Treść strony: Archiwum

 • Punkty pomocy

Działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski realizuje projekt nr 14/14-2022/OG-FAMI pt. „Działania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy”. Projekt jest współfinasowany ze środków unijnych. W ramach projektu, w Żninie, Nakle, Inowrocławiu, Świeciu uruchomiono punktu pomocy dla cudzoziemców. Mogą oni uzyskać tam wsparcie niezbędne w codziennym funkcjonowaniu w Polsce. Przewidziane są min. dyżury radców prawnych, asysta psychologa czy pomoc w zakresie dokumentacji urzędowej. Szczegółowe informacje o zakresie pomocy znajdują się pod linkiem https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl/ 

 • Pomoc finansowa

ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

 1. mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. działają jako mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwo;
 3. w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ponieśli dodatkowe koszty ze względu na brak stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy;
 4. w 2022 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Więcej informacji oraz formularz wniosku - otwórz

Informacja o pomocy finansowej opublikowana na Facebooku:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ToJYqY6msR31DBja79dg7XxtoQnkvTSD9z3EhwH4u8uZzHZUzCQmQHZ9txhQ8ds2l&id=100064591245689 

 • Interwencje pszczelarskie – nabór wniosków przedłużony

Interwencje pszczelarskie – nabór wniosków przedłużony

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 3 interwencji pszczelarskich finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został przedłużony do 24 kwietnia 2023 r. Dokumenty przyjmowane są jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Dotychczas złożono 1274 wnioski na kwotę 6,65 mln zł.

Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
O to dofinansowanie mogą się ubiegać: pszczelarze, producenci produktów pszczelich i organizacje pszczelarskie (w imieniu hodowców). Refundacji podlega do 60 proc. kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, m.in. miodarek, odstojników, wialni do pyłku, czy uli lub ich elementów. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej beneficjentowi w okresie roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i łącznie nie może wynieść więcej niż 15 000 zł. Przy czym organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego za ich pośrednictwem (kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza).

Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi
Pomoc ta przysługuje z kolei wyłącznie zrzeszeniom pszczelarskim, które mogą ją otrzymać na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – nie tylko weterynaryjnych, lecz także tych zawierających substancje czynne dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. Zwrotowi podlega do 90 proc. kosztów netto zakupu tych lekarstw. Należy zaznaczyć, że można ubiegać się także o refundację udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego pszczelarzom (kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na hodowcę).

Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół
Również w ramach tej interwencji wnioski o wsparcie mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie. Dofinansowaniem objęty jest zakup: matek pszczelich, pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy. Refundacji podlega do 70 proc. kosztów netto, a roczna kwota pomocy dla beneficjenta nie może przekroczyć 10 000 zł. Również w tym przypadku organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu – to również maksymalnie 4 proc. wsparcia udzielonego za ich pośrednictwem pszczelarzom (ta kwota w przeliczeniu na pszczelarza nie może przekraczać 30 zł). Producenci matek, pakietów i odkładów pszczelich, którzy chcą uczestniczyć w realizacji tej interwencji zobowiązani są dostarczyć do Centrali ARiMR (Departament Rynków Rolnych ARiMR, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa) wystawione w 2023 r. oryginalne zaświadczenia weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich. Lista takich producentów, u których można dokonać objętych refundacją zakupów została opublikowana pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023. Tam również zamieszczono więcej informacji na temat tych interwencji. 

Link do informacji o naborze opublikowanej na Facebooku: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0PUfgCsXGXkgJ75HX46LGjhMBdmUAVKTPnYzPVgVcgsBfjbwZHPJnKoynaQMytBSgl&id=100064591245689 

Teren Rekreacyjny w Turznie

W sobotę 15 kwietnia uroczyście otwarto nowy teren rekreacyjny w Turznie. Tego dnia pogoda nas nie rozpieszczała, ale i tak mieszkańcy przybyli na uroczystość bardzo licznie. KGW Nowe My i Klub Seniora „Szarotka” przygotowali pyszną rozgrzewającą zupę, słodkości i całe mnóstwo innych smakowitych przekąsek. Strażacy z OSP w Turznie dopilnowali, by można było się rozgrzać przy przygotowanym ognisku. Dzieci tańcem i szaloną zabawa z Jojo Animacje rozganiali deszczowe chmury i można powiedzieć, że prawie im się udało. Chociaż słońca tego popołudnia nikt nie widział – wdzięczni byliśmy za każde chwilowe przejaśnienie!

W uroczystości udział wzięli Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice, Robert Kożuchowski Przewodniczący Rady Gminy, Bożena Stempska Sekretarz Gminy, Emilia Zielińska Skarbnik Gminy, przedstawiciele samorządu i Rady Sołeckiej.

Szczególne podziękowania kierujemy do radnych Anny Zmarzły i Marcina Chojny za przygotowanie i poprowadzenie uroczystości.

Mamy nadzieję, że teren będzie służył mieszkańcom – oby słonecznych dni było jak najwięcej!

Na terenie powstał między innymi budynek sanitarno-gospodarczy, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i wiata grillowa – dbajmy o niego wspólnie- oby służył mieszkańcom jak najdłużej!

 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Projekt "Rowerowa Stolica Polski"

Projekt "Rowerowa Stolica Polski"

Gmina Łysomice podpisała umowę o współpracy w realizacji projektu Rowerowa Stolica Polski z organizatorem akcji Miastem Bydgoszcz. Idea o wyżej prezentowanej nazwie, to dwuetapowy projekt sportowy, któremu towarzyszy używanie prostej aplikacji Aktywne Miasta. Program między innymi mierzy, liczy i zapisuje przejechane kilometry np. na rowerze, notując je na koncie użytkownika, tym samym - wybranej w aplikacji gminy. W taki sposób będą kręcone kilometry dla Gminy Łysomice.

 • I etap to TRENING, który potrwa do 21 maja
 • II etap to RYWALIZACJA o tytuł Rowerowej Stolicy Polski, który potrwa od 1 czerwca do 30 czerwca, dotyczy aktywności jazda na rowerze i kolarstwo

Gorąco zachęcamy do integracji właśnie w tej formie sportowej!

Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego osoby przebywające za granicą, bądź na terenie innej gminy, czy miasta, również mogą brać udział w zabawie kręcąc kilometry dla wybranej przez siebie gminy.

„Biorąc udział w rywalizacji zyskujesz dostęp do indywidualnych rankingów i historii swoich aktywności. Aplikacja Aktywne Miasta jest w pełni zintegrowana z aplikacją Garmin Connect. Zapisując się na trening na pewno nie przegapisz czerwcowej rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

Dla przypomnienia w ubiegłorocznym Treningu ostatecznie wzięły udział 53 miasta, prawie  15 tysięcy rowerzystów, którzy pokonali 2,3 miliona kilometrów. Łącznie wykonanych zostało ponad 175 tysięcy treningów.

Przypomnijmy, że start tegorocznej edycji Rowerowej Stolicy Polski nastąpi 1 czerwca. Rywalizacja potrwa do 30 czerwca. Zwycięzcy zarówno w kategorii miast, jak i gmin otrzymają okazałe puchary i samoobsługowe stacje naprawy rowerów. 

Jak wziąć udział w zabawie? Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, stworzyć swój profil, wybrać rywalizację i dołączyć!
Patronat na Rowerową Stolicą Polski objęły Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich. Tradycyjnie sponsorami akcji są: Centrumrowerowe.pl, Fale Loki Koki, Ibombo, SISU i City Hotel. Patronat medialny sprawują: ESKA, Onet, Medonet i Noizz oraz Rzeczpospolita.” *

*Materiały organizatora

 • Projekt "Rowerowa Stolica Polski"
 • Projekt "Rowerowa Stolica Polski"
 • Mobilny punkt konsultacyjny ds. Funduszy Europejskich

Mobilne punkt konsultacyjny ds. Funduszy Europejskich

Wszystkie osoby, które chciałyby zasięgnąć informacji o możliwości dofinansowania swoich pomysłów i projektów ze środków Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje (MPI) specjalisty ds. Funduszy Europejskich, które odbędą się 26.04.2023 r., w Urzędzie Gminy Łysomicach, w godz. 10:30 - 13:00.  

Nie wymagamy wcześniejszych zgłoszeń! Mobilny Punkt Informacyjny przeprowadzi przedstawiciel Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Toruniu (tel. 56 62 18 598)

Wznowienie dostaw wody w Ośrodku Wypoczynkowym w Kamionkach Małych 

Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o. informuję, że w miesiącu kwietniu wznawia dostawy wody na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Kamionkach Małych.

Od 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) będą trwały próby ciśnieniowe oraz usuwanie ewentualnych wycieków powstałych po sezonie zimowym.

Całkowite włączenie dostaw wody na okres letni nastąpi w dniu 21 kwietnia 2023 r. (piątek).

Prosimy właścicieli i użytkowników o zabezpieczenie swoich nieruchomości przed zalaniem, sprawdzenie instalacji wewnątrz domków, pozamykanie kranów i zaworów.

 • Pomoc dla KGW na realizację celów określonych w ustawie - Nabór 2023

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich

Od 3 kwietnia 2023 r. o przyznanie środków finansowych na działalność statutową mogą się po raz kolejny ubiegać koła gospodyń wiejskich. W tegorocznym naborze pojawiło się kilka nowości – w tym wyższe stawki dofinansowania.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2023 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. 

O przyznanie pomocy na prowadzenie działalności statutowej mogą się ubiegać tradycyjnie koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – na razie jest ich ponad 12 tys. Od tego roku te organizacje, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobowiązane do jego uzyskania zanim będą ubiegać się o to wsparcie. W tym celu powinny złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wymóg ten nie dotyczy kół, które w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z tego dofinansowania – numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania. W związku z tym, że przyznane w 2023 r. środki będą przekazywane na rachunki umieszczone w ewidencji producentów, należy upewnić się, że znajduje się w niej aktualny numer konta bankowego koła. Pozostałe warunki przyznawania pomocy pozostają bez zmian.

