Przekazanie sprzętu dla OSP Gostkowo i OSP Kamionki Duże

W dniu 29.12.2021 r. o godz. 14:00 w budynku Urzędu Gminy Łysomice odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Gostkowo i OSP Kamionki Duże. W obecności Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego, Wójta Gminy Łysomice Piotra Kowala, Przewodniczącego Rady Gminy Łysomice Roberta Kożuchowskiego i druhów z OSP Kamionki Duże i OSP Gostkowo został przekazany sprzęt pożarniczy...

Ogłoszenie wyników w konkursie na „Najładniejszy stroik świąteczny’

Konkurs na " Najładniejszy Stroik Świąteczny" wymagał od wszystkich uczestników dużego nakładu pracy, pomysłu i wyobraźni oraz niewątpliwe dużych zdolności manualnych...

Świąteczne akcje charytatywne w szkołach i przedszkolach

Okres po świętach Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku skłania nas do podsumowań mijających dwunastu miesięcy.

Wszystkie placówki oświatowe z terenu Gminy Łysomice regularnie i bardzo chętnie włączały się w akcje pomocy najbardziej potrzebującym przed Świętami lub też same organizorganizowały zbiórki. Poniżej zamieszczamy skrót z relacji organizatorów akcji z 2 szkół i przedszkola, które udostępniły także zdjęcia:

 • Szkoła Podstawowa w Łysomicach już po raz jedenasty zorganizowała zbiórkę darów dla wymagających wsparcia mieszkańców z terenu gminy Łysomice. Dzięki ogromnej hojności darczyńców, w tym roku udało się spełnić potrzeby i zrealizować marzenia aż czterech rodzin.

 • W Szkole Podstawowej im. F. Chopina w Turznie została zorganizowana przedświąteczna zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin. Cała społeczność szkolna wykazała się ofiarnością przekazując żywność, słodycze, napoje, a nawet maskotki. W dostarczenie paczek do domów pomógł dyrektor szkoły Pan Jarosław Sienkiewicz, który przekazywał obdarowanym osobiście życzenia świąteczne.

 • Przedszkole „Jelonek” w Papowie Toruńskim od 5 lat włącza się w pomoc najuboższym. W 2017 roku placówka brała udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”, a od roku 2018 pomaga w ramach „Świątecznej Paczki” mieszkańcom naszej gminy. Dzięki wielkiej mobilizacji rodziców zawsze udaje się spełnić specjalnie potrzeby dorosłych oraz marzenia dzieci.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy okazując dobrą wolę, życzliwość i troskę o bliźnich wsparli akcje placówek. Jesteśmy wdzięczni za okazane dobre serca. Dzięki tak wielkiej pomocy Święta Bożego Narodzenia były zapewne wyjątkowe w domach obdarowanych rodzin, tym bardziej, że momentowi przekazania paczek towarzyszyło wzruszenie i wielka radość.

 • Świąteczne akcje charytatywne
 • Świąteczne akcje charytatywne
 • Świąteczne akcje charytatywne
 • Świąteczne akcje charytatywne
 • Świąteczne akcje charytatywne
 • Świąteczne akcje charytatywne
 • Świąteczne akcje charytatywne
 • Świąteczne akcje charytatywne

Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 123/12/2021

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 123/12/2021

Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 20:00 dnia 28.12.2021 do godz. 15:00 dnia 29.12.2021
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Źródło informacji: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Piotr Kalinowski
Dyżurny TCZK

Projekt "Chcę tu pracować" - Nova Metale

Zastanawiasz się nad zmianą pracy? A może jesteś na początku swojej drogi i nie wiesz jeszcze, w jakiej dziedzinie się odnajdziesz? Albo po prostu interesuje cię kujawsko-pomorski rynek pracy i chcesz poznać tajniki wykonywanych tu zawodów? "Chcę tu pracować" powstał właśnie dla ciebie! W kolejnym odcinku programu Szymon Szymański przedstawia firmę Nova Metale. Może to ty chcesz tu pracować?

Komunikat ZUK Gostkowo

ZUK Gostkowo informuje, że dnia 24.12.2021 r. ( Wigilia) Biuro obsługi klienta będzie czynne krócej, do godziny 13:00 - za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Dzień 27.12.2021 r. ( poniedziałek ) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych, w zamian za dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, który przypada w innym dniu niż niedziela  tj. 25.12.2021 r. (sobota).

 • Eco Harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2022r.

Publikujemy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w 2022 r. w miesiącach styczeń i luty, jednocześnie zachęcając Państwa do instalacji aplikacji Eco Harmonogram, która od kilkunastu miesięcy z powodzeniem działa w naszej gminie.

Eco harmonogram to aplikacja pozwalająca na pobieranie zawsze aktualne harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych dla twojego adresu zamieszkania. Eco harmonogram automatycznie pobierze również nowe harmonogramy jak i na bieżąco będzie aktualizować wszelkie zmiany harmonogramu dla Twojego adresu zamieszkania. Aplikacja automatycznie powiadomi cię o nadchodzącym terminie wywozu odpadów.

 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2022 r.
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2022 r.
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2022 r.
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2022 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 16 grudnia 2021 r.

W związku z zarządzeniem nr 0050.137.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 16 grudnia 2021 r., Urząd Gminy Łysomice w dniu 7 stycznia 2022 roku (piątek) będzie nieczynny - za dzień świąteczny 1 stycznia 2022 roku przypadający w sobotę.

 • Turystyka - Badania Statystyczne

Turystyka - Badania Statystyczne

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

- za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

- w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,

- w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

Rada Gminy Łysomice uchwaliła budżet na 2022 r.

We wtorek 14 grudnia radni gminy Łysomice jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2022 oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2033.

Są to bez wątpienia najważniejsze dokumenty dla gminy, które stanowią podstawę jej funkcjonowania, wyznaczają cele, regulują limity wydatków. Zgodnie z przyjętym dokumentem dochody gminy Łysomice zaplanowano na kwotę ponad 66 mln zł, a wydatki mają wynieść nieco ponad 74,5 mln zł. Deficyt budżetowy w wysokości ok. 8,5 mln zł zostanie pokryty z wolnych środków gminy, ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystanych w 2021 r. oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na 2022 r. zaplanowano 52 zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 26 mln zł. Inwestycje sfinansowane będą głównie z dochodów własnych gminy (ok. 13,5 mln zł), środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” (9,1 mln zł) oraz z budżetu Unii Europejskiej (ok. 2,2 mln zł). Co konkretnie zostanie zrealizowane?

Główne inwestycje to budowa sieci kanalizacyjnej w Świerczynkach oraz Tylicach, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gostkowie oraz Świerczynkach, zagospodarowanie terenu po byłym GS w Łysomicach.

Gminny budżet na 2022 r. zakłada spore inwestycje w ochotnicze straże pożarne. Modernizacji doczekają się budynki OSP w Papowie Toruńskim, Gostkowie i Kamionkach Dużych. Ochotnicy z tej ostatniej jednostki otrzymają także dotację na zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego.

W ramach inwestycji oświatowych zaplanowano modernizację i remonty Szkoły Podstawowej w Turznie i w Łysomicach. Zaplanowano także zakup monitorów interaktywnych dla szkół w ramach wymiany wysłużonego sprzętu dydaktycznego.

Nowy rok to także nowe inwestycje drogowe: budowa ul. Spółdzielczej, dróg rowerowych w miejscowości Wytrębowice oraz w miejscowości Gostkowo, dróg lokalnych zgodnie z harmonogramem oraz budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w miejscowościach Gostkowo oraz Papowo Toruńskie – Osieki . W kolejnym roku rozpoczną się także prace koncepcyjno-projektowe dotyczące budowy obwodnicy Łysomice – Papowo Toruńskie.

Budżet na 2022 r. zakłada kontynuację działań przeciw smogowi, co oznacza, że mieszkańcy nadal będą mogli ubiegać się o dotację z Urzędu Gminy na wymianę źródeł ciepła w swoich domach. Ponadto uwzględniono środki na wykonanie dokumentacji projektowej gazyfikacji gminy Łysomice, w przypadku przystąpienia Spółki Gazowniczej do rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy.

Gmina planuje także modernizację świetlicy w Zakrzewku, wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Wytrębowicach oraz wymianę instalacji c.o. w świetlicy w Papowie Toruńskim.

Najmłodsi mieszkańcy ucieszą się z zakupu nowych elementów na placach zabaw w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych.

Zgodnie z planem wieloletnim zrealizowana będzie dalsza rewitalizacja terenu wokół Jeziora Kamionkowskiego: trwają prace nad projektem nowoczesnego i funkcjonalnego budynku dla służb czuwających nad bezpieczeństwem wczasowiczów i mieszkańców gminy. Nowe pomieszczenia zyskają komenda policji oraz ratownicy. Dodatkowo mają tam powstać sanitariaty.

Plany gminy Łysomice są bardzo ambitne, uwzględniają działania i przedsięwzięcia w wielu różnych obszarach, począwszy od budowy infrastruktury drogowej, sanitarnej, a skończywszy na rozwoju w zakresie rekreacji i wypoczynku. Rok 2022 to duże wyzwanie dla samorządu. Naszym priorytetem jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom, którzy coraz chętniej osiedlają się w gminie Łysomice.

 • Rada Gminy Łysomice uchwaliła budżet na 2022 r.
 • Rada Gminy Łysomice uchwaliła budżet na 2022 r.
 • Rada Gminy Łysomice uchwaliła budżet na 2022 r.
 • Rada Gminy Łysomice uchwaliła budżet na 2022 r.
 • Rada Gminy Łysomice uchwaliła budżet na 2022 r.
 • Rada Gminy Łysomice uchwaliła budżet na 2022 r.

Mikołaje z Moto Gostkowo

Mikołaje z Moto Gostkowo odwiedzili placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Wielgiem. Mikołajkowe spotkania to już tradycja. Grupa motocyklowa z Gostkowa juz od paru lat wspiera dzieci z tej placówki. Mimo epidemii również w tym roku udało się odwiedzić dzieci z mikołajkowymi paczkami, które są współfinansowane przez Urząd Gminy. Odwiedziny to okazja do wręczenia upominków, ale przede wszystkim do wspólnego spędzenia czasu. Na gości zawsze czeka poczęstunek i rozmowy, które motywują grupę do dalszych charytatywnych działań.

 • Mikołaje z Moto Gostkowo
 • Mikołaje z Moto Gostkowo
 • Mikołaje z Moto Gostkowo
 • Mikołaje z Moto Gostkowo
 • Mikołaje z Moto Gostkowo
 • Mikołaje z Moto Gostkowo
 • Mikołaje z Moto Gostkowo
 • Mikołaje z Moto Gostkowo
 • Mikołaje z Moto Gostkowo
 • Mikołaje z Moto Gostkowo

Przypomnienie o opłatach

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie  w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca  z wyjątkiem opłaty za miesiąc styczeń, której termin uiszczenia upływa z ostatnim dniem lutego.

Najbliższy termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  upływa dnia 31.12.2021 r.

 • Wyrazy głębokiego współczucia

Uroczyste przekazanie pojazdów służbowych funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Chełmży

W dniu 10.12.2021 r. policjanci z Chełmży otrzymali z rąk przedstawicieli władz samorządowych kluczyki do dwóch nowych samochodów. W uroczystym przekazaniu uczestniczyli Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała, Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka, Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski oraz Komendanci Komisariat Policji w Chełmży wraz z Kierownikiem Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej. Zakup służbowych pojazdów był możliwy dzięki współpracy władz samorządowych i Policji, które wspólnie sfinansowały koszty kupna i wyposażenia aut. Pojazd nieoznakowany m-ki KIA został zakupiony dla Komisariatu Policji w Chełmży. Gminy Łysomice i Łubianka przekazały łącznie kwotę 47 263,00 zł. Natomiast radiowóz oznakowany  m-ki Toyota został zakupiony dla Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej.

Z pewnością radiowozy sprawdzą się w trakcie podejmowanych policyjnych interwencji.

 • Uroczyste przekazanie pojazdów służbowych
 • Uroczyste przekazanie pojazdów służbowych
 • Uroczyste przekazanie pojazdów służbowych
 • Uroczyste przekazanie pojazdów służbowych
 • Uroczyste przekazanie pojazdów służbowych
 • Uroczyste przekazanie pojazdów służbowych
 • Uroczyste przekazanie pojazdów służbowych
 • Uroczyste przekazanie pojazdów służbowych

35-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Ostaszewie

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy przekazać drugiemu człowiekowi - ta dewiza przyświeca już od 35 lat członkom Klubu HDK PCK w Ostaszewie. Honorowi krwiodawcy zrzeszeni w tym klubie oddali już ponad 3.000 litrów krwi! Do klubu należy 144 krwiodawców, w tym 19 kobiet.

Obchody jubileuszu 35-lecia Klubu HDK PCK w Ostaszewie rozpoczęły się od otwarcia siedziby Klubu, przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Kierownik OR PCK w Chełmży Alicja Jabłońska oraz krwiodawca Jacek Rzepkowski,

W uroczystości wzięli udział - Zastępca Prezesa Zarządu Głównego PCK Zbigniew Klawczyński, Kierownik Biura OR PCK w Chełmży – Alicja Jabłońska, Kierownik Biura OR PCK w Toruniu – Ewa Zulewska, przedstawiciele Klubów HDK ze Złejwsi Wielkiej oraz z Chełmży, Wójt Gminy Łysomice – Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Łysomice – Robert Kożuchowski, Skarbnik Gminy Łysomice Emilia Zielińska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łysomice Roman Wojda, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego Łukasz Kowalski jak również wielu zaproszonych gości, z krwiodawcami na czele.

Po ceremonii otwarcia siedziby klubu zaproszeni goście zgromadzili się w  Świetlicy Wiejskiej. W tym dniu dla wszystkich krwiodawców za ich szlachetną postawę na ręce prezesa klubu  Czesława Karasiewicza wpłynęło wiele podziękowań i życzeń, m.in. od Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu (list gratulacyjny),  osobiście podziękowania złożyli, prezesi zaprzyjaźnionych klubów HDK PCK działających w Rejonie PCK Chełmża, Wójt Gminy  Piotr Kowal wraz z przedstawicielami Gminy i Samorządu Łysomice, Zastępca Prezesa Zarządu Głównego PCK Zbigniew Klawczyński , Kierownik OR PCK w Toruniu Pani Ewa Zulewska , Kierownik ZR PCK  w Chełmży Pani Alicja Jabłońska a także Członek Zarządu Starostwa Powiatowego Łukasz Kowalski.

Była to wyjątkowa okazja, do  wręczenia  niektórym członkom klubu odznaczeń za oddanie danej ilości krwi.

 • Odznakę Honorową PCK IV stopnia - Przemysław Wiśniewski
 • Odznakę ZHDK I stopnia - Damian Kamiński                                     
 • Odznakę ZHDK II stopnia- Aleksandra Ossowska                         
 • Odznakę ZHDK III stopnia - Jan Targoński          
 • Odznakę ZHDK III stopnia - Katarzyna Koszytkowska

Nagrodę za rekordową ilość oddanej krwi  otrzymał Adam Jaroszewski, w sumie oddał  125 100 ml (w tym krwi pełnej 113 300 ml i 7 800 ml osocza). Tym samym zasługuje na wielkie uznanie.

