Konkurs graficzny na LOGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Zbliża się otwarcie nowoczesnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach. W związku z tym przygotowaliśmy dla mieszkańców Powiatu Toruńskiego specjalny konkurs - „Logo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach”. Chodzi o przygotowanie materiałów, które przedstawiają pomysły na znak graficzny nowej placówki. Najlepsza z nadesłanych prac, wybrana przez Komisję Konkursową, zostanie wykorzystywana jako LOGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach i prezentowana będzie w Internecie, na materiałach promocyjnych, folderach oraz na innych polach działania związanych z SPZOZ.

Prace biorące udział w konkursie muszą spełnić następujące kryteria

  • być niepowtarzalne i oryginalne,
  • być niezależne od środków powielania (uniwersalna) i łatwe do skalowania,
  • praca może być wykonana w dowolnej technice graficznej nadającej się do wykorzystania, w tym zakresie nie ma wymagań, co do kształtu, kolorów i rodzaju techniki artystycznej,
  • być zgodna z wytycznymi,

Za pracę artystyczną (konkursową) rozumiana jest grafika, rysunek, fotografia, ilustracja łącząca kilka metod kreacji, zgłoszona przez Uczestnika do udziału w Konkursie, zwana dalej pracą konkursową. Prace konkursowe w formie grafiki komputerowej należy dostarczyć na płycie CD w formacie jpg, lub png, prace analogowe (plastyczne) należy dostarczyć w oryginale. Format takiej pracy to A3 lub A4.

Zgłoszenie do konkursu polega na dostarczeniu bezpośrednio, przesłaniu na adres j.paczkowska@lysomice.pl, lub przesłaniu listownym pracy konkursowej, zawierającej projekt znaku graficznego (LOGO) na adres Gmina Łysomice ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace. Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w załączniku.

Konkurs trwa od 20 listopada do 20 grudnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Ocena prac konkursowych przez Komisję Konkursową nastąpi do końca grudnia 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

 

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=