Wsparcie na realizację celów statutowych kół gospodyń wiejskich jest wypłacane po raz kolejny i pochodzi ze środków krajowych. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2023 r. wynosi 120 mln zł.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Od 2023 roku stawka pomocy została zwiększona i wynosi:

 • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na siedzibę koła. Można to zrobić bezpośrednio, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Otrzymane fundusze zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczać, jak w poprzednich latach, na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważne cele, wydatki na które objęte są dofinansowaniem, to także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Pomoc można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania. Dotychczas za otrzymane fundusze najczęściej kupowano bilety na wyjazdy kulturalne albo wyposażano wiejskie świetlice.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty - otwórz

 • Otwarcie nowego terenu rekreacyjnego w Turznie

Otwarcie nowego terenu rekreacyjnego w Turznie

Samorząd Gminy Łysomice serdecznie zaprasza na otwarcie nowego terenu rekreacyjnego w Turznie.

Sobota - 15 kwietnia 2023 r. - godz. 14:00

W programie wydarzenia:

 • animacje dla dzieci
 • ognisko i pieczenie kiełbasek 
 • poczęstunek od KGW „Nowe My” i Klubu Seniora „Szarotka”

Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Pracownicy służby zdrowia są jakby z urzędu obrońcami życia.
Ludzie ufają im, że uszanują każde życie,
także okaleczone, i zawsze będą się starali je leczyć."

Papież Benedykt XVI

 W Dniu
 Pracownika Służby Zdrowia

Składamy Państwu wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęceń służbę na rzecz drugiego człowieka.
Dziękujemy za ogromny trud i wielkie serca, jakie wkładacie w niesienie pomocy potrzebującym i chorym,
Życzymy Państwu, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności  i życzliwości pacjentów.

Niech każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy z drugim człowiekiem przynosi poczucie zadowolenia
oraz jest źródłem motywacji do osiągania wyższych celów.

Przewodniczący Rady Gminy                             Wójt Gminy

Robert Kożuchowski                                              Piotr Kowal

 • Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Fundusze Europejskie dla Czystej Energii i Ochrony Zasobów Środowiska Regionu

Gmina Łysomice zaprasza chętnych do złożenia deklaracji* chęci udziału w Programie Regionalnym: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021- 2027 w ramach Priorytetu FEKP.02 - Fundusze Europejskie dla Czystej Energii i Ochrony Zasobów Środowiska Regionu, działanie FEKP.09 Mała Retencja i Adaptacja do Zmian Klimatu w celu rozeznania prognozowanej liczby beneficjentów.

Beneficjentami programu są członkowie Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach, Kościoły i związki wyznaniowe, Organizacje pozarządowe, Uczelnie, Duże przedsiębiorstwa, MŚP.

Dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast udział własny Beneficjentów przewidziany jest w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji z tym, że czynione są starania, aby udział własny beneficjentów wynosił jedynie 5% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków wstępnie planowany jest na początku 2024 r. Warunkiem niezbędnym do udziału w Programie i otrzymaniem dofinansowania będzie posiadanie na etapie składania wniosków projektów budowlanych wraz z wymaganymi prawem pozwoleniami i decyzjami 

Formularze dostępne poniżej należy dostarczyć do Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach do 25 kwietnia 2023 r. do godz.15:00 do budynku mieszczącego się przy ul. Toruńskiej 10  w Łysomicach (PAŁAC w Łysomicach) w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych na parterze.

Formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie wyłącznie z dopiskiem „Mała retencja”

Więcej informacji dostępnych na stronie:
https://mojregion.eu/rpo/fundusze-2021-2027/szczegolowy-opis-priorytetow-programu-fundusze-europejskie-dla-kujaw-i-pomorza-2021-2027-szop/

*Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku celem przystąpienia do Programu

Życzenia z okazji Dnia Kapłana

W dniu 4 kwietnia br. Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal oraz Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Robert Kożuchowski spotkali się z kapłanami naszych Parafii, aby uczcić ich dzisiejsze Święto - Dzień Kapłana. 

Z tej okazji życzymy Wszystkim Kapłanom obfitości łask i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień oraz radości z pełnionej posługi kapłańskiej. Dobrego serca, które ciepłem pokrzepia dusze potrzebujących oraz dużo sił w pokonywniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych. 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice 

Wójt  Gminy  Łysomice
Robert Kożuchowski    Piotr Kowal  
 • Dzień Kapłana
 • Dzień Kapłana
 • Dzień Kapłana
 • Dzień Kapłana

Konkurs plastyczny „Mikołaj Kopernik - człowiek nauki”

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki” zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Świerczynkach cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci ze szkół w gminie Łysomice i nie tylko! Łącznie wpłynęło 102 prace z 7 szkół!

W uroczystym rozdaniu nagród zorganizowanym w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach wzięli udział między innymi prof. dr. hab. Krzysztof Katarzyński, pani Emilia Nowakowska oraz Sekretarz Gminy Bożena Stempska. Po uroczystym wręczeniu nagród uczestnicy spotkania udali się w ciekawą wycieczkę po obserwatorium. 

 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • Galeria Spotkań

Konkurs na logo Galerii Spotkań

Jakiś czas temu ogłosiliśmy 2 konkursy. Uczestnicy pierwszego mieli zaproponować nazwę budynku przy ul Sadowej 2c. Odzew był ogromny – wpłynęło aż 79 propozycji!  Zdaniem Komisji Konkursowej najciekawszą propozycję przedstawił pan Michał Dunajski – GALERIA SPOTKAŃ. Konsekwentnie ogłosiliśmy kolejny konkurs – na logo dla Galerii Spotkań. Wpłynęło 31 prac.  Zwycięski projekt złożyła pani Elwira Jarosz i to właśnie jego wizualizację możecie Państwo podziwiać na zdjęciu.

Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!  

Wśród pozostałych uczestników konkursu Komisja Konkursowa rozlosowała nagrody niespodzianki. Wylosowanymi szczęśliwcami zostali: Marta Kalinowska, Piotr Mikuszewski, Monika Paziewska, Kamil Klonowski, Dominik Polak i Patryk Rybacki.

Wielkanocne Polsko-Ukraińskie Spotkanie Integracyjne

W Niedzielę Palmową w Galerii Spotkań odbyło się „Wielkanocne Polsko-Ukraińskie Spotkanie Integracyjne”. Przy kawie, pysznych słodkościach i pięknych melodiach śpiewanych przez Fainę Razdolską mieszkańcy mieli okazję porozmawiać i zacieśnić więzy sąsiedzkie i nie tylko!

Podczas spotkania rozstrzygnięto konkursy i ogłoszono zwycięzców:

 • „Tradycyjna palma wielkanocna” wpłynęło aż 50 pracy wykonanych przeróżnymi technikami! Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie!
  • Kategoria dzieci przedszkolne i klasy I-III
   I miejsce - Bartosz Lewandowski
   II miejsce - Lena Stalmierska
   III miejsce - Joanna Bieniek
   Wyróżnienia – Tymon Piątkowski, Zuzanna Makowska, Julia Gręda
  • Kategoria dzieci z klas IV-VIII
   I miejsce – Natalia Andela
   II miejsce – Dominika Rostkowska
   III miejsce – Kornel Muszyński
   Wyróżnienia - Agnesa Kotelia, Feliksa Kotelia
  • Kategoria młodzież ze szkół ponadpodstawowych i dorośli
   I miejsce – Jadwiga Antczak
   II miejsce – Angelika Koszytkowska
   III miejsce – Małgorzata Urbańska
   Wyróżnienia – Magdalena Wiśniewska, Anna Bieniek
 • „Tradycyjny wypiek wielkanocny” – udział w konkursie wzięły 24 uczestniczki, które przygotowały babki, mazurki, paski i paschy. Wszystkie pyszne i przepięknie udekorowane! 
  • I miejsce – Danuta Rząd (za tradycyjną babkę wielkanocną)
   II miejsce – Patrycja Bednarska ( za przepiękny koszyk drożdżowy z pieczonymi zajączkami i jajkami)
   III miejsce – Barbara Miziołek ( za paschę z bakaliami)
   Wyróżnienia za wypieki w kształcie zajęcy otrzymały Anna Bieniek i KGW Lulkowo

Wśród uczestniczek były również młode adeptki sztuk piekarniczych i komisja konkursowa postanowiła nagrodzić ich wypieki wyróżnieniami: Wiktoria Kotelia, Natalia Andela oraz Angelika Koszytkowska. Ponadto rozlosowano nagrody dodatkowe – gadżety z logo gminy oraz masaże.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia - Gmina Łysomice/ Anna Maria Dali

 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci...

Stop Pożarom Traw

Wiosna to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu
z działalnością ludzi może skutkować gwałtownym wzrostem pożarów. Zgodnie ze statystykami, w województwie kujawsko-pomorskim w okresie od 1 stycznia do 16 marca 2023 r. odnotowano 39 pożarów traw, w tym na terenie Torunia i powiatu toruńskiego 10. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 19 km/h, a szybka jazda na rowerze to około
30 km/h). W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2022 roku w Polsce, to 4,475 miliona złotych. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. W 2022 roku podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 45 416 metrów sześciennych wody (ponad 45,4 miliona litrów). Średni czas trwania akcji gaszenia pożaru traw wynosił 58 minut. Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą
być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardziej potrzebni.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Łąki wraz z terenami upraw rolnych dość często sąsiadują z gruntami leśnymi. Ogień z suchych traw porastających nieużytki niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie młode drzewostany, a drzewostany dojrzałe i starodrzewia poważnie uszkadzając.

Pożary traw powodują także inne straty ekologiczne:

 • ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza;
 • do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt;
 • niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami; 
 • dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin;
 • giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki;
 • płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m. in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren;
 • w płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety, ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki i inne drobne gryzonie);
 • przy wypalaniu traw giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę.
  Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki zjadające mszyce;
 • ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m. in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze);
 • podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca spalania, z uwagi na wysoką toksyczność dymu;
 • duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach i liniach kolejowych, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków;
 • od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może spalać się do kilku metrów w głąb w zależności od jego porowatości związanej z dostępem tlenu. Należy dodać, że są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy)
  i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze traw regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to wiele setek lat.

Za wypalanie traw grożą konsekwencje karne wynikające z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2022 poz. 916 ze zm.), zgodnie z którym zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, a także z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 672 ze zm.), zgodnie z którym w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań
i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia czy wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. Stanowi o tym również § 40 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z 2019 r. poz. 67 oraz
z 2022 r. poz. 1620), gdzie zaznaczono, że niedopuszczalne jest wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów,
a w szczególności rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu. Stosownie do § 43 powyższego rozporządzenia zabronione jest także wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach. 

