Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie"

Sytuacja związana z trwającą epidemią wymusiła odwołanie wszelkich gminnych i sołeckich imprez, w tym największej imprezy która odbywa się we wrześniu Gminnych Dożynek.
Ale nie rezygnujemy jednak ze wszystkiego. Przygotowaliśmy dla Państwa konkursy dożynkowe.

Na początek zapraszamy do udziału w fotograficznym konkursie gminnym " Żniwa w obiektywie "

 

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach upowszechniania dorobku kultury w sferze polskiej wsi, obrzędów dożynkowych oraz tradycji i zwyczajów żniwnych wśród mieszkańców Gminy Łysomice

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice
 2. Konkurs rozpocznie się 27.07.2020 r. i trwać będzie do 28.08.2020 r.

Cele konkursu

 1. Popularyzacja obrzędów dożynkowych oraz tradycji i zwyczajów żniwnych.
 2. Propagowanie aktywności artystycznej jako formy spędzania wolnego czasu.
 3. Promowanie osób uzdolnionych – stworzenie im szansy prezentacji swojej twórczości na szerszym forum.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Łysomice
 2. Obowiązuje jedna kategoria wiekowa od 5 do 100 lat.
 3. Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii o tematyce żniwnej, która może zawierać następujące elementy:
 • krajobraz,
 • praca na roli,
 • maszyny i sprzęt rolniczy.
 • aranżacje związane z zwyczajami dotyczącymi żniw i dożynek.

     4. Wymagania dotyczące fotografii konkursowej:

 • może być wykonana dowolną techniką i sprzętem fotograficznym,
 • musi być zapisana w formacie JPG,
 • musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika,

     5. Termin składania prac upływa 28.08.2020 roku.

     6. Konkursowe fotografie będą prezentowane na stronie www.lysomice.pl, oraz na Fb Gmina Łysomice

     7. Dopuszcza się poniższe formy przekazania fotografii

 • zdjęcie można wstawić w komentarzu pod postem na oficjalnym profilu fb Gmina Łysomice, który zostanie zamieszczony 27.07.2020 roku. W tym przypadku należy na adres mailowy paczkowska@lysomice.pl przesłać dane uczestnika- imię i nazwisko uczestnika, kontaktowy numer telefonu.
 • mailowo na adres: paczkowska@lysomice.pl , w treści maila należy podać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika, kontaktowy numer telefonu
 1. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 2. Zdjęcia konkursowe zamieszczone pod konkursowym postem na Fb Gmina Łysomice mają szansę na zdobycie specjalnej nagrody. Zdjęcie które uzyska największą ilość polubień zdobędzie nagrodę publiczności. Pod uwagę będą brane polubienia zebrane do 28.08.2020 roku do godziny 12:00
 3. Dodatkową nagrodą będzie specjalna nagroda Wójta Gminy Łysomice dla wsi z naszej Gminy, z której wpłynie najwięcej fotografii konkursowych od mieszkańców danej miejscowości.
 4. Oceny prac dokona komisja konkursowa , która oceni zgodność fotografii z tematyką, jej wykonanie, oryginalność.
 5. *Ogłoszenie wyników nastąpi 09.09.2020 roku. Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej lysomice.pl oraz na Fb Gmina Łysomice
 6. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu i wykorzystanie konkursowych fotografii na stronie internetowej gminy Łysomice , oraz na fanpag’u Fb Gmina Łysomice.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu. 
 8. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzaniei przekazywanie podanych danych osobowych, tylko w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

  * Ze względu na duże zainteresowanie i dużą ilość konkursowych prac, komisja przełożyła termin ogłoszenia wyników do 30 września 2020 roku

 

 

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=