnić funkcje obronne. W Europie odkryto jak dotąd ponad 130 takich obiektów z czego około 10 znajduje się w Polsce. Te dwa, znalezione pod Toruniem, mają blisko 100 metrów średnicy. - Prawdopodobnie możemy założyć, że były to obiekty o charakterze ceremonialnym, miejsca zgromadzeń, gdzie odbywała się pewna obrzędowość – przyznaje Jerzy Czerniec, doktorant Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.

Odkryte przez naukowców rondele są oddalone od siebie o 3 kilometry. Badania potwierdzą czy powstały w tym samym czasie. Na powierzchni pola archeolodzy już wcześniej znaleźli fragmenty naczyń i narzędzia krzemienne z okresu wczesnego neolitu. - Jak uzyskamy wyniki już datowań, będziemy mogli powiedzieć czy one funkcjonowały równocześnie, czy mogły funkcjonować równocześnie, czy nie, czy jednak były to dwa oddzielne obiekty – tłumaczy Sosnowski.

Do niedawna badacze zakładali, że obszar Ziemi Chełmińskiej nie był zbyt gęsto zasiedlony przez pierwszych rolników. Najnowsze ustalenia rzucają całkowicie nowe światło na dotychczasowe odkrycia. - Rodzi się ciekawa perspektywa ponownej oceny tych procesów związanych z przybyciem tu pierwszych rolników i rozwoju tu tej kultury rolniczej, neolitycznej na tych terenach – zaznacza Czerniec.

Przed odkrywcami jeszcze sporo pracy. Jeszcze w tym tygodniu planują rozpocząć badania rondeli odnalezionej w Tylicach

 

Źródło: bydgoszcz.tvp.pl, facebook.com/instytut.archeologii.umk

 • Archeolodzy badający rondele na terenie Gminy Łysomice
 • Archeolodzy badający rondele na terenie Gminy Łysomice
 • Archeolodzy badający rondele na terenie Gminy Łysomice
 • Archeolodzy badający rondele na terenie Gminy Łysomice
 • Archeolodzy badający rondele na terenie Gminy Łysomice
 • Archeolodzy badający rondele na terenie Gminy Łysomice
 • Plakat dotyczący projektu aktywizacji osób młodych w woj...

Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim

W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim”, Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego oferujemy płatne staże zawodowe dla osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących teren województwa kujawsko-pomorskiego, z następujących grup:

 • osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
 • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

Więcej informacji o projekcie: tel. 886 468 299, e-mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

https://fundacjarozwoju.org

Nie wysyłaj wniosków do ZUS e-mailem!

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane. 

Osoby, które przesłały swoje wnioski na adres cot@zus.pl  lub inny adres mailowy, prosimy o przekazanie ich ponownie we właściwy sposób. Wnioski można składać do ZUS:

 • drogą elektroniczną – przez PUE ZUS
 • w formie papierowej – za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Jeśli ktoś chce wniosek złożyć elektronicznie należy to zrobić za pośrednictwem naszej platformy PUE ZUS.

Jak założyć profil PUE?

Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu – przez internet - za pomocą profilu zaufanego (ePUAP/login.gov) lub bankowości elektronicznej. Jest to bardzo proste i nie zabiera wiele czasu

Wystarczy wejść na stronę www.zus.pl, wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz. Następnie należy ustalić hasło do konta, a na podany w formularzu adres e-mail dostaniemy login. Ze względów bezpieczeństwa trzeba również potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić m.in. za pomocą profilu zaufanego ePUAP, czy podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego). Konto na PUE można zarejestrować także poprzez serwis bankowości elektronicznej (jeśli konto jest w banku, który zawarł z ZUS porozumienie). Można to zrobić:

 • przez stronę www.zus.pl – przy wyborze sposobu rejestracji należy kliknąć w ikonę swojego banku,
 • bezpośrednio ze strony swojego banku.

Mając już założone konto na Platformie Usług Elektronicznych, będziemy mogli szybko i bezpiecznie, nie wychodząc z domu, składać elektroniczne wnioski o wsparcie z ZUS w ramach m.in. przepisów tarczy antykryzysowej.

Rejon Dystrybucji Toruń - przerwy w dostawie energii elektrycznej  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

25.04.2020

08.00-15.00

Stacja Nadwiślanka 2

 

07.30-09.00

Stacja MPO Kociewska

 

13.00-15.00

Stacja MPO Kociewska

27.04.2020

07.30-11.30

Stacja Papowo 5 obw.400

28.04.2020

10.00-13.00

Stacja Grzywna 9 obw .PKP

 

08.00-12.00

Stacja Brzozówka 4 obw. 800 Brzozówka ulice Gruszowa, Jabłoniowa, Kokosowa, Laskowa, Orzechowa, Osikowa, Owocowa, Wiązowa, Głogowo ulice Jarzębinowa, Klonowa, Leszczynowa, Osikowa, Owocowa, Topolowa, Wierzbowa, Obrowo ulica Jabłoniowa, Szembekowo

29.04.2020

07.30-11.30

Stacja Skudzewo 5 obw. Miętus

 

08.00-11.00

Stacja Szembekowo 9 obw.200

 

07.30-15.00

POM Mała Grzywna

 

07.00-09.00

Stacja Reja , Mała Grzywna 1 , Grzywna 7,9,Kościuszki 4,2,1

 

13.00-15.00

Stacja Reja , Mała Grzywna 1 , Grzywna 7,9,Kościuszki 4,2,1

30.04.2020

07.30-11.30

Stacja Zęgwirt obw.400

Komunikat ZUK

W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA SARS-COV-2 i obostrzeń rządu, w trosce o Państwa i nasze zdrowie w dalszym ciągu zawieszona zostaje praca inkasentów w terenie. W wyniku czego prosimy o podawanie stanów liczników bezpośrednio do inkasentów lub do biura obsługi klienta: zukgostkowo@gmail.com , tel. 515-395-080 wg. następującego harmonogramu:
 
Inkasent Adam Kwapień  507-017-865

 • 20.04 - 27.04 - Łysomice
  Ulice: 
  Ogrodowa, Porzeczkowa, Warszawska, Lipowa wraz ze wszystkimi ulicami pobocznymi.
   
 • 28.04 – 06.05 – Łysomice
  Ulice: Gdańska, Sadowa, Łąkowa, Polna, Wiejska, Lniana, Cedrowa, Jesionowa, Kasztanowa, Długa wraz ze wszystkimi ulicami pobocznymi.
   
 • 07.05 – 15.05 – Papowo Toruńskie, Papowo Osieki od ul. Kościelnej do Wiśniowej wraz z ulicami pobocznymi.

Inkasent Bartosz Jędrzejewski: 515-395-060

 • 21.04 – 22.04 – Ostaszewo
   
 • 23.04 – 24.04 – Piwnice
   
 • 27.04 - 29.04 - Turzno
  Ulice: Lipowa, Ekologiczna, Polna
   
 • 30.04 - 04.05 - Turzno
  Ulice: Brzozowa, Zacisze, Kasztanowa
   
 • 05.05 - 06-05 - Koniczynka
   
 • 07.05 - 08.05 - Lipniczki
   
 • 11.05 - 15.05 - Turzno
  Ulice: Toruńska, Osiedlowa, Spokojna
   
 • 18.05 - 19.05 - Turzno
  Ulice: Sadowa, Dworcowa, Wiosenna
   
 • 20.05 - 22.05 - Turzno
  Ulice: Gronowska, Łączna, Wspólna
   

Faktury zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. Zależy nam, aby Polacy rozsądnie korzystali z nowych przepisów.

Nowa normalność: Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Zależy nam przede wszystkim na dalszej ochronie obywateli, dlatego będą obowiązywać nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa. Muszą się one stać podstawą nowej normalności. Są to:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Cztery etapy znoszenia ograniczeń

Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

 • Przemieszczanie w celach rekreacyjnych

Umożliwimy również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

 • Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

 • Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego

Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń – kolejne daty wyznaczane po analizie

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Oznacza to, że będziemy mogli zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany!

Jak wyglądają kolejne planowane etapy zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy
 • Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami

Życie społeczne

 • Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

TRZECI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
 • Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami
 • Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami

Życie społeczne

 • Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)
 • Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.

CZWARTY ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie salonów masażu i solariów
 • Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness

Życie społeczne

 • Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań  w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości!

Wznowienie dostaw wody na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Kamionkach Małych

Zakład Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. informuję, że w miesiącu kwietniu ponawiamy wznowienie dostaw wody na terenie Ośrodka wypoczynkowego w Kamionkach Małych.

Od 21 kwietnia 2020 roku będą trwały próby ciśnieniowe oraz usuwanie ewentualnych wycieków powstałych po sezonie zimowym.  Całkowite włączenie dostaw wody na okres letni nastąpi w dniu 24 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 .

Prosimy właścicieli i użytkowników o zabezpieczenie swoich nieruchomości przed zalaniem, sprawdzenie instalacji wewnątrz domków, pozamykanie kranów i zaworów,  Zakład Usług Komunalnych nie odpowiada za ewentualne szkody z tym związane.

 

Zdzisław Gawroński
Prezes ZUK

Wsparcie dla przedsiębiorców w Gminie Łysomice

Przepisy prawa  tzw. tarczy antykryzysowej dały możliwość radom gminy podejmowanie uchwał w sprawie zwolnień i przedłużeniu terminu płatności podatku od nieruchomości.

Z takiego prawa skorzystała Rada Gminy Łysomice i dzisiaj tj. 17 kwietnia 2020r. podczas  XVIII wyjątkowej zdalnej sesji podjęła pierwsze dwie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

Uchwała Rady Gminy Łysomice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, wobec których wprowadzono zakaz działalności z powodu COVID-19 zwalnia z płacenia podatku przez okres kwiecień – czerwiec 2020 r. przedsiębiorców, którzy w chwili obecnej mają całkowity zakaz prowadzenia działalności.

Uchwała Rady Gminy Łysomice w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przedłuża termin płatności za okres kwiecień – czerwiec 2020 r. do 30 września 2020r. przedsiębiorcom, których obroty gospodarcze spadły.

Aby uzyskać pomoc na podstawie tych uchwał wystarczy wypełnić prosty wniosek i wysłać na e-mail: przedsiebiorca@lysomice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod specjalnym numerem telefonu: +48 510 162 808

Uchwały Rady Gminy Łysomice dotyczące wsparcia przedsiębiorców z Gminy Łysomice

 • Uchwała Rady Gminy Łysomice w dotycząca wsparcia...
 • Uchwała Rady Gminy Łysomice w dotycząca wsparcia...
 • Uchwała Rady Gminy Łysomice w dotycząca wsparcia...

Od dziś wszyscy w maseczkach w pracy i miejscach publicznych

Rozporządzenie wprowadzające obowiązek zasłaniania twarzy w miejscach publicznych zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Obowiązuje od czwartku 16 kwietnia i dotyczy zakładów pracy, biur, części wspólnych nieruchomości, a także ulic, sklepów, terenów zieleni. Maseczek nie muszą nosić dzieci do lat 4 i duchowni.

Ministerstwo Zdrowia do ostatniego momentu intensywnie pracowało nad jego nowelizacją, która doprecyzowała wiele szczegółów dotyczących tego obowiązku. Ostateczna wersja przepisu zakłada, że obowiązek dotyczy m.in.  zakładów pracy oraz  budynków użyteczności publicznej. Z drugiej strony przewiduje dużo wyłączeń, np. bez maseczek mogą chodzić dzieci do lat 4..

