• Logotypy "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju...

Gmina Łysomice inwestuje w kolejne tereny rekreacyjne

Dofinansowanie w ramach umowy pomiędzy Gminą Łysomice a Zarządem Województwa w zakresie działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. W ramach tego działania Gmina Łysomice w zakresie tego projektu planuje zrealizować następujące inwestycje:

 • UTWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W WYTRĘBOWICACH W RAMACH ZADANIA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PARKU WIEJSKIEGO DO CELÓW REKREACYJNYCH
 1. Ogrodzenie terenu przy istniejącym stawie z paneli 3D, h=1,0 m w ilości 42 m2
 2. Niwelacja terenu istniejącego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej wraz z wymianą nawierzchni trawiastej z piłkochwytami:
  • wymiary pola do gry 53,00 m x29,0 m (pow. netto: 1537,0 m2)
  • całkowity wymiar boiska wraz z wolnymi strefami wynosi: 59,0 m x 31,0 m (pow. brutto: 1829,0 m2)
  • piłkochwyty o wysokości: 6,0 m na słupach stalowych ocynkowanych pokrytych lakierem poliestrowym
 3. Wykonanie alejek rekreacyjnych wraz z ławkami i koszami na śmieci i nasadzeniami drzew karłowatych. Będzie to alejka o szerokości 150 cm, ograniczona po bokach obrzeżami betonowymi 25x6x100 cm wtopionymi, ułożonymi na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej C12/15 z oporem o łącznej długości 72,0 m. Nawierzchnię będzie stanowiła kostka betonowa gr 6,0 cm, ułożona na podsypce cementowo – pisakowej 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 8 cm i warstwa piasku 10cm, całkowita powierzchnia alejki wraz z miejscami pod ławki wynosi 120,0 m2. Ilość ławek 5 szt. i koszy na śmieci również 5 szt.
 4. Oświetlenie terenu w rejonie projektowanego chodnika, typu parkowego, ledowe, słupy wysokości 5,0 m w ilości 4kpl.
 5. Nasadzenia drzew liściastych – surmia katalpa (10 szt.)  
 • ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE ŁYSOMICE ORAZ ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PAPOWO TORUŃSKIE
 1. Wiata ogniskowa o konstrukcji drewnianej, pow. zabudowy 49,1 m2, kubatura 88 m3, pow. użytkowa 46,0 m2
 2. Plac na odpady stałe utwardzony kostką betonową
 3. Ogrodzenie terenu w ilości 370,6 m2, panel z cokołem prefabrykowanym o wys. 1,7 m
 4. Zieleń i nasadzenia drzew – 9 szt.
 5. Chodniki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego – 153,22 m2
 6. Słupki i stojaki do siatkówki wraz z instalacją hydrantu do podlewania terenu zielonego
 7. Zagospodarowanie terenu wokół boiska 0,080 ha
 8. Piłkochwyty i bramki
 9. Oświetlenie – lapmy 5 m (5szt.) oraz lampy parkowe o wys. 3,5 m (6szt.)

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=