Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska - Animatora Sportu

Ogłoszenie
Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska
:

 1. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Turznie
 2. Animatora Sportu na obiekcie w Gostkowie
 3. Animatora Sportu na obiekcie w Ostaszewie

w okresie od 1 marca do 30 listopada 2020r. w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.

Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2020 – 30.11.2020

Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca – 60 w przypadku dwóch animatorów na orliku lub 120 godzin w przypadku jednego animatora.

Praca w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu

I. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

1) Ukończony 18 rok życia.

2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.),
 • współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,
 • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,
 • realizacja zadań Animatora zgodnie z zatwierdzonym Programem Ministra Sportu i Turystyki pn. „Lokalny Animator Sportu” na rok 2020,
 • dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu,
 • nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”,
 • dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
 • doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Oferty proszę składać do dnia 25 luty 2020r. do Urzędu Gminy Łysomice na e-mail: sekretariat@lysomice.pl .
Oferta powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko,
 • kwalifikacje,
 • lokalizacja, na który Orlik aplikuje,
 • krótki plan działania.

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=