Obowiązek noszenia w miejscach publicznych maseczek, lub zasłaniania ust i nosa w inny sposób obowiązuje od czwartku 16 kwietnia br. Wprowadzono go jednym przepisem w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia. Zgodnie z jego par. 18 "od 16 kwietnia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. 

Jak wyjaśniał w trakcie prac nad zmianami rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, chodzi o zasłanianie twarzy w miejscach publicznych, "czyli na przykład, gdy wychodzimy na dwór, chociażby na spacer, do sklepu, do urzędu, na pocztę, apteki. Wszędzie w tych miejscach powinniśmy zasłaniać twarz". I dodaje, że nie musi to być maseczka, chodzi o konieczność zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, także za pomocą chusty czy innego materiał.

Kto i gdzie musi zakrywać usta i nos?
Zgodnie z rozporządzeniem, jest obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa  w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 • na drogach i placach,
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 • na terenie nieruchomości wspólnych - zakrytą buzię czy nos od jutra będzie też trzeba mieć w częściach wspólnych nieruchomości, np. idąc wyrzucić śmiecie, czy schodząc do piwnicy.

Dodatkowo rozporządzenie precyzuje, że za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Doprecyzowano też, że osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może nosić przyłbicę, ale pod warunkiem, wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Zakrywanie ust i nosa jest więc wymagane na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na plażach. Obowiązek będzie istniał także podczas przebywania na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

W myśl nowych przepisów, obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też osób, które niezamieszkują lub niegospodarujące wspólnie, ale jadą razem w jednym samochodzie.
 
Kogo nakaz noszenia maseczki nie dotyczy?
Ostateczna wersja rozporządzenia zawiera też sporo wyłączeń. Obowiązek nie dotyczy dzieci do lat 4, ale także:

 • osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów. To oznacza, że osoby sprzątające, wykonujące czynności naprawcze są wyłączone z obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego.
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

W rozporządzeniu jest też zapis, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

 • Zalecenia dotyczące noszenia maseczek
 • Zalecenia dotyczące noszenia maseczek
 • Zalecenia dotyczące noszenia maseczek
 • Zalecenia dotyczące noszenia maseczek

Rejon Dystrybucji Toruń - Przerwy w dostawie energii elektrycznej          

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

21.04.2020

10.00-14.00

Stacja Łążyn 6 koł. Rzęczkowa obw. 300

23.04.2020

10.00-14.00

Stacja Papowo 14 obw. 200

24.04.2020

10.00-14.00

Stacja Brzozówka 9 obw. 300

9000 maseczek dla mieszkańców Gminy Łysomice!

W dniu dzisiejszym pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi Gminy przygotowują pakiety. Samorząd Gminy Łysomice zakupił 9000 maseczek wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy. Od dnia dzisiejszego Radni Gminy rozpoczynają dystrybucję maseczek. Pakiet, który trafi dla każdego gospodarstwa domowego, będzie zawierał po 3 sztuki maseczek. W budynkach jednorodzinnych pakiety będą wieszane na płotach, a w budynkach wielorodzinnych na klamkach od drzwi.

 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...
 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...
 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...
 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...
 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...
 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...
 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...

Życzenia Wielkanocne

 • Życzenia Wielkanocne

Tarcza antykryzysowa - szczegółowe informacje

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) oraz na stronie:www.zus.pl w zakładce – Aktualności - Tarcza Antykryzysowa. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Na stronie www.zus.pl znajdują się również  informacje w zakresie ulg oferowanych dla przedsiębiorców w ramach „Tarczy Antykryzysowej”.

Składając wniosek szczególną uwagę należy zwrócić, aby zawierał on pełne dane identyfikacyjne wnioskującego takie jak imię, nazwisko, identyfikator numeryczny – PESEL / NIP, adres. Warto również podać numeru telefonu, co ułatwi kontakt i przyspieszy wyjaśnienie wątpliwych kwestii.

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują  zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Osoby, które zawarły  umowy cywilnoprawe i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, mogą wystąpić  do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje utratę przychodów. 

O to świadczenie mogą ubiegać się  osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Aby otrzymać wsparcie trzeba spełnić nw. warunki:

 • wykonywać z umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został  wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) - wówczas to  świadczenie postojowe przysługuje  w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek  o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 • osoba nie ma  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • trzeba mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub mieć  prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • nie można wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Odroczenie terminu  płatności składek bez opłaty prolongacyjnej

Wszyscy płatnicy składek mogą się ubiegać  o odroczenie terminu  płatności składek bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Zarządzenie Nr 0050.26.2020

Zarządzenie Nr 0050.26.2020 - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice

Zakup maseczek dla szpitali

Szanowni Mieszkańcy. Wirus nie uznaje żadnych granic państw, czy Gmin, dlatego mając na względzie zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 , Gmina Łysomice zdecydowała o zakupie 2000 maseczek jednorazowych, które zostały przekazane do Szpitala Powiatowego w Chełmży, oraz Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.

 • Logo KPFP

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zachęca przedsiębiorców z regionu do korzystania z oferty unijnych pożyczek dla firm. 

Środki z pożyczek udzielanych przez KPFP można wykorzystać m.in. na inwestycje służące dostosowaniu firmy do sytuacji gospodarczej podczas epidemii (np. zakup maszyn do produkcji artykułów sanitarnych, stworzenie aplikacji i sklepu internetowego pozwalających na zdalne wykonywanie usług czy nabycie samochodu służącego do dostaw produktów do domu klienta) lub cele obrotowe (zakup surowców, koszty stałe i bieżące, koszty wynagrodzeń).

Oprocentowanie pożyczek unijnych udzielanych w ramach pomocy de minimis wynosi od 0,5% do 2,84%. Kwota pożyczki uzależniona jest od potrzeb przedsiębiorcy, i może wynosić do 1 mln złotych. Fundusz nie pobiera prowizji od udzielanych pożyczek.

W ofercie Funduszu znajduje się także Pożyczka na Założenie Firmy (do 50 tys. zł, oprocentowanie w wysokości 0,5%).

Dokładnie informacje dotyczące pożyczek KPFP – w tym regulamin oraz wniosek z załącznikami – a także dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.kpfp.org.pl. W obecnej sytuacji konsultanci Funduszu są do dyspozycji klientów w kontakcie telefonicznym oraz mailowym.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy - unijne pożyczki dla firm - Infografika

 • Infografika KPFP
 • Przedłużamy ograniczenia związane z koronawirusem

Zasady bezpieczeństwa na dłużej

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj.

1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),
 • wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

 

2. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego

Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:

 • dojazdu do i z pracy,
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
 • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

3. OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

Na czym polega? Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.

Obowiązuje od: czwartku 16 kwietnia 2020 r.

Obowiązuje do: odwołania.

4. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, LASÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH

Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy lasów, skwerów, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.

Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

5. KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

6. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE

Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.

Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

7. RUCH LOTNICZY

Ograniczenie dotyczy: pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.

8. MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY

Ograniczenie dotyczy: podróży pociągami relacji międzynarodowych.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.

9. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.

Wyłączone są: zakłady pracy.

Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Obowiązuje do: odwołania.

10. GALERIE HANDLOWE

Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.

Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:

 • spożywcza,
 • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
 • artykułów toaletowych i środków czystości,
 • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
 • artykułów remontowo-budowlanych,
 • prasowa,
 • artykułów dla zwierząt,
 • paliw. 

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

11. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE

Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie

Na czym polega?

 • Sklepy i punkty usługowe

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

 • Godziny dla seniorów

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

 • Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

12. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE

Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

13. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU

Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.

Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

14. UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r., w tym również przez cały okres Świąt Wielkanocnych.

Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

15. GRANICE POLSKI

Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców

Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Ważne! Transport cargo działa normalnie. 

Obowiązuje do: 3 maja 2020 r.

16. SZKOŁY I UCZELNIE

Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach

Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 

WAŻNE! EGZAMINY ÓSMOKLASISTY I MATURALNY NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU.

Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.

17. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

18. GASTRONOMIA

Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.

Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

19. KULTURA

Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury

Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz  stała działalność  związana z kulturą.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

20. KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy: osób, które:

 • wracają z zagranicy,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
 • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:

 • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.

Obowiązuje do: 3 maja 2020 r.

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia

 • Życzenia z okazji dnia pracownika służby zdrowia

Gmina Łysomice włączyła się do akcji szycia maseczek

Od trzech tygodni trwa akcja szycia maseczek, do której włączyła się również Gmina Łysomice.

Maszyny do szycia ruszyły na początek w bibliotekach publicznych w Ostaszewie, Gostkowie i Turznie, gdzie panie bibliotekarki jako pierwsze zgłosiły się do szycia. Po apelu o pomoc, swoją chęć pracy zaoferowały panie z terenu całej Gminy oraz z naszych niezawodnych Kół Gospodyń- Stowarzyszenia Markus, Koła Gospodyń z Ostaszewa, Różankowa, Lulkowa, Papowa Toruńskiego, Turzna. Ostatecznie na terenie Gminy szyje 30 Pań, które w swoich domach uszyły już około 4000 maseczek bawełnianych wielokrotnego użytku.
Z pomocą przyszli również wszyscy Radni Gminy Łysomice, którzy przekazując część swoich diet, zebrali pokaźną sumę pieniędzy, za którą został zakupiony potrzebny materiał.
Zapotrzebowanie jest ogromne, placówki medyczne wciąż zgłaszają braki jednorazowych maseczek, okazuje się że te uszyte przez nas, są często jedynym zabezpieczeniem dla personelu. Maski przekazywane są więc do toruńskich szpitali, ale wspomagamy również Gminne placówki- ośrodki zdrowia, GOPS i wolontariuszy, którzy robią zakupy, czy opiekują się osobami starszymi.

Dziękujemy wszystkim szyjącym Paniom, które bezinteresownie poświęcają swój czas, a także Radnym Gminy Łysomice, którzy wsparli finansowo całą akcję.

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń i Nadleśnictwo Toruń informują

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń oraz Nadleśnictwo Toruń informują o wprowadzeniu w dniu 03.04.2020 r. zakazu wstępu do lasów.

W załączeniu:

 • Zarządzenie Nr 24/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 3 kwietnia 2020 r.
 • Zarządzenie nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń.

Wybrane sklepy w gminie Łysomice wprowadzają możliwość złożenia listy zakupów przez telefon

Od 1 kwietnia obowiązują kolejne ograniczenia związane z walką z epidemią koronawirusa. W całym kraju wprowadzono restrykcyjne przepisy dotyczące przemieszczania się i kontaktów z innymi. Rządowe zalecenia dopuszczają opuszczanie miejsca zamieszkania w szczególnych przypadkach: dotarcia do pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, w tym zakupu artykułów spożywczych, leków, czy opieki nad bliskimi.
       
Jedna z największych zmian to ograniczenia liczby klientów w sklepach. Teraz w każdym z nich może przebywać maksymalnie trzy razy więcej klientów, niż znajduje się w nim kas (jedna kasa - trzy osoby, dwie kasy - sześć osób). Pozostali muszą czekać przed wejściem, obowiązkowo z zachowaniem dwóch metrów odległości od siebie. Nadchodzą święta i mimo że będą inne niż wszystkie, to jest to czas wzmożonych zakupów spożywczych.

W odpowiedzi na tę sytuację sklepy w naszej gminie wprowadziły możliwość telefonicznego przekazania listy zamówień zakupów. Przygotowane produkty będą czekały na odbiór o umówionej godzinie. Wtedy też czas na zapłatę, najlepiej - kartą płatniczą lub odliczoną kwotę. Takie rozwiązanie zdecydowanie skróci czas przebywania w sklepie i ułatwi przedświąteczne zakupy. Sprawdźcie, czy istnieje możliwości telefonicznego składania zamówień w sklepach w Waszych miejscowościach.
       
