Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255 ze zm.), której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, z dnia 12 października 2021 r. będzie udzielana wyjątkowo w dniu 15 października 2021r. w godz. 08:00 - 12:00.

Miejsce udzielania porad pozostaje bez zmian.

Bożena Stempska
Sekretarz Gminy Łysomice

Konkurs "Angielski Mistrz Wypracowań"

Serwis edukacyjny www.dyktanda.pl serdecznie zaprasza na konkurs Angielski Mistrz Wypracowań!

Tym razem zmagania uczestników będą opierały się na objaśnianiu zagadnień z tego popularnego języka obcego. Ale uwaga! Organizator oczekuje, że prace konkursowe przygotowywane będą po polsku, tak aby mogły pełnić funkcję wsparcia dla osób uczących się angielskiego. Jedynie przykłady i nazwy np. czasów należy pisać poprawną angielszczyzną. Wśród tematów wypracowań znajdują się łatwe i trudne wyrazy, popularne zwroty oraz czasy i inne zagadnienia z gramatyki.

Co warte podkreślenia, uczestnicy konkursu sami wybierają nie tylko tematy, jakie chcą opracować (z dostępnej, długiej listy), ale również nagrody, które otrzymają w zamian za wysoką lokatę w rankingu (do określonej wartości). Organizator nagrodzi aż pięćdziesięciu najlepszych uczestników! Dodatkowo przewidziane zostały nagrody gwarantowane za zgromadzenie określonej liczby punktów.

Konkurs właśnie wystartował i potrwa do 5 grudnia 2021 r.

Udział może wziąć udział każdy, bez względu na wiek, a przygotowane tematy pozwalają na udział osobom o różnym poziomie znajomości angielskiego. Początkujący mogą np. pisać o kolorach, a zaawansowani omawiać czasy złożone. Organizatorzy zapraszają do udziału zarówno uczniów, jak i dorosłych.

Zapisy do konkursu, lista tematów oraz lista nagród dostępne są na stronie: https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/angielski-mistrz-wypracowan Udział w konkursie jest bezpłatny! Serdecznie zapraszamy!

Raz jeszcze dziękujemy za pomoc w dotarciu z powyższą informacją do Państwa odbiorców. Głęboko wierzymy, że będą zainteresowani udziałem w konkursie.

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół Dyktanda.pl

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

11.10.2021

07.00-09.00

Stacja Kowalewo PKP

08.30-11.00

Stacja Kowalewo Konopnickiej Nowa

12.30-13.30

Stacja Borówno 4

09.00-13.00

Stacja Szerokopas 2

08.00-12.00

Stacja Turzno 5 obw. lin. nap. Kabel pod tory

12.10.2021

08.00-12.00

Stacja Sadowa 3 obw. Ryżowa

07.00-15.00

Stacja Kaszczorek 7 obw .Balladyny 9

09.00-15.00

Stacja Kiełbasin 1 obw.300

07.00-09.30

Stacja Gronowa 11

08.30-12.30

Stacja Wytrębowice 1 obw.100/400

10.00-14.00

Stacja Kawęczyn 5 obw.500

08.00-12.00

Stacja Przesmyk obw.10linia napowietrzna Stepowa Kreta

10.30-14.30

Stacja Zwrotnicza obw.300 ZKKonduktorska

13.10.2021

07.00-11.00

Stacja Pięciobaza obw.1000

07.00-11.00

Stacja Łubianka 12 obw.400

09.00-15.00

Stacja Mlewo 11 obw.100

08.30-12.30

Stacja Obory , Stacja Obory 2,3,4,

10.00-14.00

Stacja Brzozówka 11 obw.100

14.10.2021

08.00-12.00

Stacja Toporzysko 8 obw.300

08.30-11.00

Stacja Łysomice 3 obw.100 Warszawska 39

10.30-12.30

Stacja Młyniec 2

12.00-13.30

Stacja Brzozówka 4

09.00-15.00

Stacja Mlewo 1 obw.100

07.00-09.00

Stacja Zalesie 3

08.30-13.30

Stacja Biskupice 5 obw. Biskupice

08.00-12.00

Stacja Traktorowa obw. Gazowa Elektryczna

10.30-14.30

Stacja Traktorowa obw. Gazowa Elektryczna

15.10.2021

10.00-14.00

Stacja Czarne Błoto 1 obw.500

08.00-14.00

Stacja Kowalewo Kochanowskiego 2 obw.1 słup aowy

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255 ze zm.), której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, z dnia 6 października 2021 r. będzie udzielana wyjątkowo w dniu 8 października 2021 r. w godz. 10:00 - 14:00.

Miejsce udzielania porad pozostaje bez zmian. 

Bożena Stempska
Sekretarz Gminy Łysomice

Bezpłatne webinaria dla seniorów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ruszył z kolejnym cyklem webinariów poświęconych tematyce senioralnej. W ramach całego cyklu zaplanowanych jest 6 spotkań online w tematyce nowych technologii, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów, gadżetów dla osób starszych oraz treningów pamięci. Nie zabraknie również treści związanych z aktualną sytuacją pandemiczną, a dokładnie przeciwdziałania negatywnym skutkom izolacji wśród osób starszych, dotkniętych samotnością podczas pandemii COVID-19.

Udział w webinariach nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Wystarczy wejść w konkretny link spotkania w dniu wydarzenia. Nie ma potrzeby instalowania platformy, można kliknąć w opcję „Dołącz z przeglądarki”. Po przekierowaniu pojawi się okno do podania swojego imienia oraz adresu mailowego. Następnie należy wcisnąć przycisk "Dołącz jako gość" i na końcu „Dołącz do spotkania”.

Ważne – liczba miejsc jest ograniczona, dlatego istotne jest punktualne zalogowanie na spotkanie.


Trzeci webinar odbędzie się 5 października br. w godz. 14:30 – 16:00 i poświęcony będzie tematom związanym ze zdrowiem. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. tematy dotyczące zdrowia seniora, badań profilaktycznych, bezpłatnych programów zdrowotnych, szczepień, kierowania do sanatoriów itp.

Meeting ID: 857 5809 6569

Passcode: 659324


Czwarty webinar odbędzie się 12 października br. w godz. 10:00 – 11:30 i poświęcony będzie bezpieczeństwu osób starszych. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem osób starszych jako konsumentów, użytkowników internetu, uczestników pokazów, zaprezentowanie zostaną również różne metody oszustów itp.