Prezes klubu Czesław Karasiewicz , który funkcję tą pełni nieprzerwanie od 1986 roku, przedstawił sprawozdanie z  działalności klubu  ,wymieniając szereg osiągnieć zdobytych przez członków klubu zarówno na wielu imprezach sportowych jak i kulturalnych

 • 35-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Ostaszewie
 • 35-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Ostaszewie
 • 35-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Ostaszewie

Przekazanie upominków książkowych szkolnym bibliotekom

9 grudnia zorganizowane zostało uroczyste przekazanie upominków książkowych szkolnym bibliotekom przez Wydawnictwo Adama Marszałka.

Spotkanie rozpoczął Wójt Piotr Kowal, który po powitaniu zebranych, wyraził uznanie dla wydawnictwa, działającego na naszym terenie i podkreślił znaczenie książki w jej tradycyjnej postaci.

Następnie głos zabrał Pan Adam Marszałek, który w kilku słowach scharakteryzował swoje przedsiębiorstwo, nadmieniając iż stanowi ono grupę 10 placówek rozmieszczonych w różnych zakątkach świata.

Kulminacyjny punkt spotkania stanowiło przekazanie przez Panią Małgorzatę Urbańską, przedstawicielkę Wydawnictwa, symbolicznych upominków książkowych dyrektorom szkół w : Ostaszewie, Świerczynkach, Łysomicach i Turznie.

Miłą atmosferę potrzymał występ zespołu „Friday Blues”, czyli czterech utalentowanych twórców własnych tekstów i muzyki.

Po uczcie duchowej goście mogli pokrzepić ciało słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez panie ze Stowarzyszenia ‘Markus”

 • Przekazanie upominków książkowych szkolnym bibliotekom
 • Przekazanie upominków książkowych szkolnym bibliotekom
 • Przekazanie upominków książkowych szkolnym bibliotekom
 • Przekazanie upominków książkowych szkolnym bibliotekom
 • Przekazanie upominków książkowych szkolnym bibliotekom
 • Przekazanie upominków książkowych szkolnym bibliotekom
 • Przekazanie upominków książkowych szkolnym bibliotekom

Granty PPGR - dodatkowa weryfikacja

W związku z wprowadzeniem dodatkowej, obowiązkowej weryfikacji oświadczeń składanych w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, wszystkie osoby składające wnioski (oświadczenia) o wsparcie w wymienionym konkursie, proszone są o uzupełnienie ich o dodatkowe, wymagane dokumenty, potwierdzające:

 • Potwierdzenie zamieszkania gminy PPGR
  (weryfikacja na podstawie wybranego dokumentu: kserokopia rachunku za śmieci; kserokopio faktury za media; kserokopia legitymacji szkolnej ucznia - potwierdzenie ze szkoły w formie oświadczenia; itp.)

 • Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej
  (weryfikacja na podstawie wybranego dokumentu: odpis aktu stanu cywilnego np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu; itp.)

 • Potwierdzenie faktu pracowania w PGR
  (weryfikacja na podstawie wybranego dokumentu: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR; świadectwo pracy z PPGR; legitymacje służbowe; lista płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR; dyplomy; dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR; z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; itp.)

 • Potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. W roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy
  (weryfikacja na podstawie wybranego dokumentu: zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko; potwierdzenie ze szkoły informujące o nieotrzymaniu tego rodzaju wsparcia; potwierdzenie ze strony ARiMR; itp.)

Wszystkie niezbędne dokumenty, prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2021 r. włącznie.

Gminny Konkurs "Najładniejszy Stroik Świąteczny"

W okresie grudniowym w Gminnych Bibliotekach Publicznych oraz świetlicach wiejskich mieliśmy możliwość zaprosić Państwa na warsztaty, podczas których każdy uczestnik wykonywał własnoręcznie tradycyjny stroik świąteczny, dlatego zachęcamy Państwa do wykonywania stroików w Waszych domach i wzięcia udziału w naszym konkursie.

REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO „NAJŁADNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY”

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Łysomice.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika świątecznego.
 3. Konkurs ma na celu:
  - propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
  - stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej,
  - powrót do tradycji wykonywania stroików bożonarodzeniowych,
  - rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 4. Warunki udziału w konkursie:
  - wykonanie stroika świątecznego o dowolnej wielkości i kształcie,
  - możliwość zastosowania dowolnych technik,
  - preferowane użycie materiałów naturalnych,
  - wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu,
  - prace należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8 w terminie od 09 grudnia 2021r. do 22 grudnia 2021 r. w godzinach urzędowania.
 5. Nagrody
  Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody- vouchery pieniężne:
  I miejsce- voucher na 300 zł
  II miejsce- voucher na 200 zł
  III miejsce- voucher na 100 zł
 6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną ogłoszone do końca grudnia 2021 roku na stronie internetowej lysomice.pl. Przy ocenie stroików Komisja weźmie pod uwagę estetykę wykonania oraz walory artystyczne pracy.
 7. Zgłoszenie stroików do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062). Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 8. Konkursowe stroiki przechodzą na własność Organizatora.

 

Gminny Konkurs "Świąteczna Kartka"

Przedłużamy termin Gminnego Konkursu "Świąteczna Kartka" do 15 stycznia 2022r.

Tradycyjny konkurs Gminny ogłaszany co rok w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest niezwykle popularny wśród uczniów naszych szkół, dlatego w tym roku nie mogło być inaczej. Kartka która w tym konkursie zajmie pierwsze miejsce, będzie motywem przewodnim głównej Gminnej kartki świątecznej w przyszłym roku.

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Łysomice. Prace należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8 w terminie od 9 grudnia do 22 grudnia 2021 roku, składając w zamkniętej kopercie wraz z formularzem zgłoszeniowym w biurze podawczym urzędu lub przesyłając na adres : Urząd Gminy Łysomice, ul, Warszawska 8, 87-148 Łysomice.

REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO „ŚWIĄTECZNA KARTKA”

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice. Konkurs przeznaczony jest dla najmłodszych mieszkańców Gminy Łysomice
 2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie Świątecznej Kartki
 3. Uczestnicy:
  - konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Łysomice
  - konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe- dzieci przedszkolne, oraz dzieci z klas 1-8.
 4. Konkurs ma na celu:
  - propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia
  - stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej
  - powrót do tradycji wykonywania samodzielnego kartek i wysyłania tradycyjnych życzeń świątecznych.
  - rozwijanie wrażliwości artystycznej
 5. Warunki udziału w konkursie:
  - wykonanie samodzielne otwieranej kartki świątecznej, której format po złożeniu nie będzie większy niż A5 ( rozłożona A4)
  - możliwość zastosowania dowolnych technik
  - ocenie podlegać będzie każda strona kartki- tytułowa, środkowa i ostatnia.
  - wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu
  - prace należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8 w terminie od 9 grudnia do 22 grudnia 2021 roku, składając w zamkniętej kopercie wraz z formularzem zgłoszeniowym w biurze podawczym urzędu lub przesyłając na adres : Urzęd Gminy Łysomice, ul, Warszawska 8, 87-148 Łysomice.
 6. Nagrody
  Laureaci trzech pierwszych miejsc, oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe
 7. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną ogłoszone do końca grudnia 2021 roku na stronie internetowej www.lysomice.pl. Przy ocenie kartek Komisja weźmie pod uwagę estetykę wykonania, oraz walory artystyczne pracy
 8. Zgłoszenie Kartki Świątecznej do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1062). Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 9. Konkursowe Kartki Świątecznej przechodzą na własność Organizatora

 

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży idealnym miejscem do prowadzenia biznesu!

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży to miejsce stworzone nie tylko dla początkujących przedsiębiorców, ale również firm, które prowadzą już działalność gospodarczą.

To idealna przestrzeń dla różnego typu działalności, np. agencji ubezpieczeniowych, biur obrotu nieruchomościami, kancelarii podatkowych lub prawnych, biur rachunkowych, firm świadczących usługi marketingowe, czy podmiotów gospodarczych z branży IT.

W budynku znajdującym się w ścisłym centrum Chełmży, przy ul. Hallera 7, możliwe jest wynajęcie w pełni urządzonych biur o powierzchni od 9 m²  do 20 m² oraz sali szkoleniowo - konferencyjnej dla ok. 30 osób, wyposażonej w rzutnik, telewizor oraz flipchart. Obiekt przystosowany został również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wysokość czynszu to jedynie 25 zł netto za 1 m² wynajętej powierzchni biurowej. W cenę czynszu wliczona jest opłata za ogrzewanie, internet, wodę, ścieki oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowe koszty jakie będą musieli ponieść najemcy związane są z bieżącym rozliczaniem faktycznego zużycia energii elektrycznej w każdym lokalu.

Osobom, które będą zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w obrębie Inkubatora Przedsiębiorczości, zapewniona zostanie możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji finansowo – księgowych oraz doradztwa prawnego.

Przedsiębiorstwa korzystające z usług Inkubatora będą prowadzić działalność gospodarczą na własny koszt i ryzyko.

Aby wynająć biuro, wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny i dostarczyć go do Urzędu Miasta Chełmży, z siedzibą przy ulicy Gen. J. Hallera 2 lub bezpośrednio do Inkubatora Przedsiębiorczości.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości wynajęcia lokalu w Inkubatorze udziela jego Kierownik - Pani Karolina Nitzler, pod numerem telefonu: 730 987 153.

 • Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży
 • Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży
 • Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży
 • Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży

Zamknięcie przejazdów w miejscowościach Zęgwirt i Ostaszewo

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, informuje o zamknięciu przejazdów kolejowych:

 • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 582, m. Ostaszewo, w km 11+145 linii kolejowej nr 207, w dniach od 13.12.2021 r. do 17.12.2021 r. (Ostaszewo - Bumerang)
 • w km 12+773 linii kolejowej nr 207 w dniach od 13.12.2021 r. do 17.12.2021 r. (Zęgwirt - skrzyżowanie z DK91)

Zamknięcie zawiązane jest z wykonywaniem prac na w/w przejazdach. Powyższe dni mają charakter orientacyjny.

Informujemy, iż jednocześnie nie będą zamykane dwa sąsiadujące ze sobą przejazdy kolejowe.

Oznakowanie zostało wykonane zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN Anita Streich z siedzibą przy ul. Kazińskiej 15B, 89-121 Ślesin.

 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łysomice

„Oddać głos, nadszedł czas...”

W niedzielę, 19 grudnia 2021 r., odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Łysomice w okręgu wyborczym nr 13. Głosować będą mieszkańcy sołectwa Kamionki Duże i sołectwa Kamionki Małe.

Siedzibą obwodowej komisji wyborczej będzie Szkoła Podstawowa w Turznie, ul. Parkowa 4, 87-148 Łysomice.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Zarejestrowane listy kandydatów na radnych:

 1. MAKOWSKA Ilona Małgorzata
 2. SIELCZAK Tomasz

Zamknięcie przejazdów kolejowych w Ostaszewie i Papowie Toruńskim - Osieki

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża” informuje o zamknięciu przejazdów kolejowych:

 • w ciągu drogi gminnej, ul. Leśnej w km 6+150 linii kolejowej nr 207 (skrzyżowanie z DK 91 - Hotel Rubens) w dniach 13-15.12.2021r.
 • w ciągu drogi gminnej nr 100644C, m. Ostaszewo km 10+602 linii kolejowej nr 207 (Ostaszewo, przejazd w pobliżu skrzyżowania ze Strefą) w dniach 15.12.2021 r. - 17.12.2021 r.

Zamknięcia związane są z wykonywaniem prac na w/w przejazdach. Informujemy, że powyższe dni/ godziny mają charakter orientacyjny, a stała organizacja ruchu zostanie wznowiona niezwłocznie po zakończeniu prac.

Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN Anita Streich z siedzibą przy ul. Kazińskiej 15B, 89-121 Ślesin. Osoba odpowiedzialna: Tomasz Streich, tel. 608 025 754.

Mikołajki w Gminie Łysomice

„6 grudnia - jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie.”

Świętego Mikołaja nikomu przedstawiać nie trzeba. Znają go wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli. Bez względu na to, gdzie mieszkamy odwiedza nas on co roku w dniu 6 grudnia i obdarowuje prezentami. Jego wizyta jest zawsze magicznym wydarzeniem.

Wójt Gminy Łysomice - Piotr Kowal oraz Przewodniczący Rady Gminy Łysomice, Robert Kożuchowski, wraz z Radnymi nie zapominając o tym wyjątkowym i magicznym dniu, odwiedzili dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu gminy, by obdarować je słodkimi upominkami.

W Szkole Podstawowej w Łysomicach dodatkowo Wójt wręczył podziękowania  dla zwycięzców ubiegłorocznego konkursu na Kartkę Świąteczną, którymi byli:

 • Pliszka Anna - oddział przedszkolny OA (lat 6)
 • Malkowski Michał - oddział przedszkolny OA (lat 6)
 • Nadia Śliwińska - klasa 3 (lat 9)

Nagrodzone prace znalazły się na tegorocznych kartkach świątecznych Gminy Łysomice.

 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice
 • Mikołajki w Gminie Łysomice

Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej

W okresie wrzesień 2020 r. – lipiec 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach realizował projekt społeczno – zawodowy pod tytułem „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej”. 15 uczestników projektu objętych było wsparciem psychologa, terapeuty ds. uzależnień i współuzależnień, prawnika, socjoterapeuty, coacha, dietetyka. Osoby te uczestniczyły również w warsztatach florystycznych, krawieckich i szydełkowania. Dodatkowo 11 uczestników brało udział w zajęciach z  doradcą zawodowym oraz doradcą ds. przedsiębiorczości. Ponadto osoby te uczestniczyły w 150 godzinnym szkoleniu zawodowym w zakresie krawiectwa. Naszym sukcesem okazało się podjęcie zatrudnienia w formie umów o pracę i umów zlecenie przez 6 uczestniczek.

W związku z realizacją projektu ze środków pozyskanych z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” w kwocie 121 096,34 zł, przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez LGD pt. "Społeczne inicjatywy w kadrze LGD". Stworzyliśmy film opisujący projekt i zajęliśmy w tym konkursie III miejsce.

 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
 • Do dzieła! - Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej

Do dzieła! - Centrum Aktywizacji społeczno-zawodowej

Szczęśliwe narodziny przed Urzędem

W ostatnim czasie, listopadowym popołudniem na parkingu UG Łysomice przyszła na świat Klara. Poród odebrał szczęśliwy tata Artur. Na miejsce dojechali ratownicy medyczni. Pan Artur uroczyście odebrał akt urodzenia zdrowej ślicznej córeczki z rąk włodarzy gminy Łysomice. Pani Beatą została mama 2 córeczek. Starsza siostra Klary - Wiktoria ma 3 latka.

 • Szczęśliwe narodziny przed Urzędem
 • Szczęśliwe narodziny przed Urzędem

Upłynął termin zapłaty IV raty podatku.

Informujemy, że 15 LISTOPADA 2021 r.  upłynął termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego...
 • Budżet Obywatelski Powiatu Toruńskiego

Budżet Obywatelski Powiatu Toruńskiego

19 listopada br. rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2022. Głosowanie odbywa się tylko drogą elektroniczną i potrwa do 13 grudnia 2021 r. do godz. 23:59.

Obecnie już ponad 3000 mieszkańców powiatu toruńskiego zdecydowało się oddać swój głos. To jednak jeszcze zdecydowanie za mało, by poszczególne projekty mogły być zrealizowane.

