Treść strony: Radni Gminy Łysomice

Przewodniczący Rady Gminy


Imię i nazwisko : ROBERT KOŻUCHOWSKI
Radny okręgu nr/miejscowość(ci): 2/ŁYSOMICE
Radny w kadencji(ach): 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023,
E-mail:  r.kozuchowski@radalysomice.pl
Kilka słów o sobie: ...
Mieszkam w Łysomicach. Wspólnie z żoną Beatą wychowujemy  trójkę dzieci: Dominika, Agatę i Kacpra. Jestem absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu. Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe z Prawa zamówień publicznych oraz studia MBA przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Obecnie pełnię funkcję prezesa zarządu firmy brokerskiej oraz jestem w zarządzie Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Działam w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Łysomice oraz Radzie Fundacji Ziemia Gotyku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Imię i nazwisko : ROMAN WOJDA
Radny okręgu nr/miejscowość(ci): 6/WYTRĘBOWICE, KOWRÓZ, KOWRÓZEK, ZĘGWIRT
Radny w kadencji(ach): 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023,
E-mail:   r.wojda@radalysomice.pl
Kilka słów o sobie: ...
Mieszkam w Turznie wraz z żoną Agnieszką, synami Karolem i Kacprem. Ukończyłem  UMK w Toruniu i studia podyplomowe na SGGW w Warszawie. Pracuję w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu na stanowisku dyrektora szkoły. Działam W Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Łysomice  oraz corocznie włączam się  w organizację kolejnych Finałów WOŚP.

 

Radni Gminy Łysomice 2018-2023


Imię i nazwisko: MARCIN CHOJNA
Radny okręgu nr/miejscowość(ci): 12/TURZNO
Radny w kadencji(ach): 2016-2018, 2018-2023,
E-mail: m.chojna@radalysomice.pl
Kilka słów o sobie: ...
Od 2008 roku mieszkam w Turznie. Wraz z żoną Beatą wychowujemy dwie córki Paulinę i Zuzannę. Ukończyłem studia wyższe na wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu. Pracuję w firmie programistycznej ADOP Sp. z o.o., której jestem współwłaścicielem. Od marca 2015 roku jestem sołtysem wsi Turzno.


Imię i nazwisko : Błaszkiewicz Marian 
Radna okręgu nr/miejscowość(ci): 14/ Gostkowo
RadnA w kadencji(ach): 2014-2018, 2018-2023,
E-mail:  m.blaszkiewicz@radalysomice.pl
Kilka słów o sobie: ...
Mieszkam w Gostkowie wraz z żoną Marią i synem Jakubem. Prowadzę niewielkie gospodarstwo rolne. Od wielu lat jestem czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie, w której pełniłem przez kilka kadencji funkcję Prezesa. Działałem na rzecz mieszkańców w Radzie Sołeckiej w Gostkowie. W Radzie Gminy jestem członkiem w Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rolnictwa. W obecnej Radzie zamierzam działać na rzecz Mieszkańców Gminy i mojego Sołectwa.


Imię i nazwisko : BOROWIEC KRZYSZTOF
Radny okręgu nr/miejscowość(ci): 15/LULKOWO, PIWNICE
Radny w kadencji(ach): 2010-2014; 2014-2018; 2018-2023,
E-mail:  k.borowiec@radalysomice.pl
Kilka słów o sobie:

 


Imię i nazwisko : DEMBEK DENIS
Radny okręgu nr/miejscowość(ci): 3/ŁYSOMICE
Radny w kadencji(ach): 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023,
E-mail:  d.dembek@radalysomice.pl
Kilka słów o sobie:
Pracuję w Komisji Rewizyjnej. Zawodowo zajmuję się współpracą międzynarodową w samorządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczególnie, ze względu na wykształcenie interesują mnie zagadnienia związane z edukacją, zwłaszcza z edukacją językową. Chętnie angażuję się w inicjatywy twórcze, rozwijające więzi pomiędzy mieszkańcami naszej Gminy.     
Więcej o mnie, a także przydatne informacje dla mieszkańców Gminy Łysomice znajdziecie Państwo na moim portalu internetowym www.denisdembek.pl

 


Imię i nazwisko : Kamiński Kazimierz
Radny okręgu nr/miejscowość(ci): 7 /Różankowo, Świerczynki, Świerczyny
Radny w kadencji(ach): 1990-1994, 1994-1998, 2014-2018, 2018-2023,
E-mail: k.kaminski@radalysomice.pl
Kilka słów o sobie: Radny Kazimierz Kamiński jest członkiem Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej. Pełniłem funkcję również Sołtysa w Sołectwie Różankowo w latach 1990-1994, 1994-1998, 1998-2002, 2010-2014.