W naszej gminie mamy wielu lokalnych producentów sadzonek. Mimo epidemii i ograniczeń w przemieszczaniu się początek wiosny to czas na wysiewy roślin i kwiatów. Jeżeli naprawdę musicie je nabyć, również sprawdźcie możliwość złożenia telefonicznego. Wszystkie sklepy i producenci z ogrodniczym asortymentem działają w niezmienionych godzinach. Można składać zamówienia telefoniczne, niektórzy z nich oferują nawet dowóz towaru.

Drodzy mieszkańcy, zakupy w tym trudnym czasie to wsparcie dla sprzedawców działających w naszej gminie. Dlatego informujecie swoich sąsiadów, przekazujcie numery telefonów do sklepów, w których można składać zamówienia telefonicznie i udostępniajcie adresy ich stron internetowych.

Informacja skierowana do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie OW Kamionki Małe

Łysomice, dnia 6 kwietnia 2020 r.

Informacja skierowana do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie OW Kamionki Małe

Pozimowe włączanie dostaw wody na teren ośrodka wypoczynkowego w Kamionkach Małych odbywało się najczęściej na majowy weekend, w tym roku ze względu na warunki pogodowe planowano to wykonać po wcześniejszych próbach w dniu 10 kwietnia. Jednak ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną oraz kolejne wprowadzane przez Rząd RP zaostrzenia procedur związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa w Polsce (szczególnie to z 31.03.2020 r.), odstąpiono od uruchomienia dostaw wody na terenie ośrodka.
Decyzja ta jest pokierowana również zakazem przemieszczania się osób i ich zgromadzeniem w jednym miejscu powyżej ustalonych nowych norm, zamknięciem ogólnodostępnych miejsc publicznych tj. plaży, pomostu, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, sal sportowych itd.
Przed włączeniem wody po zimie, właściciele i użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje nieruchomości przed zalaniem, sprawdzić instalacje wewnątrz domków, pozamykać krany i zawory. Spowodowałoby to spore zamieszanie, przyjazd wielu osób, nie wiadomo ilu właścicieli i użytkowników domków nie ma możliwości przyjazdu z różnych powodów, co może doprowadzić do zalania wielu nieruchomości i strat także materialnych. Po ustaniu stanu zagrożenia, woda zostanie niezwłocznie podłączona na ośrodek.

Laptopy do zdalnej nauki dla uczniów z Gminy Łysomice

Obecny sposób nauczania polegający na zdalnej nauce, to szczególnie trudne wyzwanie dla uczniów i ich rodziców.
Najwięcej problemów mają rodziny, które nie dysponują odpowiednim sprzętem.
Gmina Łysomice zamówiła już  laptopy, które umożliwią dzieciom naukę. Jednocześnie wystąpiła  z wnioskiem do Ministerstwa Cyfryzacji o przyznanie dofinansowania na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do zdalnej nauki.
Sprzęt zostanie rozdysponowany na podstawie informacji o potrzebach, które przygotowały szkoły z terenu gminy Łysomice.

Kampania „Kupuj świadomie – Produkt polski"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego weźmie udział w tegorocznej, ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa „Kupuj świadomie – Produkt polski", której celem jest uświadamianie polskiemu społeczeństwu znaczenia codziennych decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa, szczególnie w tak trudnym czasie jak okres pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Już dziś wiadomo, że pandemia będzie miała ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną i gospodarczą Polski, dlatego tak istotne jest szczególne zwracanie uwagi podczas zakupów na pochodzenie produktów. Zgodnie z hasłem Twój wybór ma znaczenie, kupowanie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców, to praca dla nas i dla naszych bliskich, to przychody i zyski firm działających w Polsce oraz podatki wspierające lokalne budżety.

Mając na uwadze troskę o nasz kraj i polską gospodarkę Kasa przyłącza się do działań informacyjno-edukacyjnych kampanii „Kupuj świadomie – Produkt polski" związanych z kształtowaniem postawy patriotyzmu konsumenckiego.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że o trzy miesiące zostanie przedłużona wypłata:

 • rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy,
 • rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy,
 • dodatków pielęgnacyjnych,
 • świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

– jeżeli termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do ww. świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu albo przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej pod warunkiem, że:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności orzeczenia,
 • nowe orzeczenie w sprawie nie zostało wydane.

Decyzje dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń nie będą wydawane.

Jeżeli w sprawie wydane zostało orzeczenie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy, od którego wniesiono odwołanie lub zgłoszono zarzut wadliwości, to ważność poprzedniego orzeczenia nie zostanie przedłużona, a wypłata świadczenia nie zostaje podjęta do czasu wydania orzeczenia przez komisję lekarską Kasy.

 

* Art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr.

Zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na wniosek.

* Art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) – obowiązuje od dnia 31 marca 2020 r.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem  dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl.

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Tarcza antykryzysowa - konkretne wsparcie z ZUS

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020r., którzy opłacają składki tylko za siebie. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. – informuje Krystyna Michałek rzecznik regionalny województwa kujawsko pomorskiego.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i miały zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne i dla samozatrudnionych

Świadczenie, co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło) mogą liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 2080zł, gdy przychód z umowy zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był równy bądź wyższy od 1300 zł i niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020r. kwota ta wynosi 15 595,74zł). Jeśli natomiast w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku suma przychodów z umów cywilnoprawnych wynosiła mnie niż 1300zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

By skorzystać z jednorazowego wsparcia zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r., i uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia.

Z kolei osoby samozatrudnione mogą liczyć na świadczenie postojowe w kwocie 2080zł albo 1300zł.

Warunkiem uzyskania jednorazowej wypłaty w kwocie 2080zł jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020r. kwota ta wynosi 15 595,74zł). Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br., a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Jeśli natomiast osoba samozatrudniona zawiesiła tą działalność po 31 stycznia to przychód, który uzyskała w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyła wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty 15 595,74zł.( dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020r).

Natomiast samozatrudnieni, którzy płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

By skorzystać z jednorazowego wsparcia uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia.

Bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności
z tytułu składek

Każdy płatnik składek może wystąpić do ZUS o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty – bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wychodzimy na przeciw potrzebom przedsiębiorców

Trwający stan epidemii i ograniczenia z nim związane dotykają wszystkich mieszkańców. W trudnej sytuacji znaleźli się również przedsiębiorcy z naszej Gminy. Nie znamy wszystkich Państwa problemów, nie mamy możliwości spotkania się i porozmawiania o pomocy, którą gmina mogłaby zaoferować.

Dlatego została uruchomiona specjalna skrzynka e-mailowa przedsiebiorca@lysomice.pl na którą mogą Państwo przesyłać swoje sugestie i uwagi na temat ewentualnej, doraźnej pomocy ze strony urzędu.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z obecną sytuacją stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30.06.2020r. pozostają bez zmian. Różnica kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi decyzją Wójta i Rady Gminy  będzie pokrywana z budżetu gminy Łysomice.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Łysomicach - nr 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • MARZEC -  do 31 marca
 • KWIECIEŃ -  do 30 kwietnia
 • MAJ -  do 31 maja
 • CZERWIEC -  do 30 czerwca

 

 

 

Uwaga! W związku z epidemią SARS - COV- 2 oraz zaostrzeniami Rządu informujemy, iż od 1 kwietnia 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostaje zamknięty do odwołania. Informujemy również, że odstępujemy od włączenia wody na Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem w Kamionkach Małych.

W trosce o Państwa i nasze zdrowie, w dalszym ciągu zawieszona zostaje praca inkasentów w terenie. W wyniku czego prosimy o podawanie stanów liczników bezpośrednio do inkasentów lub do biura obsługi klienta: zukgostkowo@gmail.com , tel. 515-395-080 wg. następującego harmonogramu:

Inkasent Adam Kwapie - tel. 507-017-865

 • 06.04 – 10.04 – Papowo Osieki – od ul. Krótkiej do „jedynki”
  Ulice: Śliwkowa, Jodłowa, Owocowa, Kopernika, Kanałowa, Ogrodowa, Heweliusza, Modrzewiowa.
 • 14.04 – 17.04 – Łysomice
  Ulice: Fiołkowa, Leśna, Sosnowa, Kwiatowa, Dobra, Miła, Kanałowa.

Inkasent Bartosz Jędrzejewski - tel. 515-395-060

 • 06.04 – 10.04 – Kamionki Duże , Piaski Lipowiec
 • 14.04 – 17.04 – Turzno
  Ulice: Okrężna, Wierzbowa, Krótka, Parkowa.

Faktury zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną . Za utrudnienia przepraszamy.

 

Prezes ZUK Łysomice Sp. z o.o.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów

Uwaga! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania, zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, a także plaż, znajdujących się na terenie Gminy Łysomice. Dotyczy to również wszelkich miejsc rekreacji sportowej takich jak: boiska Orlik, boiska wiejskie, siłownie zewnętrzne, place zabaw, wiaty ogniskowe, ścieżka edukacyjna w Turznie oraz pomost na jeziorze w Kamionkach Małych.

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia?

Na niebieskim tle biały napis: Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!

Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami.

Zwłaszcza, że za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

 • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

 • powrotu z zagranicy
 • kontaktu z zarażonym

– Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Urzędy na pracy zdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Informacja o odwołaniu imprez

Szanowni Mieszkańcy

W zawiązku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, informujemy, iż wszystkie imprezy sołeckie  oraz gminne zaplanowane według harmonogramu imprez zostają odwołane do końca października 2020 roku, w tym również Gminne Dożynki.

Decyzja ta została podjęta zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i była pokierowana przede wszystkim troską o zdrowie i życie wszystkich mieszkańców.

 

Zarządzenie w sprawie dodatkowego ograniczenia przemieszczania się

Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego Premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu w Polsce kolejnych ograniczeń dotyczących zgromadzeń:

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA

JESTEŚ OBJĘTY KWARANTANNĄ DOMOWĄ?

ZAINSTALUJ NA SWOIM TELEFONIE
SPECJALNĄ APLIKACJĘ
MINISTERSTWA CYFRYZACJI

ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD KWARANTANNY GROZI GRZYWNA W WYSOKOŚCI DO 30 000 ZŁ

Jak to działa?

Wszystkie osoby objęte kwarantanną dostają SMSa zachęcającego do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji.

WAŻNE! Aktywuj aplikację w miejscu odbywania kwarantanny, po odebraniu SMSa. Otrzymanie wiadomości to znak, że Twoje dane pojawiły się w bazie. System jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały objęte kwarantanną.

WAŻNE! Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby nieobjęte kwarantanną.

APLIKACJA JEST OFICJALNA, BEZPIECZNA I BEZPŁATNA, DOSTĘPNA W SKLEPACH GOOGLE PLAY I APP STORE

AKTYWUJESZ JĄ ZA POMOCĄ NUMERU TELEFONU

APLIKACJA ZOSTANIE ZWERYFIKOWANA KODEM SMS

APLIKACJA UMOŻLIWIA:

 1. ZŁOŻENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA:
 • ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE
 • POSIŁEK
 • KONTAKT Z PSYCHOLOGIEM
 1. DOSTĘP DO KOMUNIKATÓW O AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
 2. BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE ZE SŁUŻBAMI

Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Wyjaśnia on sposób i zasady działania Aplikacji, a także zawiera ważne informacje dotyczące Twoich danych osobowych i bezpiecznego korzystania z Aplikacji.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię - 22 165 57 44.

Więcej informacji, w tym regulamin, na www.qov.pl/kwarantannadomowa.

