• Bezpłatna nauka w CKU w Toruniu

Bezpłatna nauka w CKU w Toruniu

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu  prowadzi rekrutację do szkół:

 • Liceum ogólnokształcące
 • Szkoła policealna
 • Szkoła podstawowa

oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zgłaszać się mogą osoby, które ukończyły 16 lat. Nie ma górnej granicy wiekowej. Nauka jest bezpłatna.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły: Plac św.Katarzyny 8 w Toruniu, w dni powszednie od 9:00 do 17:00, w soboty i niedziele od 7:30 do 15:00 (w niedzielę 23 stycznia szkoła jest nieczynna).

Termin: do 25 stycznia 2022.

O Liceum Ogólnokształcącym

Istnieje możliwość jednoczesnej nauki przedmiotów zawodowych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, gdzie po zdaniu egzaminu otrzymuje się tytuł zawodowy. Osoby, które ukończyły szkołę zasadniczą lub branżową I-go stopnia, przyjmowane są do LO do klasy drugiej. Wymagane dokumenty: podanie (jest dostępne w szkole i na stronie internetowej www.cku.torun.pl), 2 zdjęcia i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gminazjum.

O Szkole Policealnej

Do wyboru są trzy zawody:

 • Florysta – nauka trwa 1 rok
 • Administracja – nauka trwa 2 lata
 • Bhp – nauka trwa 1,5 roku

Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Wymagane dokumenty: podanie (jest dostępne w szkole i na stronie internetowej www.cku.torun.pl), 2 zdjęcia i świadectwo ukończenia szkoły średniej. Nie jest wymagana matura.

O Szkole podstawowej

Przyjmujemy do klasy siódmej i ósmej. Wymagane dokumenty: podanie (jest dostępne w szkole i na stronie internetowej www.cku.torun.pl), 2 zdjęcia i świadectwo ukończenia klasy szóstej lub siódmej. Zajęcia są przez dwa dni w tygodniu.

O kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Okres nauki zależy od kierunku i może wynosić od 0,5 roku do 2 lat.

Zawody:

 • technik administracji
 • florysta
 • technik informatyk
 • technik rachunkowości
 • technik architektury krajobrazu
 • technik elektryk
 • elektryk
 • technik fotografii i multimediów
 • fotograf
 • technik handlowiec
 • sprzedawca
 • technik logistyk
 • magazynier-logistyk
 • technik usług fryzjerskich
 • fryzjer
 • krawiec
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych

Wymagane dokumenty: podanie (jest dostępne w szkole i na stronie internetowej www.cku.torun.pl), 1 zdjęcie i dowolne świadectwo ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zasadniczej lub branżowej albo szkoły średniej lub dyplom studiów wyższych

Opis kierunków oraz szczegółowe informacje można znaleść na stronie CKU: https://www.cku.torun.pl/

Link do strony facebook: https://www.facebook.com/Centrum-Kszta%C5%82cenia-Ustawicznego-w-Toruniu-395726537148748

Kontakt:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
Plac Św. Katarzyny 8 Toruń
tel: 56-657-74-90, 56-657-74-51, 500 675 764
sekretariat@cku.torun.pl

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=