Treść strony: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Podsumowanie działań Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w roku 2021 r.

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. pragnie podsumować kolejny rok pracy i przekazać na Państwa ręce podsumowanie zrealizowanych działań i zadań w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach Polskiej Strefy Inwestycji Pomorska SSE w 2021 roku wydała 90 nowych decyzji o wsparciu, z czego 54 projekty inwestycyjne są zaplanowane do realizacji w województwie kujawsko-pomorskim. Od wejścia w życie nowych przepisów dot. pomocy publicznej w drugiej połowie 2018 roku Strefa wydała 187 decyzji o wsparciu, z czego odpowiednio 108 w województwie kujawsko-pomorskim.

Pomorska SSE drugi raz w historii zajęła II miejsce wśród 14 SSE w Polsce. Był to rekordowy rok dla Spółki zarówno pod względem liczby wydanych decyzji, jak i nakładów inwestycyjnych. W ramach realizacji 90 projektów inwestycyjnych, przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 2,96 mld zł oraz utworzenie 633 nowych miejsc pracy. Same inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim mają być warte 2,2 mld zł a liczba nowoutworzonych miejsc pracy ma wynosić 384. W roku 2021 w regionie zainwestowały między innymi takie firmy jak: Mondi Świecie S.A., Zakłady Mięsne Skiba S.A., Reflex sp. z o.o., Bart sp. z o.o., Tele-fonika Kable S.A., SPV Boryszew 10 sp. z o.o., Unilever Polska S.A., MMP Neupack Polska sp. z o.o., Novol sp. z o.o., Salamander Window & Door Systems S.A.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że oprócz inwestycji dużych firm, aż 37 spośród 54 projektów inwestycyjnych w województwie zostanie zrealizowana przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dowodem intensywnego rozwoju PSSE są otrzymane przez Spółkę nagrody, między innymi tytuł Gazeli Biznesu, przyznawany najdynamiczniej rozwijającym się przedsiębiorstwom oraz tytuł Gepardy Biznesu, przyznawany przez Instytut Europejskiego Biznesu dla najdynamiczniejszych firm w Polsce. Ponadto Spółka odnosi także sukcesy na arenie międzynarodowej. Od lat znajduje się wśród najlepszych stref ekonomicznych na Świecie w ramach rankingu fDi Global Free Zones of the year 2021.

W 2021 r. Pomorska SSE nabyła od KOWR teren inwestycyjny położony w gminie Szubin w sąsiedztwie drogi ekspresowej S5, gdzie zrealizowane zostaną dwa projekty inwestycyjne. Poza oferowaniem wsparcia inwestycyjnego, PSSE dokłada wszelkich starań w celu promocji atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w województwie i pomoc w dopasowaniu poszczególnych terenów do potrzeb przedsiębiorcy.

Pracownicy Działu Inwestycji Strefowych z Oddziału Strefy w Toruniu, Biura z Włocławka włożyli wiele pracy w celu dotarcia do jak najszerszego grona potencjalnych inwestorów. Kontynuowaliśmy w regionie m.in. program „Strefa w każdej Gminie” organizując ponad 30 spotkań z przedstawicielami JST zarówno w formie tradycyjnej jak i online. Rozpoczęliśmy również realizację programu „Strefa w każdym Powiecie” i spotkaliśmy się niemal ze wszystkimi władzami 19 powiatów w województwie kujawsko-pomorskim. Dział Inwestycji Strefowych w ramach opieki poinwestycyjnej regularnie organizował dla przedsiębiorców szkolenia związane z tematyką prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia oraz decyzji o wsparciu, w tym m.in. z zakresu pomocy publicznej. Szkolenia, które organizowane są kwartalnie oraz indywidualne konsultacje podatkowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród istniejących, jak i nowych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją działalność w ramach SSE.

W 2021 roku Oddział Toruń i Biuro Włocławek przy wsparciu Zespołu z Gdańska zorganizował 22 webinaria dla przedsiębiorców z poszczególnych powiatów i miast w województwie kujawsko-pomorskim w celu informowania o pomocy inwestycyjnej w ramach PSI. W minionym roku Strefa rozpoczęła również projekt „Strefa w każdym Banku” mający na celu przybliżenie oferty PSSE pracownikom banków obsługujących przedsiębiorców. W ramach projektu udało nam się nawiązać współpracę prawie z 10 bankami i zorganizować 12 szkoleń dla pracowników banków, co zaowocowało nawiązaniem kontaktów z nowymi przedsiębiorcami w ramach spotkań indywidualnych oraz grupowych.

Ponadto, PSSE wystąpiła jako prelegent w wydarzeniach organizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Konfederację Lewiatan, Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego, Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Grudziądzki Park Przemysłowy oraz Pracodawców Pomorza i Kujaw. Efektem tych działań jest nie tylko rosnąca liczba wspieranych projektów inwestycyjnych w regionie, ale przede wszystkim poznanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców, dobre kontakty z władzami samorządowymi, a także instytucjami otoczenia biznesu oraz działania dążące do rozwoju niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych.

W dniach 20-23 września 2021 r. odbyły się obchody 15-lecia PSSE w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach których zorganizowaliśmy webinarium dla przedsiębiorców we współpracy z firmą Deloitte oraz konferencję online pt. "Pracownik przyszłości Pomorza i Kujaw- wyzwania systemu edukacji w perspektywie 5-10-15 lat". Obchody zakończyliśmy Galą 15-lecia PSSE w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas wydarzenia, które odbyło się we Włocławku mieliśmy przyjemność gościć przede wszystkim przedstawicieli JST, IOB, przedsiębiorców korzystających ze wsparcia PSSE w naszym województwie oraz naszych partnerów.

W ramach aktywności PSSE w zakresie szkolnictwa branżowego, podejmowaliśmy szereg działań i projektów mających na celu łączenie przedsiębiorców ze światem edukacji oraz promocję nauki w szkołach branżowych i technicznych. Wspólnie z Polska Press przygotowaliśmy projekt filmowy „Chcę tu pracować”, realizowany w firmach strefowych, pokazujący różnorodność zawodów i rozwój kariery po ukończeniu szkoły branżowej czy technikum. Projekt jest promowany w mediach społecznościowych i przekazywany do wszystkich szkół i JST w Regionie. W 2021 roku podpisaliśmy porozumienia o współpracy z sześcioma uczelniami w województwie kujawsko-pomorskim, dzięki którym nasi inwestorzy będą mogli nawiązać współpracę w zakresie wprowadzania innowacji do swoich przedsiębiorstw, a także pozyskiwać odpowiednio wykwalifikowane kadry. Kolejnym naszym działaniem było powołanie filii Centrum programowania Robotów Przemysłowych we Włocławku. Będzie to miejsce w którym uczniowie, studenci oraz pracownicy firm będą mogli zdobyć kwalifikacje w zakresie obsługi i programowania robotów przemysłowych. Otwarcie Centrum zaplanowano na II kwartał 2022 roku.

Rok 2021 okazał się dla nas wyjątkowo pracowity i aktywny. Jesteśmy niezwykle dumni z lokalnych przedsiębiorców, którzy inwestują w naszym województwie i decydują się na wsparcie w ramach PSSE. Mamy ogromną nadzieję, że rok 2022 przyniesie zarówno Państwu, jak i nam szanse do dalszego rozwoju oraz realizację zamierzonych planów. Pomorska SSE zamierza w dalszym ciągu brać aktywny udział w życiu przedsiębiorców i współpracować z JST w zakresie organizacji wspólnych wydarzeń, szkoleń i spotkań.

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=