 • Ulotka z QR_stan epidemii

Koronawirus: Najczęściej zadawane pytania

Otwarcie Wody w ośrodku wypoczynkowym Kamionki Małe Jezioro w sezonie 2020

Zakład Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. informuje, że w miesiącu kwietniu wznawia dostawy wody na terenie ośrodka wypoczynkowego w Kamionkach Małych. Od 6 kwietnia 2020 roku będą trwały próby ciśnieniowe oraz usuwanie ewentualnych wycieków powstałych po sezonie zimowym. Całkowite włączenie dostaw wody na okres letni nastąpi w dniu 10 kwietnia 2020 roku.

Prosimy właścicieli i użytkowników o zabezpieczenie swoich nieruchomości przed zalaniem, sprawdzenie instalacji wewnątrz domków, pozamykanie kranów i zaworów.

Zdzisław Gawroński
Prezes ZUK

STAN EPIDEMII

Premier Mateusz Morawiecki dnia 20 marca 2020 r. ogłosił:

 • „Wprowadzamy stan epidemii, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i wdrażać zasady w obszarze kwarantanny. Stan epidemii daje nowe prerogatywy i nakłada na nas nowe obowiązki”
 • Zawieszamy zajęcia edukacyjne aż do Świąt Wielkanocnych. Lekcje będą odbywać się poprzez platformy e-learningowe.
 • Podwyższamy kary za złamanie kwarantanny. Państwo nie może być pobłażliwe w czasie, gdy miarą jego skuteczności jest liczba zarażonych, a ceną za nieposłuszeństwo – czyjeś zdrowie lub życie.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski nakreślił najważniejsze zmiany, jakie pociągnie za sobą wprowadzenie stanu epidemii:

Oznacza to, że – stosując ustawę o chorobach zakaźnych – minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie województw mogą wyznaczyć rolę personelu medycznego, ale również innych osób w zwalczaniu epidemii. Można po prostu delegować kogoś do pracy na tym obszarze, który jest niezbędny, aby powstrzymać tą epidemię. Wprowadziliśmy również zmiany doprecyzowujące ograniczenia w branży transportowej czy w galeriach handlowych i przedsiębiorstwach. Zostaną otwarte w galeriach handlowych sklepy spożywcze i apteki. Będzie można również kupić środki czystości – tłumaczył minister zdrowia.

W rozporządzeniu zawarte są przepisy dot. ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się. Przepisy ograniczające lub zakazujące obrotu i używania określonych przedmiotów. M.in. zakaz wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów. Wprowadzono ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności (powyżej 50 osób wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu).

W rozporządzeniu znalazł się nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Informacja

 • Stan epidemi
 • Zawieszenie zajęć
 • Wypłata zasiłku

W przypadku konieczności udzielenia pomocy osobom przebywającym w kwarantannie lub dostarczenia żywności prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łysomicach - (56) 674 89 30, 508 394 505, 798 320 078, 501 804 049.

Co musisz wiedzieć o kwarantannie?

 • Co musisz wiedzieć o kwarantannie?
 • Schemat kwarantanny-cz.1
 • Schemat kwarantanny-cz.2
 • Schemat kwarantanny-cz.3

Schemat kwarantanny

Informacja dla Rolników

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, biorąc pod uwagę zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, wprowadza załatwianie spraw i udzielanie informacji wyłącznie telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, aż do odwołania.

Prosimy Państwa o kontakt z POWIATOWYM ZESPOŁEM DORADZTWA ROLNICZEGO w Toruniu z/s w Chełmży

drogą mailową: chelmza@kpodr.pl

www.kpodr.pl

telefonicznie: 56/6752260 lub 723330838

Konkurs „AmberOne Blisko Nas”

Konkurs „AmberOne Blisko Nas”

W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne mające swoja siedzibę na terenie gmin, przez które przebiega AmberOne Autostrada A1, tj. na 152 km odcinku Autostrady A1 od Rusocina do Nowej Wsi.

Ideą konkursu jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, realizowanych wspólnie przez lokalną społeczność i jeśli to możliwe pracowników GTC, a przyczyniających się do polepszenia jakości życia tych społeczności.

Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające działania związane z bezpieczeństwem (np. edukacja w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych infrastrukturalnych itp.) oraz działania proekologiczne (związane np. z sadzeniem zieleni, oczyszczaniem wód czy terenów).

Uczestnikami konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, komitety społeczne, koła gospodyń wiejskich, ośrodki kultury, biblioteki, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz inne organizacje społeczne, które mają siedzibę na terenie gminy, na której terenie ma być realizowany projekt, zgłoszony do konkursu.

Uczestnikami konkursu nie mogą być jednostki samorządu terytorialnego ani ich urzędy, przedsiębiorcy, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną.

Realizacja projektów musi nastąpić w terminie od 1 czerwca 2020r. do 31 października 2020r.

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody pieniężne przeznaczone na sfinansowanie nagrodzonych nimi projektów:

5 nagród po 5.000 złotych każda (kategoria „AmberOne Blisko Nas 5 000")

Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 25.000 złotych.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 maja 2020 roku, a informacja o przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na stronie internetowej AmberOne Autostrady A1 www.al.com.pl

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.a1.com.pl w zakładce KONKURS oraz w Urzędach Gmin.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Toruń, dnia 19.03.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 16/03/2020

Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: Od godz. 23:00 dnia 19.03.2020 r. do godz. 9:00 dnia 20.03.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

 

Komunikat dla rolników dotyczący działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego oraz decyzją Prezesa Kasy od dnia 16 marca 2020 r. ogranicza się działalność jednostek organizacyjnych KRUS (Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe) w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów.

Prosimy o kontakt za pomocą:

 • systemu informatycznego e-KRUS, który obsługuje płatności on-line, zgłoszenia pomocników rolnika oraz daje możliwość wygenerowania zaświadczenia o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • kontaktu z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP:

Instrukcja przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

 • kontaktu telefonicznego,
 • poczty elektronicznej,
 • udostępnionych w jednostkach organizacyjnych "wrzutni" na dokumenty.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Informacja dla mieszkańców gminy Łysomice

W związku z rozprzestrzeniającym się na terenie kraju zagrożeniem epidemicznym koronawirusa SARS CoV-2 informujemy, iż zostały wprowadzone poniższe zasady funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek podległych:

 1. Wprowadza się ewidencję wejść osób postronnych do budynków (książka wejść zawierająca dane: imię , nazwisko , telefon)
 2. Ogranicza się dostęp do budynków poprzez udostępnienie tylko jednego wejścia/wyjścia dla wszystkich osób,
 3. Zabrania się przebywania w budynkach osób nie będących pracownikami  - w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby mogą przebywać za zgodą kierownika jednostki,
 4. Zabrania się przyjmowania przesyłek prywatnych adresowanych do pracowników
 5. Odwołuje się wszystkie zaplanowane spotkania,
 6. Ogranicza się bezpośredni  kontakt pracowników biur podawczych i sekretariatów z interesantami - w przypadku konieczności, proszę zachować co najmniej 1 metr odległości,
 7. Wprowadza się przyjmowanie dokumentacji poprzez wrzucanie do skrzynek
 8. Informuje się mieszkańców Gminy Łysomice o możliwości załatwiania spraw poprzez kontakt telefoniczny, email lub za pośrednictwem epuap.

Powyższe zalecenia obowiązują do 31 marca 2020 r. 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2
Urząd Gminy Łysomice:  /w32wxn0s7e/skrytka

GMINA ŁYSOMICE: /gmLysomice/domyslna


KONTAKT – PRACOWNICY URZĘDU GMINY ŁYSOMICE - LINIE MIEJSKIE:

TEL.: 56 678 32 22
FAX: 56 678 35 05

Referat Finansowy:

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansowego - mgr Monika Szczypska m.szczypska@lysomice.pl tel. wew.36

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatku  i VAT - Agnieszka Jędrzejczak  a.jedrzejczak@lysomice.pl tel. wew.32

Stanowisko pracy ds. poboru rozliczania dochodów (koordynator) - mgr Aleksandra Jabłońska a.jablonska@lysomice.pl tel. wew. 53

Stanowisko pracy ds. finansów i księgowości - Ewelina Owczarczyk-Buller  e.buller@lysomice.pl tel. wew.61

Stanowisko pracy ds. finansów i księgowości i środków trwałych - Anna Wiśniewska  a.wisniewska@lysomice.pl tel. wew.52

Stanowisko pracy ds. sprawozdawczości i obsługi budżetu, pełniącej obowiązki w zastępstwie skarbnika gminy (koordynator) - Teresa Miętek t.mietek@lysomice.pl tel. wew.35

Stanowisko pracy ds. dochodów, pomocy publicznej i VAT - mgr Hanna Piątkowska h.piatkowska@lysomice.pl tel. wew.47

Stanowisko pracy ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i pozostałych dochodów - Violetta Kowalska v.kowalska@lysomice.pl tel. wew.54

Referat Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów:

Kierownik Referatu RRGPPIiR - mgr Krzysztof Sulecki k.sulecki@lysomice.pl tel. wew.48

Stanowisko pracy ds. drogownictwa, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej - mgr inż. Bartłomiej Walczykowski b.walczykowski@lysomice.pl tel. wew.63

Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej (koordynator) - mgr inż. Krzysztof  Babiarczyk k.babiarczyk@lysomice.pl tel. wew.28

Stanowisko pracy ds. geodezji - inż. Mariusz Nagórski m.nagorski@lysomice.pl tel. wew.64

Stanowisko pracy ds. remontów, inwestycji kubaturowych i sportowych - Ryszard Mueller r.mueller@lysomice.pl tel. wew.29

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ZIT - mgr Katarzyzna Wilczyńska  km.wilczynska@lysomice.pl tel. wew.46

 Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych - mgr Elwira Jarosz  e.jarosz@lysomice.pl tel. wew.45

Stanowisko pracy ds. liniowej infrastruktury technicznej i odnawialnych źródeł energii, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej - mgr Karol Adamek k.adamek@lysomice.pl tel. wew.41

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, melioracji, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa, melioracji (koordynator) - mgr inż. Tomasz Wasiak t.wasiak@lysomice.pl tel. wew.51

Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej, nieruchomości i zaopatrzenia - Wiesława Murawska  w.murawska@lysomice.pl tel. wew.50

Referat Organizacyjny:

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego - mgr Bożena Stempska  b.stempska@lysomice.pl tel. wew.22

Stanowisko pracy ds. obsługi biura podawczego urzędu - Katarzyna  Malon  k.malon@lysomice.pl tel. wew.33

Stanowisko pracy ds. obsługi biura podawczego urzędu - Monika Górzkowska m.gorzkowska@lysomice.pl tel. wew.33

Stanowisko pracy ds. kancelarii Wójta i Rady Gminy (koordynator) - Jolanta Dybowska  j.dybowska@lysomice.pl tel. wew.25

Stanowisko pracy ds. kancelarii i kadry - mgr Monika Trela m.trela@lysomice.pl tel. wew.78

Stanowisko pracy ds. Rady Gminy i Sołectw - Weronika Melkowska  w.melkowska@lysomice.pl  tel. wew.27

Stanowisko pracy ds. zatrudnienia, zaopatrzenia, promocji gminy. Kancelaria Tajna - Marek Komuda m.komuda@lysomice.pl tel. wew.30

Stanowisko pracy ds. oświaty, zdrowia i sportu - mgr Marek Fiedler  m.fiedler@lysomice.pl  tel. wew.39

Stanowisko pracy ds. kultury i promocji - mgr Justyna Paczkowska j.paczkowska@lysomice.pl tel. wew.38

