Treść strony: Archiwum

Komunikat Wójta Gminy Łysomice w sprawie występowania dzików przebywających w przestrzeni zurbanizowanej na terenie miejscowości Papowo Toruńskie oraz Łysomice.

W związku z występowaniem dzików na terenie miejscowości Papowo Toruńskie i Łysomice informuję, iż wspólnie z Policją, Nadleśnictwem Toruń oraz Kołem Łowieckim Wieniec podjęto czynności mające na celu wywabienia dzików przebywających w tych miejscowościach w przestrzeni zurbanizowanej do lasu celem redukcji populacji.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do dnia 23 kwietnia 2023 r. na obszarze na którym występuje zagrożenie występowania ASF  zarządzono odstrzał sanitarny dzików.

Z uwagi na fakt, iż odstrzału sanitarnego dzików nie można prowadzić na terenach zurbanizowanych podjęto działania mające na celu wywabienie ich do lasu.

W  najbliższych dniach przedstawiciele Koła Łowieckiego Wieniec w lasach przylegających do w/w miejscowości wyłożą pokarm dla dzików . Dziki jako zwierzęta wszystkożerne szukają pokarmu na terenach zurbanizowanych w szczególności odpadów organicznych takich jak resztek żywności.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do mieszkańców aby w najbliższych dniach w miarę możliwości zabezpieczyć wszelkiego rodzaju odpady organiczne .

Nadmieniam, iż nie wskazane jest również dokarmianie tych zwierząt.

Powyższe działania pozwolą na rozwiązanie problemu jak i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. 

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=