Regulamin budżetu obywatelskiego dopuszcza bowiem realizację projektów z budżetu obywatelskiego dopiero wówczas, gdy łączna liczba oddanych głosów wyniesie 3% ogólnej liczby mieszkańców miasta lub powiatu (w zależności od puli).

Wśród projektów poddanych pod głosowanie są także te, które zgłosili mieszkańcy Gminy Łysomice:

 • I Ty możesz zostać strażakiem - zakup sprzętu wraz z festynem
 • VI Spotkanie Motocyklowe MotoGostkowo - spotkanie bluesowe
 • Turzno, moje miejsce na Ziemi - wiejska gra terenowa.

Zagłosowałeś już? Zaproś swoich znajomych do głosowania!

Nie zagłosowałeś jeszcze? Zrób to teraz!

 • Zagłosować można tylko jeden raz.
 • Każdy mieszkaniec powiatu toruńskiego może oddać jeden głos na zgłoszone zadanie z puli powiatowej oraz jeden głos na zadanie z puli lokalnej w której mieszka.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość oraz nazwę gminy w której mieszkasz, a także potwierdzić zawarte oświadczenia

Głosujemy na stronie: https://powiat-torunski.budzet-obywatelski.org/glosowanie 

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres

06.12.2021

08.30-11.30

Stacja Mała Nieszawka 14 obw. Hydrofornia

11.30-14.30

Stacja Zagrodowa obw. Toruń

07.12.2021

08.00-12.00

Stacja Poznańska obw. Poznańska, ul. Poznańska 97,99

09.30-13.30

Stacja Płutowo 1

08.12.2021

08.30-11.30

 Stacja Skrzypkowo 1

11.30-14.30

Stacja Zębówiec 1 obw.100

09.12.2021

08.30-12.30

Stacja Świerczynki , Świerczynki 3

10.12.2021

08.00-11.00

Stacja Traktorowa  obw. Gazowa -Elektryczna

11.00-14.00

Stacja Traktorowa obw. Tramwajowa

Przedłużenie zamknięcia przejazdów kolejowych

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża” na podstawie zatwierdzonych projektów tymczasowej organizacji ruchu, informuje, iż z powodów technicznych następuje przedłużenie zamknięcia przejazdów kolejowych:

 • w km 12+773 linii kolejowej nr 207 do 11.12.2021r. (skrzyżowanie z DK 91 w m. Zęgwirt)
 • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 582, m. Ostaszewo, w km 11+145 linii kolejowej nr 207.  do 10.12.2021 r. (przejazd kolejowy w m. Ostaszewo, okolice Strefy Ekonomicznej)

Zamknięcia zawiązane są z wykonywaniem prac na w/w przejazdach. Powyższe dni mają charakter orientacyjny, a ruch zostanie wznowiony niezwłocznie po zakończeniu robót.

Oznakowanie zostało wykonane zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN Anita Streich z siedzibą przy ul. Kazińskiej 15B, 89-121 Ślesin.

Zginęło dwoje strażaków. Łączymy się w bólu z Czernikowem.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wieść o śmierci dwóch druhów z OSP Czernikowo.

Dziś ratownicy wypełniając swoją misję - niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, ponieśli najwyższą ofiarę tracąc życie!

Wójt Gminy Łysomice wraz z pracownikami, Przewodniczący Rady Gminy Łysomice wraz z Radnymi, Zarząd Gminny OSP RP Gminy Łysomice wraz z druhami OSP z terenu gminy składają głębokie wyrazy współczucia dla Rodzin zmarłych druhów.

Zarządzenie nr 0050.128.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 listopada 2021 r.

W związku z zarządzeniem nr 0050.128.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 listopada 2021 r., Urząd Gminy Łysomice w dniu 24 grudnia 2021 roku (piątek) będzie nieczynny - za dzień świąteczny 25 grudnia 2021 roku przypadający w sobotę.

Świąteczne warsztaty rękodzielnicze

Serdecznie zapraszamy na świąteczne warsztaty rękodzielnicze. Zajęcia odbywać się będą w bibliotekach i świetlicach według harmonogramu załączonego na plakacie. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy w Bibliotekach lub u sołtysów. Warsztaty przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Łysomice. Prosimy o przyniesienie ze sobą zielonych gałązek świerku, tui itp. Wydarzenie będzie organizowane z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.
 • Świąteczne warsztaty rękodzielnicze - plakat

Utrudnienia na odcinku DK 91 Toruń - Łysomice

W związku z utrudnieniami w ruchu na odcinku drogi krajowej nr 91 (Toruń - Łysomice) wszelkie skargi, interwencje i zapytania należy kierować do inwestora, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy pod nr tel. 52 323 45 10

 • Wyrazy głębokiego współczucia
 • Przejazd kolejowy w Łysomicach

Zamknięcie przejazdu w Łysomicach

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża” informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 552, w ciągu ul. Warszawskiej m. Łysomice, km 7+736 linii kolejowej nr 207 w dniach 25-27.11.2021r.

Informujemy, że powyższe dni/ godziny mają charakter orientacyjny, a Stała Organizacja Ruchu zostanie wznowiona niezwłocznie po zakończeniu prac na w/w przejeździe.

Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN Anita Streich z siedzibą przy ul. Kazińskiej 15B, 89-121 Ślesin. Osoba odpowiedzialna: Tomasz Streich, tel. 608 025 754

Nowo wyremontowana droga na mapie Gminy Łysomice

Zakończył się remont odcinka drogi Zakrzewko- Ostaszewo o łącznej długości 1209 m.

Realizacja zadania polegała na wymianie nawierzchni gruntowej na asfaltową, na odcinku Zakrzewko długości o 897 metrów o szerokości 3,5 metra, oraz na odcinku Ostaszewo  o długości 312 m. o szerokości 3,5 m.
Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo- Budowlany "Aga" Mariusz Wilczyński.

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

Data

Godz.

Adres

22.11.2021

07.00-09.00

Stacja Grzywna 1

09.00-12.00

Stacja Zelgno Bezdół obw.100

11.30-13.00

Stacja Łysomice 7 obw.200

08.00-11.00

Stacja Traktorowa obw. Gazowa Elektryczna

11.00-14.00

 Stacja Traktorowa obw. Tramwajowa

08.00-10.00

Stacja Stajenczynki 5

 09.30-11.30

Stacja Stajenczynki 6

11.00-13.00

Stacja Stajenczynki 2

12.30-14.30

Stacja Stajenczynki 2

23.11.2021

07.00-09.00

Stacja Gronowo 11 obw.100

09.00-10.30

Stacja Młyniec 2 obw.100

08.00-11.00

Stacja Łysomice 2 obw.600

11.00-15.00

Stacja Łubianka 3

08.30-11.30

Stacja Skrzypkowo 1 obw. Zębówiec

11.30-14.30

Stacja Zębówiec 1 obw.100

08.00-10.00

Stacja Dzikowo 5

09.30-11.30

Stacja Dzikowo 2

11.00-13.00

Stacja Osiek 16

12.30-14.30

Stacja Osiek 3

24.11.2021

07.00-09.00

Stacja Wybcz 1 obw.400

08.30-11.30

Stacja Pigża 8 obw.200

08.00-10.00

Stacja Obrowo 5 obw. słup l.nap.1/9

11.30-14.30

Stacja Obrowo 12 obw. CPN

08.00-10.00

Stacja Obrowo 5

09.00-11.30

Stacja Zębówiec 5

11.00-13.00

Stacja Smogorzewiec 2

12.30-14.30

Stacja Rogowo 3

25.11.2021

07.00-09.00

Stacja Brzozówka 4

10.00-13.00

Stacja Brąchnowo 7

12.00-15.00

Stacja Mierzynek 10 obw.100

08.00-12.00

Stacja Mierzynek 7

09.00-12.30

Stacja Gronowo 1

08.30-12.30

Stacja Brzozówka 12

26.11.2021

07.30-12.00

Stacja Zamek Bierzgłowski obw.300

07.00-08.30

Stacja Kamionki Małe 5 obw.100

08.30-10.00

Stacja Kamionki Małe 6  obw.200

10.00-11.30

Stacja Papowo 3 obw.200

11.30-13.30

Stacja Papowo 8 obw.400

08.30-11.30

Stacja Mała Nieszawka 14 obw. Hydrofornia

11.30-14.30

Stacja Zagrodowa obw. Toruń Goła

 

 • Regiony Nexery

Szybki internet światłowodowy podnosi jakość życia w regionalnej Polsce.

Mieszkańcy wsi i mniejszych miejscowości coraz lepiej postrzegają jakość życia na Kujawach i Pomorzu. Badanie przeprowadzone w połowie 2021 r. przez firmę NEXERA pokazuje, że szczególnie wysoko oceniane są możliwości spędzania wolnego czasu (54%) oraz ogólny poziom życia (53%). Ankietowani przyznają jednocześnie, że narzędziem, które w bezpośredni sposób podnosi atrakcyjność terenów pozamiejskich, jest dostępność internetu światłowodowego.

Szybkie łącze impulsem rozwojowym dla mniejszych miejscowości

Wyniki uzyskane przez operatora światłowodowego w Regionie Kujaw z Pomorzem i Mazowszem wskazują, że ponad połowa respondentów (54%) ocenia zamieszkiwany obszar jako atrakcyjny pod względem dostępnych możliwości spędzania wolnego czasu, a 53% pod względem ogólnych warunków życia. Respondenci dostrzegają również korzyści wynikające z dostępu do nowoczesnej infrastruktury technologicznej. Połowa wskazuje szybki internet jako bezpośredni impuls rozwojowy dla lokalnej społeczności i gospodarki, a 6 na 10 mieszkańców uważa za istotne, by w miejscu zamieszkania była możliwość podłączenia do światłowodu. Ponad połowa zapytanych mieszkańców i nauczycieli zgadza się również ze stwierdzeniem, że szybki internet i związane z nim możliwości mogą poprawić sytuację na rynku pracy. Ponadto aż 73% respondentów zauważyło w trakcie pandemii zjawisko migracji ludności z dużych miast do mniejszych miejscowości.

- Cyklicznie realizowane badanie pozwala nam na bieżąco ocenić nastroje, postawy i potrzeby osób zamieszkujących tereny, na których prowadzimy inwestycje światłowodowe. Pandemiczna rzeczywistość w wyraźny sposób przyspieszyła rozwój technologiczny i wymusiła cyfryzację w wielu aspektach codziennego życia. 7 na 10 mieszkańców Regionu zgadza się ze stwierdzeniem, że w trakcie pandemii ludzie przenoszą się z dużych miast do mniejszych miejscowości. Rosnąca migracja wewnętrzna oraz wymuszona przez lockdown izolacja stały się impulsem, który bezpośrednio przyczynił się do rozwoju mniejszych ośrodków. Pozyskane w badaniu dane jednoznacznie wskazują przy tym, że powszechny dostęp do szybkiego internetu podnosi atrakcyjność miejsca zamieszkania
i jakość życia, jest również narzędziem wyrównującym szanse społeczne i edukacyjne
– mówi Paweł Biarda, członek zarządu Nexery.

Dostęp do internetu ważniejszy niż liczba połączeń komunikacyjnych

Wpływ nowoczesnej technologii na poziom atrakcyjności Regionu dostrzegają również urzędnicy.
9 na 10 pracowników instytucji samorządowych jest przekonanych, że światłowód ma pozytywne oddziaływanie na codzienne życie mieszkańców. Ankietowani oceniali związek budowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie inwestycji, pracy, turystyki oraz codziennego życia. W zależności od poruszanego obszaru pozytywne aspekty nowoczesnej sieci internetowej wskazywało pomiędzy 72% a 92% respondentów. Dodatkowo ponad połowa ankietowanych mieszkańców (53%) wskazała, iż dostęp do szybkiego internetu ma większe znaczenie niż liczba połączeń komunikacyjnych w okolicy.

- Nasze badanie pokazuje systematyczny wzrost świadomości mieszkańców, jak duży wpływ na poziom codziennego życia ma dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu. Zjawiska, takie jak praca zdalna, edukacja online czy korzystanie z e-urzędów, są coraz bardziej powszechne, a w ostatnim czasie ten trend zyskał jeszcze większą dynamikę. W naszej ocenie technologia światłowodowa jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na niezawodne i szybkie połączenie internetowe - dodaje Paweł Biarda.

Pobierz Raport #RegionyNEXERY2021 i sprawdź, jaką rolę odgrywa dostęp do szybkiej sieci internetowej dla osób mieszkających na terenach, na których budujemy naszą sieć: https://www.nexera.pl/pl/raportregionynexery

To trzecia edycja autorskiego badania Nexery, które zostało zrealizowane przez firmę GfK w marcu 2021 r. Jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, na których brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub dostęp do niego jest ograniczony. Badanie przeprowadzono w czterech grupach docelowych - wśród mieszkańców, nauczycieli, przedsiębiorców i urzędników na terenie czterech obszarów Polski.

O firmie NEXERA:

Nexera to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny o dużej skali, rozwijający światłowodową sieć dostępową (NGA) o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s). Udziałowcami Nexery są firmy od lat działające na globalnym rynku telekomunikacyjnym: Infracapital oraz Nokia.

Na bazie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Nexera buduje sieć światłowodową w 20 obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski. Program ma na celu likwidację tych miejsc w kraju, które nie mają dostępu do bardzo szybkiego Internetu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obywateli Unii Europejskiej. Docelowo w zasięgu najnowocześniejszej sieci światłowodowej znajdzie się ponad 1 mln gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek edukacyjnych, które zostaną objęte siecią Nexery, poprzez dofinansowanie w ramach POPC oraz w ramach realizacji projektów własnych.

Nexera w 2019 roku zainicjowała autorski raport #RegionyNEXERY2019, będący wynikiem badania przeprowadzonego wspólnie z agencją GfK. Raport jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, w których brakuje dostępu do szerokopasmowego Internetu lub w których dostęp ten jest ograniczony. Badanie i raport są realizowane cyklicznie. Najnowszy dokument jest do pobrania pod linkiem: https://www.nexera.pl/pl/raportregionynexery

Firma Nexera jest laureatem wielu nagród. Zdobyła tytuł „Innowatora Roku” w konkursie Złotych Anten, organizowanym w ramach 18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury. Otrzymała też nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud 2019, którego organizatorem jest redakcja Computerworld Polska. Nexera wygrała w międzynarodowym konkursie Global Carrier Awards 2020 w kategorii najlepsze wdrożenie BSS/OSS, dołączając tym samym do grona najbardziej cenionych firm telekomunikacyjnych na świecie, które z pasją zmieniają branżę telekomunikacyjną. W 2021 r. Nexera otrzymała prestiżowe Godło Teraz Polska oraz tytuł Dream Employer 2021.

 • Regiony Nexery
 • Regiony Nexery
 • Regiony Nexery
 • Przejazd Zęgwirt

Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Zęgwirt

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża” informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w km 12+773 linii kolejowej nr 207 (skrzyżowanie Zęgwirt) pozostanie zamknięty z przyczyn technicznych do 04.12.2021r.

Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowy przejazd zostanie zamknięty po otwarciu przejazdu w km 13+561 tak, aby wymienione przejazdy nie były zamknięte w tym samym czasie.

Zamknięcie związane jest z wykonywaniem prac na w/w przejeździe. Informujemy, że powyższe dni/ godziny mają charakter orientacyjny, a Stała Organizacja Ruchu zostanie wznowiona niezwłocznie po zakończeniu prac na w/w przejeździe.