Stanowisko pracy ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - mgr Magdalena Deczyńska m.deczynska@lysomice.pl tel. wew.44

Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej, ASI - inż. Wojciech Lewicki w.lewicki@lysomice.pl  (koordynator) - tel. wew.49

Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej - Patryk Rybacki p.rybacki@lysomice.pl tel. wew. 49

Referat Spraw Obywatelskich:

Z-ca. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr Agnieszka Jankierska-Wojda  a.jwojda@lysomice.pl tel. wew.31
W przypadku nagłego zgonu kontakt telefoniczny z Kierownikiem USC - 517-108-181

Stanowisko pracy ds.ewidencji ludności i działalności gospodarczej - Renata Dudkiewicz  r.dudkiewicz@lysomice.pl tel. wew.34

Stanowisko pracy ds. kryzysowych, p-poż, wojskowych, ochrony informacji, BHP - Jan Czyżniewski  j.czyzniewski@lysomice.pl tel. wew.26

Samodzielne Stanowisko

Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego - Zbigniew Kopyciński z.kopycinski@lysomice.pl tel. wew.44

TELEFONY SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY:

Imię i nazwisko - stanowisko

Numer telefonu

JABŁOŃSKA ALEKSANDRA - ds. poboru rozliczania dochodów (koordynator)
JĘDRZEJCZAK AGNIESZKA - ds. wymiaru podatku i VAT
KOWALSKA VIOLETTA - ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i pozostałych dochodów
PIĄTKOWSKA HANNA - ds. dochodów, pomocy publicznej i VAT
WIŚNIEWSKA ANNA - ds. finansowo - księgowych i środków trwałych
OWCZARCZYK-BULLER EWELINA  - ds. finansowo - księgowych
MIĘTEK TERESA - ds. sprawozdawczości i obsługi budżetu (koordynator)

798-320-027

KOMUDA MAREK - ds. zatrudnienia, zaopatrzenia i promocji gminy. Kancelaria Tajna

508-394-503

TRELA MONIKA - ds. kadr i rozliczania promocji

513-750-100

DYBOWSKA JOLANTA - ds. kancelarii Wójta i Rady Gminy (koordynator)
MELKOWSKA WERONIKA - ds. obsługi Rady Gminy i Sołectw

502-461-503

SULECKI KRZYSZTOF - Kierownik RRGPPIiR

508-394-506

BABIARCZYK KRZYSZTOF - ds. gospodarki przestrzennej (koordynator)

798-319-981

WASIAK TOMASZ - ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i melioracji (koordynator)

508-394-504

ADAMEK KAROL - ds. liniowej infrastruktury technicznej, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej

502-461-530

WALCZYKOWSKI BARTŁOMIEJ - ds. drogownictwa, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej

500-472-428

JANKIERSKA-WOJDA AGNIESZKA - Z-ca Kierownika USC
DUDKIEWICZ RENATA - ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej

517-108-181

CZYŻNIEWSKI JAN - ds. kryzysowych, p-poż, wojskowych, ochrony informacji, BHP i sportu

508-394-502

MALON KATARZYNA - BIURO PODAWCZE URZĘDU

508-394-509

W przypadku nagłego zgonu kontakt telefoniczny z Kierownikiem USC - 517-108-181

Pomoc dla seniorów

Seniorom i osobom chorym koronawirus zagraża najbardziej. Dlatego powinny one w najbliższym czasie pozostać w domach i nie zwiększać ryzyka zarażenia.

W okresie walki z epidemią koronawirusa, który najgroźniejszy jest dla osób starszych i chorych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach oferuje pomoc dla potrzebujących. Będzie ona obejmowała zakupy żywności, środków czystości czy leków przez wolontariuszy.

W przypadku konieczności dostarczenia leków i żywności prosimy o kontakt telefoniczny GOPS w Łysomicach - tel.: (56) 674 89 30, 508 394 505, 798 320 078, 501 804 049, w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia proszę dzwonić pod numer alarmowy 112

O zrobienie zakupów czy opłacenie rachunków możecie poprosić Państwo rodzinę lub sąsiadów. Jeśli jednak nie macie do kogo się zwrócić, zadzwońcie na specjalnie przeznaczony do tego numer telefonu. Wolontariusze zakupią leki, żywność, środki higieniczne.

Apelujemy do seniorów, żeby jednocześnie uważali na próby oszustw. Działania będą podejmowanie jedynie na wyraźną prośbę telefoniczną lub mailową osób potrzebujących. Jeśli potrzebujący nie potwierdzi przez telefon zapotrzebowania na zakupy, a pojawi się u niego ktoś kto ma rzekomo ma je zrobić, prosimy o czujność.

Zachęcamy do kontaktu także osoby, które chciałyby włączyć się w akcję jako wolontariusze. Ważne jest bowiem, by nie zapominać o potrzebujących z bliskiego sąsiedztwa i pomóc osobom o obniżonej odporności unikać konieczności wychodzenia na zewnątrz. Pomagajmy sobie nawzajem, pomagajmy naszym sąsiadom.

Jeżeli chcesz pomóc jako wolontariusz, nie czekaj, zgłoś się pod numerem telefonu: (56) 674 89 30, 508 394 505, 798 320 078, 501 804 049, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach lub napisz e-mail na adres: sekretariat@gopslysomice.pl

Zmiana organizacji pracy lokali nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikat - zmiana organizacji pracy lokali nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Dlatego też na czas obowiązywania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) / do dowołania / porady nie będą udzielane osobiście. Możliwy będzie kontakt telefoniczny na wskazane numery telefonów wyłącznie w godzinach wynikających z harmonogramu.

Punkt prowadzony przez Adwokatów:

 • Wtorek 10:00-14:00 - BARBARA GRADOWSKA-KOPROWSKA adwokat/mediator, tel. 668 853 858
 • Środa 10:00-14:00 - WERONIKA SOBCZAK adwokat, tel. 666 199 219

Druki oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA www.bip.powiattorunski.pl

Komunikat Zakładu Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o. informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 w trosce o Państwa i nasze zdrowie, zawieszona zostaje praca inkasentów w terenie.

W wyniku czego prosimy o podawanie stanów liczników bezpośrednio do inkasentów lub do biura obsługi klienta zukgostkowo@gmail.com, tel. 515-395-080 wg. następującego harmonogramu:

 • Inkasent Adam Kwapień  507-017-865
  • 16.03. - 20.03. - Gostkowo
  • 23.03. - 27.03. - Wytrębowice, Kowróz
  • 30.03. - 04.04. - Zęgwirt, Ostaszewo (wieś), Tylice.
    
 • Inkasent Bartosz Jędrzejewski 515-395-060
  • 16.03. - 27.03. - Lulkowo
  • 30.03. - 31.03. - Turzno, ul. Kasztanowa
  • 01.04. - 03.04. - Kamionki Małe
  • 06.04. - 10.04. - Kamionki Duże, Piaski Lipowiec

Faktury zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Za utrudnienia przepraszamy.

SPZOZ w Łysomicach - ważne informacje!

Ważne informacje dotyczące funkcjonowania w najbliższych dniach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach:

⛔️ Wizyty w Przychodniach Stomatologicznej, ginekologiczno-położniczej zostają odwołane na najbliższe 2 tygodnie‼️

⛔️ Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna:

 • 56 678 33 08  - Łysomice, ul. Agrestowa 6
 • 56 678 32 29  - Łysomice, ul. Warszawska 10
 • 56 678 44 24  - Turzno, ul. Osiedlowa 1

⛔️ Wizyty w Przychodni wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z lekarzem (teleporada).

⛔️ Wejście do budynku dokładnie o wyznaczonej godzinie - nie czekamy w środku!

⛔️ Nie mogą wchodzić osoby towarzyszące i dzieci, chyba, że dziecko jest pacjentem)

⛔️ W sprawie zapotrzebowania i odbioru recept kontaktujemy się wyłącznie telefonicznie! Nie przychodzimy osobiście!

⛔️ Do odwołania w Przychodni nie będą wykonywane szczepienia, badania i bilanse dzieci i młodzieży zdrowej.

⛔️ Do odwołania pobrania krwi będą odbywać się w dotychczasowych godzinach. Pacjenci powinni zapisać się na pobranie krwi telefonicznie minimum dzień wcześniej na konkretną godzinę, aby uniknąć tłumów pod gabinetem.

⛔️ Poradnie: ogólna,dziecięca, stomatologiczna i położniczo-ginekologiczna pracują w systemie teleporad (porady lekarskie, recepty, zwolnienia L4 , skierowania itd.)!

⛔️ Bardzo prosimy o udostępnianie i przekazywanie tych informacji. Szczególnie seniorom , którym często trudno jest się odnaleźć w tej sytuacji, a są najbardziej zagrożeni! Tylko razem damy radę! 

Stan zagrożenie epidemicznego

Jak poinformował premier, rząd zdecydował się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. „Zgodnie z ustawą, jest to stan pozwalający nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenię się wirusa”.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14/03/2020

Toruń, dnia 13.03.2020 r.


Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 14/03/2020


Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 2:00 dnia 14.03.2020 r. do godz. 8:00 dnia 14.03.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -4°C do -2°C.
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW


Dyżurny TCZK
Michał Kruk

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) zakłada coroczną wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają prawo do:

 • świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego: emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
 • okresowej emerytury rolniczej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 • dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego) – równej najniższej emeryturze, która od dnia 1 marca 2020 roku wynosi 1.200 zł,
 • osobie, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych (np. do emerytury z KRUS i do emerytury z ZUS), przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne,
 • jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba (przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty),
 • Kasa wypłaci dodatkowe roczne świadczenie pieniężne osobom, którym wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS,
 • osobom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ZUS emeryturę pracowniczą, decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda i świadczenie to wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • osobom, którym świadczenia są wypłacane przez KRUS oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ARiMR rentę strukturalną), decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda i świadczenie to wypłaci Kasa,
 • Kasa wypłaci dodatkowe roczne świadczenie pieniężne uprawnionym emerytom i rencistom z urzędu (czyli bez konieczności zgłoszenia przez nich odpowiedniego wniosku) wraz z emeryturą/rentą/rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w kwietniowym terminie płatności,
 • do każdego uprawnionego emeryta i rencisty, tj. do ok. 1,10 mln świadczeniobiorców, Kasa wyśle decyzje o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego; w kwietniu br. emeryci i renciści otrzymają w jednej kopercie dwie decyzje – jedną o podwyższeniu świadczenia emerytalno-rentowego od 1 marca br. (czyli tzw. waloryzacyjną) i drugą przyznająca dodatkowe świadczenie w kwocie 1.200 zł brutto.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Toruń, dnia 13.03.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 13/03/2020

Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 13.03.2020 r. do godz. 00:00 dnia 14.03.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu i północnego zachodu, w nocy przejściowo z północy.

 

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW
Dyżurny TCZK
Michał Kruk

 • Informacja GIS dla seniorów

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

 • Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 • Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

 • Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 


W przypadku konieczności dostarczenia leków i żywności prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łysomicach - tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078501-804-049, w godzinach od 8:00 do 15:00.

W przypadku zagrożenia życia i zdrowia proszę dzwonić pod numer alarmowy 112.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12/03/2020

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: Od godz. 10:00 dnia 12.03.2020 r. do godz. 20:00 dnia 12.03.2020 r..

Obszar: miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu. Istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia lokalnie porywów do 100 km/h.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Łysomice w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Urząd Gminy Łysomice informuję, że w godzinach pracy urzędu przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Łysomice w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2020 r. piątek godzina 15:15.

