Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Łysomice

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Łysomice, zostaną wszczęte prace związane z budową nowoczesnej sieci światłowodowej, która umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Inwestycja ta jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne - NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapitał zakładowy 101 208 800,00 PLN; wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876.

ATEM POLSKA Sp. z o.o. działająca w imieniu Inwestora NEXERA Sp. z o.o. będzie realizować na terenie Gminy, Program Operacyjny Polska Cyfrowa polegający na dostarczeniu do osób prywatnych oraz firm, szerokopasmowego Internetu światłowodowego.

Budowa infrastruktury jest z funduszów Unii Europejskiej w związku z czym nie będą Państwo ponosić kosztów związanych z jej budową.

Aby wykonać powyższe prace, musimy uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie należących do nich działek w formie umowy. Dlatego też, w imieniu spółki NEXERA, zwrócimy się do Państwa z prośbą o wyrażenie takiej zgody.

Ze względu na to, że prace są prowadzone w granicy działek prywatnych muszą być zawarte pisemne zgody z właścicielami działek. Zgody będą pozyskiwane przez pracowników Firmy Projektowej ATEM POLSKA Sp. z o.o. Każda osoba uprawniona do zawierania pisemnej zgody z właścicielami działek posiada oraz powinna mieć przy sobie do okazania pełnomocnictwo od Inwestora NEXERA Sp. z o.o.

Upoważnionym do kontaktów z Państwem jest Koordynator Inwestycji: Kinga Baranowska (tel. 504 150 144; e-mail: kinga.baranowska@atem.com.pl)

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budowy nowoczesnej światłowodowej sieci dostępowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa znajdą Państwo pod adresem www.nexera.pl, w zakładce profil firmy oraz pod adresem https://www.axians.pl/pl/our-solutions/sieci-szerokopasmowe/ .

 

Mapa z przyłaczami zrealizowanymi i planowymi

https://www.nexera.pl/pl/map

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=