Meeting ID: 876 5638 0020

Passcode: 853576


Piąte webinarium odbędzie się 19 października br. w godz. 10:00 – 11:30 i dotyczyć będzie gadżetów dla seniorów. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nowoczesne gadżety dla osób starszych i niepełnosprawnych, które mogą ułatwiać codzienne funkcjonowanie (np. urządzenia telemedyczne, telefony dla seniorów, przyrządy do podnoszenia lub pomocy w zakładaniu odzieży, opaski lokalizacyjne, pojemniki na leki, lokalizator kluczy itp.)

Meeting ID: 871 3184 2293

Passcode: 684909


Szóste i zarazem ostatnie spotkanie odbędzie się 26 października br. w godz. 10:00 – 11:30 i poświęcone będzie treningom pamięci. Uczestnicy poznają sposoby na prawidłowe funkcjonowanie umysłu u osób powyżej 60 r.ż. i dowiedzą się, jak samodzielnie przeprowadzić trening umysłu itp.

Meeting ID: 843 0527 7473

Passcode: 326460


W razie problemów wszelkie pytania prosimy kierować pod nr telefonu: (56) 657 14 68.

 • Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Zęgwirt

Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Zęgwirt

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu o numerze zatwierdzenia: KD.7121.7.78.2021.MN z dnia 12.04.2021 r. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w km 12+773 linii kolejowej nr 207 (w miejscowości Zęgwirt - skrzyżowanie z DK 91) w dniach 05-12.10.2021 r.

Zamknięcie związane jest z awarią powstałą przy przedmiotowym przejeździe kolejowym i koniecznością szybkiego usunięcia usterki. Przejazd zostanie otwarty niezwłocznie po zakończeniu prac na w/w przejeździe. Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN Anita Streich z siedzibą przy ul. Kazińskiej 15B, 89-121 Ślesin. Osoba odpowiedzialna: Tomasz Streich, tel. 608 025 754.

Osoba odpowiedzialna za termin zamknięcia w/w przejazdu: Magdalena Buńkowska tel: 690 265 125

 • Nabory wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania...

Nabory wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 50 000,00 EUR ( 200 000,00  zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

Termin składania wniosków: od dnia 27 października 2021 r. do dnia  10 listopada 2021 r. do godz. 14.00

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W ostatnim dniu naboru do godz. 14.00. Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

Wsparcie ma formę premii w wysokości 50 000,00 PLN.

Więcej szczegółów oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie: www.lgd.ziemiagotyku.com 

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

28 września w urzędzie gminy odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Łysomice. Podczas spotkania z rąk Wójta Gminy Łysomice Piotra Kowala, Przewodniczącego Rady Gminy Roberta Kożuchowskiego i Przewodniczącej  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Problemów Społecznych Anny Zmarzły stypendia odebrało 18 uczniów.

Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały rady gminy w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Łysomice.  Nagroda Samorządu Gminy Łysomice, może być przyznana uczniowi, który:
- uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
- uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej:
a) 5,30- w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach IV-VI,
b) 5,20 –w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach VII-VIII,
- odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego z wyjątkiem sukcesów w konkursach artystycznych oraz zawodach sportowych.

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

 • Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

04.10.2021

07.30-11.30

Stacja Brąchnowo 9 obw.300

07.00-15.00

Stacja Papowo 15

08.00-12.00

Stacja MPO Kociewska obw. Linia napowietrzna Kociewska

08.00-12.00

Stacja Mała Zławieś 1 obw. GOK

10.30-14.30

Stacja Wielka Zławieś 4 obw.GS

05.10.2021

08.00-18.00

Stacja Wielka Nieszawka 7

12.00-13.30

Stacja Brzozówka 4

08.30-12.30

Stacja Brzeźno 1 obw. Brzezinko

08.30-12.30

Stacja Czarnowo 9 obw.400

06.10.2021

08.00-12.00

Stacja Kaszczorek 12

09.00-13.30

Stacja Łysomice 9 obw.100

08.00-12.00

Stacja Górsk 9 obw. Rzemieślnicza 

10.30-14.30

Stacja Łążyn 8 k/Rzęczkowa obw.200

07.10.2021

10.00-13.00

Stacja Rubinkowo 75 obw. Szkoła

08.00-15.00

Stacja Szembekowo 5

07.00-09.00

Stacja Turzno 1 GS

09.00-11.00

Stacja Łążyn 2 k/Dobrzejewic

11.00-13.00

Stacja Małszyce 2 obw.200

08.30-13.30

Stacja Wielka Zławieś 2 obw. Urbański

08.00-12.00

Stacja Oś. Grębocin obw.1000

10.30-14.30

Stacja Kwiatowa obw. Krokusowa

08.10.2021

08.00-16.00

Stacja Sąsieczno 3, Stacja Sąsieczno 1 obw. 100

07.00-09.00

Stacja Pruskołąka 5 obw.200

09.00-10.30

Stacja Wielkołąka 6

10.30-12.30

Stacja Kochanowskiego 3 obw.200

12.30-13.30

Stacja Borek 2 obw. 200

08.30-13.30

Stacja Dźwierzno 1 obw. Wegorzyn

08.00-12.00

Stacja Wodociągi Podgórz obw.2L.nap.Poznańska Polmozbyt

10.30-14.30

Stacja Szubińska 2 obw.9 ZK Bliska

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2

Środowisko uprawnionych do przyjęcia szczepienia pracowników ochrony zdrowia nie należy ograniczać wyłącznie do określonej w ustawie grupy zawodów medycznych.

Do przyjęcia szczepienia uprawnieni są również pracownicy zatrudnieni w szeroko pojętej opiece zdrowotnej (niezależnie od formy zatrudnienia) wykonujący zawody niemedyczne w tym personel pomocniczy czy administracyjny placówek leczniczych taki jak przykładowo rejestrator czy salowa pod warunkiem, że charakter wykonywanej przez nich pracy polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2.

Ponadto, uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również uczniowie szkół oraz studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Dedykowaną szczepionką do realizacji szczepienia przypominjącego jest szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer/AstraZeneca/Moderna/Johnson&Johnson) zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką.