Oznakowanie zostało wykonane zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN Anita Streich z siedzibą przy ul. Kazińskiej 15B, 89-121 Ślesin. Osoba odpowiedzialna: Tomasz Streich, tel. 608 025 754.

 • Przejazd kolejowy Ostaszewo

Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Ostaszewo

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” informuje, o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 582, m. Ostaszewo, w km 11+145 linii kolejowej nr 207 (skrzyżowanie "Bumerang") pozostanie zamknięty z przyczyn technicznych do 04.12.2021r.

Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowy przejazd zostanie zamknięty po otwarciu przejazdu w km 10+602 (skrzyżowanie "Strefa Ekonomiczna") tak, aby wymienione przejazdy nie były zamknięte w tym samym czasie.

Zamknięcie zawiązane jest z wykonywaniem prac na w/w przejeździe. Powyższe dni mają charakter orientacyjny, a ruch zostanie wznowiony niezwłocznie po zakończeniu robót.

Oznakowanie zostało wykonane zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN Anita Streich z siedzibą przy ul. Kazińskiej 15B, 89-121 Ślesin. Osoba odpowiedzialna: Tomasz Streich, tel. 608 025 754.

Zmiana godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255 ze zm.), której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, w dniu 16 listopada 2021 r będzie udzielana wyjątkowo w godz. 08:00 - 12:00. Miejsce udzielania porad pozostaje bez zmian.

                                                                                              Bożena Stempska
                                                                                     Sekretarz Gminy Łysomice

 • Przejazd Ostaszewo

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Ostaszewie

Dotyczy: Zgłoszenie zamknięcia przejazdu w km 10+602

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu o numerze zatwierdzenia: KD.7121.1.18.2021 z dnia 31.01.2021 r. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 100644C, m. Ostaszewo km 10+602 linii kolejowej nr 207 (skrzyżowanie w pobliżu Strefy Ekonomicznej) w dniach 15.11.2021 r. - 23.11.2021r.

Zamknięcie związane jest z wykonywaniem prac na w/w przejeździe. Informujemy, że powyższe dni/ godziny mają charakter orientacyjny.
Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN Anita Streich z siedzibą przy ul. Kazińskiej 15B, 89-121 Ślesin. Osoba odpowiedzialna: Tomasz Streich, tel. 608 025 754.

Diagnoza oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łysomice

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 02 listopada do 14 listopada 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy i strategii lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łysomice na lata 2022-2026.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/677476/gmina-lysomice-mieszkancy-2021.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Oferta dla firm z obszaru LGD Ziemia Gotyku - Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży

Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży powstał w ramach największej inwestycji współfinansowanej z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Gotyku na lata 2016-2023. Beneficjentem pomocy jest Gmina Miasta Chełmża, która zaadaptowała budynek po dawnym szpitalu dziecięcym w Chełmży przy ul. Hallera 7 na cele nowoczesnego inkubatora przedsiębiorczości. Dofinansowanie o wartości 2 678 043,00 zł (ok. 85% całości poniesionych kosztów) zostało udzielone poprzez LGD Ziemia Gotyku w ramach działania 7.1. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Inkubator oferuje przyszłym najemcom 15 biur o powierzchni od 9 m² do 20 m² oraz salę konferencyjną, w której możliwe będzie organizowanie wydarzeń o charakterze szkoleniowo - konferencyjnym dla ok. 30 osób. Poza możliwością najmu powierzchni biurowej inkubator oferuje także bezpłatne doradztwo związane z możliwością pozyskania środków finansowych na działalność, doradztwo finansowo – księgowe w zakresie m. in. wyboru właściwej formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz doradztwo prawne dotyczące wyboru formy prawnej.

Z oferty inkubatora mogą korzystać podmioty z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” (Miasto Chełmża, Gminy: Chełmża, Łubianka Łysomice, Papowo Biskupie) rozpoczynające lub prowadzące już działalność w początkowej fazie istnienia. Wsparcie inkubatora może trwać od roku do czterech lat.

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyjęcie do Inkubatora zobowiązani są złożyć wypełniony formularz aplikacyjny w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży, przy ulicy Gen. J. Hallera 2 w Chełmży.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży oraz cennikiem świadczonych usług. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Kierownik Inkubatora - Karolina Nitzler, pod numerem telefonu: 730 987 153.

Formularze do pobrania:

https://www.chelmza.pl/9865,aktualnosci?tresc=76260

Konkurs "Twoja ulubiona trasa rowerowa"

„TWOJA ULUBIONA TRASA ROWEROWA W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM. II EDYCJA”

Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową!

To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktrans. Wyniki pierwszej edycji znajdziesz tutaj. Pandemia wielu z nas zachęciła do eksplorowania najbliższej okolicy i poznawania uroków własnego regionu zamiast dalekich krajów. Podziel się ulubioną trasą rowerową odkrytą w regionie - może dzięki Tobie odkryją ją też inni :)

NAGRODY

I miejsce: 500 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 200 zł

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Do udziału zapraszamy mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego.
 2. Stwórz pracę na temat „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. kujawsko-pomorskim”, dołącz do niej zdjęcia i/lub wideo własnego autorstwa.
 3. Prezentowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w woj. kujawsko-pomorskim. Nie musi być oficjalnie wyznaczonym szlakiem rowerowym - liczymy na odkrycie również mniej znanych zakątków województwa ;)
 4. Prześlij pracę wraz z wypełnionym i odręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres: konkurs@clicktrans.pl.
 5. Oceniamy nie samą trasę, ale również atrakcyjność jej przedstawienia.

Więcej informacji (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) znajdziesz na stronie konkursu: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-kujawsko-pomorskie-2-edycja

Na zgłoszenia czekamy do 26 listopada 2021 roku! Serdecznie zapraszamy!

 • Kampania Informacyjna DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

 1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest tutaj: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).
 • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
 • Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
 • Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
 1. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
 2. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
 • informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki

Mieszkańcy sołectwa Papowo Toruńskie Osieki zyskały miejsce do sąsiedzkiej integracji.

Na terenie boiska, sukcesywnie realizowane są założenia zatwierdzonego projektu budowlanego terenu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Toruńskie Osieki. W ostatnim czasie zrealizowano wiatę rekreacyjną oraz plac zabaw, w skład którego wchodzą: zestaw zabawowy, huśtawka potrójna i huśtawka ważka oraz dwa bujaki.

 

 • Teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki
 • Teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki
 • Teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki
 • Teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki

Wizyta studyjna w Gminie Łysomice

W zmodernizowanym budynku po byłym GS w Łysomicach odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli gmin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Celem wizyty było zapoznanie się z efektami działań rewitalizacyjnych na obszarach wiejskich regionu.
    W ramach spotkania Wójt Gminy p. Piotr Kowal zaprezentował nowo zrewitalizowany na terenie byłej gminnej spółdzielni „Samopomoc Chłopska” budynek po dawnym magazynie.
Ponadto Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Tokarska oraz prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łysomice p. Marek Komuda zaprezentowali niedawno zakończone, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekty społeczne.

 

 • Wizyta studyjna w Gminie Łysomice
 • Wizyta studyjna w Gminie Łysomice

Pamiętamy!

Jak co roku przed świętem 1 listopada miejsca upamiętniające tragiczne wydarzenia, jakie dokonały się podczas II wojny światowej na terenie gminy Łysomice m.in. w miejscowościach: Olek, Lulkowo, Gostkowo, Kamionki Duże zostały uporządkowane. Złożono kwiaty i wiązanki oraz zapalono znicze.  W ten sposób oddajemy hołd tym wszystkim pomordowanym, którzy oddali swoje życie w wyniku działań wojennych, aby pamięć  o nich nie zaginęła. Zachowanie pamięci i szacunek o niej to podstawowy obowiązek, stanowiący ważną część tej odpowiedzialności.

 • Miejsca pamięci
 • Miejsca pamięci
 • Miejsca pamięci
 • Miejsca pamięci

Gmina Łysomice uzyska środki z funduszu Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to program, który ma pomóc samorządom w realizowaniu nowych inwestycji poprzez dofinansowanie planowanych przedsięwzięć. Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli promes inwestycyjnych, a wysokość bezzwrotnego dofinansowania będzie zależała od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

W pierwszym naborze, który trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021, każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Na Gminę Łysomice zostały przyznane następujące środki:
2975000,00 zł na inwestycje- rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Łysomice
6175000,00 zł na inwestycje- modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Gostkowo i Świerczyny.

 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Konkurs fotograficzny "Gmina Łysomice w moim obiektywie"

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Gmina Łysomice w moim obiektywie". Na konkursowe zdjęcia czekamy do 8 listopada.

Konkurs fotograficzny „Gmina Łysomice w moim obiektywie” 

REGULAMIN KONKURSU


I. Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice
2.    Konkurs rozpocznie się 28.10.2021 r. i trwać będzie do 08.11.2021 r.

 II. Cele konkursu

1.   Popularyzacja ciekawych miejsc na terenie Gminy Łysomice
2.    Propagowanie aktywności artystycznej jako formy spędzania wolnego czasu.
3.    Promowanie osób uzdolnionych – stworzenie im szansy prezentacji swojej twórczości na szerszym forum.

III. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu


1.    Konkurs skierowany jest do wszystkich zamieszkałych na terenie powiatu toruńskiego.
2.    Obowiązuje jedna kategoria wiekowa od 5 do 100 lat.
3.    Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii, lub dostarczenie fotografii wykonanej wcześniej, która przedstawia najciekawsze według uczestnika miejsce na terenie Gminy Łysomice, która może zawierać następujące elementy:
•    krajobraz,
•    budynki
•    obiekty
•    motywy przyrodnicze
•    obiekty zabytkowe
•    atrakcje turystyczne
4.    Wymagania dotyczące fotografii konkursowej:
•    może być wykonana dowolną techniką i sprzętem fotograficznym,
•    musi być zapisana w formacie JPG, w dobrej rozdzielczości odpowiedniej do druku (np. 2 480 x 3 508 px.)
•    musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika,
5.    Termin składania prac upływa 08.11.2021 roku.
6.    Konkursowe fotografie będą prezentowane na stronie www.lysomice.pl, oraz na Fb Gmina Łysomice
7.    Dopuszcza się poniższe formy przekazania fotografii
•    zdjęcie można wstawić w komentarzu pod postem na oficjalnym profilu fb Gmina Łysomice, który zostanie zamieszczony 28.10.2021 roku. W tym przypadku należy na adres mailowy j.paczkowska@lysomice.pl przesłać dane uczestnika- imię i nazwisko uczestnika, kontaktowy numer telefonu, oraz konkursowe zdjęcie w odpowiednim rozdzielczości.
•    mailowo na adres: j.paczkowska@lysomice.pl , w treści maila należy podać imię, nazwisko uczestnika, kontaktowy numer telefonu

8.    Nagrodą dla Laureatów konkursu będzie umieszczenie zwycięskich zdjęć w Gminnym Kalendarzu na rok 2022, oraz upominki rzeczowe.
9.    Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia
10.    Jury poza przyznaniem trzech pierwszych miejsc, zastrzega sobie możliwość przyznania specjalnych wyróżnień.
11.    Oceny prac dokona komisja konkursowa , która oceni zgodność fotografii z tematyką, jej wykonanie, oryginalność.
12.    Ogłoszenie wyników nastąpi do 15.11.2021 roku. Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej www.lysomice.pl oraz na Fb Gmina Łysomice
13.    Uczestnik wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć oraz na zamieszczenie wizerunku, danych osobowych (imienia i nazwiska) utrwalonego podczas konkursu w szeroko rozumianej promocji gminy Łysomice.
14.    Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu i wykorzystanie konkursowych fotografii na stronie internetowej gminy Łysomice ,  na fanpag’u Fb Gmina Łysomice, oraz w Gminnym Kalendarzu na rok 2022
15.    Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie podanych danych osobowych, tylko w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

 

 

Przywitanie w Turznie pojazdu pożarniczego

Jednostka OSP w Turznie pozyskała wóz strażacki  IVECO EUROCARCO GBA 3/16, który dotychczas użytkowany był przez OSP Gostkowo. "Nowy" wóz strażacki zastąpił wysłużony pojazd  STAR 244 z 1978r. który dotychczas służył druchom z Turzna.

W uroczystości udział brali Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Rober Kożuchowski, Radni Gminy Łysomice strażacy z OSP Gostkowo i Turzno oraz mieszkańcy Turzna. 

 

 • Przywitanie Pojazdu Strażackiego
 • Przywitanie Pojazdu Strażackiego
 • Przywitanie Pojazdu Strażackiego
 • Przywitanie Pojazdu Strażackiego
 • Przywitanie Pojazdu Strażackiego

Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim

27 października odbyło się spotkanie autorskie, którego gościem był Robert Małecki - znany i ceniony pisarz, twórca kryminalnej trylogii o dziennikarzu Marku Benerze i składającego się obecnie z trzech tomów cyklu, którego głównym bohaterem jest komisarz Bernard Gross.

Pochodzący z Torunia Robert Małecki z wykształcenia jest politologiem i filozofem, absolwentem Akademii Bydgoskiej (dziś Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył studia podyplomowe z psychologii zarządzania. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz i redaktor Gazety Pomorza i Kujaw Nowości. Obecnie jest jednym z najbardziej uznawanych pisarzy specjalizującego się w kryminałach. To laureat m.in. nagrody Wielkiego Kalibru oraz Kryminalnej Piły.

Podczas trwającego półtorej godziny wydarzenia autor podzielił się wieloma informacjami dotyczącymi nie tylko swojej twórczości literackiej, choć to one stanowiły zasadniczą część spotkania. Autor barwnie opowiadał o początkach drogi pisarskiej, inspiracjach literackich i doskonaleniu warsztatu pisarskiego. Chętnie też udzielał odpowiedzi na pytania licznych uczestników spotkania, którzy ciekawi byli np. tego jak lubi on spędzać wolny czas, czy w jakiej lekturze i muzyce gustuje.

Podczas spotkania można było zdobyć najnowszą powieść "Najsłabsze Ogniwo" z autografem autora. Książki ufundowane zostały przez Gminę Łysomice.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki i dofinansowane ze środków Instytutu Książki.

 • Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim
 • Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim
 • Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim
 • Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim
 • Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim
 • Zamknięcie przejazdu kolejowego w Papowie Toruńskim Osieki

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Papowie Toruńskim Osieki

Dotyczy: Zgłoszenie zamknięcia przejazdów w km 6+150

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu o numerze zatwierdzenia: KD.7121.1.79.2021.MN z dnia 12.04.2021 r. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej, ul. Leśnej w km 6+150 linii kolejowej nr 207 w dniach 02-16.11.2021r. - miejscowość Papowo Toruńskie Osieki, skrzyżowanie przy hotelu "Rubens"

Informujemy, że powyższe dni/ godziny mają charakter orientacyjny, a stała organizacja ruchu zostanie wznowiona niezwłocznie po zakończeniu prac na w/w przejeździe.

Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN Anita Streich z siedzibą przy ul. Kazińskiej 15B, 89-121 Ślesin. Osoba odpowiedzialna: Tomasz Streich, tel. 608 025 754.

Zmiana terminu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255 ze zm.), której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, 
z dnia 26 października 2021r. będzie udzielana wyjątkowo w dniu 29 października 2021r. w godz. 10:00 - 14:00

Miejsce udzielania porad pozostaje bez zmian.

Bożena Stempska
Sekretarz Gminy Łysomice

Spotkanie w Łysomicach w ramach kampani "Gramy Przeciwko Rakowi"

Już dziś, 25 października z podopiecznymi i terapeutami Akademii Walki z Rakiem Fundacji „Światło” oraz ekspertami z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu będą mogli spotkać się mieszkańcy Łysomice.

