Treść strony: Dodatek do ogrzewania

Dodatek grzewczy - informacja dla mieszkańców Gminy Łysomice

Urząd Gminy Łysomice informuje, że 19 września 2022 r. Poz. 1967 weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Powyższa ustawa wprowadza dodatek dla gospodarstw domowych, gdzie głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, 
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu zimnego),
  3. kocioł olejowy

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Stosowny wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła będzie można złożyć od dnia 21 września 2022 r.

Wnioski należy składać składać:

  • na piśmie w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8 w godz. pracy urzędu.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego) na adres skrzynki e PUAP Urzędu Gminy Łysomice lub ( /w32wxn0s7e/skrytka lub /gmLysomice/domyslna ).

Przyjmowaniem wniosków oraz udzielaniem informacji i porad dotyczących składania wniosków o dodatek źródeł ciepła udziela pracownik Urzędu Gminy Łysomice, Pan Sławomir Cyrklaff - kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 56 678 32 22 w. 57 lub mailowo: s.cyrklaff@lysomice.pl

Termin składania wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła upływa z dniem 30 listopada 2022 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Wzór wniosku jest jednolity w całej Polsce.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 3.000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzjem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1.000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  4. 2.000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=