Osoby z zaburzeniami odporności zaszczepione szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca) albo COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) nie otrzymują dawki dodatkowej uzupełniającej w podstawowym schemacie szczepienia.

Jednocześnie te osoby spełniające kryterium podania dawki przypominającej, zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, są uprawnione do otrzymania dawki przypominjącej (preparatem Comirnaty) z zachowaniem odstępu minimum 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Decyzje o realizacji szczepienia u takich pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz.

Określone w niniejszym komunikacie zalecenia mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania dla stosowanych preparatów w realizacji szczepień.

Informacje dodatkowe

 • Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki przypominającej.
 • W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym.
 • Do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską (na podstawie ustaleń Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego) w sprawie przedłużenia ważności Unijnych Certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki, ważność wystawionych certyfikatów nie ulega zmianie.

Schematy szczepienia oraz odstęp podania dawki dodatkowej uzupełniającej u osób z poważnymi zaburzeniami odporności zostały podane w komunikacie nr 11 Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2021 r. https://www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa

Rejestracja tej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.

[1] Dawka przypominająca - podawana jest osobom zaszczepionym (te które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19) w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu.

[2] Dawka dodatkowa uzupełniająca - podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca (podawana w celu osiągnięcia optymalnej ochrony).

Aspekty techniczne związane z prawidłowym wystawieniem e-skierowania oraz e-Karty szczepień dla dawki dodatkowej i przypominającej.

 • XXXI Olimpiada Wiedzy Rolniczej

XXXI Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza do udziału w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej. Olimpiada przeznaczona jest dla rolników w wieku od 18 do 40 lat. W olimpiadzie mogą wziąć udział właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, posiadający grunty rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Mogą startować rolnicy prowadzący własną, dodatkową działalność w ramach gospodarstwa. Nie mogą natomiast startować w olimpiadzie osoby pracujące dodatkowo poza gospodarstwem oraz uczniowie szkół i uczelni dziennych. Mogą w niej również startować ubiegłoroczni zwycięzcy powiatowych olimpiad. Olimpiada odbywa się w dwóch etapach: eliminacje powiatowe i finał wojewódzki.

ELIMINACJE POWIATOWE odbędą się 1 października, w CZERNIKOWIE, Aula Szkoły Muzycznej, godz. 10:00
ul, Gimnazjalna 1

FINAŁ WOJEWÓDZKI odbędzie się 8 października 2021 r., w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Minikowie

Szczegóły u specjalistów w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz na www.kpodr.pl tel: 56 675 22 60

Budowa kanalizacji w miejscowościach Świerczynki- Różankowo

23 października została podpisana umowa na realizację zadania, które ma na celu rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Łysomice.

Zadanie pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, Gmina Łysomice” zostanie zrealizowane do końca lipca 2022, wykonawcą jest firma WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie.

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji tłoczonej na długości 2139 m. wraz z 79 przyłączeniami i budową jednej przepompowni.

Gminne inwestycje wyróżnione w konkursie „Modernizacja roku i budowa XXI wieku”!

22 września na  Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się na uroczysta, Jubileuszowa Gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Niezwykle przyjemnie jest nam poinformować, że w ścisłym finale konkursu znalazły się aż dwie nasze inwestycje- Budowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach, oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

W Jubileuszowej 25. edycji Konkursu udział wzięło 470 inwestycji z całej Polski, ponad 87 zakwalifikowało się do finału. W ścisłej finałowej czołówce znalazły się inwestycje reprezentujące różne regiony Polski, w tym Gmina Łysomice.

Przedstawiciele samorządu na uroczystej gali, odebrali nagrodę wyróżnienia w kategorii „obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji”, za Budowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łysomice. Do finału dostała się również inwestycja z kategorii szkolnictwo- modernizacja Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

 • Wręczenie nagród Modernizacja Roku XXI w.
 • Wręczenie nagród Modernizacja Roku XXI w.
 • Wręczenie nagród Modernizacja Roku XXI w.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ GAZOCIĄGU GUSTORZYN – GARDEJA

Gazociąg Gustorzyn – Wicko, odc. Gustorzyn – Gardeja o długości około 128 km, średnicy 1000 mm stanowi część lądową programu FSRU. Gazociąg będzie przebiegał przez siedemnaście gmin w województwie kujawsko-pomorskim: Brześć Kujawski, Lubanie Waganiec, Raciążek, Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Wielka Nieszawka, Lubicz, Łysomice, Chełmża, Lisewo, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Grudziądz, Gruta, Rogóźno, m. Toruń. Nowy gazociąg zapewni możliwość odbioru dodatkowego wolumenu gazu pochodzącego z pływającego terminalu FSRU, planowanego w rejonie Zatoki Gdańskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę przepustowości polskiego systemu przesyłowego i tym samym przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski...

Z.P.R. w Kowrozie laureatem konkursu AGROLIGA

Z.P.R. w Kowrozie - Sp .z o. o reprezentowany przez Państwo Annę i Piotra Doligalskich, laureatem konkursu województwa kuj.-pom.
AGROLIGA 2021.

Konkurs AGROLIGA pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym obszarze z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swoją działalność oraz angażują się w życie lokalnej społeczności.

W tegorocznej edycji konkursu jednym z laureatów został  Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp.z o.o. reprezentowany przez Państwa Annę i Piotra Doligalskich, mieszkańców Gminy Łysomice.

Z.P.R. w Kowrozie jako firma istnieje z przekształceniami od 1959 roku i znana jest w Kujawsko-Pomorskiem z wysokiej kultury rolnej, wprowadzania nowych technologii w rolnictwie Jest hodowcą wysokiej wydajności 400 krów mlecznych (mleko w klasie ekstra). Powierzchnia ogólna zakładu to 800 ha i zajmuje się produkcją rolną obejmującą kukurydzę, zboża, rzepak, rośliny pastewne oraz użytki zielone. Prezesem zarządu jest pan Piotr Doligalski, który w swoim gospodarstwie wprowadził na całym obszarze gospodarstwa innowacyjną uprawę bezorkową. W gospodarstwie praktyki odbywali młodzi rolnicy z Teksasu poznając na terenie gminy Łysomice tę niezwykłą technikę uprawiania ziemi.

