Badanie opinii mieszkańców w zakresie potrzeb i zasobów obszaru LGD Ziemia Gotyku

Badanie ankietowe jest elementem procesu konsultacji społecznych służących poznaniu lokalnych problemów, potrzeb, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Ziemia Gotyku” (LSR) – Miasto Chełmża, Gmina Chełmża, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Papowo Biskupie. Uzyskane informacje będą podstawą do sporządzenia diagnozy społecznej obszaru i analizy SWOT, jako punktu wyjścia do określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach tzw. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029. 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety pod adresem: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=eb5db837&b=b27f152c7&c=f8a2083e 

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=