Należy pamiętać, że zgodnie art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2151 ze zm.) kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji (...) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. W myśl art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł, natomiast zgodnie z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1138 ze zm.) kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: pożaru (...), podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Do ukarania sprawcy wypalania traw uprawnieni są w szczególności funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Straży Leśnej.

Eliminowanie zagrożeń jakie niesie za sobą wypalanie traw winno być realizowane głównie poprzez działalność uświadamiającą przede wszystkim w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Propagowanie pożądanych standardów bezpieczeństwa w szkołach powinno być
realizowane głównie przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Działania takie przyczyniają się do zwiększania świadomości oraz ograniczania ilości tego typu pożarów. Wskazane jest również rozważenie możliwości prowadzenia przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych, które przyczyniać się będą do zapewnienia ładu i porządku w obrębie posesji, jak również będą miały wymiar edukacyjny w zakresie popularyzowania przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2057), strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej biorący udział w działaniach ratowniczych lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową, korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

Mając na względzie powyższe przekazuję niniejszą informację z prośbą o rozpropagowanie. Zapraszam również do zapoznania się z materiałami, które znajdują się w mediach społecznościach poświęconej kampanii Stop Pożarom Traw - https://www.facebook.com/stoppozaromtraw/ 

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
z up. mł. bryg. mgr inż. Sławomir Grudziński
Zastępca Komendanta Miejskiego

 • Spotykalnie Ziemi Gotyku

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Spotykalnie Ziemi Gotyku"

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza mieszkańców obszaru LGD tj. gmin Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasta Chełmża do bezpłatnego udziału w projekcie „Spotykalnie Ziemi Gotyku”, w ramach którego zostanie utworzonych 5 Spotykalni przy ośrodkach kultury lub bibliotekach oraz dodatkowe miejsca przy świetlicach wiejskich.

Wskazane miejsca:

 • Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance 
  Świetlica wiejska w Dębinach 
  Świetlica wiejska w Pigży

 • Galeria Spotkań w Łysomicach (ul. Sadowa 2c)
  Świetlica wiejska w Świerczynkach 
  Biblioteka w Turznie 
  Świetlica przy parafii w Papowie Toruńskim

 • Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim 
  Świetlica wiejska w Zegartowicach
  Świetlica wiejska w Nowym Dworze Królewskim

 • Biblioteka Samorządowa w Zelgnie 
  Świetlica wiejska w Dziemionach 
  Świetlica wiejska w Grzywnie

 • Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży 
  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
  Środowiskowe Centrum Aktywności w Chełmży

W każdej spotykalni  w okresie od maja do października 2023 roku będą odbywały się zajęcia z animatorem oraz warsztaty o różnej tematyce np. warsztaty rękodzielnicze, zielarskie, kulinarne, krawieckie, rekreacyjne, warsztaty artystyczno-edukacyjne, itp. Przewidziana jest również organizacja większych wydarzeń/spotkań integracyjnych dla uczestników oraz mieszkańców. 

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Mieszkańcy obszaru LGD Ziemia Gotyku (tj gmin Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasta Chełmża), którzy ukończyli 6 rok życia i złożyli dokumenty rekrutacyjne do projektu. Osoby nieletnie przyjmowane będą do projektu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Dodatkowo premiowane będą osoby z niepełnosprawnościami lub ze względu na wiek: osoby do 25 roku życia oraz osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Do kiedy trwa rekrutacja uczestników?

Chęć udziału w projekcie, za pomocą Formularza Rekrutacyjnego, należy zgłosić od 3 do 17 kwietnia 2023 r. włącznie. Wraz z Formularzem należy dostarczyć dokument potwierdzający zamieszkiwanie na obszarze LGD Ziemia Gotyku szczegółowo wskazany w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu (także w przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną) lub dostarczenie ich do koordynatora gminnego. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dla każdej Spotykalni prowadzone będą oddzielne listy rekrutacyjne (podstawowa i rezerwowa). Lista rekrutacyjna rezerwowa zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia się liczby Kandydatów przekraczającej dostępny dla danej Spotykalni limit uczestników. Wsparciem zostanie objętych 150 mieszkańców. W każdej gminie zostanie zrekrutowanych średnio 30 osób.

Biuro Projektu: Łysomice, ul. Sadowa 2C 
Czynne w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek w  godz. 15.30-17.30 
Email: spotykalnie@ziemiagotyku.com 
Marta Dembińska tel. 607-745-091 
Marta Kruszczyńska tel. 731-777-840

Koordynatorzy gminni: 
Gmina Łubianka: Agata Surowiec tel. 667 743105
Gmina Łysomice: Marek Komuda tel. 508 394 503
Gmina Papowo Biskupie: Joanna Kańczewska tel. 604 219 049
Gmina Chełmża: Justyna Błaszczyk tel. 691 774 376
Gmina Miasta Chełmża: Tomasz Szreiber tel. 603 416 256

Teren rekreacyjny w Turznie

W miejscowości Turzno w grudniu zakończono prace przy realizacji terenu rekreacyjnego. W ramach zadania powstał budynek sanitarno-gospodarczy, chodniki, parking, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, nasadzenia, mała architektura oraz wiata grillowa. 15.04.2023 r. nastąpi oficjalne otwarcie terenu dla mieszkańców.

 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie

Nagrody samorządu Gminy Łysomice dla sportowców i trenerów

28 marca w Galerii Spotkań w Łysomicach wręczono nagrody Samorządu Gminy łysomice za wyniki sportowe i osiągnięcia trenerskie w 2022 r.

Sportowcy przyjęli gratulacje, pamiątkowe dyplomy i statuetki z rąk Piotra Kowala Wójta Gminy Łysomice i Roberta Kożuchowskiego Przewodniczącego Rady Gminy.

Podczas uroczystości przybliżono sylwetki nagrodzonych sportowców i dyscypliny, w których odnoszą sukcesy. Cieszy nas bardzo fakt, że wśród 26  nagrodzonych sportowców, aż 15 to dzieci i młodzież. Wierzymy, że to dobrze wróży na przyszłość! Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych latach. 

 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Fundusze europejskie

Wsparcie oferowane z funduszy europejskich

W dniu 30 marca br., w godz. 8.30 - 14.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży odbędzie się dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich, organizowany przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu, koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ramach bezpłatnych indywidualnych konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia oferowanego z funduszy europejskich, m.in. na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, czy przedsiębiorców. Będzie to także dobra okazja do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń i kursów, jak i z możliwościami dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

 

Organizator:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu
Plac Teatralny 2
e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl 
tel. 56 621 84 09

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/calodzienny-dyzur-specjalisty-ds-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-marzec-2023-r 

 • Podziękowania
 • Wyrazy głębokiego współczucia
 • Konkursy

Gmina Łysomice ogłasza konkursy wielkanocne

Gmina Łysomice ogłasza konkursy wielkanocne:

 • „Palma wielkanocna” - konkurs przeznaczony dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Łysomice. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie palmy wielkanocnej i dostarczenie jej do Gminnej Biblioteki Publicznej.
 • „Tradycyjny wypiek wielkanocny” - konkurs przeznaczony dla osób indywidualnych, kół gospodyń, stowarzyszeń i klubów działających na terenie gminy Łysomice.

Konkursy zostaną rozstrzygnięte, a wyniki oceny zostaną ogłoszone 2 kwietnia 2023 r. (Niedziela Palmowa) podczas spotkania integracyjnego polsko-ukraińskiego w Galerii Spotkań przy ulicy Sadowej 2c w Łysomicach.

Szczegółowych informacji udziela Marta Lewandowska - 501 318 617

Spotkanie grupy seniorów w Galerii Spotkań

21 marca w Galerii Spotkań w Łysomicach miało miejsce pierwsze z cyklu spotkanie grupy seniorów. Przedstawiciele trzech funkcjonujących na terenie gminy Łysomice Klubów Seniora, seniorzy reprezentujący sołectwa, Wójt Gminy Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski, Sekretarz Bożena Stempska, przedstawiciele samorządu, GOPS oraz Gminnej Biblioteki Publicznej omawiali kwestie polityki senioralnej.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Ziemia Gotyku” Mariola Epa-Pikuła przedstawiała inicjatywy i zasady działania projektów „miękkich” dla osób 60+. Anna Saja Kierownik GOPS w Łysomicach omówiła zasady korzystania z opieki i wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas spotkania zaproponowano powołanie wśród seniorów 4-5 osobowej reprezentacji. Dzięki takiemu przedstawicielstwu mamy nadzieję lepiej poznać potrzeby seniorów z gminy Łysomice.

Kolejne takie spotkanie już za miesiąc.

Na terenie gminy Łysomice działają Kluby Seniora, które zapraszają chętnych:

 • Klub Seniora „Szarotka” w Turznie
 • Klub Seniora w Świerczynkach 
 • Klub Seniora w Łysomicach

Kontakt z przewodniczącymi klubów przez panią Agnieszkę Ziembę z Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach 501 221 754

 • Spotkanie grupy seniorów w Galerii Spotkań
 • Spotkanie grupy seniorów w Galerii Spotkań
 • Spotkanie grupy seniorów w Galerii Spotkań
 • Spotkanie grupy seniorów w Galerii Spotkań

Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

15 marca 2023 r. zostały podpisane umowy dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład  na łączną wartość ponad 8,6 mln zł na 19 odcinków dróg, w tym  17  w formule projektuj i buduj.

Przebudowa dróg polegać będzie na wykonaniu nawierzchni asfaltowych oraz poboczy z kruszywa. Drogi zostaną przebudowane w miejscowościach: Folząg, Kamionki Małe, Kowróz, Kowrózek, Lulkowo, Łysomice, Papowo Toruńskie, Papowo Toruńskie – Osieki, Różankowo, Turzno, Wytrębowice, Zakrzewko, Zęgwirt. Wykonawcami inwestycji są Zakład Handlowo-Budowlany AGA Mariusz Wilczyński oraz TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o.


Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 5.985.000,00 zł.  

 • Inwestycje
 • Inwestycje
 • Inwestycje
 • Inwestycje
 • Inwestycje

Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych

We wtorek 20 marca Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach Dużych oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA Scania P370.

Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal i Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski pogratulowali strażakom nowego nabytku oraz wyrazili uznanie i podziękowali za dotychczasowa bezinteresowna służbę na rzecz mieszkańców. 

To już czwarty tego typu samochód w gminie Łysomice!

W uroczystości wzięło udział wielu gości: Anna Gembicka Poseł na Sejm RP, Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP, Mariusz Kałużny Poseł na Sejm RP,  Przemysław Przybylski Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan st. bryg. Robert Wiśniewski, Komendant Miejski PSP w Toruniu st. bryg. Sławomir Reszkowski, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu mł. bryg. Sławomir Grudziński, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Jarosław Herbowski, Sekretarz Gminy Bożena Stempska, Skarbnik Emilia Zielińska, przedstawiciele Rady Gminy Łysomice, druhowie OSP z jednostek terenu gminy oraz mieszkańcy Kamionek Dużych i Kamionek Małych.

Samochód dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych."

 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych

Internet światłowodowy w gminie Łysomice

We wtorek 28 lutego 2023r. w Urzędzie Gminy Łysomice odbyło się spotkanie z firma NEXERA w sprawie światłowodowego internetu. W rozmowach z firmą NEXERA wzięli udział Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski, przedstawiciele Rady Gminy Łysomice oraz kierownik referatu Bezpieczeństwa i Teleinformatyki Wojciech Lewicki...
 • Nawigator legislacyjny dla NGO

Nawigator legislacyjny dla NGO

Nawigator legislacyjny dla NGO to projekt realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Celem projektu jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce.

Sprawne zarządzanie w trzecim sektorze może być trudne, dlatego w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego stworzono program monitoringu legislacyjnego. Przygląda się wszelkim zmianom prawnym, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą organizacji pozarządowych. Zebrane informacje są wysyłane raz w miesiącu w postaci darmowego newslettera do wszystkich zainteresowanych organizacji. Organizatorom projektu zależy, aby ich analizy, porady i rekomendacje docierały do jak najszerszego grona, szczególnie do Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji z mniejszych miejscowości.

W ciągu półrocznej pracy, organizatorom projektu udało się opublikować 9 artykułów, w których eksperci opisali skutki wprowadzonych regulacji, takich jak ustawa o ekonomii społecznej i ustawa o fundacji rodzinnej. Wysłali także 5 newsletterów, ich treść można zobaczyć na stronie internetowej projektu.

Organizatorzy projektu mają nadzieję, że tak przygotowany nawigator stanie się realnym wsparciem, dla osób starających się działać społecznie nawet w najmniejszych miejscowościach i pomoże im uniknąć komplikacji związanych z trudną działką legislacji, która często jest największym wyzwaniem dla zapalonych społeczników.

Strona internetowa projektu "Nawigator legislacyjny dla NGO": https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/ 

Komunikat ZUK Łysomice w sprawie chwilowych przerw w dostawie wody na terenie gminy Łysomice

W związku z trwającą modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Gostkowie i Świerczynach, mogą wystąpić spadki ciśnienia w sieci lub chwilowe przerwy w dostawie wody na terenie gminy Łysomice w dniach od 27.03.2023 do dnia 02.04.2023.

Za utrudnienia przepraszamy.
ZUK Łysomice

Nagrody Samorządu Gminy Łysomice za wyniki sportowe i osiągnięcia trenerskie w 2022 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice w styczniu i lutym 2023 r. odbywał się nabór wniosków do wyróżnień Samorządu Gminy Łysomice za osiągnięte wyniki sportowe, osiągnięcia trenerskie lub za całokształt działalności sportowej w roku 2022. W dniu 14 marca odbyło się posiedzenie Komisji, która zgodnie z regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień, podjęła decyzję o przyznaniu  26  nagród finansowych. Wyróżnieni sportowcy osiągają znaczące sukcesy w kraju, ale są wśród nich także tacy, którzy startują z powodzeniem w zawodach międzynarodowych jako reprezentanci Polski. Największe sukcesy o zasięgu międzynarodowym odnieśliśmy w lekkoatletyce, wioślarstwie i łyżwiarstwie synchronicznym. Cieszy fakt, że wśród nagrodzonych jest aż 15 osób niepełnoletnich, w tym najmłodszy ma dopiero 8 lat. To wróży dobrze na przyszłość.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych latach.

L.p. Imię i nazwisko Dyscyplina
1. Adrian Brzeziński Lekkoatletyka/sprint –senior
2. Franciszek Kościelski Hokej na trawie – młodzik
3. Łukasz Jóźwiak Karate kyokushin/senior
4. Blanka Ordak Żeglarstwo/ Optymist B do 12 lat
5. Mateusz Kozłowski Wioślarstwo/junior
6. Nicola Lewandowska Wioślarstwo/junior młodszy
7. Małgorzata Dziopa BicejoringNordic Breed Dogs/rower + pies/senior
8. Mikołaj Wojciechowski Szermierka/floret/zuch
9. Nikodem Wojciechowski Szermierka/floret/młodzik
10. Natalia Stankowska Skoki na trampolinie/ skoki synchroniczne/ junior młodszy
11. Hubert Rudnicki Pływanie w płetwach/16-17 lat
12. Lena Gozdek Skoki na trampolinie/13-14 lat
13. Kacper Tymuła Wioślarstwo/czwórka i dwójka podwójna chłopców/ junior młodszy
14. Wiktoria Marzec Kolarstwo szosowe/młodzik
15. Dominika Gałka Wioślarstwo/młodzieżowiec
16. Aleksandra Wesołowska Łyżwiarstwo synchroniczne/ PRE-Juvenille
17. Antoni Sikorski Speedrower/piłka nożna/ U 8
18. Wiktoria Czerwińska Łyżwiarstwo synchroniczne/ junior
19. Agata Gaja Czerwińska Łyżwiarstwo synchroniczne/ junior
20. Karol Kruszyński Motocross klasa MX open/ senior
21. Lach Radosław Lekkoatletyka sprinter/U 18
22. Szymon Rygielski Kolarstwo /młodzik
23. Martyna Kontowicz Teakwon-do/junior
24. Laura Kontowicz Teakwon-do/junior
25. Łukasz Wiśniewski Trener piłki nożnej
26. Piotr Wojciechowski Trener kolarstwa
 • Uroczyste przyjęcie nowego pojazdu pożarniczego w OSP Kamionki Duże

Uroczyste przyjęcie nowego pojazdu pożarniczego w OSP Kamionki Duże

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice - Robert Kożuchowski, Wójt Gminy Łysomice - Piotr Kowal oraz Prezes OSP Kamionki Duże Jacek Sadowski serdecznie zapraszają mieszkańców i sympatyków Gminy Łysomice na uroczystość związaną z przyjęciem przez OSP Kamionki Duże nowego pojazdu pożarniczego. 

Uterenowiony pojazd Scania P370 ze zbiornikiem na wodę o pojemności aż 5 tys. litrów, dzięki któremu druhom z OSP Kamionki Duże będzie jeszcze łatwiej pomagać, został zakupiony za łączną kwotę 1 229 877 zł ze środków: MSWiA - 510 000 zł, Gmina Łysomice - 719 877 zł. 

Oficjalna uroczystość przyjęcia nowego pojazdu pożarniczego odbędzie się 20 marca 2023 r. o godz. 13:00 w Remizie OSP w Kamionkach Dużych.

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres

20.03.2023

07.30-13.00

Stacja Pigża 12 obw.100

11.00-15.00

Stacja Łubianka 6 obw. Gmina

08.00-11.00

Stacja Grębocin 22

08.30-12.30

Stacja Nowa Wieś k/Lubicza

21.03.2023

08.00-13.00

Stacja Wielka Łąka 4

10.30-15.00

Stacja Łubianka 1 obw.500

08.30-12.30

Stacja Łysomice 6 obw. Toruń

22.03.2023

08.00-12.00

Stacja Szembekowo 3

07.00-19.00

Stacja Rubinkowo 63

09.00-12.00

Stacja Czarne Błota 7 obw.200

07.30-12.00

Stacja Brzozówka 3 obw.400

07.00-10.00

Stacja Pluskowęsy 1 k/Kowalewa obw.100

09.30-13.00

Stacja Pluskowęsy 1 k/Kowalewa obw.200

08.00-13.00

Stacja Mała Zławieś 2

08.30-12.30

Stacja Rzęczkowo 5

23.03.2023

08.00-13.00

Stacja Głogowo 3

10.00-15.00

Stacja Wały Zawały 7

07.00-10.00

Stacja Kończewice 6 obw.300

10.00-13.30

Stacja Parowa Falęcka 1 obw.100

08.30-11.30

Stacja Mlewo 9

24.03.2023

10.00-15.00

Stacja Krobia 11

08.00-12.00

Stacja Osiek 23 obw.200

07.00-10.00

Stacja Witkowo 3 obw.200

10.00-13.30

Stacja Kowalewo Nowa  obw.200

08.30-12.30

Stacja Brzozówka

Przypomnienie o terminie płatności podatku

Przypominamy o terminie płatności I raty podatku tj. rolnego, leśnego i od nieruchomości, którego termin upływa 15 marca 2023r...

Remont i modernizacja budynku przy ul. Agrestowej 6 w Łysomicach

13 marca w Urzędzie Gminy w Łysomicach Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal podpisał umowę grantową z Fundacją Leroy Merlin w ramach projektu Funduszu Solidarnościowego Leroy Merlin Polska. W ramach umowy wyremontowany i zmodernizowany zostanie budynek przy ul. Agrestowej 6 w Łysomicach. W celu stworzenie miejsc pobytu na terenie nieruchomości dla ludności uchodźczej z Ukrainy Fundacja Leroy Merlin przekaże grant o wartości 453 639,43 złotych brutto.

Prace remontowe rozpoczną się najpóźniej w kwietniu i zakończą do 31 sierpnia 2023 r.

Budynek posłuży jako schronienie podopiecznych Fundacji „Dotknij Natury” prowadzonej przez Svitlanę Razdolską.

Wójt Gminy Łysomice ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Łysomice ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Zgodnie z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy

Zabytków dofinansowanie z Programu może być przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących:

 1. finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy;
 2. udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Łysomice, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

W przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji.

Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Łysomice w formie papierowej do dnia 15.03.2023 r. do godziny 15:15 z dopiskiem „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.

Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
 • wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;
 • określenie prac, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania;
 • określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
 • wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 3 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenia;
 • informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w pkt 6;
 • informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
 • dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które maja być przedmiotem dotacji;
 • pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
 • kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/  

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę - nabór przedłużony do 15 marca

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru, ustalony na 1 marca ,został przedłużony do 15 marca 2023 roku.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć w placówce Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy to 100 tys. zł. Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” - 60 proc.
Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku. Co jednak istotne - pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, a budynek musi być usytuowany na gruntach rolnych zabudowanych. Do kosztów podlegających dofinansowaniu należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” - 60 proc. Limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (zielona energia w gospodarstwie) nie łączą się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

W trwających od 31 stycznia naborach do ARiMR wpłynęło 12 wniosków na kwotę 715 tys. zł o wsparcie na inwestycje w nawadnianie i 57 wniosków na kwotę 5,45 mln zł o pomoc na tworzenie instalacji fotowoltaicznych.

Nawadnianie w gospodarstwie – więcej informacji - otwórz 

Zielona energia w gospodarstwie – więcej informacji - otwórz

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres

13.03.2023

09.00-13.00

Stacja Zakrzewko 1 obw.400

07.30-11.30

Stacja Czarnowo 14 obw.200

09.30-13.30

Stacja Mała Zławieś 4

08.00-10.00

Stacja Młyniec 12

08.00-12.00

Stacja Pluskowęsy 3 k/Chełmży

08.30-12.30

Stacja Nowa Wieś 4 k/Lubicza

14.03.2023

10.00-13.00

Stacja Wilka Zławieś 11 obw.200

12.00-15.00

Stacja Kormorana 1

23.00-01.00

Stacja Grębocin 17,38,2,7

07.00-15.30

Stacja Zelgno 4

11.00-15.00

Stacja Łysomice 4 obw.600

08.30-13.30

Stacja Grzywna 1 obw.200

08.30-13.30

Stacja Górsk 4

15.03.2023

10.00-15.00

Stacja Stocznia obw.300

09.30-11.30

Stacja Łysomice 2

08.30-13.30

Stacja Józefowo 1

16.03.2023

10.00-15.00

Stacja Zapluskowęsy 2 obw.100

23.00-00.30

Stacja Wielka Łąka 6

07.30-11.30

Stacja Siemoń obw. Hydrofornia

08.30-13.30

Stacja Pruska Łąka 4,6,2,1,5,3, Wielka Łąka 2,4

 • Życzenia z okazji Dnia Kobiet
 • Sąsiad Dzik!

Twój sąsiad dzik!

Problem dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych występuje w całym kraju. Każde większe miasto boryka się z dzikami, lisy upatrzyły sobie tereny podmiejskie, sarny większe parki a łosie tereny nadwodne. Często sami jesteśmy winni tej sytuacji działając świadomie lub nieświadomie, a zajmując tereny na których zwierzęta były od zawsze równocześnie swoim zachowaniem wyganiając je z lasów powodujemy, że pojawiają się w naszym sąsiedztwie. 

Nieumyślne dokarmianie zwierząt powoduje więcej szkody niż pożytku. Takim działaniem przyzwyczajamy zwierzęta, że w bliskości człowieka można łatwo znaleźć pokarm. Taki zwierz zatraca naturalny instynkt obawy przed człowiekiem oraz traci zdolność do poszukiwania pożywienia. W naszych ogrodach nie trudno znaleźć łatwy pokarm. Opadłe z drzew resztki owoców to doskonała przekąska dla saren i dzików. W śmieciach i bioodpadach gustują zarówno lisy jak i dziki, które również szukając larw owadów przekopują trawniki. Poruszanie się po lesie, czy to pieszo czy rowerem, niekiedy z puszczonym luzem psem powoduje, że zwierzyna nie ma tam spokoju i przenosi się na niezabudowane działki w terenach zurbanizowanych, które dodatkowo zarośnięte są wysoką trawą, nawłocią czy wrotyczem a nawet krzewami i drzewami. Problem poruszania się po lesie omawialiśmy już we wpisie Nie tylko zwierzęta biegają po lesie, gdzie zwracaliśmy uwagę na poruszanie się nie tylko po głównych drogach leśnych ale i po duktach czy zarośniętych ścieżkach, co jest widoczne na poniższej mapie ukazującej lasy w okolicach Torunia. 

Co robić gdy w sąsiedztwie pojawią się dzikie zwierzęta? Przede wszystkim nie należy ich dokarmiać. Każda forma pomocy przez dostarczanie im pożywienia jest zła. Zarówno na polach czy w lesie jest wystarczająca ilość pokarmu dla wszystkich, a obecnie panujące zimy nie są im straszne. Idąc za tym należy zadbać o porządek w ogrodzie. Opadłe liście i owoce zebrać, skoszoną trawę zgrabić. Dobrą praktyką jest wapnowanie trawników w celu usunięcia larw owadów. Należy również zadbać o stan ogrodzenia oraz trzeba pamiętać o zamykaniu furtek i bram. Bioodpady trzymać w szczelnych kompostownikach jednocześnie unikać wyrzucania tam resztek jedzenia. Pojemniki na śmieci wystawiać przed dom w dniu ich odbierania. Niezabudowane bądź nieużytkowane działki należałoby wykosić. Spacerując po lesie należy uczęszczać po głównych drogach, psa trzeba trzymać na smyczy. Nie należy krzyczeć ani zostawiać po sobie śmieci. Spotykając dzikie zwierze nie należy panikować, krzyczeć czy wymachiwać rękoma. Należy odejść w przeciwnym kierunku. Gdy w okolicy pojawi się locha z warchlakami nie należy jej niepokoić. Na wyproszenie wybiera spokojną i zarośniętą okolicę, zaś po oproszeniu w niedługim czasie opuszcza to miejsce i udaje się w poszukiwaniu pokarmu. Nie należy również niszczyć urządzeń łowieckich takich jak ambony, zwyżki, paśniki, karmiska czy nęciska. To dzięki nim myśliwi chronią pola i ograniczają ilość zwierzyny w okolicy. 

W nawiązaniu do prowadzonych działań w celu ograniczenia przebywania dzików na obszarach zabudowanych wsi Łysomice oraz Papowo Toruńskie krótkie naświetlenie problemu oraz sugestie dla mieszkańców można znaleźć na stronie www Koła Łowieckiego "Wieniec" w Toruniu pod adresem https://wieniectorun.pl/blog/post/twoj-sasiad-dzik 

Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych Gminy Łysomice

Z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika nasze szkoły i przedszkola uczciły pamięć wybitnego astronoma. Zorganizowano szereg ciekawych wydarzeń.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łysomicach wzięli udział w Kopernikańskim marszu na orientację, które zrelacjonowano w następujących słowach: „…na trasie marszu przenieśliśmy się do miejsc, w których bywał wielki polski astronom, za pomocą specjalnej historycznej mapy z XVII w. dziewczęta z klasy 5a maszerowały po toruńskiej starówce i odnajdywały obiekty, które powstały przed urodzeniem wielkiego astronoma albo już w jego czasach, zatem Kopernik mógł w nich przebywać, a już na pewno mógł je widzieć. Dziewczyny przeszły ok 3 km i odnalazły wszystkie punkty kontrolne oraz rozwiązały zadanie. Wielkie gratulacje!”

W szkole w Turznie nauczycielki historii omawiały życiorys i dokonania M. Kopernika, wsparły się prezentacją na temat jego życia oraz filmem. W każdej klasie zorganizowano konkurs wiedzy o życiu i dokonaniach Mikołaja Kopernika. Nauczyciele fizyki i matematyki przygotowali ogólnodostępną gazetkę. Do tych informacji opracowali konkurs (forma wyzwania dla uczniów) z zadaniami i pytaniami z zakresu fizyki, geografii i astronomii.

Uczniowie szkoły w Świerczynkach odwiedziły Dom Legend Toruńskich oraz miejsca związane z Kopernikiem. Gro wydarzeń jednak  będzie miało miejsce podczas Dni Nauki - 17 marca. Wówczas będą odbywać się prezentacje, pokazy i konkursy związane z naukami ścisłymi. Będzie mowa także o Mikołaju Koperniku, połączona z pokazem filmu Gwiazda Kopernika”. Zaplanowano także wycieczką do Planetarium i Orbitarium w Toruniu oraz do Centrum Astronomii w Piwnicach.

Z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Ostaszewie zorganizowali Turniej Wiedzy o słynnym astronomie. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami. Pytania związane z życiem naszego astronoma i zadania dotyczące jego dzieła były trudne i wymagały solidnego przygotowania. Były piosenki, wiersze, zadania i życzenia skierowane do sobowtóra Mikołaja Kopernika. Nie zabrakło pysznych, toruńskich pierników, które stanowiły nagrodę dla uczniów. Pierwsze miejsce zajęła klasa III, drugie miejsce klasa I, trzecie miejsce uczniowie klasy II. Wykonano wspaniałe portrety astronoma. Uczniowie z oddziału przedszkolnego przygotowali makiety układu słonecznego, które miały przypominać, że Mikołaj Kopernik wstrzymał słońce a ruszył ziemię.

Nie próżnowały także przedszkola. Miło nam poinformować, że dzieci z oddziału w Gostkowie Przedszkola Jelonek w Papowie Toruńskim otrzymały wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim “Kreatywny Portret Mikołaja Kopernika”. Także w przedszkolu Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach pamiętano o rocznicy i przeprowadzono pogadanki o wielkim astronomie. 

 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych

Kampania społeczna „#Rozmawiaj#Reaguj”.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 przygotowała kampanię społeczną pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.

Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane. Celem jest jak najszybsza pomoc tym, które zostały skrzywdzone.

Kampania jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.

Komisji zależy na tym, aby jak największa liczba osób zapoznała się z przekazem kampanii #RozmawiajReaguj.

Ze względu na zagrożone dobro małoletnich Państwowa Komisja liczy na zrozumienie i współpracę. PKDP chce poruszyć serca i umysły odbiorców akcji, skłonić ich do refleksji na temat tego, że tak przejmujące doświadczenie jest udziałem wielu dzieci. Warto pamiętać, że obojętność, lekceważenie tego problemu czy podzielanie fałszywych, stereotypowych przekonań przyczynia się do zwiększenia skali problemu. Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

 • Kampania społeczna
 • Stypendyści Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego

Stypendyści Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego

1 grudnia 2022r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu została opublikowana lista stypendystów na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektów: "Prymus Pomorza i Kujaw" oraz „Humaniści na start!”.