Konkurs AGROLIGA to prestiżowe przedsięwzięcie, które  ma ogromne znaczenie w upowszechnianiu przedsiębiorczości  i nowoczesnych technologii produkcyjnych w rolnictwie. Wyróżnienia dla rolników to docenienie ciężkiej pracy na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa. Na uroczystej gali wręczenia nagród, samorząd gminy Łysomice reprezentował Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, któy wręczył naszym laureatom pamiątkowy obraz.

 • AGROLIGA 2021
 • AGROLIGA 2021
 • AGROLIGA 2021

Na XXXV Sesji Rady Gminy powołano nowego Skarbnika Gminy Łysomice

      Na XXXV Sesji Rady Gminy Łysomice w dniu 14 września 2021 r. na wniosek Wójta Gminy Łysomice powołano nowego Skarbnika Gminy – została nim Pani Emilia Elżbieta Zielińska. Przez ostatnie 11 lat pełniła funkcję Radnej Rady Gminy Łysomice. Zawodowo zajmowała stanowisko głównej księgowej w sektorze finansów publicznych. Pani Emilia posiada wiedzę i  wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie księgowości, finansów publicznych oraz realizacji projektów ze środków europejskich, a także w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ponadto posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych. Pani Emilia zdobyła wiedzę, którą doskonaliła uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i finansów publicznych oraz nabyła doświadczenie umożliwiające jej wykonywanie funkcji Skarbnika Gminy.

      Pani Emilia Zielińska w związku z wyborem na stanowisko Skarbnika złożyła w dniu 15 września 2021 r. rezygnację z funkcji radnej. W związku z tym w najbliższym czasie odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy.

 • Nowy Skarbnik Gminy Łysomice
 • AGROLIGA 2021
 • AGROLIGA 2021
 • AGROLIGA 2021
 • Powstanie droga rowerowa na odcinku Ostaszewo -...

Powstanie droga rowerowa na odcinku Ostaszewo - Wytrębowcie - Kowróz

W kwietniu zostało podpisane porozumienie z Powiatem Toruńskim, które powierza Gminie Łysomice zarządzanie publiczną drogą powiatową na określonym odcinku na czas realizacji zadania co oznaczało, że jest decyzja o realizacji inwestycji drogowej.

Wybrano Wykonawcę na wykonanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo - Wytrębowice - Kowróz.

W dniu zaplanowano 24.09 podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z dokumentacją zostanie wykonany odcinek drogi rowerowej o długości 3,16 km.

Uroczyste przywitanie nowego wozu gaśniczo ratowniczego w Gostkowie.

W sobotę odbyło się uroczyste przywitanie nowego wozu gaśniczo pożarniczego GBA MAN TGM 13.290 4x4 BL zakupionego za łączną kwotę 952020,00 zł. Z czego 550000,00 zł to kwota z MSWiA a, 313460,00 zł. z budżetu Gminy Łysomice.

 
Zajechał przystrojony we wstęgi, pilotowany przez zabytkowe wozy strażackie oraz samochody z innych jednostek, z głośnym trąbieniem i wyciem syren, witany przez szpaler strażaków oraz  mieszkańców.

Po oficjalnych przemówieniach, Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski wręczyli upominki. Specjalne gratulacje złożyli obecni na uroczystości  st. bryg. Robert Wiśniewski - Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. bryg. mgr inż. Sławomir Reszkowski Komendant Miejski PSP w Toruniu.

Ksiądz proboszcz Parafii w Gostkowie Paweł Borowski uroczyście poświęcił samochód, Prezes OSP Gostkowo Michał Kowalewski przywitał samochód szampanem, po czym przyszedł czas na sesję fotograficzną, oglądanie wyposażenia i opowieści o możliwościach nowego samochodu, który przyjechał z fabryki Moto Truck z Kielc.

Do chwili obecnej od 2005 r. Gmina zakupiła 4 nowe pojazdu pożarnicze. Pojazd dla Osp Gostkowo będzie 5 nowym pojazdem na przestrzenie 15 lat. W przeciągu ostatnich 5 lat z użytkowania zostały wycofane trzy ponad 40 letnie pojazdy pożarnicze. Pojazd którym dotychczas dysponowała jednostka OSP Gostkowo średni IVECO GBAM 2,5/16, zostanie przekazany do OSP Turzno.  

 

 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • Nowy wóz gaśniczo pożarniczy w Gostkowie
 • DSC00304

 Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 106/09/2021

Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 17.09.2021 r. do godz. 23:00 dnia 17.09.2021 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Sławomir Betcher
Dyzurny TCZK
 

Awans zawodowy nauczycieli

 14 września podczas XXXV sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – taki tekst ślubowania składa nauczyciel, potwierdzając je własnoręcznym podpisem.


Do grona nauczycieli dyplomowanych dołączyła pani Joanna Wojtulska- dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim.


Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski wręczyli pani Kamili Szablewskiej oraz panu Arturowi Wiśniewskiemu, którzy są nauczycielami Szkoły Podstawowej w Łysomicach.


Dokument jest potwierdzeniem zgłębienia wiedzy i poszerzenia umiejętności zawodowych przez nauczyciela. Serdecznie gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

 • Wręczenie awansu zawodowego nauczycieli
 • Wręczenie awansu zawodowego nauczycieli
 • Wręczenie awansu zawodowego nauczycieli
 • Wręczenie awansu zawodowego nauczycieli
 • Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami LSR "Ziemi...

Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami LSR "Ziemi Gotyku"

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami rozwoju społeczno- gospodarczego LSR Ziemi Gotyku, którego celem jest integracja, wymiana dobrych praktyk oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.

Temat przewodni Forum 2021: Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i klimatu - wymiana dobrych praktyk.