Wydarzenie odbędzie się w zmodernizowanym budynku GS w Łysomicach. Podczas spotkania będziemy mogli zobaczyć zapis video spektaklu „Mówię do Was” w reżyserii Anny Magalskiej, które powstało w ramach warsztatów terapii dramą. W tej realizacji wzięły udział podopieczne AWzR, które walczyły lub walczą z chorobą nowotworową.

Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich mieszkańców 25 października o godzinie 17.00

20-lecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach.

Październik to miesiąc zdrowia psychicznego oraz miesiąc bez uzależnień. Jak co roku w gminie Łysomice organizowane są w tym czasie wydarzenia promujące zdrowy styl życia, badania profilaktyczne oraz walkę z uzależnieniami.

Jubileusz istnienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach na którym Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski, radni Gminy, Sekretarz Gminy Bożena Stempska, Skarbnik Gminy Emilia Zielińska oraz  Dyrektorzy innych placówek składli życzenia oraz gratulacje, zorganizowano w ramach konferencji poświęconej profilaktyce uzależnień pt. „Jak pomóc pomagaczowi pomagać?” w Hotelu Rubbens & Monet w Łysomicach.
Wydarzenie zorganizowała Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna..

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach została powołana uchwałą Rady Gminy w 2001 r. . Pierwszą lokalizacją placówki była szkoła podstawowa w Łysomicach, gdzie w latach 2001-2012 zajmowała 3 pomieszczenia. W 2012 r. zmieniła swoją lokalizację i obecnie znajduję się w pomieszczeniach pałacu w Łysomicach, gdzie posiada trzy gabinety: psychologiczny, pedagogiczny i logopedyczny. Celem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem.
Placówka w Łysomicach obejmuje swoim zasięgiem szkoły podstawowe w Łysomicach, Turznie, Świerczynkach, Ostaszewie oraz Przedszkole Publiczne „Jelonek” w Papowie Toruńskim i realizuje swoje zadania w szczególności poprzez działania diagnostyczne, terapię, doradztwo edukacyjne i zawodowe, mediacje czy interwencje w środowisku ucznia. Duże zainteresowanie budzi działalność poradni w zakresie diagnostyki i terapii logopedycznej. 

 

 • Jubileusz 20-lecia Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej
 • Jubileusz 20-lecia Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej
 • Jubileusz 20-lecia Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej
 • Jubileusz 20-lecia Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej

Koncert Chopinowski z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 • Koncert Chopinowski z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 • Granty PPGR

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Cel: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

W związku z możliwością przystąpienia Gminy Łysomice do projektu „Granty PPGR” zachęcamy do składania uzupełnionych oświadczeń w Urzędzie Gminy Łysomice (ul. Warszawska 8 - Biuro Podawcze, w godzinach urzędowania) w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2021 r.

Poszczególne oświadczenia znajdują się w załącznikach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Jesienne warsztaty rękodzielnicze- stroiki okolicznościowe.

Wójt Gminy Łysomice i Biblioteka Publiczna w Łysomicach, zapraszają na jesienne warsztaty rękodzielnicze, na których będziemy tworzyć stroiki okolicznościowe.

Zajęcia odbywać się będą według następującego harmonogramu:

18.10 - biblioteka w Ostaszewie godz. 16:00
            biblioteka w Gostkowie godz. 18:00

19.10 - świetlica w Papowie Toruńskim godz. 16:00
            świetlica w Tylicach godz. 18:00

20.10 - świetlica w Wytrębowicach godz. 17:00

25.10 - biblioteka w Kamionkach Dużych godz. 15:30
            biblioteka w Turznie godz. 17:00

26.10 - biblioteka w Zakrzewku godz. 15:30
            biblioteka w Lulkowie godz. 17:00

28.10 - biblioteka w Łysomicach godz. 15:30
            świetlica w Kamionkach Małych godz. 17:30

29.10 - świetlica w Świerczynkach godz. 17:00

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy- w bibliotekach, u sołtysów, lub pod numerem telefonu 501318617.

Na zajęcia prosimy przynieść zielone gałązki świerku, tui, żywe ozdobne gałązki.

Zapraszamy serdecznie.

 • Warsztaty rękodzielnicze

Nagrody Wójta Gminy Łysomice dla wyróżnionych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski podziękowali nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Spotkanie dla wyróżnionych pedagogów odbyło się 12 października w Urzędzie Gminy, gdzie wszystkim biorącym udział w tym wydarzeniu przedstawicielom oświaty wręczono kwiaty i złożono życzenia

Nagrodę wójta i pamiątkowy dyplom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w 2021 roku otrzymało dziesięcioro pedagogów

Lucyna Góralska- nauczycielka biologii i przyrody w Szkole Podstawowej w Łysomicach
Radosław Siołkowski- nauczyciel wychowania fizycznego, wicedyrektor szkoły Podstawowej w Turznie
Agnieszka Majka- nauczyciel prowadzący zajęcia z socjoterapii i rewalidacji
Alicja Ciesielska- nauczycielka wychowania przedszkolnego i logopeda w Szkole Podstawowej w Ostaszewie
Wisława Korbutt- Sułek- psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach
Dorota Suchecka- dyrektor Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
Joanna Wojtulska- dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim
Joanna Kulis- logopeda w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim
Kamila Szablewska- nauczycielka j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Łysomicach
Dorota Frey- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

 • Dzień Edukacji Narodowej

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

18.10.2021

08.30-11.30

Stacja Górsk 5 obw.100

11.30-14.30

Stacja Górsk 12 obw.100

09.00-11.00

Stacja Okólna 7

19.10.2021

09.00-11.00

Stacja Mała Nieszawka 22,2

08.00-18.00

Stacja Dobrzejewice 1,2,10,15

08.30-13.30

Stacja MPO Kociewska , Biogaz Inwestor

08.30-12.30

Stacja Grębocin 33 obw.100

20.10.2021

07.15-18.00

Stacja Mała Nieszawka 15 , 22, 2

08.30-13.30

Stacja Dźwierzno 1 obw.200 i 100

10.00-14.00

Stacja Mierzynek 9 obw.200

21.10.2021

08.30-14.30

Stacja Skłudzewo 6

10.00-14.00

Stacja Łysomice 5 obw.700

22.10.2021

08.30-12.30

Stacja Czarne Błota 9

 • Jak założyć żłobek?

Szkolenia WSG - Jak założyć żłobek?

Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie: „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będące j wsparciem dla pracu jących rodziców.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty tworzące i prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach bezpłatnego szkolenia. Projektem objętych będzie 240 gmin z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego.

Co oferujemy?

W ramach projektu zaplanowane jest wsparcie dla każdego uczestnika poprzez stworzenie mu możliwości wzięcia udziału w proponowanych formach podnoszenia kompetencji:

dla wszystkich uczestników projektu:

Bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes”

opc jonalnie dla chętnych:

 1. Bezpłatne szkolenia dodatkowe do wyboru:
  • „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
  • „Budowanie wizerunku instytuc ji opieki nad dziećmi do lat 3”
 2. Bezpłatny Wyjazd studyjny

We wszystkich formach wsparcia uczestnikom zapewniamy: wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu i materiały dydaktyczne.

W jakich terminach i miejscach odbędą się szkolenia?

Harmonogram szkoleń i wyjazdów studyjnych (miejsca i terminy szkoleń) podawany jest z kilkutygodniowym wyprzedzeniem na stronie www.opieka.byd.pl. Zapraszamy do śledzenia strony i wybrania odpowiednich terminów w  najdogodniejszych lokalizacjach. Jeśli nie znajdziecie Państwo odpowiednich miejsc, istnieje możliwość wskazania w formularzu zgłoszeniowym miejscowości, w których chcielibyście Państwo uczestniczyć w szkoleniu.

Kto może być uczestnikiem projektu?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełnią dwa warunki:

 1. osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna.
 2. Osoby pochodzące z gmin (zameldowane/zamieszkałe/prowadzące działalność) na terenie, których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców z obszaru województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego (lista gmina dostępna na stronie opieka.byd.pl).

Jak się zgłosić?

By zapisać się na bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes” wystarczy wypełnić i wysłać zgłoszenie ON-LINE dostępne na stronie www.opieka.byd.pl

W ciągu najpóźniej 3 dni skontaktuje się z Państwem pracownik Biura Projektu i przekaże szczegółowe informacje o szkoleniu.

Po zakończeniu udziału w szkoleniu „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes” każdy uczestnik projektu może skorzystać również z następujących form wsparcia dla chętnych:

 1. Bezpłatne szkolenia dodatkowe - do wyboru następująca tematyka: „Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3' lub „Budowanie wizerunku instytuc ji opieki nad dziećmi do lat 3”.
 2. Bezpłatny Wyjazd studyjny

W rekrutacji na w/w formy wsparcia pomoże Zespół Projektu pod numerem telefonu: 52 567 00 17, e-mail: centrum@byd.pl.

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3
 • zdobycie wiedzy nt. możliwości pozyskania dofinansowania na otwarcie żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna zapoznanie się z dobrymi praktykami - zwiedzanie żłobków i klubów dziecięcych, spotkania
  z osobami kierującymi placówkami i personelem
 • praktyczne poznanie możliwości przystosowania żłobków i klubów dziecięcych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych albo wymagających szczególnej opieki

Biuro Projektu:
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2 (bud. C, pok. C001)
85-229 Bydgoszcz

Gazeta "Nowości - Dziennik Toruński" - "Wokół Torunia"

 • Gazeta "Nowości - Dziennik Toruński"

Spotkanie informacyjne w zakresie naboru na rozwijanie i podejmowanie działalności gospodarczej

LGD "Ziemia Gotyku" zaprasza na spotkania informacyjne w zakresie naboru wniosków na rozwijanie i podejmowanie działalności gospodarczej:

 • SPOTKANIE INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020

Chełmżyński Ośrodek Kultury, ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża
14 października 2021 - godz. 15.00 - 17.00

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 13.10.2021 pod numerem tel. 731 777 840

 • SPOTKANIE INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW NA ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020

Chełmżyński Ośrodek Kultury, ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża
19 października 2021 - godz. 15.00 - 17.00

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 18.10.2021 pod numerem tel. 731 777 840

W programie spotkań: omówienie warunków przyznania pomocy, zasady naboru i oceny wniosków, zasady wypełniania wniosku i biznesplanu.

 • Zapraszamy na spotkanie informacyjne w zakresie naboru na rozwijanie działalności gospodarczej
 • Zapraszamy na spotkanie informacyjne w zakresie naboru na rozwijanie działalności gospodarczej »
 • Zamknięcie przejazdu kolejowego w Ostaszewie

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Ostaszewie

Dotyczy: Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 582, miejscowość Ostaszewo, w km 11+145 linii kolejowej nr 207.

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, informuje, o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 582, m. Ostaszewo, w km 11+145 linii kolejowej nr 207. w dniach od 19.10.2021 r. do 28.10.2021 r.

Zamknięcie związane jest z wykonywaniem prac na wyżej wymienionym przejeździe. Powyższe dni mają charakter orientacyjny, a ruch zostanie wznowiony niezwłocznie po zakończeniu robót.

Źródło informacji: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy

 • Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim

Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim!

Już 27 października Biblioteka Publiczna w Łysomicach zaprasza na spotkanie autorskie z Robertem Małeckim! Toruński pisarz, nagrodzony szeregiem nagród gatunkowych, opowie nam między innymi o swojej najnowszej książce, thrillerze „Najsłabsze ogniwo”.

Na spotkanie zapraszamy w środę 27 październik o godzinie 18:00 w zmodernizowanym budynku GS w Łysomicach.

Robert Małecki – niezwykle popularny pisarz pochodzący z Torunia jest politologiem, filozofem i dziennikarzem. Laureatem najważniejszych polskich kryminalnych trofeów literackich, w tym dwukrotnie Nagrody Wielkiego Kalibru (w 2019 roku nagroda główna za Skazę, w 2020 nagroda czytelników za Wadę) oraz Nagrody Kryminalnej Piły (w 2019 roku za Skazę). Serca czytelników podbił serią kryminalną o komisarzu Bernardzie Grossie (Skaza, Wada, Zadra) oraz drugą, o dziennikarzu Marku Benerze (Najgorsze dopiero nadejdzie, Porzuć swój strach, Koszmary zasną ostatnie). Jego pierwszy thriller – Żałobnica – uplasował się na drugim miejscu w rankingu najlepszych powieści kryminalnych według Książek. Magazynu do Czytania.

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255 ze zm.), której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, z dnia 12 października 2021 r. będzie udzielana wyjątkowo w dniu 15 października 2021r. w godz. 08:00 - 12:00.

Miejsce udzielania porad pozostaje bez zmian.

Bożena Stempska
Sekretarz Gminy Łysomice

Konkurs "Angielski Mistrz Wypracowań"

Serwis edukacyjny www.dyktanda.pl serdecznie zaprasza na konkurs Angielski Mistrz Wypracowań!

Tym razem zmagania uczestników będą opierały się na objaśnianiu zagadnień z tego popularnego języka obcego. Ale uwaga! Organizator oczekuje, że prace konkursowe przygotowywane będą po polsku, tak aby mogły pełnić funkcję wsparcia dla osób uczących się angielskiego. Jedynie przykłady i nazwy np. czasów należy pisać poprawną angielszczyzną. Wśród tematów wypracowań znajdują się łatwe i trudne wyrazy, popularne zwroty oraz czasy i inne zagadnienia z gramatyki.

Co warte podkreślenia, uczestnicy konkursu sami wybierają nie tylko tematy, jakie chcą opracować (z dostępnej, długiej listy), ale również nagrody, które otrzymają w zamian za wysoką lokatę w rankingu (do określonej wartości). Organizator nagrodzi aż pięćdziesięciu najlepszych uczestników! Dodatkowo przewidziane zostały nagrody gwarantowane za zgromadzenie określonej liczby punktów.

Konkurs właśnie wystartował i potrwa do 5 grudnia 2021 r.

Udział może wziąć udział każdy, bez względu na wiek, a przygotowane tematy pozwalają na udział osobom o różnym poziomie znajomości angielskiego. Początkujący mogą np. pisać o kolorach, a zaawansowani omawiać czasy złożone. Organizatorzy zapraszają do udziału zarówno uczniów, jak i dorosłych.

Zapisy do konkursu, lista tematów oraz lista nagród dostępne są na stronie: https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/angielski-mistrz-wypracowan Udział w konkursie jest bezpłatny! Serdecznie zapraszamy!

Raz jeszcze dziękujemy za pomoc w dotarciu z powyższą informacją do Państwa odbiorców. Głęboko wierzymy, że będą zainteresowani udziałem w konkursie.

