• Plakat dot. gminnego konkursu fotograficznego

Gminny konkurs fotograficzny „Gmina Łysomice - ciekawe miejsca znane i nieznane”

Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice. Konkurs przeznaczony jest dla pasjonatów fotografii zajmujących się nią amatorsko lub zawodowo.

Cele konkursu:

 • popularyzacja oraz prezentacja ciekawych miejsc na terenie Gminy Łysomice
 • propagowanie aktywności artystycznej jako formy spędzania wolnego czasu
 • promowanie osób uzdolnionych – stworzenie im szansy prezentacji swojej twórczości na szerszym forum
 • dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością ujęcia tematu oraz inwencją twórczą

Przedmiot konkursu, zadania uczestników i wymagania dot. prac konkursowych
Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii, lub dostarczenie fotografii wykonanej wcześniej, która przedstawia miejsce na terenie Gminy Łysomice w jednej z kategorii wymienionych w pkt 4. Każdy z uczestników może zgłosić max. 15 zdjęć.

Wymagania dotyczące fotografii konkursowej:

 • zdjęcie w kolorze, w wersji elektronicznej, wykonane dowolną techniką i sprzętem fotograficznym,
 • zdjęcie zapisane w formacie JPG, w rozdzielczości umożliwiającej wydruk zdjęcia w publikacji „Gmina Łysomice - przewodnik dla aktywnych”. Rozmiar min. 3648 x 2736 pikseli w rozdzielczość min. 90 dpi,
 • musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika
 • na fotografii nie mogą znajdować się znaki, cyfry (np. daty, podpisy). Zdjęcia oznakowane podlegają dyskwalifikacji

Ocenie podlegać będzie: pomysłowość i oryginalność, niezwykłe ujęcia oraz  jakość zdjęcia (światło, ujęcie itp.)

Kategorie:

 • Las Piwnicki - zdjęcia lasu i jego przyrody, fauna i flora, widoki ogólne, urokliwe zakątki
 • Zabytki i architektura nowoczesna – fotografie brył zewnętrznych, zabytków wewnątrz, ciekawe detale.
  W szczególności:
  • kościoły (w Gostkowie, Papowie Toruńskim i Świerczynkach),
  • pałace (w Łysomicach, Lulkowie, Lipniczkach, Ostaszewie i Turznie),
  • kapliczki (w Ostaszewie i Turznie)
  • nowoczesne osiedla i budynki z terenu Gminy Łysomice (budynek Urzędu Gminy, SPZOZ w Łysomicach, nowoczesne budynki firm, osiedli)
 • Przyroda - fotografie fauny i flory, urokliwe zakątki, ciekawie miejsca, widoki ogólne.
  W szczególności: przyroda i otoczenie Leśniczówki w Olku, Barbarka, Jezioro Kamionkowskie.

Warunki udziału w konkursie:
Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie i przesłanie/dostarczenie zdjęcia na adres e-mailowy: m.lewandowska@lysomice.pl lub na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia do Biura Podawczego Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8 w terminie do 22 maja 2022 r.        

Główną nagrodą w konkursie jest publikacja fotografii w przewodniku turystycznym „Gmina Łysomice - przewodnik dla aktywnych” wydawanym przez Gminę Łysomice. Laureaci otrzymają również nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w tym do nieprzyznania nagród w danej kategorii lub do przyznania nagród wyróżnień dodatkowych.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, a wyniki oceny zostaną ogłoszone na stronie internetowej lysomice.pl do 25 maja 2022 r. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. ,poz. 1062). Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.

Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=