W programie forum:

 • Uroczyste otwarcie Forum i przywitanie gości - Mariola Epa- Pikuła
 • Wyzwania środowiskowe i klimatyczne a działania lokalne - Pracownia Zrównoważonego Rozwoju - Krzysztof Ślebioda
 • Sieć wsparcia społecznych inicjatyw dla klimatu i inne projekty na rzecz klimatu i środowiska realizowane przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja - Irena Krukowska - Szopa
 • Działania promujące zachowania i nawyki przyjazne dla środowiska realizowane przez Stowarzyszenie Tilia, Leśna Szkoła na Barbarce - Monika Krauze
 • Przerwa na poczęstunek lokalnych produktów KGW
 • Rozwiązania prośrodowiskowe w gminach obszaru LSR
 • Projekt grantowy PROW 2021-2022 pn. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR w zakresie środowiska, klimatu i zdrowia - informacje o planowanych naborach
 • Ziemia Gotyku dla klimatu - warsztaty w grupach
 • Podsumowanie pracy w grupach warsztatowych i zakończenie Forum

Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami rozwoju społeczno-gospodarczego LSR "Ziemi Gotyku" odbędzie się 6 października 2021 r., o godz. 16:00 w Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance, ul. Toruńska 4, 87-152 Łubianka.

Rozpoczynamy jesienny cykl zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego.

20 września na terenie gminy Łysomice rozpocznie się cykl zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego. Na przyszły rok przewidziano w budżecie gminy Łysomice na ten cel ogólną kwotę 635.907,00 zł. To o 31857,58 zł więcej niż w roku 2021.

Zebranie wiejskie to nie tylko okazja do spotkania się z przedstawicielami urzędu, sołectwa i sąsiadami. Zebranie Wiejskie to organ uchwałodawczy, który jako jedyny ma prawo zatwierdzić podział środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe.

Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny, dlatego zachęcamy do licznego udziału w zebraniach oraz wspólnego decydowania o tym, na co przeznaczyć fundusze wydzielone dla poszczególnych sołectw.

W związku z kończącym się terminem (30 września) Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań informujemy, że po każdym z zebrań będzie możliwość dokonania samospisu, przy którym członkowie gminnego biura spisowego będą udzielać merytorycznego wsparcia. Pamiętajmy, że udział w spisie jest obowiązkowy!

Z powodu panującej w dalszym ciągu sytuacji epidemiologicznej prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności wynikających z przepisów prawa.

Zebrania wiejskie odbędą się w następującym porządku:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór protokolanta
3. Zmiana funduszu sołeckiego za rok 2021
4. Podział funduszu sołeckiego na rok 2022
5. Wolne wnioski i zapytania 
6. Zamknięcie zebrania

Harmonogram zebrań wiejskich

KAMIONKI  MAŁE   17.00   20.09.2021 r.
KAMIONKI  DUŻE  19:00 20.09.2021 r.
ZĘGWIRT    17.00    21.09.2021 r.
WYTRĘBOWICE 19:00 21.09.2021 r.
PAPOWO TORUŃSKIE 17:00 21.09.2021 r.
ŁYSOMICE    19.00    21.09.2021 r.
TURZNO     17.00   23.09.2021 r. 
PAPOWO TOR. OSIEKI  19.00  23.09.2021 r. 
OSTASZEWO                17.00             23.09.2021 r.
GOSTKOWO    19:00 23.09.2021 r.
LULKOWO     17.00   27.09.2021 r.
RÓŻANKOWO 19.00 27.09.2021 r.
TYLICE      17.00   27.09.2021 r.
ZAKRZEWKO   19:00 27.09.2021 r.

 

Przygotowała:
Justyna Paczkowska - referent d.s. promocji i kultury

Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Łysomice

Budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łysomice objęte zostały sołectwa: Gostkowo, Kamionki Duże, Wytrębowice, Lulkowo, Ostaszewo, Papowo Toruńskie, Różankowo, Turzno i Zęgwirt. Łącznie powstało 107 sztuk oczyszczalni ścieków z tego 98 szt. zlokalizowanych poza obszarem aglomeracji Łysomice (dofinansowane dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko – Pomorskiego) oraz 9 szt. na terenie sołectwa Wytrębowice  na nieruchomościach znajdujących się w obszarze aglomeracji Toruń.

Zastosowane rozwiązania pozwoliły na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o wysokim poziomie oczyszczania w miejscach, w których ograniczała nas mała powierzchnia działki oraz trudne warunki terenowe, jak i w miejscach w których występuje wysoki poziom wód gruntowych oraz niewystarczająca przepuszczalność gruntu.

Bardzo ważnym atutem zastosowanych rozwiązań jest możliwość budowy zarówno dla małych, pojedynczych gospodarstw domowych, jak i dla budynków obsługujących większą liczbę osób. Wszystko to za sprawą nowoczesnej technologii produktów, która pozwala w łatwy sposób łączyć elementy w większe układy.

Przygotowała:
Elwira Jarosz - koordynator Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Remontów

 • Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Łysomice
 • Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Łysomice
 • Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Łysomice

Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich

8 września w Gminie Łysomice odbyła się wizyta studyjna zespołu ds. programowania Regionalnego Programu Operacyjnego przy Konwencie Marszałków RP. W skład zespołu wchodzili przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich następujących województw: mazowieckiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, podlaskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Celem wizyty zespołu było zapoznanie przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich z efektami funkcjonowania i wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez Lokalne Grupy Działania województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach spotkania Wójt Gminy Łysomice Pan Piotr Kowal zaprezentował nowo zrewitalizowany budynek po dawnym magazynie na terenie byłej Gminnej Spółdzielni (GS) „Samopomoc Chłopska” w miejscowości Łysomice. Następnie Prezes Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” Pani Mariola Epa-Pikuła omówiła proces powstawania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR), a także konkretne efekty realizacji strategii w latach 2016-2021.  

Ponadto Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Tokarska oraz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łysomice Pan Marek Komuda zaprezentowali niedawno zakończone, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekty społeczne.

Przygotowała:
Elwira Jarosz - koordynator Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Remontów

 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich
 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich
 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich
 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich
 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich
 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich
 • Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich

Budujemy drogi gminne

W dniu 10.09.2021 r. została podpisana umowa na przebudowę dróg gminnych 2 odcinków znajdujących się w sołectwie Zakrzewko oraz w sołectwie Ostaszewo, gm. Łysomice w ramach przebudowy dróg gminnych 2021-2023.

Wykonawcą przedmiotowych odcinków będzie Zakład Handlowo - Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński.