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół Dyktanda.pl

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

11.10.2021

07.00-09.00

Stacja Kowalewo PKP

08.30-11.00

Stacja Kowalewo Konopnickiej Nowa

12.30-13.30

Stacja Borówno 4

09.00-13.00

Stacja Szerokopas 2

08.00-12.00

Stacja Turzno 5 obw. lin. nap. Kabel pod tory

12.10.2021

08.00-12.00

Stacja Sadowa 3 obw. Ryżowa

07.00-15.00

Stacja Kaszczorek 7 obw .Balladyny 9

09.00-15.00

Stacja Kiełbasin 1 obw.300

07.00-09.30

Stacja Gronowa 11

08.30-12.30

Stacja Wytrębowice 1 obw.100/400

10.00-14.00

Stacja Kawęczyn 5 obw.500

08.00-12.00

Stacja Przesmyk obw.10linia napowietrzna Stepowa Kreta

10.30-14.30

Stacja Zwrotnicza obw.300 ZKKonduktorska

13.10.2021

07.00-11.00

Stacja Pięciobaza obw.1000

07.00-11.00

Stacja Łubianka 12 obw.400

09.00-15.00

Stacja Mlewo 11 obw.100

08.30-12.30

Stacja Obory , Stacja Obory 2,3,4,

10.00-14.00

Stacja Brzozówka 11 obw.100

14.10.2021

08.00-12.00

Stacja Toporzysko 8 obw.300

08.30-11.00

Stacja Łysomice 3 obw.100 Warszawska 39

10.30-12.30

Stacja Młyniec 2

12.00-13.30

Stacja Brzozówka 4

09.00-15.00

Stacja Mlewo 1 obw.100

07.00-09.00

Stacja Zalesie 3

08.30-13.30

Stacja Biskupice 5 obw. Biskupice

08.00-12.00

Stacja Traktorowa obw. Gazowa Elektryczna

10.30-14.30

Stacja Traktorowa obw. Gazowa Elektryczna

15.10.2021

10.00-14.00

Stacja Czarne Błoto 1 obw.500

08.00-14.00

Stacja Kowalewo Kochanowskiego 2 obw.1 słup aowy

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255 ze zm.), której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, z dnia 6 października 2021 r. będzie udzielana wyjątkowo w dniu 8 października 2021 r. w godz. 10:00 - 14:00.

Miejsce udzielania porad pozostaje bez zmian. 

Bożena Stempska
Sekretarz Gminy Łysomice

Bezpłatne webinaria dla seniorów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ruszył z kolejnym cyklem webinariów poświęconych tematyce senioralnej. W ramach całego cyklu zaplanowanych jest 6 spotkań online w tematyce nowych technologii, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów, gadżetów dla osób starszych oraz treningów pamięci. Nie zabraknie również treści związanych z aktualną sytuacją pandemiczną, a dokładnie przeciwdziałania negatywnym skutkom izolacji wśród osób starszych, dotkniętych samotnością podczas pandemii COVID-19.

Udział w webinariach nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Wystarczy wejść w konkretny link spotkania w dniu wydarzenia. Nie ma potrzeby instalowania platformy, można kliknąć w opcję „Dołącz z przeglądarki”. Po przekierowaniu pojawi się okno do podania swojego imienia oraz adresu mailowego. Następnie należy wcisnąć przycisk "Dołącz jako gość" i na końcu „Dołącz do spotkania”.

Ważne – liczba miejsc jest ograniczona, dlatego istotne jest punktualne zalogowanie na spotkanie.


Trzeci webinar odbędzie się 5 października br. w godz. 14:30 – 16:00 i poświęcony będzie tematom związanym ze zdrowiem. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. tematy dotyczące zdrowia seniora, badań profilaktycznych, bezpłatnych programów zdrowotnych, szczepień, kierowania do sanatoriów itp.

Meeting ID: 857 5809 6569

Passcode: 659324


Czwarty webinar odbędzie się 12 października br. w godz. 10:00 – 11:30 i poświęcony będzie bezpieczeństwu osób starszych. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem osób starszych jako konsumentów, użytkowników internetu, uczestników pokazów, zaprezentowanie zostaną również różne metody oszustów itp.

Meeting ID: 876 5638 0020

Passcode: 853576


Piąte webinarium odbędzie się 19 października br. w godz. 10:00 – 11:30 i dotyczyć będzie gadżetów dla seniorów. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nowoczesne gadżety dla osób starszych i niepełnosprawnych, które mogą ułatwiać codzienne funkcjonowanie (np. urządzenia telemedyczne, telefony dla seniorów, przyrządy do podnoszenia lub pomocy w zakładaniu odzieży, opaski lokalizacyjne, pojemniki na leki, lokalizator kluczy itp.)

Meeting ID: 871 3184 2293

Passcode: 684909


Szóste i zarazem ostatnie spotkanie odbędzie się 26 października br. w godz. 10:00 – 11:30 i poświęcone będzie treningom pamięci. Uczestnicy poznają sposoby na prawidłowe funkcjonowanie umysłu u osób powyżej 60 r.ż. i dowiedzą się, jak samodzielnie przeprowadzić trening umysłu itp.

Meeting ID: 843 0527 7473

Passcode: 326460


W razie problemów wszelkie pytania prosimy kierować pod nr telefonu: (56) 657 14 68.

 • Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Zęgwirt

Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Zęgwirt

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu o numerze zatwierdzenia: KD.7121.7.78.2021.MN z dnia 12.04.2021 r. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w km 12+773 linii kolejowej nr 207 (w miejscowości Zęgwirt - skrzyżowanie z DK 91) w dniach 05-12.10.2021 r.

Zamknięcie związane jest z awarią powstałą przy przedmiotowym przejeździe kolejowym i koniecznością szybkiego usunięcia usterki. Przejazd zostanie otwarty niezwłocznie po zakończeniu prac na w/w przejeździe. Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN Anita Streich z siedzibą przy ul. Kazińskiej 15B, 89-121 Ślesin. Osoba odpowiedzialna: Tomasz Streich, tel. 608 025 754.

Osoba odpowiedzialna za termin zamknięcia w/w przejazdu: Magdalena Buńkowska tel: 690 265 125

 • Nabory wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Nabory wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 50 000,00 EUR ( 200 000,00  zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

Termin składania wniosków: od dnia 27 października 2021 r. do dnia  10 listopada 2021 r. do godz. 14.00

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W ostatnim dniu naboru do godz. 14.00. Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

Wsparcie ma formę premii w wysokości 50 000,00 PLN.

Więcej szczegółów oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie: www.lgd.ziemiagotyku.com 

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

28 września w urzędzie gminy odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Łysomice. Podczas spotkania z rąk Wójta Gminy Łysomice Piotra Kowala, Przewodniczącego Rady Gminy Roberta Kożuchowskiego i Przewodniczącej  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Problemów Społecznych Anny Zmarzły stypendia odebrało 18 uczniów.

Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały rady gminy w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Łysomice.  Nagroda Samorządu Gminy Łysomice, może być przyznana uczniowi, który:
- uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
- uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej:
a) 5,30- w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach IV-VI,
b) 5,20 –w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach VII-VIII,
- odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego z wyjątkiem sukcesów w konkursach artystycznych oraz zawodach sportowych.

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

 • Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

04.10.2021

07.30-11.30

Stacja Brąchnowo 9 obw.300

07.00-15.00

Stacja Papowo 15

08.00-12.00

Stacja MPO Kociewska obw. Linia napowietrzna Kociewska

08.00-12.00

Stacja Mała Zławieś 1 obw. GOK

10.30-14.30

Stacja Wielka Zławieś 4 obw.GS

05.10.2021

08.00-18.00

Stacja Wielka Nieszawka 7

12.00-13.30

Stacja Brzozówka 4

08.30-12.30

Stacja Brzeźno 1 obw. Brzezinko

08.30-12.30

Stacja Czarnowo 9 obw.400

06.10.2021

08.00-12.00

Stacja Kaszczorek 12

09.00-13.30

Stacja Łysomice 9 obw.100

08.00-12.00

Stacja Górsk 9 obw. Rzemieślnicza 

10.30-14.30

Stacja Łążyn 8 k/Rzęczkowa obw.200

07.10.2021

10.00-13.00

Stacja Rubinkowo 75 obw. Szkoła

08.00-15.00

Stacja Szembekowo 5

07.00-09.00

Stacja Turzno 1 GS

09.00-11.00

Stacja Łążyn 2 k/Dobrzejewic

11.00-13.00

Stacja Małszyce 2 obw.200

08.30-13.30

Stacja Wielka Zławieś 2 obw. Urbański

08.00-12.00

Stacja Oś. Grębocin obw.1000

10.30-14.30

Stacja Kwiatowa obw. Krokusowa

08.10.2021

08.00-16.00

Stacja Sąsieczno 3, Stacja Sąsieczno 1 obw. 100

07.00-09.00

Stacja Pruskołąka 5 obw.200

09.00-10.30

Stacja Wielkołąka 6

10.30-12.30

Stacja Kochanowskiego 3 obw.200

12.30-13.30

Stacja Borek 2 obw. 200

08.30-13.30

Stacja Dźwierzno 1 obw. Wegorzyn

08.00-12.00

Stacja Wodociągi Podgórz obw.2L.nap.Poznańska Polmozbyt

10.30-14.30

Stacja Szubińska 2 obw.9 ZK Bliska

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2

Środowisko uprawnionych do przyjęcia szczepienia pracowników ochrony zdrowia nie należy ograniczać wyłącznie do określonej w ustawie grupy zawodów medycznych.

Do przyjęcia szczepienia uprawnieni są również pracownicy zatrudnieni w szeroko pojętej opiece zdrowotnej (niezależnie od formy zatrudnienia) wykonujący zawody niemedyczne w tym personel pomocniczy czy administracyjny placówek leczniczych taki jak przykładowo rejestrator czy salowa pod warunkiem, że charakter wykonywanej przez nich pracy polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2.

Ponadto, uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również uczniowie szkół oraz studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Dedykowaną szczepionką do realizacji szczepienia przypominjącego jest szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer/AstraZeneca/Moderna/Johnson&Johnson) zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką.

Osoby z zaburzeniami odporności zaszczepione szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca) albo COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) nie otrzymują dawki dodatkowej uzupełniającej w podstawowym schemacie szczepienia.

Jednocześnie te osoby spełniające kryterium podania dawki przypominającej, zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, są uprawnione do otrzymania dawki przypominjącej (preparatem Comirnaty) z zachowaniem odstępu minimum 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Decyzje o realizacji szczepienia u takich pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz.

Określone w niniejszym komunikacie zalecenia mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania dla stosowanych preparatów w realizacji szczepień.

Informacje dodatkowe

 • Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki przypominającej.
 • W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym.
 • Do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską (na podstawie ustaleń Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego) w sprawie przedłużenia ważności Unijnych Certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki, ważność wystawionych certyfikatów nie ulega zmianie.

Schematy szczepienia oraz odstęp podania dawki dodatkowej uzupełniającej u osób z poważnymi zaburzeniami odporności zostały podane w komunikacie nr 11 Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2021 r. https://www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa

Rejestracja tej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.

[1] Dawka przypominająca - podawana jest osobom zaszczepionym (te które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19) w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu.

[2] Dawka dodatkowa uzupełniająca - podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca (podawana w celu osiągnięcia optymalnej ochrony).

Aspekty techniczne związane z prawidłowym wystawieniem e-skierowania oraz e-Karty szczepień dla dawki dodatkowej i przypominającej.

 • XXXI Olimpiada Wiedzy Rolniczej

XXXI Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza do udziału w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej. Olimpiada przeznaczona jest dla rolników w wieku od 18 do 40 lat. W olimpiadzie mogą wziąć udział właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, posiadający grunty rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Mogą startować rolnicy prowadzący własną, dodatkową działalność w ramach gospodarstwa. Nie mogą natomiast startować w olimpiadzie osoby pracujące dodatkowo poza gospodarstwem oraz uczniowie szkół i uczelni dziennych. Mogą w niej również startować ubiegłoroczni zwycięzcy powiatowych olimpiad. Olimpiada odbywa się w dwóch etapach: eliminacje powiatowe i finał wojewódzki.

ELIMINACJE POWIATOWE odbędą się 1 października, w CZERNIKOWIE, Aula Szkoły Muzycznej, godz. 10:00
ul, Gimnazjalna 1

FINAŁ WOJEWÓDZKI odbędzie się 8 października 2021 r., w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Minikowie

Szczegóły u specjalistów w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz na www.kpodr.pl tel: 56 675 22 60

Budowa kanalizacji w miejscowościach Świerczynki- Różankowo

23 października została podpisana umowa na realizację zadania, które ma na celu rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Łysomice.

Zadanie pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, Gmina Łysomice” zostanie zrealizowane do końca lipca 2022, wykonawcą jest firma WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie.

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji tłoczonej na długości 2139 m. wraz z 79 przyłączeniami i budową jednej przepompowni.

Gminne inwestycje wyróżnione w konkursie „Modernizacja roku i budowa XXI wieku”!

22 września na  Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się na uroczysta, Jubileuszowa Gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Niezwykle przyjemnie jest nam poinformować, że w ścisłym finale konkursu znalazły się aż dwie nasze inwestycje- Budowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach, oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

W Jubileuszowej 25. edycji Konkursu udział wzięło 470 inwestycji z całej Polski, ponad 87 zakwalifikowało się do finału. W ścisłej finałowej czołówce znalazły się inwestycje reprezentujące różne regiony Polski, w tym Gmina Łysomice.

Przedstawiciele samorządu na uroczystej gali, odebrali nagrodę wyróżnienia w kategorii „obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji”, za Budowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łysomice. Do finału dostała się również inwestycja z kategorii szkolnictwo- modernizacja Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

 • Wręczenie nagród Modernizacja Roku XXI w.
 • Wręczenie nagród Modernizacja Roku XXI w.
 • Wręczenie nagród Modernizacja Roku XXI w.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ GAZOCIĄGU GUSTORZYN – GARDEJA

Gazociąg Gustorzyn – Wicko, odc. Gustorzyn – Gardeja o długości około 128 km, średnicy 1000 mm stanowi część lądową programu FSRU. Gazociąg będzie przebiegał przez siedemnaście gmin w województwie kujawsko-pomorskim: Brześć Kujawski, Lubanie Waganiec, Raciążek, Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Wielka Nieszawka, Lubicz, Łysomice, Chełmża, Lisewo, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Grudziądz, Gruta, Rogóźno, m. Toruń. Nowy gazociąg zapewni możliwość odbioru dodatkowego wolumenu gazu pochodzącego z pływającego terminalu FSRU, planowanego w rejonie Zatoki Gdańskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę przepustowości polskiego systemu przesyłowego i tym samym przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski...

Z.P.R. w Kowrozie laureatem konkursu AGROLIGA

Z.P.R. w Kowrozie - Sp .z o. o reprezentowany przez Państwo Annę i Piotra Doligalskich, laureatem konkursu województwa kuj.-pom.
AGROLIGA 2021.

Konkurs AGROLIGA pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym obszarze z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swoją działalność oraz angażują się w życie lokalnej społeczności.

W tegorocznej edycji konkursu jednym z laureatów został  Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp.z o.o. reprezentowany przez Państwa Annę i Piotra Doligalskich, mieszkańców Gminy Łysomice.

Z.P.R. w Kowrozie jako firma istnieje z przekształceniami od 1959 roku i znana jest w Kujawsko-Pomorskiem z wysokiej kultury rolnej, wprowadzania nowych technologii w rolnictwie Jest hodowcą wysokiej wydajności 400 krów mlecznych (mleko w klasie ekstra). Powierzchnia ogólna zakładu to 800 ha i zajmuje się produkcją rolną obejmującą kukurydzę, zboża, rzepak, rośliny pastewne oraz użytki zielone. Prezesem zarządu jest pan Piotr Doligalski, który w swoim gospodarstwie wprowadził na całym obszarze gospodarstwa innowacyjną uprawę bezorkową. W gospodarstwie praktyki odbywali młodzi rolnicy z Teksasu poznając na terenie gminy Łysomice tę niezwykłą technikę uprawiania ziemi.