Z dumą informujemy, że aż troje uczniów Szkoły Podstawowej w Łysomicach zostało stypendystami powyższych projektów. Wśród 149 uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego, którzy otrzymali stypendium „Prymus Pomorza i Kujaw” znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

 • Alan Krygier klasa 8a
 • Marta Popławska klasa 8c
 • Artur Talkowski klasa 8c

Warto podkreślić, że stanowią oni połowę uczniów powiatu toruńskiego, którzy zostali stypendystami. Na liście 83 uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego, którzy uzyskali  stypendium w ramach projektu „Humaniści na start!” znalazły się nazwiska 5 uczniów z powiatu toruńskiego. Wśród nich jest uczennica naszej szkoły  Marta Popławska, która będzie w tym roku szkolnym otrzymywała stypendium z obu projektów.

Projekty „Humaniści na start!” i „Prymus Pomorza i Kujaw” realizowane są przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Edyta Wojdyga-Sadłowska

 • Stypendyści Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego
 • Stypendyści Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego

Komunikat Wójta Gminy Łysomice w sprawie występowania dzików przebywających w przestrzeni zurbanizowanej na terenie miejscowości Papowo Toruńskie oraz Łysomice.

W związku z występowaniem dzików na terenie miejscowości Papowo Toruńskie i Łysomice informuję, iż wspólnie z Policją, Nadleśnictwem Toruń oraz Kołem Łowieckim Wieniec podjęto czynności mające na celu wywabienia dzików przebywających w tych miejscowościach w przestrzeni zurbanizowanej do lasu celem redukcji populacji.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do dnia 23 kwietnia 2023 r. na obszarze na którym występuje zagrożenie występowania ASF  zarządzono odstrzał sanitarny dzików.

Z uwagi na fakt, iż odstrzału sanitarnego dzików nie można prowadzić na terenach zurbanizowanych podjęto działania mające na celu wywabienie ich do lasu.

W  najbliższych dniach przedstawiciele Koła Łowieckiego Wieniec w lasach przylegających do w/w miejscowości wyłożą pokarm dla dzików . Dziki jako zwierzęta wszystkożerne szukają pokarmu na terenach zurbanizowanych w szczególności odpadów organicznych takich jak resztek żywności.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do mieszkańców aby w najbliższych dniach w miarę możliwości zabezpieczyć wszelkiego rodzaju odpady organiczne .

Nadmieniam, iż nie wskazane jest również dokarmianie tych zwierząt.

Powyższe działania pozwolą na rozwiązanie problemu jak i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. 

Galeria Spotkań - znamy już zwycięską nazwę budynku przy ul. Sadowej 2c w Łysomicach

Rozstrzygnięto konkurs na nazwę zrewitalizowanego budynku przy ul. Sadowej 2c w Łysomicach. Od teraz to Galeria Spotkań. Pomysłodawcą zwycięskiej nazwy jest pan Michał Dunajski. Serdecznie gratulujemy!
Do konkursu 35 uczestników zgłosiło 83 propozycje nazw.

Jednocześnie informujemy, że ogłaszamy konkurs na logo Galerii Spotkań, które będzie wykorzystywane jako symbol identyfikujący oraz jako znak umieszczane m. in. na materiałach promocyjnych i informacyjnych. 
Prace konkursowe należy zapisać na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym, w formatach: PDF oraz JPG lub PNG (pliki umożliwiające bezstratny wydruk w formacie A4) i dostarczyć do biura podawczego Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8 lub przesłać na adres m.lewandowska@lysomice.pl w terminie do 7 marca 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Regulamin

 • Wyrazy głębokiego współczucia
 • Wyrazy głębokiego współczucia

Wyniki konkursu plastycznego "Kartka świąteczna"

16 lutego Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs plastyczny „Kartka Świąteczna”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie dowolną techniką kartki świątecznej. Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem – w trzech kategoriach wiekowych łącznie wpłynęły 134 ciekawe i pomysłowe prace! 
Poniżej prezentujemy wyniki:
Kategoria: dzieci przedszkolne i uczniowie oddziałów „0”
I miejsce – Zuzanna Makowska (SP Ostaszewo)
II miejsce – Agata Sós (Przedszkole Jelonek grupa „Motylki”)
III miejsce – Klaudia Cebulska (Przedszkole Jelonek grupa „Jagódki”)
wyróżnienia – Nadia Belzyt (SP Turzno), Szymon Łukasik (Przedszkole Jelonek grupa „Żabki”) oraz Lena Gręda (Przedszkole „Pod Klonowym Listkiem")
Kategoria: uczniowie klas I-III
I miejsce ex aequo – Wiktoria Nadstawna (SP Łysomice) i Wiktoria Hartowicz (SP Ostaszewo)
II miejsce ex aequo – Dominika Makowska (SP Turzno) i Kacper Boruciński (SP Łysomice)
III miejsce ex aequo – Kacper Babski (SP Turzno) i Michał Bartosik (SP Łysomice)
wyróżnienia –Amelia Bartos (SP Łysomice), Zofia Gajewska (SP Ostaszewo), Jagoda Sumara (SP Łysomice), Marianna Zając (SP Świerczynki), Karol Kończewski (SP Turzno), Lena Belzyt (SP Turzno), Lena Jaskot (SP Łysomice), Lena Stalmierska (SP Ostaszewo)
Kategoria: uczniowie klas IV-VIII
I miejsce – Wiktor Pobudkiewicz (SP Łysomice)
II miejsce ex aequo – Weronika Zielińska (SP Ostaszewo) i Robert Czachowski (SP Ostaszewo)
III miejsce – Zuzanna Charchuła (SP Turzno)
wyróżnienia – Wiktoria Wiśniewska (SP Łysomice), Emil Lewalski (SP Ostaszewo), Agata Chrzanowska (SP Ostaszewo)

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy pomysłowości i kreatywności! Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

Uwaga! Z laureatami konkursu skontaktujemy się w sprawie odbioru nagród.

 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:...

Informacja o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectwa Papowo Toruńskie w sprawie wprowadzenia zmiany zapisu w „Planie Odnowy Miejscowości Papowo Toruńskie na lata 2018-2024” 

W dniach 27 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r odbędą się konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia nowych zapisów w punkcie 4 „Planu Odnowy Miejscowości Papowo Toruńskie na lata 2018-2024”.

Powyższe konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej.

W/w konsultacje dotyczą wprowadzenia do dokumentu zapisów o następującej treści: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Papowo Toruńskie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Papowo Toruńskie” w punkcie 4 „Planu Odnowy Miejscowości Papowo Toruńskie na lata 2018-2024”.

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej www.lysomice.pl.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do zmiany w/w treści za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@lysomice.pl.
Informacje w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Papowo Toruńskie w sprawie wprowadzenia nowych zapisów w „Planie Odnowy Miejscowości Papowo Toruńskie na lata 2018-2024” znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Łysomice http://www.lysomice.pl oraz na tablicy ogłoszeń. 

Informacje w sprawie przeprowadzenia powyższych konsultacji znajdują się w Zarządzeniu nr Zarządzenie nr  0050.02A.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27.01.2023 r.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Wilczyńska-Glińska tel.56 6783222 wew.46, e-mail: km.wilczynska@lysomice.pl

Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarskim Klubie Sportowym Łysomice

W piątek 27 stycznia w Szkole Podstawowej w Łysomicach odbyła się uroczystość podsumowania kolejnego sezonu kolarskiego. Uczestniczyli w niej zawodnicy klubu wraz z rodzicami, władze klubu, trener oraz zaproszeni goście: Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice oraz Robert Kożuchowski Przewodniczący Rady Gminy. Podczas spotkania trener kolarzy Pan Piotr Wojciechowski przedstawił prezentację podsumowującą sezon kolarski 2022 r. a następnie wszystkich zawodników uhonorowano pamiątkowymi statuetkami oraz  upominkami. 

Rok 2022 zakończył się wieloma sukcesami. Zawodnicy rozwijali swoje talenty i zdobywali kolejne doświadczenia nie tylko na szosie, ale także w wyścigach przełajowych i welodromie (torze kolarskim).

Do największych sukcesów Kolarskiego Klubu Sportowego Łysomice należą:

 • I miejsce i tytuł mistrza Polski Wiktorii Marzec w jeździe drużynowej na czas,
 • Brązowy medal Wiktorii Marzec w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
 • czwarte miejsce Szymona Rygielskiego w Mistrzostwach Polski na torze,

Zawodnicy klubu zajmowali 6 razy miejsce na podium w lidze UKS oraz 35 razy lokowali się  w pierwszej dziesiątce zawodów.

Niewątpliwie ważne jest wielkie zaangażowanie trenera, Pana Piotra Wojciechowskiego, który troszczy się o wszystko, zawodników, ich bezpieczeństwo oraz sprzęt. Należą się mu słowa uznania!

Wszystkim Zawodniczkom i Zawodnikom, trenerowi serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za następny sezon! 

 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice

Harmonogram zajęć w czasie ferii zimowych 2023 w Gminie Łysomice

Ferie zimowe za pasem - serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć przygotowaną przez Gminną Bibliotekę oraz szkoły.