Przygotowała:
Bożena Stempska
Sekretarz Gminy

 • Podpisanie umów na budowę dróg gminnych
 • Podpisanie umów na budowę dróg gminnych
 • Podpisanie umów na budowę dróg gminnych
 • Podpisanie umów na budowę dróg gminnych
 • Podpisanie umów na budowę dróg gminnych
 • Podpisanie umów na budowę dróg gminnych

Konkurs "Społecznik Roku"

Znasz osobę, która działa na rzecz innych udzielając się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? A może kogoś, kto bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? Zgłoś ją do trzynastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2021 r.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” można zgłaszać w trzech kategoriach: zaangażowanie ogólnopolskie, zaangażowanie lokalne oraz zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19. Wnioski w Konkursie mogą składać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).
 
Wnioski z nominacjami można przesyłać do  30.09.2021 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl .
 
Więcej informacji, w tym wnioski konkursowe oraz regulamin można znaleźć na stronach: www.filantropia.org.pl/post/spolecznikroku oraz www.spolecznikroku.newsweek.pl.

Zachęcamy również do odwiedzania profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/.
 
Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Kolarski Klub Sportowy Łysomice zdobywa podium!

4 września 2021 r. odbył się wyścig w Wielkim Rychnowie gdzie zawodnicy Kolarskiego Klubu Sportowego Łysomice po raz kolejny zaprezentowali się ze wspaniałej strony. Wiktoria Marzec po raz kolejny miała przyjemność stać na najwyższym stopniu podium!

W kategorii Żakini reprezentantki kluby zajęły odpowiednio :

 • 🥇Wiktoria Marzec
 • 9 msc. Maria Gajur
 • 10 msc. Marta Kalinowska

A w kategorii Żak :

 • 23 msc. Jakub Gliwiński
 • 34 msc. Filip Waliszewski
 • DNS . Szymon Rygielski
 • Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Kolarski Klub Sportowy Łysomice

Zbliża się termin zapłaty III raty podatku!

Przypominamy, że 15 września 2021 r. upływa termin płatności :
•    III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,
•    II raty podatku od środków transportowych.
Prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy o numerze: 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001.

 

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 21/09/2021

 Toruń, dnia 08.09.2021 r.

O S T R Z E Ż E N I E    H Y D R O L O G I C Z N E

Nr 21/09/2021

Zjawisko: wezbranie Wisły
Stopień zagrożenia: 2.
Ważność: od godz. 14:00 dnia 08.09.2021 do godz. 15:00 dnia 10.09.2021
Obszar: Dolna Wisła od Torunia w kierunku Tczewa ( kujawsko-pomorskie )
Przebieg : W związku z przemieszczaniem się wysokich stanów wody, przewiduje się wzrost stanów wody do górnej granicy stanów wysokich.
Uwagi: brak
Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni.

Marek Łochocki
Dyżurny TCZK
 

„Bezpiecznie korzystam z sieci”

Konkurs „Bezpiecznie korzystam z sieci” rozstrzygnięty. W dniu 07.09.2021 w Urzedzie Gminy w Łysomicach pan Piotr Kowal Wójt Gminy wraz z częścią członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  

 • 5 tys. zł (do 30 osób),
 • 6 tys. zł (od 31 do 75),
 • 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:

 1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Więcej informacji oraz wzory niezbędnych dokumentów na stronie gov.pl

 • Czad zabija

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ”

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza".

Celem kampanii społecznej "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie naszym celem j est służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:

 • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów!
 • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 • od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
 • od palenisk Opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
 • z przewodów wentylacyjnych co najmniej raź w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. 

Aktualny rozkład jazdy autobusów

Zachęcamy do pobrania aktualnego rozkładu jazdy autobusów obowiązującego od 1 września 2021 roku na terenie Gminy Łysomice

Przewozy realizowane na regularnych liniach pasażerskich przez naszą Gminę dostępne są pod linkami:

https://arriva.pl/art/files/902
linia Toruń - Chełmża – Chełmno
https://arriva.pl/art/files/903 
linia Toruń - Kuczwały - Chełmża
https://arriva.pl/art/files/904
linia Toruń - Pigża – Chełmża
https://arriva.pl/art/files/905
linia Toruń - Łubianka – Unisław


Przewozy, które finansowane są w ramach FRPA przez Wojewodę i Gminę Łysomice:
https://arriva.pl/art/files/915
LINIA TORUŃ - ŁYSOMICE - KOWRÓZ - ŁYSOMICE – TORUŃ
https://arriva.pl/art/files/916
LINIA TORUŃ - ŁYSOMICE - KAMIONKI DUŻE - ŁYSOMICE – TORUŃ

 

Witaj Szkoło!

Oficjalnie rozpoczęto nowy rok szkolny 2021/2022. Łącznie w szkołach podstawowych Gminy Łysomice naukę z dniem pierwszego września rozpoczęło 1163 uczniów.

Wiejskie szkoły podstawowe takie pozostają tylko z nazwy. Na terenie Gminy Łysomice funkcjonują nowoczesne, doskonale wyposażone szkoły podstawowe, które niczym nie ustępują szkołom miejskim, a często nawet przewyższają standardem.

We wszystkich czterech szkołach – Świerczynkach, Ostaszewie, Łysomicach i Turznie naukę rozpoczęło 1163 uczniów.
 SP Łysomice             kl. I-VIII   -  424     kl. „0”  - 50   Łącznie  - 474
 SP Turzno                  kl. I-VIII   - 326      kl. „0”  - 40   Łącznie  - 366
 SP Ostaszewo           kl. I-VIII   - 182      kl. „0”  - 21   Łącznie  - 203
 SP Świerczynki         kl. I-VIII   - 100      kl. „0”  - 20    Łącznie  - 120

Gminne przedszkole Jelonek w Papowie Toruńskim w swoich pięciu oddziałach przyjęło 192 najmłodszych mieszkańców
Papowo Toruńskie 125
Filia Turzno – 25
Filia Lulkowo – 14 
Filia Gostkowo – 14 
Filia Łysomice – 14 

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Konkursowe jury wyłoniło zwycięzców konkursu plastycznego " Bezpiecznie korzystam z sieci"

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które poświęciły swój wakacyjny czas, zaangażowały się w konkurs o tej ważnej tematyce i stworzyły niezwykłe prace- staranne, ciekawe, innowacyjne.

Po naradach jury postanowiło przyznać nagrody następującym uczestnikom:

I miejsce- Maja Stanisławska

II miejsce- praca dzieci z biblioteki z Turzna

III miejsce- Julia Kubacka

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Nagrody czekają na wszystkich, w sprawie ich odbioru będziemy kontaktować się z Państwem osobiście. Jednocześnie przepraszamy za opóźnienie w publikacji werdyktu.