Konkurs AGROLIGA to prestiżowe przedsięwzięcie, które  ma ogromne znaczenie w upowszechnianiu przedsiębiorczości  i nowoczesnych technologii produkcyjnych w rolnictwie. Wyróżnienia dla rolników to docenienie ciężkiej pracy na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa. Na uroczystej gali wręczenia nagród, samorząd gminy Łysomice reprezentował Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, któy wręczył naszym laureatom pamiątkowy obraz.

 • AGROLIGA 2021
 • AGROLIGA 2021
 • AGROLIGA 2021

Na XXXV Sesji Rady Gminy powołano nowego Skarbnika Gminy Łysomice

      Na XXXV Sesji Rady Gminy Łysomice w dniu 14 września 2021 r. na wniosek Wójta Gminy Łysomice powołano nowego Skarbnika Gminy – została nim Pani Emilia Elżbieta Zielińska. Przez ostatnie 11 lat pełniła funkcję Radnej Rady Gminy Łysomice. Zawodowo zajmowała stanowisko głównej księgowej w sektorze finansów publicznych. Pani Emilia posiada wiedzę i  wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie księgowości, finansów publicznych oraz realizacji projektów ze środków europejskich, a także w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ponadto posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych. Pani Emilia zdobyła wiedzę, którą doskonaliła uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i finansów publicznych oraz nabyła doświadczenie umożliwiające jej wykonywanie funkcji Skarbnika Gminy.

      Pani Emilia Zielińska w związku z wyborem na stanowisko Skarbnika złożyła w dniu 15 września 2021 r. rezygnację z funkcji radnej. W związku z tym w najbliższym czasie odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy.

 • Nowy Skarbnik Gminy Łysomice
 • AGROLIGA 2021
 • AGROLIGA 2021
 • AGROLIGA 2021
 • Powstanie droga rowerowa na odcinku Ostaszewo - Wytrębowcie - Kowróz

Powstanie droga rowerowa na odcinku Ostaszewo - Wytrębowcie - Kowróz

W kwietniu zostało podpisane porozumienie z Powiatem Toruńskim, które powierza Gminie Łysomice zarządzanie publiczną drogą powiatową na określonym odcinku na czas realizacji zadania co oznaczało, że jest decyzja o realizacji inwestycji drogowej.

Wybrano Wykonawcę na wykonanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo - Wytrębowice - Kowróz.

W dniu zaplanowano 24.09 podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z dokumentacją zostanie wykonany odcinek drogi rowerowej o długości 3,16 km.

Uroczyste przywitanie nowego wozu gaśniczo ratowniczego w Gostkowie.

W sobotę odbyło się uroczyste przywitanie nowego wozu gaśniczo pożarniczego GBA MAN TGM 13.290 4x4 BL zakupionego za łączną kwotę 952020,00 zł. Z czego 550000,00 zł to kwota z MSWiA a, 313460,00 zł. z budżetu Gminy Łysomice.

 
Zajechał przystrojony we wstęgi, pilotowany przez zabytkowe wozy strażackie oraz samochody z innych jednostek, z głośnym trąbieniem i wyciem syren, witany przez szpaler strażaków oraz  mieszkańców.

Po oficjalnych przemówieniach, Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski wręczyli upominki. Specjalne gratulacje złożyli obecni na uroczystości  st. bryg. Robert Wiśniewski - Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. bryg. mgr inż. Sławomir Reszkowski Komendant Miejski PSP w Toruniu.

Ksiądz proboszcz Parafii w Gostkowie Paweł Borowski uroczyście poświęcił samochód, Prezes OSP Gostkowo Michał Kowalewski przywitał samochód szampanem, po czym przyszedł czas na sesję fotograficzną, oglądanie wyposażenia i opowieści o możliwościach nowego samochodu, który przyjechał z fabryki Moto Truck z Kielc.

Do chwili obecnej od 2005 r. Gmina zakupiła 4 nowe pojazdu pożarnicze. Pojazd dla Osp Gostkowo będzie 5 nowym pojazdem na przestrzenie 15 lat. W przeciągu ostatnich 5 lat z użytkowania zostały wycofane trzy ponad 40 letnie pojazdy pożarnicze. Pojazd którym dotychczas dysponowała jednostka OSP Gostkowo średni IVECO GBAM 2,5/16, zostanie przekazany do OSP Turzno.  

 

 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • DSC00304

 Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 106/09/2021

Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 17.09.2021 r. do godz. 23:00 dnia 17.09.2021 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Sławomir Betcher
Dyzurny TCZK
 

Awans zawodowy nauczycieli

 14 września podczas XXXV sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – taki tekst ślubowania składa nauczyciel, potwierdzając je własnoręcznym podpisem.


Do grona nauczycieli dyplomowanych dołączyła pani Joanna Wojtulska- dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim.


Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski wręczyli pani Kamili Szablewskiej oraz panu Arturowi Wiśniewskiemu, którzy są nauczycielami Szkoły Podstawowej w Łysomicach.


Dokument jest potwierdzeniem zgłębienia wiedzy i poszerzenia umiejętności zawodowych przez nauczyciela. Serdecznie gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

 • Wręczenie awansu zawodowego nauczycieli
 • Wręczenie awansu zawodowego nauczycieli
 • Wręczenie awansu zawodowego nauczycieli
 • Wręczenie awansu zawodowego nauczycieli
 • Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami LSR "Ziemi Gotyku"

Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami LSR "Ziemi Gotyku"

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami rozwoju społeczno- gospodarczego LSR Ziemi Gotyku, którego celem jest integracja, wymiana dobrych praktyk oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.

Temat przewodni Forum 2021: Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i klimatu - wymiana dobrych praktyk.

W programie forum:

 • Uroczyste otwarcie Forum i przywitanie gości - Mariola Epa- Pikuła
 • Wyzwania środowiskowe i klimatyczne a działania lokalne - Pracownia Zrównoważonego Rozwoju - Krzysztof Ślebioda
 • Sieć wsparcia społecznych inicjatyw dla klimatu i inne projekty na rzecz klimatu i środowiska realizowane przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja - Irena Krukowska - Szopa
 • Działania promujące zachowania i nawyki przyjazne dla środowiska realizowane przez Stowarzyszenie Tilia, Leśna Szkoła na Barbarce - Monika Krauze
 • Przerwa na poczęstunek lokalnych produktów KGW
 • Rozwiązania prośrodowiskowe w gminach obszaru LSR
 • Projekt grantowy PROW 2021-2022 pn. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR w zakresie środowiska, klimatu i zdrowia - informacje o planowanych naborach
 • Ziemia Gotyku dla klimatu - warsztaty w grupach
 • Podsumowanie pracy w grupach warsztatowych i zakończenie Forum

Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami rozwoju społeczno-gospodarczego LSR "Ziemi Gotyku" odbędzie się 6 października 2021 r., o godz. 16:00 w Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance, ul. Toruńska 4, 87-152 Łubianka.

Rozpoczynamy jesienny cykl zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego.

20 września na terenie gminy Łysomice rozpocznie się cykl zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego. Na przyszły rok przewidziano w budżecie gminy Łysomice na ten cel ogólną kwotę 635.907,00 zł. To o 31857,58 zł więcej niż w roku 2021.

Zebranie wiejskie to nie tylko okazja do spotkania się z przedstawicielami urzędu, sołectwa i sąsiadami. Zebranie Wiejskie to organ uchwałodawczy, który jako jedyny ma prawo zatwierdzić podział środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe.

Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny, dlatego zachęcamy do licznego udziału w zebraniach oraz wspólnego decydowania o tym, na co przeznaczyć fundusze wydzielone dla poszczególnych sołectw.

W związku z kończącym się terminem (30 września) Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań informujemy, że po każdym z zebrań będzie możliwość dokonania samospisu, przy którym członkowie gminnego biura spisowego będą udzielać merytorycznego wsparcia. Pamiętajmy, że udział w spisie jest obowiązkowy!

Z powodu panującej w dalszym ciągu sytuacji epidemiologicznej prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności wynikających z przepisów prawa.

Zebrania wiejskie odbędą się w następującym porządku:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór protokolanta
3. Zmiana funduszu sołeckiego za rok 2021
4. Podział funduszu sołeckiego na rok 2022
5. Wolne wnioski i zapytania 
6. Zamknięcie zebrania

Harmonogram zebrań wiejskich

KAMIONKI  MAŁE   17.00   20.09.2021 r.
KAMIONKI  DUŻE  19:00 20.09.2021 r.
ZĘGWIRT    17.00    21.09.2021 r.
WYTRĘBOWICE 19:00 21.09.2021 r.
PAPOWO TORUŃSKIE 17:00 21.09.2021 r.
ŁYSOMICE    19.00    21.09.2021 r.
TURZNO     17.00   23.09.2021 r. 
PAPOWO TOR. OSIEKI  19.00  23.09.2021 r. 
OSTASZEWO                17.00             23.09.2021 r.
GOSTKOWO    19:00 23.09.2021 r.
LULKOWO     17.00   27.09.2021 r.
RÓŻANKOWO 19.00 27.09.2021 r.
TYLICE      17.00   27.09.2021 r.
ZAKRZEWKO   19:00 27.09.2021 r.

 

Przygotowała:
Justyna Paczkowska - referent d.s. promocji i kultury

Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Łysomice

Budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łysomice objęte zostały sołectwa: Gostkowo, Kamionki Duże, Wytrębowice, Lulkowo, Ostaszewo, Papowo Toruńskie, Różankowo, Turzno i Zęgwirt. Łącznie powstało 107 sztuk oczyszczalni ścieków z tego 98 szt. zlokalizowanych poza obszarem aglomeracji Łysomice (dofinansowane dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko – Pomorskiego) oraz 9 szt. na terenie sołectwa Wytrębowice  na nieruchomościach znajdujących się w obszarze aglomeracji Toruń.

Zastosowane rozwiązania pozwoliły na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o wysokim poziomie oczyszczania w miejscach, w których ograniczała nas mała powierzchnia działki oraz trudne warunki terenowe, jak i w miejscach w których występuje wysoki poziom wód gruntowych oraz niewystarczająca przepuszczalność gruntu.

Bardzo ważnym atutem zastosowanych rozwiązań jest możliwość budowy zarówno dla małych, pojedynczych gospodarstw domowych, jak i dla budynków obsługujących większą liczbę osób. Wszystko to za sprawą nowoczesnej technologii produktów, która pozwala w łatwy sposób łączyć elementy w większe układy.

Przygotowała:
Elwira Jarosz - koordynator Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Remontów

 • Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Łysomice
 • Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Łysomice
 • Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Łysomice

Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich

8 września w Gminie Łysomice odbyła się wizyta studyjna zespołu ds. programowania Regionalnego Programu Operacyjnego przy Konwencie Marszałków RP. W skład zespołu wchodzili przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich następujących województw: mazowieckiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, podlaskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Celem wizyty zespołu było zapoznanie przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich z efektami funkcjonowania i wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez Lokalne Grupy Działania województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach spotkania Wójt Gminy Łysomice Pan Piotr Kowal zaprezentował nowo zrewitalizowany budynek po dawnym magazynie na terenie byłej Gminnej Spółdzielni (GS) „Samopomoc Chłopska” w miejscowości Łysomice. Następnie Prezes Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” Pani Mariola Epa-Pikuła omówiła proces powstawania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR), a także konkretne efekty realizacji strategii w latach 2016-2021.  

Ponadto Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Tokarska oraz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łysomice Pan Marek Komuda zaprezentowali niedawno zakończone, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekty społeczne.

Przygotowała:
Elwira Jarosz - koordynator Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Remontów

 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich
 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich
 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich
 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich
 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich
 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich
 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich

Budujemy drogi gminne

W dniu 10.09.2021 r. została podpisana umowa na przebudowę dróg gminnych 2 odcinków znajdujących się w sołectwie Zakrzewko oraz w sołectwie Ostaszewo, gm. Łysomice w ramach przebudowy dróg gminnych 2021-2023.

Wykonawcą przedmiotowych odcinków będzie Zakład Handlowo - Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński.

Przygotowała:
Bożena Stempska
Sekretarz Gminy

 • Podpisanie umów na budowę dróg gminnych
 • Podpisanie umów na budowę dróg gminnych
 • Podpisanie umów na budowę dróg gminnych
 • Podpisanie umów na budowę dróg gminnych
 • Podpisanie umów na budowę dróg gminnych
 • Podpisanie umów na budowę dróg gminnych

Konkurs "Społecznik Roku"

Znasz osobę, która działa na rzecz innych udzielając się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? A może kogoś, kto bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? Zgłoś ją do trzynastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2021 r.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” można zgłaszać w trzech kategoriach: zaangażowanie ogólnopolskie, zaangażowanie lokalne oraz zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19. Wnioski w Konkursie mogą składać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).
 
Wnioski z nominacjami można przesyłać do  30.09.2021 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl .
 
Więcej informacji, w tym wnioski konkursowe oraz regulamin można znaleźć na stronach: www.filantropia.org.pl/post/spolecznikroku oraz www.spolecznikroku.newsweek.pl.

Zachęcamy również do odwiedzania profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/.
 
Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Kolarski Klub Sportowy Łysomice zdobywa podium!

4 września 2021 r. odbył się wyścig w Wielkim Rychnowie gdzie zawodnicy Kolarskiego Klubu Sportowego Łysomice po raz kolejny zaprezentowali się ze wspaniałej strony. Wiktoria Marzec po raz kolejny miała przyjemność stać na najwyższym stopniu podium!

W kategorii Żakini reprezentantki kluby zajęły odpowiednio :

 • 🥇Wiktoria Marzec
 • 9 msc. Maria Gajur
 • 10 msc. Marta Kalinowska

A w kategorii Żak :

 • 23 msc. Jakub Gliwiński
 • 34 msc. Filip Waliszewski
 • DNS . Szymon Rygielski
 • Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Kolarski Klub Sportowy Łysomice

Zbliża się termin zapłaty III raty podatku!

Przypominamy, że 15 września 2021 r. upływa termin płatności :
•    III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,
•    II raty podatku od środków transportowych.
Prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy o numerze: 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001.

 

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 21/09/2021

 Toruń, dnia 08.09.2021 r.

O S T R Z E Ż E N I E    H Y D R O L O G I C Z N E

Nr 21/09/2021

Zjawisko: wezbranie Wisły
Stopień zagrożenia: 2.
Ważność: od godz. 14:00 dnia 08.09.2021 do godz. 15:00 dnia 10.09.2021
Obszar: Dolna Wisła od Torunia w kierunku Tczewa ( kujawsko-pomorskie )
Przebieg : W związku z przemieszczaniem się wysokich stanów wody, przewiduje się wzrost stanów wody do górnej granicy stanów wysokich.
Uwagi: brak
Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni.

Marek Łochocki
Dyżurny TCZK
 

„Bezpiecznie korzystam z sieci”

Konkurs „Bezpiecznie korzystam z sieci” rozstrzygnięty. W dniu 07.09.2021 w Urzedzie Gminy w Łysomicach pan Piotr Kowal Wójt Gminy wraz z częścią członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  

 • 5 tys. zł (do 30 osób),
 • 6 tys. zł (od 31 do 75),
 • 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:

 1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Więcej informacji oraz wzory niezbędnych dokumentów na stronie gov.pl

 • Czad zabija

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ”

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza".