Harmonogram zajęć
w czasie ferii zimowych 2023 w bibliotekach 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach

LP. DATA GODZINY CHARAKTER ZAJĘĆ UCZESTNICY
1. 31.01.2023 11.00-12.30 Malowanie przyprawami 6- 12 lat
2. 02.02.2023 11.00-12.30 Robimy slime 6-12 lat
3. 03.02.2023 11.00-12.30 Gry planszowe, układanie puzzli 6-12 lat
4. 07.02.2023 11.00-12.30 Warsztaty kulinarne - pieczemy ciasteczka 6-12 lat
5. 09.02.2023 11.00- 12.30 Tworzymy kartki walentynkowe 6-12 lat
6. 10.02.2023 11.00-12.30 Gry planszowe, puzzle 6-12 lat

2. Filia w Ostaszewie

LP. DATA GODZINY CHARAKTER ZAJĘĆ UCZESTNICY
1. 30.01.2023 15.00-17.00 Quizy, krzyżówki, kolorowanki 4-13 lat
2. 31.01.2023 15.00-17.00 Konkurs plastyczny 4-13 lat
3. 03.02.2023 12.00-14.00 plastyczny  
4. 06.02.2023 12.00-14.00 Xbox, bajki  
5. 07.02.2023 12.00-14.00 plastyczny  
6. 08.02.2023 12.00-14.00 plastyczny  

3. Filia w Lulkowie zajęcia dla dzieci w wieku 5-15 lat

LP. DATA GODZINY CHARAKTER ZAJĘĆ UCZESTNICY
1. 30.01.2023 15.00-17.00 Malowanie na płótnie  
2. 30.01.2023 15.00-17.00 Malowanie na płótnie  
3. 31.01.2023 15.00-17.00 String art  
4. 03.02.2023 15.00-17.00 Zaj. kulinarne - pizza  
5. 06.02.2023 15.00-17.00 Maski karnawałowe  
6. 07.02.2023 16.00-20.00 Bal karnawałowy  
7. 10.02.2023 15.00-17.00 Ozdabianie pojemników,sól do kąpieli, slime  

4. Filia w Gostkowie

LP. DATA GODZINY CHARAKTER ZAJĘĆ UCZESTNICY
1. 31.01.2023 11-13.00 malowanie i kolaż 5-15 lat
2. 02.02.2023 11-13.00 złocenia 8-15 lat
3. 03.02.2023 11.13.00 zabawy z tuszem 6-12 lat
4. 14.02.2023 11-13.00 walentynkowe kartki 6-15 lat
5. 16.02.2023 11-13.00 decoupage 8-15 lat

5. Filia w Turznie

LP. DATA GODZINY CHARAKTER ZAJĘĆ UCZESTNICY
1. 31.01.2023 12.00-13.30 Zabawy, gry 4-11 lat
2. 02.02.2023 12.00-13,30 Malowanie krepą 4-11 lat
3. 03.02.2023 11.00-12.30 Rysowanki, kolorowanki 4-11 lat
4. 07.02.2023 12.00-13.30 Kalambury, karaoke 4-11 lat
5. 09.02.2023 12.00-13,30 String art 6-13 lat
6. 10.02.2023 11.00-12.30 Robimy slime 4-11 lat

6. Filia w Kamionkach Dużych

LP. DATA GODZINY CHARAKTER ZAJĘĆ UCZESTNICY
1. 30.01.2023 12.00-14.00 Kalambury, zagadki 5-12 lat
2. 01.02.2023 12.00-14.00 Obrazki ze skóry 5-12 lat
3. 03.02.2023 12.00-14.00 Karnawałowe okulary 5-12 lat
4. 06.02.2023 12.00-14.00 Zabawy ruchowe 5-12 lat
5. 08.02.2023 12.00-14.00 Drewniane breloczki 5-12 lat
6. 10.02.2023 12.00-14.00 Podwieczorek u Muminków 5-12 lat

7. Filia w Zakrzewku (Bibliotekarz zastrzega sobie prawo do modyfikacji godzin i tematów, w zależności od warunków atmosferycznych  )

LP. DATA GODZINY CHARAKTER ZAJĘĆ UCZESTNICY
1. 30.01.2023 12.30-13.30 Ptasie radio 5-15 lat
2. 31.01.2023 12.30-13.30 Świetlne miasto - instalacja 5-15 lat
3. 02.02.2023 15.00-16.30 Do wyboru, do koloru - gry i zabawy 5-15 lat
4. 03.02.2023 12.30-13.30 Weekendowa zabawka 5-15 lat
5. 06.02.2023 12.30-13.30 Mega background 5-15 lat
6. 08.02.2023 12.30-13.30 Poszukiwacze przygód 5-15 lat
7. 09.02.2023 15.00-16.30 Karnawał -Sceno-grafia. 

5-15 lat

 

 

Harmonogram zajęć w czasie ferii zimowych 2023
w placówkach oświatowych 

1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach

LP. DATA GODZINY CHARAKTER ZAJĘĆ KLASA
1. 30.01.2023 9.15 - 11.50 Wyjazd na warsztaty w Muzeum Zabawek  w Toruniu Kl. "0"
2. 30.01.2023 10.15- 13.30 Wyjazd do kina na bajkę pt. "Kot     w butach" KL. II 
3. 30.01.2023 11.00- 13.00 Warsztaty - Jak stworzyć prosty komiks? Kl. II -V
4. 30.01.2023 9.00-11.30 Spotkanie z grami planszowymi Kl. 0-IV
5. 30.01.2023 10.00-12.00 Zabawy z kodowaniem Kl. III
6. 30.01.2023 9.00 - 12.00 Zajęcia z programowania i robotyki w ramach programu  EU - geniusz Kl. IV - VIII
7. 31.01.2023 9.15 - 12.30 Wyjazd do kina na bajkę pt. "Kot      w butach" KL. I i III 
8. 31.01.2023 9.00- 12.00 Warsztaty kulinarne KL. II
9. 31.01.2023 9.00- 10.30 Zajęcia w ramach programu EU - geniusz Kl. VIII
10. 31.01.2023 9.00-12.00 Zajęcia z programowania i robotyki w ramach programu EU - geniusz Kl. IV-VIII

2. Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie

LP. DATA GODZINY CHARAKTER ZAJĘĆ KLASA
1. 30.01.2023 9.30-13.00 wyjazd autobusem do Torunia ( kino) Klasa 0b
2. 30.01.2023 9.30-12.30 warsztaty z animacjami kl. 2 a
3. 30.01.2023 10.00-13.00 Zajęcia z drukarką 3D Kl. 5b
4. 30.01.2023 9.00-11.00 koszykówka Chłopcy i dziewczęta
5. 31.01.2023 9.00-13.00 Wyjazd do Kinder Parku lub Cinema City (Toruń) Kl. 1b, 2a,3a
6. 31.01.2023 9.00-13.00 Robotyka  s.215
7. 31.01.2023 9.00-12.00 Zajęcia matematyczno -informatyczne z wykorzystaniem drukarki 3D s.217
8. 31.01.2023 9.00-12.00 Zajęcia z wykorzystaniem drukarki 3D s.217
9. 31.01.2023 9.00-11.00 koszykówka Chłopcy i dziewczęta
10. 31.01.2023 12.00 - 14.00 pika nożna i koszykówka chłopcy
11. 01.02.2023 9.00-12.00 Zajęcia matematyczno -informatyczne z wykorzystaniem drukarki 3D s.217
12. 01.02.2023 10.00 - 12.00 siatkówka i ringo dziewczynki klasy IV - VI
13. 01.02.2023 12.00 - 14.00 siatkówka dziewczynki i chłopcy klasy VII - VIII
14. 06.02.2023 10.00-13.00 Zajęcia kreatywne Kl.2b

3. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie

LP. DATA GODZINY CHARAKTER ZAJĘĆ KLASA
1. 30.01.2023 9.00 - 13.00 Zajęcia z robotyki Kl. IV-VIII
2. 31.01.2023 9.00 - 13.00 Zajęcia z projektowania i drukowania 3 D Kl. IV-VIII
3. 01.02.2023 9.45- 14.00 Wyjazd do Torunia na warsztaty  pieczenia pizzy Kl. IV-V
4. 02.02.2023 9.00-13.00 Zajęcia z projektowania i drukowania 3 D Kl. IV-VIII
5. 03.02.2023 9.00-13.00 Zajęcia filmowe "Stowarzyszenie umarłych poetów"  Kl. IV-VIII
6. 06.02.2023 9.00 - 12.00 Sport to zdrowie Kl. IV-VIII
7. 07.02.2023 10.00 - 12.00 Umiem grać  - tenis stołowy Kl. IV-VIII

4. Szkoła Podstawowa im. L. Filcka w Świerczynkach.

LP. DATA GODZINY CHARAKTER ZAJĘĆ KLASA
1. 30.01.2023 9.00 - 11.00 Artystycznie i sportowo: turniej gry w piłkarzyki, rozgrywki w gry planszowe, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe, kodowanie Kl. I-VIII
2. 31.01.2023 9.00 - 11.00 Zajęcia sportowe Kl. IV-VIII
3. 01.02.2023 9.00- 11.00 Zajęcia fotograficzne Kl. I-VIII
4. 06.02.2023 10.00-12.00 Kino świetlicowe z popcornem Kl. I-VIII

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach

Podczas ferii zimowych Poradnia Psychoogiczno- Pedagogiczna zaprasza  zainteresowanych rodziców z dziećmi na spotkania z neurologopedą. Nasze specjalistki udzielą zainteresowanym rodzicom wsparcia w postaci diagnozy i konsultacji dziecka.

Zapraszamy w następujących sprawach:

 • nieprawidłowości w rozwoju mowy i komunikacji dziecka,
 • wad wymowy,
 • profilaktyki logopedycznej,
 • sposobów wspierania mowy małego dziecka,
 • problemów z wybiórczością pokarmową,
 • oceny rozwoju psychoruchowego  małego dziecka ( 0-3 r.ż.).

Prosimy o wcześniejszą rejestrację  poprzez sekretariat pod numerem telefonu: 56 678 36 09 ( poniedziałki, wtorki, czwartki 7.30- 13.00) lub bezpośrednio w poradni.

 

Ferie w Świetlicach profilaktyczno-wychowawczych:

Ostaszewo:

1 luty – środa,  godz. 16.00 – 19.00

3 luty – piątek, godz. 16.00 – 19.00

Wytrębowice:

2 luty – czwartek, godz. 16.00 – 19.00

6 luty – poniedziałek, godz. 16.00 – 18.00

8 luty – środa, godz. 16.00 – 18.00

Na zajęciach podejmowane będą tematy związane z przyjaźnią i miłością. Konkurs na najciekawszą kartkę, która jest reklamą siebie jako dobrego przyjaciela, pogadanka na temat bardzo ważnej roli przyjaciela, który potrafi podać „pomocną dłoń” . Zajęcia będą  miały na celu ukazanie dzieciom jak można wspólnie spędzać czas poprzez zabawy ruchowe, gry planszowe, wspólne układanie puzzli.

 

Łysomice: Klub Młodzieżowy nieIDEALNI

30 stycznia -  poniedziałek, godz.17.00 – 20.00  Popołudnie filmowe- zajęcia dla uczestników Klubu

6 luty - poniedziałek, godz.  10.00 – 14.00 „Otwarte klubowe śniadanie”  - spotkanie otwarte dla młodzieży w wieku 13+.