 • prace konkursowe I miejsce
 • prace konkursowe II miejsce
 • prace konkursowe III miejsce

Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice za nami

W niedzielne popołudnie pogoda nam sprzyjała, a wydarzenie zorganizowane na terenie ośrodka zdrowia cieszyło się wśród mieszkańców dużym zainteresowaniem.

Niedzielne wydarzenie było połączeniem oficjalnego otwarcia nowo wybudowanego ośrodka zdrowia w Łysomicach, na którym zaproszeni gości przecięli symboliczną wstęgę. Był to również dzień, w którym mieszkańcy mogli zwiedzić ten nowoczesny obiekt, oraz skorzystać z szeregu bezpłatnych badań przeprowadzanych przez personel ośrodka oraz firmy zewnętrzne. Badania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a uczestnicy mogli skorzystać m.in. z : profesjonalnej analizy składu ciała, porady dietetyka, badania USG tarczycy, przeglądu stomatologiczne dla dzieci, pomiaru ciśnienia krwi, poziomu cukru- można było otrzymać  glukometr, swoje stoisko miało laboratorium VITALABO, TOP OPTYKA przeprowadzało badania okulistyczne. Można było skorzystać z konsultacji z psychologiem, rozmowy indywidualne o cyber- uzależnieniach, badań na obecność wirusa HCV i HIV

Po oficjalnej części rozpoczęła się prawdziwa muzyczna uczta. Koncert duetu skrzypcowego Queens of Violin był niezwykle energetyczny i przyciągnął nie tylko miłośników muzyki klasycznej. 
Lokalne Koła Gospodyń to prawdziwa chluba Gminy Łysomice. Na swoich stoiskach Panie częstowały wszystkich, przygotowanymi przez siebie zdrowymi przekąskami, które były smaczne, barwne, zdrowe i ekologiczne. Z tej okazji Koła Gospodyń wzięły udział w konkursie na najpiękniejszą deską ze zdrowymi przekąskami. Wszystkie deski wyglądały jak prawdziwe dzieła sztuki, dlatego jury konkursowe postanowiło nagrodzić jednakowo wszystkich uczestników konkursu.
Swoje stoiska miały również Gminna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, GOPS w Łysomicach, urząd gminy, który tym razem promował gminną aplikację śmieciową EcoHarmonogram, oraz miejsce gdzie  z pomocą pracownika można było dokonać samo-spisu.
Podczas łysomickiego dnia była możliwość zaszczepienia się bez rejestracji i z tej możliwości skorzystało 40 osób. Obecni byli również wolontariusze DKMS, którzy pobrali materiał od 18 potencjalnych dawców szpiku.

Tego dnia na okazałym terenie przy nowym ośrodku zdrowia odbył się piknik rodzinny na zakończenie wakacji. Atrakcje dla dzieci przyciągnęły wielu najmłodszych mieszkańców. Dmuchane place zabaw, warsztaty cyrkowe, foto budka czy wata oraz popcorn cieszyły się wyjątkowym powodzeniem. W specjalnie przygotowanych strefach gastronomicznych można było zjeść słynną już grochówkę OSP Gostkowo oraz inne przysmaki.
Na zakończenie wystąpił zespół SHADOW który swoim wykonaniem znanych przebojów porwał do tańca najbardziej wytrwałych uczestników.

Serdeczne podziękowania dla personelu ośrodka zdrowia, pracowników urzędu, dla wszystkich Kół Gospodyń, sołectwa Łysomice, oraz wszystkich, którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia. 

 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice
 • C0104.MP4_snapshot_00.20.609

Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice

Możliwość zwiedzenia wszystkich zakamarków nowego ośrodka zdrowia i wykonania bezpłatnych badań, szczepienia bez wcześniejszej rejestracji, kurs nordic walking, warsztaty cyrkowe i dmuchane place zabaw dla dzieci, koncert duetu skrzypcowego, oraz zespołu SHADOW. To i wiele więcej czeka na uczestników rodzinnego pikniku i Dnia dla Zdrowia w gminie Łysomice.

Rozpoczynamy o godzinie 15:00 na terenie nowego ośrodka zdrowia przy ul. Łąkowej 3 symbolicznym przecięciem wstęgi, a następnie wystąpi dla nas energetyczny, niezwykły duet skrzypcowy "Queens of Violin".

 Dzień dla Zdrowia w gminie Łysomice będzie świetną okazją, aby zwiedzić nowy ośrodek zdrowia i zajrzeć w każdy jego zakamarek. Tego dnia będziemy mieli okazję bezpłatnie skorzystać z określonych badań:

-profesjonalna analiza składu ciała
-porady dietetyka
-badanie USG tarczycy
-przeglądy stomatologiczne dla dzieci
-pomiar ciśnienia krwi
-poziomu cukru- będzie możliwość otrzymania glukometru
-swoje stoisko będzie miało laboratorium VITALABO
-TOP OPTYKA badania okulistyczne, na które obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 690 070 902
-konsultacje z psychologiem, rozmowy indywidualne o cyberuzależnieniach
-badania na obecność wirusa HCV
-badania na obecność wirusa HIV poprzedzone konsultacją psychoterapeuty

Co jeszcze tego dnia?

👉pokazy pierwszej pomocy, komory dymnej i symulator pożaru
👉kurs Nordic Walking przeprowadzony przez wykwalifikowanego instruktora
👉możliwość zaszczepienia się bez rejestracji
👉zapraszamy do stanowiska spisu powszechnego
👉pokaż swój ecoharmonogram-zdobądź ekologiczną torbę na zakupy
👉stoiska lokalnych kół gospodyń, które będą częstowały zdrowymi przekąskami

Wójt Gminy oraz sołectwo Łysomice zapraszają tego dnia na rodzinny piknik na zakończenie wakacji

👉warsztaty cyrkowe dla dzieci w godzinach 16:00-17:00
👉spotkanie z mimem i szczudlarzem
👉aktywne, dmuchane place zabaw
👉fotobudka
👉darmowa wata i popcorn
👉strażacka grochówka
👉stoiska gastronomiczne
👉do zdobycia gadżety

O godzinie 17:30 zapraszamy na koncert na żywo zespołu SHADOW !

