Stypendia Samorządu Gminy Łysomice dla najzdolniejszych uczniów

 

W dniu 09 września w Urzędzie Gminy Łysomice, już po raz piąty zostały wręczone stypendia Samorządu Gminy Łysomice dla najzdolniejszych uczniów.

Na podstawie uchwały Rady Gminy IX/51/2019 z dnia 21 maja 2019 roku, która określa szczegółe warunki przyznawania, stypendium otrzymało 11 uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy.

Inspektor ds oświaty i sportu przybliżył wszystkim zgromadzonym na sali osiągnięcia w nauce poszczególnych uczniów, którzy następnie z rąk Wójta Gminy Łysomice oraz Przewodniczacego Rady Gminy Łysomice odebrali dyplomy stypendialne, oraz nagrody.

Stypendium Samorządu Gminy Łysomice otrzymali:

 1. Karol Zdrojewski- uczeń klasy VIIIB, S.P. w Łysomicach, który w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen 5.94 oraz wzorowe zachowanie. Karol był Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 2. Alan Krygier- uczeń klasy VA, S.P. w Łysomicach. Uzyskał średnią ocen 5.83 oraz wzorową ocenę z zachowania. Alan zajął I miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa", XI miejsce w województwie w "Alfiku Matematycznym", oraz zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematycznym.
 3. Aleksander Rumiński- uczeń klasy VIIB, S.P. w Turznie. Uzyskał średnią ocen 5.50 oraz wzorową ocenę z zachowania. Był Laureatem - zajął V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja zimowa, III miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa".
 4. Jakub Piecuch- uczeń klasy VIIA, S.P. w Łysomicach. Uzyskał średnią ocen 5.36 oraz wzorową ocenę z zachowania. Jakub zdobył II miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa".
 5. Natalia Aleksandra Zielińska- uczenica klasy VIII, S.P. w Ostaszewie. Uzyskała średnią ocen 5.53 oraz wzorową ocenę z zachowania. Natalia uzyskała Wyróżnienie za zajęcie 10 miejsca w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony - MEDITEST zorganizowanym przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie.
 6. Łucja Magdalena Szablewska- uczennica klasy VII B, S.P. w Łysomicach. Uzyskała średnią ocen 5.36 oraz wzorową ocenę z zachowania. Łucja uzyskała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny", oraz wyróżnienie w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa.
 7. Marta Kalinowska- uczennica klasy VC, S.P. w Łysomicach. Uzyskała średnią ocen 5.58 oraz wzorową ocenę z zachowania. Marta otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 8. Aleksandra Kułakowska- uczennica klasy VC ,S.P. w Łysomicach. Uzyskała średnią ocen 5.33 oraz wzorową ocenę z zachowania. Aleksandra otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 9. Adam Rozpędowski- uczeń klasy V, S.P. w Świerczynkach. Uzyskał średnią ocen 5.75 oraz wzorową ocenę z zachowania. Adam otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 10. Michał Wróblewski- uczeń klasy VIB, S.P. w Turznie. Uzyskał średnią ocen 5.67 oraz wzorową ocenę z zachowania. Michał zdobył I Nagrodę w XXIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie, oraz wyróżnienie w XX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce.
 11. Mikołaj Trela- uczeń klasy VIB, S.P. w Turznie. Uzyskał średnią ocen 5.5 oraz wzorową ocenę z zachowania. Mikołaj zdobył I Nagroda w XXIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy. Życzymy wielu sukcesów, aby ich wybitne zdolności przelożyły się w przyszłości na ich sukcesy zawodowe. Mamy nadzieję, że przyznane stypendia staną się motywacją do dalszego zgłębiania wiedzy.


 

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=