Prawidłowe mycie rąk

N.OZ.071.01.01.2020                                                                  

Toruń, dnia 4 marca 2020 roku

 

Burmistrz
Miasta Chełmża
Wójtowie Gmin  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pragnie przypomnieć, że brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażeni na ogromne ryzyko infekcji.

Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebna jest niecała minuta.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:

 • myj ręce ok. 30 sekund
 • rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
 • nabierz tyle mydła, aby pokryło całą powierzchnię dłoni
 • dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
 • pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców
  oraz okolic kciuków
 • na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem

Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób by zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń, niestety często jest bagatelizowany. A przede wszystkim mycie rąk pozwala usunąć z ich powierzchni m.in. bakterie, wirusy czy grzyby odpowiadające za cały szereg groźnych chorób, jak choćby grypę. Do „chorób brudnych rąk” zalicza się także biegunki, zatrucia pokarmowe i wirusowe zapalenie wątroby typu A.

W załączeniu przesyłamy materiały informacyjne i instrukcje prawidłowego mycia rąk z prośbą o wyeksponowanie ich na terenach Państwa placówek.

 

Z poważaniem
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Toruniu

mgr Ewa Nowak - Wąsicka

Jak skutecznie myć ręce?

 • Dzie Mycia Rk plakat PIS
 • HIGIENA rk
 • mycie rk instrukcja dezynfekcja
 • mycie rk instrukcja WHO
 • WSSE

Gminna Liga Halowa

W sobotę 29 lutego 2020 roku została zakończona Gminna Liga Halowa sezonu 2019/2020. W tym dniu rozegrany został na sali gimnastyczne Szkoły Podstawowej w Łysomicach Puchar Ligi. Pucharowe trofeum po raz drugi z rzędu zdobyła drużyna Young Boys Ostaszewo, która okazała się bezkonkurencyjna. Kolejne miejsca:

 • II miejsce - Atomisztos
 • III miejsce - Wulcar Lulkowo
 • IV miejsce - Mustang Oldboys
 • V miejsce - Łysomice

Po zakończeniu turnieju wręczone zostały nagrody drużynowe i indywidualne,które wręczali wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski.

Nagrody indywidualne za rozgrywki ligowe w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Król strzelców-Bartosz Przypis (YBO)
 • Najlepszy bramkarz-Mikołaj Karulski (YBO)
 • Najlepszy zawodnik-Marcin Gabryszewski (Extra Paintball)
 • Puchar Fair Play- Extra Paintball

 

 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika

Toruń, dnia 28.02.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 11/02/2020

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 22:00 dnia 28.02.2020r. do godz. 04:00 dnia 29.02.2020r.

Obszar: miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po występujących opadach deszczu, a miejscami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 marca 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 639 zł 10 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 758 zł 20 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 14 lutego 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2019 r. (5 198 zł 58 gr.).

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. /M.P. z dnia 11 lutego 2020 r. poz. 171/.
Komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 19 lutego 2020 r. poz. 192/.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr (wzrost o 3,56%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 972 zł 40 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W taki sposób od dnia 1 marca 2020 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2020 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2019 r. 1.200,00 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.200,00 zł.

Do 1.200,00 zł nie zostaną podwyższone:

 • emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
 • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
 • emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
 • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Od dnia 1 marca 2020 r. – do kwoty 1.200,00 zł – wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Od dnia 1 marca 2020 r. ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 1.700,00 zł miesięcznie.

Od 1 marca 2020 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 229 zł 91 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 344 zł 87 gr,
 • dodatek kombatancki – 229 zł 91 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 229 zł 91 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 34 zł 49 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 432 zł 12 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 229 zł 91 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 229 zł 91 gr,
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 880 zł 26 gr

Do każdego emeryta i rencisty Kasa prześle decyzję o nowej kwocie emerytury, renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2020 r. objętych zostanie około 1,10 mln emerytów i rencistów.

Więcej informacji na temat waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2020 r. można uzyskać na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/waloryzacja-emerytur-i-rent-rolniczych/  lub w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

Podstawa prawna- ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 252).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Modernizacja drogi powiatowej Gostkowo - Papowo Toruńskie

Aktualnie prowadzone są prace przy modernizacji drogi powiatowej DP2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niżej zamieszczonym Projektem Zagospodarowania Terenu.

 • Proejkt Zagospodarowania Terenu - rys. nr PZT1.1
 • Kondolencje

Urząd Gminy w Łysomicach przypomina, że konto nr

40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

dotyczy tylko opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast konta do uiszczania pozostałych podatków i opłat - pozostają bez zmian.

Szachowe Mistrzostwa w Ostaszewie

W świetlicy wiejskiej w Ostaszewie 22 lutego odbyły się XV Szachowe Mistrzostwa woj. Kujawsko-Pomorskiego Honorowych Dawców Krwi oraz Mistrzostwa Gminy Łysomice Seniorów i Juniorów. Patronat nad Mistrzostwami objęli: Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Toruński Marek Olszewski.
Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund z czasem 10 minut na zawodnika.

Nad przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie Damian Kamiński, Jarosław Wiśniewski. Komputer obsługiwał Czesław Karasiewicz.

Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego HDK Drużynowe:

1 miejsce – Ostaszewo

2 miejsce – Logistycy Bydgoszcz

3 miejsce – Inofama Inowrocław

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego HDK:

1 miejsce Kamiński Damian – Ostaszewo

2 miejsce  Wiśniewski Jarosław – Nakło nad Notecią

3 miejsce Jastrzębski Tomasz – Bydgoszcz

Mistrzostwa Gminy Łysomice Seniorzy:

1 miejsce Kamiński Damian – Ostaszewo

2 miejsce Grodzicki Tomasz – Gostkowo

3 miejsce Krzysztof Zieliński – Ostaszewo

Mistrzostwa Gminy Łysomice Juniorzy:  

1 miejsce Paziewski Kacper – Łysomice

2 miejsce Kochowicz Adam – Gostkowo

3 miejsce Lewandowski Hubert – Mirakowo

 

 • Turniej szachowy
 • Turniej szachowy
 • Turniej szachowy
 • Gminny Dzień Kobiet

Gminny Dzień Kobiet w Turznie

Dzień Kobiet w Gminie Łysomice będziemy obchodzić 7 marca na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Turznie.
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16:00 występem Kabaretu Kowalewiacy. Artystyczny występ przygotowały również Panie z Klubu Seniora Szarotki. Tradycją jest zabawa taneczna , którą w tym roku poprowadzi DJ Jacuch.  Podczas imprezy będzie można skorzystać z porad kosmetycznych. Liczba miejsc jest ograniczona, wejściówki są do nabycia w Bibliotekach Publicznych Gminy Łysomice.
 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 10/02/2020

Toruń, dnia 21.02.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 10/02/2020

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 22.02.2020r. do godz. 20:00 dnia 22.02.2020r.

Obszar: miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu i zachodu.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

 

Dyżurny TCZK

Dariusz Noskowicz

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne...
INFORMACJA
Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani Odbiorcy...

Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska - Animatora Sportu

Ogłoszenie
Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska:
Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Turznie
Animatora Sportu na obiekcie w Gostkowie
Animatora Sportu na obiekcie w Ostaszewie
w okresie od 1 marca do 30 listopada 2020r. w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.
Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2020 – 30.11.2020...

Konsultacje CPK dot. dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego"

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL)...

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 09/02/2020

Toruń, dnia 16.02.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 09/02/2020

 

Zjawisko: silny wiatr Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. od 18:00 dnia 16.02.2020 r. do 03:00 dnia 17.02.2020 r.

Obszar: miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

 

Dyżurny TCZK

Julian Skory

Informacja dla osób poszkodowanych przez GPR „ZIARNO” w Cichoradzu

Wójt Gminy Grudziądz wraz z Przewodniczącą Rady Gminy informują, że wszystkie osoby poszkodowane przez GPR „ZIARNO” w Cichoradzu, mogą składać pisemne zawiadomienia o popełnionych na ich szkodę czynach zabronionych wraz z danymi teleadresowymi i ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów potwierdzających wysokość zobowiązań na adres Prokuratury Okręgowej w Toruniu (ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń) lub składać w biurze podawczym z każdorazowym powołaniem się na sygnaturę sprawy (PO I Ds. 8.2020).

Pismo Prokuratora

 • Nowy numer konta dla wpłat

Zmiana numeru rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy w Łysomicach informuje, o zmianie nr rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Łysomicach nr 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązała samorządy do utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany stawki i deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy będą na bieżąco informowani poprzez stronę internetową Gminy Łysomice www.lysomice.pl media społecznościowe i na tablicach ogłoszeń.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 08/02/2020

Toruń, dnia 11.02.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 08/02/2020


Zjawisko: silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. od 08:00/12.02.2020 r. do 20:00/12.02.2020 r.
Obszar: miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu i południowego zachodu.
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz

 • Plakat dotyczący projektu "Program 60+"

Projekt "Lider dla Seniorów"

Zaproszenie dla Seniorów do udziału w programie "Lider dla Seniorów", dla mieszkańców z miejscowości objętych programem rewitalizacji - Łysomice i Ostaszewo.

W programie ciekawe zajęcia, które odbywać się będą w okresie od kwietnia 2020 do listopada 2020 roku :

 • Zajęcia z rękodzieła,
 • Zajęcia z zielarstwa,
 • Zajęcia informatyczne,
 • Zajęcia z pierwszej pomocy,
 • Zajęcia z psychologii
 • Wizyta w Łysomickim Muzeum.

Podczas zajęć zapewnione jest pełne wyżywienie. Zapisy, oraz informacje pod numerem telefonu 508 394 503.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 07/02/2020

Toruń, dnia 10.02.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 07/02/2020


Zjawisko: silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 05:00 dnia 11.02.2020 r. do godz. 21:00 dnia 11.02.2020 r.
Obszar: miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego- zachodu.
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 05/02/2020

Toruń, dnia 9.02.2020 r. 

 
OSTRZEŻENIE  METEOROLOGICZNE Nr 05/02/2020  

Zjawisko: silny wiatr 
Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 19:00 dnia 9.02.2020 r. do godz. 21:00 dnia 10.02.2020 r. 
Obszar:  miasto Toruń, powiat toruński 
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, z południa i południowego- zachodu. Najsilniejsze porywy w nocy, rano wiatr przejściowo osłabnie. 
 
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW 

 
Dyżurny TCZK                                                                                                                                                                                        

Piotr Kalinowski 

Szkolenia komputerowe "Przekraczamy cyfrowe granice"

gAxXeH+5bWgAAAABJRU5ErkJggg==

Gminą Łysomice w partnerstwie z Fundacją Klucz do Przyszłości realizuje projekt pn.: „Przekraczamy cyfrowe granice” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach konkursu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” (nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18) realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Termin realizacji projektu: od 1.12.2018 do 28.02.2020

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Łysomice lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Łysomice. Planowane rezultaty to:

 • wzrost umiejętności obsługi komputera i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych u 300 odbiorców ostatecznych w ramach wskazanych we wniosku modułów szkoleniowych,
 • wzrost kompetencji w zakresie użytkowania Internetu u 300 odbiorców ostatecznych,
 • wyrównanie szans min. 10 osób w wieku min. 65+ i min. 5 osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Grupa docelowa projektu: 300 dorosłych mieszkańców Gminy Łysomice lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Łysomice, w wieku 25+, w tym min. 10 osób w wieku 65+ i min. 5 osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność będzie weryfikowana na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wartość grantu: 150.000 zł, w tym 128 220 zł ze środków UE oraz 21 780 zł z budżetu państwa.