Zapraszamy wszystkich serdecznie!

 • Dzień dla Zdrowia

NARODOWY SPIS POWSZECHNY - ZAPRASZAMY !!!

W najbliższą niedzielę podczas Dnia dla Zdrowia w Łysomicach od godz.15:00 będzie ogólnodostępne stanowisko do samospisu. Wsparcia merytorycznego udzielą członkowie Gminnego Biura Spisowego i rachmistrze...

Sprzedaż w formie pisemnego przetargu nieograniczonego autobusu szkolnego Autosan Tramp

Zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice  z dnia 19 sierpnia 2021 r. Gmina Łysomice przeznacza do sprzedaży w formie pisemnego przetargu nieograniczonego autobus szkolny Autosan Tramp...

W ten weekend Gostkowo nie tylko dla motocyklistów

Zapraszamy na Gminne V Spotkanie Motocyklowe do Gostkowa 21 sierpnia od godziny 13:00.

Spotkanie organizowane przez Gminę Łysomice, klub Moto Gostkowo oraz sołectwo Gostkowo, odbędzie się juz po raz piąty i cieszy się coraz większą popularnością wśród nie tylko motocyklistów z całego powiatu, ale również wśród niezmotoryzowanych mieszkańców naszej Gminy.

Spotkanie odbędzie się na terenie świetlicy wiejskiej w Gostkowie, rozpocznie się o godzinie 13:00 Mszą św. Następnie motocykliści wyruszą na paradę, która przemieszczać się będzie ulicami następujących miejscowości: Gostkowo, Turzno, Lipniczki, Koniczynka, Papowo Toruńskie, Łysomice, Zakrzewko, Tylice, Gostkowo.

Od godziny 13:00 sołectwo Gostkowo zaprasza dzieci z opiekunami na festyn. Bedzie dmuchany plac zabaw, wata cukrowa, popcorn bańki i animacje dla dzieci ;)

Po powrocie motocyklistów z parady zapraszamy na koncerty. Na rockowej gostkowskiej scenie zagrają:
👉 "Bulwar"
👉 "The Good Times"
👉 "Banau"

Podczas imprzezy będzie można skosztować słynnej już grochówki strażaków z OSP Gostkowo i przysmaków od pań z KGW Gostkowo.

Do zdobycia będą pamiątkowe smycze i breloki. Zachęcamy również do odwiedzin tematycznych stoisk, swoją obecność zapowiedział między innymi Harley Davidson Toruń, który będzie prezentował najnowsze modele tych maszyn (dla tych którzy jeszcze nie posiadają, a być może marzą o zakupie motocykla).

Do zobaczenia!

 • V Spotkanie Moto Gostkowo

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 102/08/2021

Toruń, dnia 16.08.2021 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 102/08/2021


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.08.2021 r. do godz. 21:00 dnia 16.08.2021 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg; Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.


Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz


 

 

Informacja ARiMR - Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR

Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa docierają informacje o tym, że rolnicy zachęcani są do zakupu urządzeń konkretnej firmy uzdatniających wodę. W informacji tej podane jest m.in., że połowę kosztów tego urządzenia refunduje ARiMR. W tym przypadku –
jak wynika z treści informacji – chodzi najprawdopodobniej o pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych", która finansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym prosimy rolników, by przed skorzystaniem
z tego typu ofert, przede wszystkim upewnili się, czy tego typu urządzenia podlegają refundacji przez ARiMR.

Przypominamy, że każde wsparcie finansowe realizowane przez ARiMR w ramach PROW 2014-2020 ma określony katalog kosztów, które podlegają refundacji, a przyznanie pomocy wiąże się z odpowiednią procedurą. Kosztami kwalifikowalnymi na przykładzie
obszaru nawadnianie jest m.in. zakup nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów
nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. W ramach tego typu operacji nie ma możliwości dofinansowania inwestycji niezwiązanych z nawadnianiem upraw lub gruntów rolnych.

Trzeba podkreślić, że pomoc przyznaje się na operację uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów, które muszą być ściśle związane z działalnością rolniczą oraz nawadnianiem, a ich parametry techniczne dostosowane do potrzeb gospodarstwa korespondują z jego zasobami, tj. produkcją i skalą tej produkcji. Dodatkowo koszty kwalifikowalne nie mogą być finansowane z udziałem innych środków publicznych. Oznacza to, że gdy dany rodzaj inwestycji, np. zakup konkretnego urządzenia, nie mieści w wykazie kosztów, które podlegają refundacji lub nie jest uzasadniony w przypadku gospodarstwa wnioskodawcy, nie będzie można otrzymać z ARiMR dofinasowania na pokrycie części kosztów jego nabycia.

Jeżeli zainteresowany dofinansowaniem inwestycji rolnik ma wątpliwości, czy w związku z zakupem danego produktu przysługiwać mu będzie pomoc, może skonsultować się np. z ekspertami ARiMR w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych czy centrali lub ze specjalistami z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Przypominamy, że aby otrzymać refundację. najpierw trzeba złożyć wniosek o pomoc w czasie określonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Terminy naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 podawane są m.in. na portalu internetowym ARiMR
(www.arimr.gov.pl). Każdy złożony w Agencji wniosek podlega ocenie. Te, które uzyskają odpowiednią liczbę punktów i zmieszczą się w limicie środków, kwalifikują do otrzymania wsparcia – jeśli spełniają warunki określone w przepisach rozporządzenia wykonawczego.
Później następuje podpisanie umowy.

Rolnik może przystąpić do realizacji inwestycji już po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, ale wówczas wszelkie koszty zakupu maszyn czy urządzeń poniesione przed podpisaniem umowy z ARiMR ponosi na własne ryzyko i musi liczyć się z tym, że może nie otrzymać dofinasowania, którego się spodziewał.

Dopiero zawarcie z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy otwiera furtkę do jej otrzymania. Po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z zapisami umowy, rolnik składa wniosek o wypłatę pomocy i dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez specjalistów z ARiMR otrzymuje
wsparcie. Pragniemy podkreślić, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nigdy nie rekomendowała, nie rekomenduje i nie będzie rekomendować zakupu urządzeń konkretnej firmy.

Źródło: ARiMR