 

Serdecznie zapraszamy!

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dorota Cabańska
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 • Opto-Bus

Bezpłatne komputerowe badanie wzroku

31 stycznia TOP-OPTYKA zaprasza na bezpłatne omputerowe badanie wzroku. OPTO - BUS przyjedzie 31 stycznia (wtorek) na parking przy Ośrodku Zdrowia w Łysomicach, ul. Łąkowa 3, w godz. 17:00 - 18:00. Obowiązują zapisy pod numerem: 690 070 902.

 • Konkurs dla NGO

„Dobro nie zna granic!” – zgłoś firmę w konkursie Dobroczyńca Roku

Do 10 lutego organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje firm do 26. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Szansę na nagrodę mają przedsiębiorstwa prywatne i państwowe zaangażowane m.in. w pomoc uchodźcom i Ukrainie, wspierające działania na rzecz lokalnych społeczności, zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska oraz angażujące pracowników w wolontariat. Hasło tegorocznej edycji to „Dobro nie zna granic!”.

Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2023 jest promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, w szczególności na poziomie lokalnym, popularyzacja i wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy firm z organizacjami pozarządowymi oraz promocja współpracy firm i organizacji pozarządowych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, określonych przez ONZ. To też najstarsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla firm, przedsiębiorców i fundacji firm oraz doskonała okazja do publicznego podziękowania darczyńcom za udzielone wsparcie.

W kategoriach: 

 • Kultura i edukacja
 • Lokalne partnerstwa
 • Ochrona środowiska i klimatu
 • Pomoc społeczna i charytatywna
 • Otwartość na różnorodność
 • Zdrowy tryb życia
 • Pomoc uchodźcom i Ukrainie 

firmy mogą być zgłaszane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.  Z kolei w kategorii Wolontariat pracowniczy firmy i fundacje firm mogą zgłaszać się same.

Kategoria specjalna

W tym roku Kapituła nagrodzi również firmę w kategorii specjalnej „Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych”, inspirowanej Kartą zasad dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych”. Nagrodę otrzyma przedsiębiorstwo, które w najwyższym stopniu realizuje zasady w niej opublikowane. Kategoria ta ma na celu zebranie wzorcowych przykładów partnerstwa i pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. W tej kategorii firmy mogą być zgłaszane jedynie przez organizacje pozarządowe.

Aby nominować firmę do tytułu „Dobroczyńcy Roku” należy wypełnić odpowiedni dla danej kategorii formularz zgłoszeniowy na stronie generatorspoleczny.pl/dobroczynca-roku (zakładając wcześniej indywidualne konto) do 10 lutego do godz.13:00.

Statuetki zostaną wręczone 31 maja 2023. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Wnioski konkursowe oraz regulamin można pobrać na stronie: www.dobroczyncaroku.pl 

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma E&Y.

Nabór na stanowiska animatora sportu

Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska:

 1. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Turznie
 2. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Gostkowie
 3. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Ostaszewie

w okresie od 1 marca do 30 listopada 2023 r. w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.

Forma i okres zatrudnienia - umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2023 - 30.11.2023
Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca - 50 w przypadku dwóch animatorów na orliku lub 100 godzin
w przypadku jednego animatora. Praca w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego
harmonogramu.

I. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
 • realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy;
 • współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;
  o angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki;
 • realizacja zadań Animatora zgodnie z zatwierdzonym Programem Ministra Sportu i Turystyki pn. „Lokalny Animator Sportu” na rok 2023;
 • dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu;
 • nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”;
 • dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego; o doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Oferty proszę składać do dnia 23 stycznia 2023 r. do Urzędu Gminy Łysomice na email: sekretariat@lysomice.pl.

Oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • kwalifikacje;
 • lokalizacja, na który Orlik aplikuje;
 • krótki plan działania.
 • Statystyczne badania ankietowe - kalendarium 2023

Badania ankietowe realizowane przez GUS

Dziś rozpoczęło się już drugie badanie ankietowe realizowane w 2023 roku przez Główny Urząd Statystyczny. Od 13 do 31 stycznia realizowane jest Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych A-KR. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu.

Od 2 do 20 stycznia realizowane jest z kolei badanie PKZ Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. Badanie dostarcza informacji o skali wyjazdów i ich charakterze. 

Badania realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie. Efektywność realizacji każdego badania zależy od jak największej liczby osób biorących w nich udział. Jest dla nas niezmiernie ważne, aby nasi respondenci byli jak najlepiej poinformowani o prowadzonych badaniach.

W załączeniu kalendarium badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną.

Obowiązek składania oświadczeń przez beneficjentów "Grantów PPGR"

Zgodnie z procedurą określającą zasady monitorowania efektów projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, a która stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0050.93.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 20 września 2022 r., przypominamy o obowiązku składania oświadczeń przez beneficjentów ostatecznych programu grantowego „Granty PPGR”.

Wypełnione oświadczenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice (ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice) najpóźniej do 31 stycznia 2023 r.

Wzór oświadczenia znajduje się do pobrania w załącznikach, jest także wyłożony w Biurze Podawczym; był również dołączany do umowy podczas jej podpisywania.

Uwaga! W polu "LAPTOP" wpisujemy model sprzętu i numer seryjny. Informacje te można naleźć w protokole dołączonym do umowy.

Wyższa stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku

Od 2023 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, otrzymają większy zwrot podatku. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.

W związku z powyższym producent rolny może otrzymać:

 • 132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych
 • 48 zł (40 x 1,20) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP).

Wyższa stawka zwrotu została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).

Szczegółowe informacje dla rolników, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej znajdują się na stronie Urzędu w zakładce "ZAŁATW SPRAWĘ" - "PODATKI I OPŁATY LOKALNE" - "ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO"

Przekazanie sprzętu dla OSP Lulkowo i OSP Kamionki Duże

W dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy Łysomice odbyło się przekazanie sprzętu dla OSP Lulkowo i OSP Kamionki Duże. W obecności Przewodniczącego Rady Gminy Łysomice Roberta Kożuchowskiego, Wójta Gminy Łysomice Piotra Kowala, Skarbnika Gminy Łysomice Emilii Zielińskiej i druhów z OSP Lulkowo i OSP Kamionki Duże został przekazany sprzęt pożarniczy.

Zakup sprzętu współfinansowany był ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości i Gminy Łysomice OSP Kamionki Duże otrzymało nożyce hydrauliczne, natomiast OSP Lulkowo defibrylator , zasysacz liniowy wraz z wężykiem , prądownicę pianową, zestaw drewna do stabilizacji pojazdów, klucz pediatryczny, klucz do hydrantu podziemnego oraz pachołki drogowe.

 • Logotypy
 • Przekazanie sprzętu dla OSP
 • Przekazanie sprzętu dla OSP
 • Przekazanie sprzętu dla OSP
 • Przekazanie sprzętu dla OSP
 • Przekazanie sprzętu dla OSP
 • Przekazanie sprzętu dla OSP
 • Przekazanie sprzętu dla OSP
 • Przekazanie sprzętu dla OSP

Spotkanie informacyjne z operatorem gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A.

Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A. zaprasza mieszkańców z Gmin: Lubicz, Łysomice i miasto Toruń na spotkanie informacyjne w związku z budową Gazociągu Gustorzyn - Gardeja, które odbędzie się w dniu 10.01.2023 r. (wtorek) g. 17:00. Miejsce spotkania: Świetlica przy OSP w Złotorii, ul. Toruńska 54; 87-162 Złotoria, Gmina Lubicz.

 • Gminny konkurs na nazwę

Gminny konkurs na nazwę budynku przy ul. Sadowej 2c w Łysomicach

Gmina Łysomice zaprasza do udziału w konkursie na nazwę budynku przy ul. Sadowej 2c w Łysomicach
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej propozycji nazwy  dla budynku stanowiącego miejsce spotkań kulturalnych i aktywizujących mieszkańców gminy Łysomice mieszczącego się w Łysomicach przy ul. Sadowej 2c. Nazwa powinna  uwzględniać charakter i zakres działalności podejmowanych w ww. budynku.
Pomysł na nazwę należy przesłać na adres m.lewandowska@lysomice.pl 
w terminie do 18 stycznia 2023 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu!

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na gminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej została podpisana

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na gminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej została podpisana. Wójt Gminy p. Piotr Kowal wraz ze Skarbnikiem, p. Emilią Zielińską uczestniczyli w dniu 29.12.2022 r. w podpisaniu umowy na gminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Umowa przewiduje dofinansowanie przewozów na dwóch liniach autobusowych: Łysomice-Kowróz-Łysomice oraz Łysomice-Kamionki-Łysomice. Całość dofinansowania w 2023 r. wyniesie 269 811,00 zł. Z Urzędu Wojewódzkiego umowę podpisał Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

W towarzyszącej wydarzeniu konferencji prasowej, wzięli również udział posłowie: Ewa Kozanecka i Jan Krzysztof Ardanowski. Od momentu utworzenia Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, co roku wzrasta liczba nowo utworzonych linii autobusowych. W roku 2023 będą to 523 linie autobusowe. To znaczące osiągnięcie – mówił wojewoda, który dodał, że rządowe dofinansowanie w ramach tego programu wynosi 3 zł do każdego wozokilometra. Linie autobusowe na terenie Gminy bardzo pomagają mieszkańcom, którzy nie mają własnego samochodu, ani innej możliwości dotarcia tanim środkiem transportu do ważnych miejsc, jak na przykład szpitale, poradnie, urzędy, czy szkoły średnie.

 • Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na gminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej została podpisana
 • Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na gminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej została podpisana

Po podpisaniu umowy z Wojewodą  w Urzędzie Gminy nastąpiło zawarcie umowy z Operatorem przewozów reprezentowanym przez Pana Andrzeja Fabisiaka. Przewozy te realizowane będą na dwóch liniach: Łysomice-Kowróz-Łysomice oraz Łysomice-Kamionki-Łysomice. Obie linie skomunikowane są z miastem Toruń. Jednocześnie z tym samym wykonawcą podpisano umowę na świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych w roku 2023. 

 • Zawarcie umowy z Operatorem przewozów

Regulamin

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=