Moduły tematyczne szkolenia (do wyboru):

 1. Moduł „Rodzic w Internecie” 
 2. Moduł „Mój biznes w sieci” 
 3. Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” 
 4. Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” 
 5. Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” 
 6. Moduł „Rolnik w sieci” 
 7. Moduł „Kultura w sieci”

Szkolenia z wyżej wymienionych tematów są prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, który w jak najlepszy sposób przekazuje informacje i dzieli się wiedzą z tych zakresów. Dla każdego uczestnika szkolenia organizatorzy zapewniają obiad oraz przerwy kawowe.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w nadchodzących szkoleniach proszone są o kontakt mailowy: projekty@kluczdoprzyszlosci.pl bądź telefoniczny do Fundacji: 503-742-470 lub 794-998-585.

Zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach!

 • Plakat z informacjami dotyczącymi projektu
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Plakat z informacjami o projekcie
 • Deklaracje podatkowe PIT

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2019 r.

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2019 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Deklaracje PIT otrzymają też osoby, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami* wszystkie PIT-y zostaną przekazane w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2020 r.

Wśród rozsyłanych formularzy znajdą się:

 • PIT-40A - roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty,
 • PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę,
 • PIT-11 - informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Jednocześnie Kasa przypomina, że każdy emeryt/rencista, który chce skorzystać z ulg podatkowych lub z rozliczenia podatku razem z małżonkiem bądź z dzieckiem (w przypadku osób samotnych) - sam składa zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) we właściwym urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Natomiast emeryt/rencista, który chce przekazać 1% podatku na rzecz, innej niż wybrana w roku ubiegłym, organizacji pożytku publicznego powinien złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP. Ponadto Kasa informuje, że Ministerstwo Finansów zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT dostępnej na stronie www.podatki.gov.pl. Od dnia 15 lutego br. na tej stronie zamieszczone zostaną automatycznie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową indywidualne zeznania podatkowe dla każdego emeryta i rencisty.

* art. 34 ust. 7 i 8 oraz art. 42 g ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od  osób fizycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1387 z późn. zm.)

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

NEXERA - szybki internet

NEXERA
SZYBKI INTERNET

W Państwa regionie firma NEXERA rozpoczyna budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości
(min. 100 Mb/s) w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa...

Spotkanie dla poszkodowanych rolników

W związku z trudną sytuacją finansową Grupy Producentów Rolnych „Ziarno” spółka z o.o. z Cichoradza, Wójt Gminy Grudziądz i Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz zapraszają wszystkich zainteresowanych rolników, poszkodowanych przez ten podmiot, na spotkanie, które odbędzie się
4 lutego 2020 roku o godzinie 11:00, 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Sztynwagu (gmina Grudziądz).

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do Publicznego Przedszkola „Jelonek” w Papowie Toruńskim oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łysomice w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łysomice w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola oraz dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łysomice.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łysomicach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY ŁYSOMICE
Piotr Kowal

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.05.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Kontynuowanie edukacji przedszkolnej

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

do 24 lutego 2020r.

1.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów.

od 02.03.2020 r.

do 31.03.2020 r.

od 23.04.2020 r.

do 28.04.2020 r.

2.

Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

od 01.04.2020 r.

do 03.04.2020 r.

od 29.04.2020 r.

do 30.04.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

06.04.2020 r.

04.05.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 09.04.2020 r.

do 06.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

10.04.2020 r.

07.05.2020 r.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.05.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łysomice

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 r.

do 31.03.2020 r.

od 23.04.2020 r.

do 28.04.2020 r.

2.

Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną)

od 01.04.2020 r.

do 03.04.2020 r.

od 29.04.2020 r.

do 30.04.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06.04.2020 r.

04.05.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 09.04.2020 r.

do 06.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

10.04.2020 r.

07.05.2020 r.

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.05.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 stycznia 2020 r.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego

1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przy większej ilości kandydatów niż miejsc do oddziału przedszkolnego stosuje się niżej wymienione kryteria z określoną punktacją:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata*

50

Oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata

50

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

50

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

50

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

50

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

50

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód  lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.    

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

50

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone w Uchwale Nr XXXII/164/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2017 r.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Rodzaj dokumentu

1.

Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują, prowadzą działalność gospodarczą, uczą się w systemie dziennym

40 pkt.

Oświadczenie rodziców

2.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym

30 pkt.

 

3. W celu określenia kolejności przyjęcia kandydatów, komisja rekrutacyjna przyznaje punkty  na podstawie przedłożonych przez wnioskodawców dokumentów.

4. W przypadku nieprzedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacji, komisja rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.

*   oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

** oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem


Przepisy art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) nakładają na organ prowadzący w terminie do końca stycznia obowiązek podania do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej przyjmuje się przede wszystkim kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy według zasad określonych w rozdziale 6 ustawy Prawo oświatowe. Przepisy zawarte w ustawie Prawo oświatowe nie wprowadzają zmian w zasadach rekrutacji do szkół. Zachowane zostaje dotychczasowe rozwiązanie gwarantujące miejsce w szkole z wyznaczonym obwodem kandydatom zamieszkałym w obwodzie tej szkoły. Wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego, są oni przyjmowani do szkoły podstawowej z wyznaczonym obwodem z urzędu. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły.

W imieniu organu prowadzącego harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 ustala odpowiednio Wójt Gminy.

Ferie bez nudy. Szkoły zapraszają na zajęcia.

Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Łysomice przygotowały ciekawe zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci w czasie ferii zimowych. Zapraszamy do zapoznania się z programem i do wzięcia udziału w zajęciach.

Szkoła Podstawowa w Łysomicach
Data Godzina Zajęcia
27.01.2020 r. 920- 1200 Wyjazd do kina na film „Urwis”
28.01.2020 r. 845- 1200 Wyjazd do kina 
27.01.2020 r. 900- 1100 „Supełek z pętelką” – warsztaty krawieckie
28.01.2020 r. 1100- 1300 Ferie z kodowaniem
28. 01.2020 r. 900- 1100 Escape room – zajęcia z języka angielskiego
28.01.2020 r. 900- 1100 Zajęcia matematyczne
27 – 28.01.2020 r. 800- 1000 Zajęcia z języka angielskiego
Szkoła Podstawowa w Świerczynkach
Data Godzina Zajęcia
27.01.2020r. 9.00 - 12.00 Wyjazd do Multikina w Toruniu
27.01.2020 r. 10.00 - 13.00 Wyjazd do Multikina w Toruniu
03.02.2020 r. 10.00 - 12.00 Zajęcia sportowe – sala gimnastyczna
05.02.2020 r. 9.00 - 12.00 Gry zabawy planszowe –zabawy ruchowe
Szkoła Podstawowa w Turznie
Data Godzina Zajęcia
27.01.2020 r. 9.00 - 13.00 Wyjazd do kina Cinema City w Toruniu
29.01.2020 r. 9.00 - 14.00 Wyjazd do kina - Plaza
30.01.2020 r. 10.15 - 13.30 Wyjazd do Planetarium w Toruniu na seans „Astropies Lajka”
03.02.2020 r. 10.00 - 14.00 Lodowisko sezonowe MOSiR
05.02.2020 r. 9.30 - 12.30  Wyjazd do kina - Cinema City
27.01.2020 r. 9.00 - 12.00 Zajęcia rozwijające - Biologia
27.01.2020 r. 9.00 - 11.00 Zajęcia Sportowe
27.01.2020 r. 10.00 - 13.00 Góra Grosza
27.01.2020 r. 13.00 - 14.30 Programowanie robotów
28.01.2020 r. 9.00 – 11.00 Gry planszowe połączone z usprawnianiem aparatu artykulacyjnego, Wykonanie labiryntu przestrzennego
28.01.2020 r. 9.00 - 10.30 Programowanie robotów
28.01.2020 r. 9.00 - 10.30 Zajęcia w ramach projektu Eu-geniusz z robotyki
28.01.2020 r. 9.00 - 11.00 Zajęcia Sportowe
28.01.2020 r. 11.00 - 12.30 Zajęcia Sportowe
29.01.2020 r. 9.00 – 11.00 Doświadczenia z materiałów ekologicznych
29.01.2020 r. 9.00 – 11.00 Praca plastyczna  - zimowy obrazek
29.01.2020 r. 9.00 - 10.30 Programowanie robotów
29.01.2020r. 9.00 - 10.30 Unihokej
29.01.2020 r. 10.30 - 12.00 Siatkówka
30.01.2020 r. 9.00 – 11.00 Zabawy muzyczno – ruchowe, Zabawy paluszkowe,
30.01.2020 r. 9.00 – 11.00 Masażyki,
31.01.2020 r. 10.00-13.00 Wykonanie laurek na Światowy Dzień Chorego
Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
Data Godzina Zajęcia
05.02.2020 r. 10:15 – 15:00 Wyjazd do „Młyna Wiedzy” – ścieżka dorastanie
07.02.2020 r. 9:15 – 15:00 Wyjazd do „Młyna Wiedzy” – zwiedzanie + warsztaty
23.01.2020 r. 18:00 – 9:00 „Nocka w szkole”
24.01.2020 r. 18:00 – 9:00 „Nocka w szkole”
27.01.2020 r. 9:00 – 13:00 Gry sportowe – tenis stołowy, gry planszowe, zbijak
27.01.2020 r. 9:00 – 12:00 Przygotowania do konkursu matematycznego - KANGUREK

 

 

X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice

W minioną sobotę odbył się  X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice, który łączy dobrą zabawę z celem dobroczynnym. W balu udział wzięli samorządowcy, przedsiębiorcy, sołtysi, pracownicy urzędu, mieszkańcy i goście Gminy Łysomice. Tradycyjnie bal rozpoczął się wzniesionym przez Wójta Gminy  toastem, a następnie pokazem tanecznym w wykonaniu Klaudii i Kuby.  Corocznie podczas balu odbywa się walc czekoladowy oraz licytacje obrazów  lokalnych artystów. W tym roku dzięki hojności uczestników i sponsorów zebrano 13 880 zł, które  przekazane zostaną potrzebującym rodzinom z terenu Gminy Łysomice.  W przerwach pomiędzy tanecznymi pląsami można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w fotolustrze. Podczas balu nie zabrakło również słodkiej niespodzianki, jubileuszowego tortu.

 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
 • Zwycięzca biegu wbiega na metę

Nagrody i wyróżnienia sportowe 2020

25 stycznia 2018 roku podjęta została uchwała Rady Gminy Łysomice w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wysokie wyniki i osiągnięcia w działalności sportowej.

Dzięki tej uchwale corocznie przyznawane będą nagrody dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych zamieszkałych na terenie Gminy Łysomice i spełniających postanowienia zawarte w "Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień".

Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały oraz Regulaminem zamieszczonymi poniżej.

Wypełnione wnioski o przyznanie nagród wraz z niezbędnymi załącznikami można składać do końca lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice - Biuro Podawcze.

Informacja w sprawie ograniczenia osobistych wizyt w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych

W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań wywołanych koronawirusem mając na uwadze bezpieczeństwo  Państwa, Państwa rodzin oraz pracowników apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w następujących jednostkach: Urząd Gminy Łysomice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach.

Jednocześnie informujemy, że wnioski oraz niezbędne dokumenty dotyczące prowadzonych spraw znajdują się na stronie internetowej UG Łysomice (zakładka „Załatw sprawę”).

Sprawy pilne proszę załatwiać telefonicznie, mailowo lub przez platformę e-PUAP. W sprawach najpilniejszych zapraszamy do biura podawczego (zakładka „Kontakt” na  stronie internetowej UG Łysomice).