Celem kampanii społecznej "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie naszym celem j est służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:

 • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów!
 • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 • od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
 • od palenisk Opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
 • z przewodów wentylacyjnych co najmniej raź w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. 

Aktualny rozkład jazdy autobusów

Zachęcamy do pobrania aktualnego rozkładu jazdy autobusów obowiązującego od 1 września 2021 roku na terenie Gminy Łysomice

Przewozy realizowane na regularnych liniach pasażerskich przez naszą Gminę dostępne są pod linkami:

https://arriva.pl/art/files/902
linia Toruń - Chełmża – Chełmno
https://arriva.pl/art/files/903 
linia Toruń - Kuczwały - Chełmża
https://arriva.pl/art/files/904
linia Toruń - Pigża – Chełmża
https://arriva.pl/art/files/905
linia Toruń - Łubianka – Unisław


Przewozy, które finansowane są w ramach FRPA przez Wojewodę i Gminę Łysomice:
https://arriva.pl/art/files/915
LINIA TORUŃ - ŁYSOMICE - KOWRÓZ - ŁYSOMICE – TORUŃ
https://arriva.pl/art/files/916
LINIA TORUŃ - ŁYSOMICE - KAMIONKI DUŻE - ŁYSOMICE – TORUŃ

 

Witaj Szkoło!

Oficjalnie rozpoczęto nowy rok szkolny 2021/2022. Łącznie w szkołach podstawowych Gminy Łysomice naukę z dniem pierwszego września rozpoczęło 1163 uczniów.

Wiejskie szkoły podstawowe takie pozostają tylko z nazwy. Na terenie Gminy Łysomice funkcjonują nowoczesne, doskonale wyposażone szkoły podstawowe, które niczym nie ustępują szkołom miejskim, a często nawet przewyższają standardem.

We wszystkich czterech szkołach – Świerczynkach, Ostaszewie, Łysomicach i Turznie naukę rozpoczęło 1163 uczniów.
 SP Łysomice             kl. I-VIII   -  424     kl. „0”  - 50   Łącznie  - 474
 SP Turzno                  kl. I-VIII   - 326      kl. „0”  - 40   Łącznie  - 366
 SP Ostaszewo           kl. I-VIII   - 182      kl. „0”  - 21   Łącznie  - 203
 SP Świerczynki         kl. I-VIII   - 100      kl. „0”  - 20    Łącznie  - 120

Gminne przedszkole Jelonek w Papowie Toruńskim w swoich pięciu oddziałach przyjęło 192 najmłodszych mieszkańców
Papowo Toruńskie 125
Filia Turzno – 25
Filia Lulkowo – 14 
Filia Gostkowo – 14 
Filia Łysomice – 14 

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Konkursowe jury wyłoniło zwycięzców konkursu plastycznego " Bezpiecznie korzystam z sieci"

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które poświęciły swój wakacyjny czas, zaangażowały się w konkurs o tej ważnej tematyce i stworzyły niezwykłe prace- staranne, ciekawe, innowacyjne.

Po naradach jury postanowiło przyznać nagrody następującym uczestnikom:

I miejsce- Maja Stanisławska

II miejsce- praca dzieci z biblioteki z Turzna

III miejsce- Julia Kubacka

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Nagrody czekają na wszystkich, w sprawie ich odbioru będziemy kontaktować się z Państwem osobiście. Jednocześnie przepraszamy za opóźnienie w publikacji werdyktu.

 • prace konkursowe I miejsce
 • prace konkursowe II miejsce
 • prace konkursowe III miejsce

Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice za nami

W niedzielne popołudnie pogoda nam sprzyjała, a wydarzenie zorganizowane na terenie ośrodka zdrowia cieszyło się wśród mieszkańców dużym zainteresowaniem.

Niedzielne wydarzenie było połączeniem oficjalnego otwarcia nowo wybudowanego ośrodka zdrowia w Łysomicach, na którym zaproszeni gości przecięli symboliczną wstęgę. Był to również dzień, w którym mieszkańcy mogli zwiedzić ten nowoczesny obiekt, oraz skorzystać z szeregu bezpłatnych badań przeprowadzanych przez personel ośrodka oraz firmy zewnętrzne. Badania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a uczestnicy mogli skorzystać m.in. z : profesjonalnej analizy składu ciała, porady dietetyka, badania USG tarczycy, przeglądu stomatologiczne dla dzieci, pomiaru ciśnienia krwi, poziomu cukru- można było otrzymać  glukometr, swoje stoisko miało laboratorium VITALABO, TOP OPTYKA przeprowadzało badania okulistyczne. Można było skorzystać z konsultacji z psychologiem, rozmowy indywidualne o cyber- uzależnieniach, badań na obecność wirusa HCV i HIV

Po oficjalnej części rozpoczęła się prawdziwa muzyczna uczta. Koncert duetu skrzypcowego Queens of Violin był niezwykle energetyczny i przyciągnął nie tylko miłośników muzyki klasycznej. 
Lokalne Koła Gospodyń to prawdziwa chluba Gminy Łysomice. Na swoich stoiskach Panie częstowały wszystkich, przygotowanymi przez siebie zdrowymi przekąskami, które były smaczne, barwne, zdrowe i ekologiczne. Z tej okazji Koła Gospodyń wzięły udział w konkursie na najpiękniejszą deską ze zdrowymi przekąskami. Wszystkie deski wyglądały jak prawdziwe dzieła sztuki, dlatego jury konkursowe postanowiło nagrodzić jednakowo wszystkich uczestników konkursu.
Swoje stoiska miały również Gminna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, GOPS w Łysomicach, urząd gminy, który tym razem promował gminną aplikację śmieciową EcoHarmonogram, oraz miejsce gdzie  z pomocą pracownika można było dokonać samo-spisu.
Podczas łysomickiego dnia była możliwość zaszczepienia się bez rejestracji i z tej możliwości skorzystało 40 osób. Obecni byli również wolontariusze DKMS, którzy pobrali materiał od 18 potencjalnych dawców szpiku.

Tego dnia na okazałym terenie przy nowym ośrodku zdrowia odbył się piknik rodzinny na zakończenie wakacji. Atrakcje dla dzieci przyciągnęły wielu najmłodszych mieszkańców. Dmuchane place zabaw, warsztaty cyrkowe, foto budka czy wata oraz popcorn cieszyły się wyjątkowym powodzeniem. W specjalnie przygotowanych strefach gastronomicznych można było zjeść słynną już grochówkę OSP Gostkowo oraz inne przysmaki.
Na zakończenie wystąpił zespół SHADOW który swoim wykonaniem znanych przebojów porwał do tańca najbardziej wytrwałych uczestników.

Serdeczne podziękowania dla personelu ośrodka zdrowia, pracowników urzędu, dla wszystkich Kół Gospodyń, sołectwa Łysomice, oraz wszystkich, którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia. 

 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • C0104.MP4_snapshot_00.20.609

Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice

Możliwość zwiedzenia wszystkich zakamarków nowego ośrodka zdrowia i wykonania bezpłatnych badań, szczepienia bez wcześniejszej rejestracji, kurs nordic walking, warsztaty cyrkowe i dmuchane place zabaw dla dzieci, koncert duetu skrzypcowego, oraz zespołu SHADOW. To i wiele więcej czeka na uczestników rodzinnego pikniku i Dnia dla Zdrowia w gminie Łysomice.

Rozpoczynamy o godzinie 15:00 na terenie nowego ośrodka zdrowia przy ul. Łąkowej 3 symbolicznym przecięciem wstęgi, a następnie wystąpi dla nas energetyczny, niezwykły duet skrzypcowy "Queens of Violin".

 Dzień dla Zdrowia w gminie Łysomice będzie świetną okazją, aby zwiedzić nowy ośrodek zdrowia i zajrzeć w każdy jego zakamarek. Tego dnia będziemy mieli okazję bezpłatnie skorzystać z określonych badań:

-profesjonalna analiza składu ciała
-porady dietetyka
-badanie USG tarczycy
-przeglądy stomatologiczne dla dzieci
-pomiar ciśnienia krwi
-poziomu cukru- będzie możliwość otrzymania glukometru
-swoje stoisko będzie miało laboratorium VITALABO
-TOP OPTYKA badania okulistyczne, na które obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 690 070 902
-konsultacje z psychologiem, rozmowy indywidualne o cyberuzależnieniach
-badania na obecność wirusa HCV
-badania na obecność wirusa HIV poprzedzone konsultacją psychoterapeuty

Co jeszcze tego dnia?

👉pokazy pierwszej pomocy, komory dymnej i symulator pożaru
👉kurs Nordic Walking przeprowadzony przez wykwalifikowanego instruktora
👉możliwość zaszczepienia się bez rejestracji
👉zapraszamy do stanowiska spisu powszechnego
👉pokaż swój ecoharmonogram-zdobądź ekologiczną torbę na zakupy
👉stoiska lokalnych kół gospodyń, które będą częstowały zdrowymi przekąskami

Wójt Gminy oraz sołectwo Łysomice zapraszają tego dnia na rodzinny piknik na zakończenie wakacji

👉warsztaty cyrkowe dla dzieci w godzinach 16:00-17:00
👉spotkanie z mimem i szczudlarzem
👉aktywne, dmuchane place zabaw
👉fotobudka
👉darmowa wata i popcorn
👉strażacka grochówka
👉stoiska gastronomiczne
👉do zdobycia gadżety

O godzinie 17:30 zapraszamy na koncert na żywo zespołu SHADOW !

Zapraszamy wszystkich serdecznie!

 • Dzień dla Zdrowia

NARODOWY SPIS POWSZECHNY - ZAPRASZAMY !!!

W najbliższą niedzielę podczas Dnia dla Zdrowia w Łysomicach od godz.15:00 będzie ogólnodostępne stanowisko do samospisu. Wsparcia merytorycznego udzielą członkowie Gminnego Biura Spisowego i rachmistrze...

Sprzedaż w formie pisemnego przetargu nieograniczonego autobusu szkolnego Autosan Tramp

Zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice  z dnia 19 sierpnia 2021 r. Gmina Łysomice przeznacza do sprzedaży w formie pisemnego przetargu nieograniczonego autobus szkolny Autosan Tramp...

W ten weekend Gostkowo nie tylko dla motocyklistów

Zapraszamy na Gminne V Spotkanie Motocyklowe do Gostkowa 21 sierpnia od godziny 13:00.

Spotkanie organizowane przez Gminę Łysomice, klub Moto Gostkowo oraz sołectwo Gostkowo, odbędzie się juz po raz piąty i cieszy się coraz większą popularnością wśród nie tylko motocyklistów z całego powiatu, ale również wśród niezmotoryzowanych mieszkańców naszej Gminy.

Spotkanie odbędzie się na terenie świetlicy wiejskiej w Gostkowie, rozpocznie się o godzinie 13:00 Mszą św. Następnie motocykliści wyruszą na paradę, która przemieszczać się będzie ulicami następujących miejscowości: Gostkowo, Turzno, Lipniczki, Koniczynka, Papowo Toruńskie, Łysomice, Zakrzewko, Tylice, Gostkowo.

Od godziny 13:00 sołectwo Gostkowo zaprasza dzieci z opiekunami na festyn. Bedzie dmuchany plac zabaw, wata cukrowa, popcorn bańki i animacje dla dzieci ;)

Po powrocie motocyklistów z parady zapraszamy na koncerty. Na rockowej gostkowskiej scenie zagrają:
👉 "Bulwar"
👉 "The Good Times"
👉 "Banau"

Podczas imprzezy będzie można skosztować słynnej już grochówki strażaków z OSP Gostkowo i przysmaków od pań z KGW Gostkowo.

Do zdobycia będą pamiątkowe smycze i breloki. Zachęcamy również do odwiedzin tematycznych stoisk, swoją obecność zapowiedział między innymi Harley Davidson Toruń, który będzie prezentował najnowsze modele tych maszyn (dla tych którzy jeszcze nie posiadają, a być może marzą o zakupie motocykla).

Do zobaczenia!

 • V Spotkanie Moto Gostkowo

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 102/08/2021

Toruń, dnia 16.08.2021 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 102/08/2021


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.08.2021 r. do godz. 21:00 dnia 16.08.2021 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg; Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.


Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz


 

 

Informacja ARiMR - Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR

Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa docierają informacje o tym, że rolnicy zachęcani są do zakupu urządzeń konkretnej firmy uzdatniających wodę. W informacji tej podane jest m.in., że połowę kosztów tego urządzenia refunduje ARiMR. W tym przypadku –
jak wynika z treści informacji – chodzi najprawdopodobniej o pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych", która finansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym prosimy rolników, by przed skorzystaniem
z tego typu ofert, przede wszystkim upewnili się, czy tego typu urządzenia podlegają refundacji przez ARiMR.

Przypominamy, że każde wsparcie finansowe realizowane przez ARiMR w ramach PROW 2014-2020 ma określony katalog kosztów, które podlegają refundacji, a przyznanie pomocy wiąże się z odpowiednią procedurą. Kosztami kwalifikowalnymi na przykładzie
obszaru nawadnianie jest m.in. zakup nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów
nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. W ramach tego typu operacji nie ma możliwości dofinansowania inwestycji niezwiązanych z nawadnianiem upraw lub gruntów rolnych.

Trzeba podkreślić, że pomoc przyznaje się na operację uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów, które muszą być ściśle związane z działalnością rolniczą oraz nawadnianiem, a ich parametry techniczne dostosowane do potrzeb gospodarstwa korespondują z jego zasobami, tj. produkcją i skalą tej produkcji. Dodatkowo koszty kwalifikowalne nie mogą być finansowane z udziałem innych środków publicznych. Oznacza to, że gdy dany rodzaj inwestycji, np. zakup konkretnego urządzenia, nie mieści w wykazie kosztów, które podlegają refundacji lub nie jest uzasadniony w przypadku gospodarstwa wnioskodawcy, nie będzie można otrzymać z ARiMR dofinasowania na pokrycie części kosztów jego nabycia.

Jeżeli zainteresowany dofinansowaniem inwestycji rolnik ma wątpliwości, czy w związku z zakupem danego produktu przysługiwać mu będzie pomoc, może skonsultować się np. z ekspertami ARiMR w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych czy centrali lub ze specjalistami z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Przypominamy, że aby otrzymać refundację. najpierw trzeba złożyć wniosek o pomoc w czasie określonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Terminy naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 podawane są m.in. na portalu internetowym ARiMR
(www.arimr.gov.pl). Każdy złożony w Agencji wniosek podlega ocenie. Te, które uzyskają odpowiednią liczbę punktów i zmieszczą się w limicie środków, kwalifikują do otrzymania wsparcia – jeśli spełniają warunki określone w przepisach rozporządzenia wykonawczego.
Później następuje podpisanie umowy.

Rolnik może przystąpić do realizacji inwestycji już po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, ale wówczas wszelkie koszty zakupu maszyn czy urządzeń poniesione przed podpisaniem umowy z ARiMR ponosi na własne ryzyko i musi liczyć się z tym, że może nie otrzymać dofinasowania, którego się spodziewał.

Dopiero zawarcie z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy otwiera furtkę do jej otrzymania. Po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z zapisami umowy, rolnik składa wniosek o wypłatę pomocy i dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez specjalistów z ARiMR otrzymuje
wsparcie. Pragniemy podkreślić, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nigdy nie rekomendowała, nie rekomenduje i nie będzie rekomendować zakupu urządzeń konkretnej firmy.

Źródło: ARiMR