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

14.03.2020

07.30-12.00

Stacja Ośrodek Sportu ul. Grunwaldzka 23,15 ,Internat, Zaplecze PBROL , Hala Sportowa

16.03.2020

11.00-15.00

Stacja Górna obw.ZK-3Depczyńskiego 16

 

07.30-10.30

Stacja Bielawy 4 obw. Gdańska 77

 

10.00-15.00

Stacja Lubicz 8 obw. Jedwabno

 

07.00-11.30

Stacja Głuchowo 5 obw.100

17.03.2020

07.30-12.30

Stacja Moniuszki obw. Moniuszki 10

 

08.00-12.00

Stacja Górsk 4

 

11.00-15.00

Stacja Browarna  Urząd Gminy Sikorskiego 21

 

07.00-12.00

Stacja Kawęczyn 14

 

08.30-15.30

Stacja Grodno 1

18.03.2020

07.30-09.00

Stacja Srebrniki 1,2,3PGR,4,5,6,7 ,Sierakowo 2,5

 

15.30-17.00

Stacja Srebrniki 1,2,3PGR,4,5,6,7 ,Sierakowo 2,5

 

07.30-17.00

Stacja Sierakowo 3,6,7

 

07.30-12.00

Stacja Łążynek 2

 

08.00-15.00

Stacja GKO ul. Browarna , Rynek Nowomiejski

 

08.00-15.00

Stacja Nowy Rynek  ul. Browarna , Rynek Nowomiejski

 

08.30-14.30

Stacja Cmentarz Komunalny

19.03.2020

07.30-12.30

Stacja Krobia 10 obw.200

 

07.00-09.30

Stacja  Nowa Chełmża 3 obw.100

 

09.30-11.30

Stacja Nowa Chełmża   obw.200

 

08.00-11.00

Stacja Kowalewo Szkoła   obw. 200

 

11.00-12.00

Stacja Mlewo 2 obw.200

 

08.30-15.30

Stacja  Lubicz 16,11,5

20.03.2020

08.30-15.30

Stacja Mała Nieszawka 15 Wodociągi A1

Informacja dla rolników w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość. Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.

Numery telefonów do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy oraz podległych Placówek Telefonicznych są dostępne na stronie: https://www.krus.gov.pl/niezbednik/mapa-krus/

Odwołanie XVIII Sesji RG Łysomice w dniu 17.03.2020 r

Informuję, że planowana na dzień 17 marca 2020 r. XVIII Sesja Rady Gminy nie odbędzie się, w związku z decyzjami podjętymi przez władze państwowe w zakresie bezpieczeństwa ryzyka zakażenia koronawirusem.

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice
Robert Kożuchowski

Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły?

Szeroko zakrojone działania profilaktyczne

Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo. To zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także uczelniach.

Wszystkie działania są możliwe dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus (link do strony zewnętrznej)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Przykład
Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS (plik docx 15kb).

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ?

Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Kto finansuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Numer Infolinii ZUS

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielimy dwie dedykowane linie:

 • ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
 • „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Informacja o zawieszeniu działalności oświatowo-kulturalnej dot. Gminy Łysomice

W związku z decyzjami podjętymi przez władze państwowe w zakresie bezpieczeństwa ryzyka zakażenia koronowirusem, decyzją Wójta Gminy Łysomice od dnia 12 marca 2020 roku na terenie Gminy Łysomice wprowadza się następujące ograniczenia:

 • zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w:
  • Szkołach Podstawowych
  • Przedszkolach publicznych i niepublicznych
  • Publicznych Bibliotekach Gminnych 
  • orlikach i boiskach wielofunkcyjnych.
    
 • odwołuje się:
  • zawody sportowe i turnieje
  • zebrania wiejskie
    
 • ogranicza się organizowanie imprez pod patronatem Gminy Łysomice i sołectw wiejskich na terenie Gminy.

Zaleca się unikanie dużych skupisk ludzkich.

 

 • Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa

I Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Łysomice w jeździe na trenażerach

Na terenie Gminy Łysomice powstaje Klub Kolarski. Jego stworzenie zostało poprzedzone wywiadem środowiskowym i szczegółową analizą możliwości młodzieży z terenu gminy. Testy sprawnościowe zostały przeprowadzone w każdej z czterech szkół, zlokalizowanych w gminie Łysomice. Zostały w tym celu wykorzystane trenażery, czyli urządzenia, umożliwiające trening w warunkach sztucznych. Dzieci ścigały się na czterech stacjonarnych rowerach ze specjalnym oprogramowaniem, które dobierało obciążenia. Symulowaną próbę, zakończoną krótkim podjazdem, przeprowadzono na dystansie 500 metrów.
Dla przyszłych kolarzy już teraz zostały zorganizowane mistrzostwa w których rywalizowały dzieci ze szkół z terenu gminy.
W poszczególnych kategoriach wiekowych wyniki zawodów wyglądały następująco:

Kategoria dziewcząt z rocznika 2008
I miejsce- Amelia Pawlikowska      SP Świerczynki
II miejsce Julia Piotrowska              SP Świerczynki
II miejsce Wiktoria Ludwik              SP Ostaszewo

Kategoria chłopców z rocznika 2008
I miejsce Grzegorz Polit                   SP Świerczynki
II miejsce Mateusz Pawlikowski      SP Świerczynki
III miejsce Oskar Wilamowicz          SP Ostaszewo

Kategoria dziewcząt z rocznika 2009-2010
I miejsce Wiktoria Izdebska            SP Łysomice
II miejsce Amelia Chrześcijańska   SP Łysomice
III miejsce Marta Kalinowska          SP Łysomice

Kategoria chłopców z rocznika 2009-2010
I miejsce Juliusz Jarosz                    SP Łysomice
II miejsce Karol Dziubak                 SP Ostaszewo
III miejsce Franciszek Pawlikowski  SP Ostaszewo

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów

 

 • Zawody kolarskie
 • Zawody kolarskie

Gminny Dzień Kobiet w Turznie

Wyjątkowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet odbyło się w Turznie 7 marca na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Turznie.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 16:00, Panie były witane przez Wójta Gminy Łysomice Piotra Kowala, oraz Przewodniczącego Rady Gminy Roberta Kożuchowskiego. Każda z Pań otrzymał kwiatek i drobny upominek.
Część artystyczną otworzył występ Kabaretu Kowalewiacy, który w humorystyczny i niezwykle zabawny sposób przedstawili historyjki damsko-męskie.  Kolejnym punktem programu były słodkości- okazjonalne torty , którymi częstowali obecni na sali panowie. Po słodkim poczęstunku na scenie pojawił się Klub Seniora Szarotka. Panie  zaprezentowały w swym aktorskim debiucie przedstawienie teatralne, nawiązujące do książki "Wieczór Panieński" Kingi Pietrzyk.
Dalszą część imprezy poprowadził DJ Jacuch, a na scenie towarzyszyła mu Zuza Kowalewska.
Gminny Dzień Kobiet to dla pań okazja nie tylko do dobrej zabawy, ale również do spotkania się, zaciśnięcia więzów koleżeńskich i budowania poczucia wspólnoty. Mieszkanki gminy mają okazję w tym dniu porozmawiać na wszystkie tematy, mogą pochwalić się swoimi działaniami i podzielić nowymi pomysłami.
Na wydarzeniu w Turznie zostało przygotowanych dla pań wiele dodatkowych atrakcji. Mieszkanki Łysomic mogły m.in. bezpłatnie wykonać analizę składu ciała. Bioimpedancja elektryczna, wykonywana przez Iwonę Musiał z EduMed to badanie, określające kondycję organizmu. Pełne badanie z pogłębioną analizą można wykonać w gabinecie Iwony Musiał. Do wylosowania były specjalne vouchery na taką usługę. Uczestniczki spotkania mogły wziąć także udział w kursie wizażu, prowadzonym przez Justynę Fijałkowską. Wybrane panie miały możliwość sprawdzenia, jakim są typem urody i jakie kolory pasują do nich najbardziej. Wszystkie chętne uczestniczki mogły też wykonać pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Dziękujemy za pomoc w organizacji tego wydarzenia wszystkim zaangażowanym osobom- paniom z  Koła Gospodyń Nowe My z Turzna, które zadbało o wystrój sali klimat i atmosferę. Lokalne koła gospodyń wiejskich pomagały także przy przygotowywaniu poczęstunku. Najcięższe prace organizacyjne nie mogłoby zostać wykonane bez wsparcia strażaków z OSP Turzno i OSP Kamionki Duże.

 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Budowa nowego ośrodka zdrowia w Łysomicach przebiega zgodnie z planem. Obiekt już wygląda imponująco, plan zakończenia prac przewidziany jest na lipiec 2020 roku.

Uchwałą Rady Gminy Łysomice z dnia 25 lutego 2020 r. została powołana Rada  Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na kadencję w latach 2020- 2024 w składzie:

 • Kowal Piotr - Przewodniczący
 • Pyrek Piotr - Przedstawiciel Wojewody
 • Ordak Barbara - członek Rady
 • Zielińska Emilia - członek Rady
 • Lubomski Artur - członek Rady
 • Błaszkiewicz Marian - członek Rady
 • Przyjemski Paweł - członek Rady
 • Wujak Witold - członek Rady

Kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach został lek.med. Tomasz Włodarski.

 • Rada SPZOZ
 • Rada SPZOZ
 • budynek ośrodka zdrowia w Łysomicach
 • budynek ośrodka zdrowia w Łysomicach

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 • Życzenia z okazji Dnia Kobiet

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

09.03.2020

08.00 - 16.00

Stacja Rybaki 1 obw.800 , Toruń ul. Stroma , Popiełuszki , Ogródki Działkowe

 

07.30 - 11.00

Stacja Obrowo 28 obw.100

 

08.00 - 11.00

Stacja Kowalewo Odrodzenia 1 obw.100

10.03.2020

08.00 - 12.00

Stacja Chrapy 2 obw.700

 

08.00 - 12.00

Stacja Rozgarty 3 obw.100

 

10.00 - 15.00

Stacja Turystyczna obw.500

 

08.00 - 09.30

Stacja Gajowa ,Czerniewice Strzelnica ,Czerniewice 2

11.03.2020

08.00 - 12.00

Stacja Rybaki obw. Popiełuszki 5 Toruń ul. Popiełuszki , Żwirownia

 

08.00 - 10.00

Stacja Łysomice 6 obw.100

 

08.00 - 10.00

Stacja  Świerczyny ,Świerczyny 2 , Pigża 9  , Kowrózek

 

08.30 - 09.30

Stacja Zamek Bierzgłowski 4,CPN , 12 , Brąchnowo 9, Pigża 6,7,8,12,PGR,5,13,2,FLEKSO-PAK

 

13.30 - 14.30

Stacja Zamek Bierzgłowski 4,CPN , 12 , Brąchnowo 9, Pigża 6,7,8,12,PGR,5,13,2,FLEKSO-PAK

 

08.30 - 14.30

Stacja Pigża 10, Leszcz

12.03.2020

08.00 - 12.00

Stacja Grębocin 3 obw.500

 

08.00 - 13.00

Stacja Obrowo 9 obw.500

 

08.30 - 15.30

Stacja Zagrodowa obw. Linia napowietrzna Mała Nieszawka

13.03.2020

07.30 - 12.30

Stacja Zalesie 5 obw.500

 

10.00 - 15.00

Stacja Małszyce 6

 

08.30 - 15.30

Stacja MPO Kociewska obw.200 , Toruń ulica Kociewska

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=