Treść strony: Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, Telefon: 56 678 32 22, wew. 31  e-mail: a.jwojda@lysomice.pl

Podstawa prawna:

  • Art. 35 ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U z 2015r. poz.194)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 204 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225 ze zm.)
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j.  Dz. U z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j.  Dz.U. z 2016  r.  poz. 23)

I.   DOKUMENTY  OD  WNIOSKODAWCY:

  • Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
  • Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
  • Zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, archiwalny akt stanu cywilnego w postaci uwierzytelnionego odpisu, wpisu lub reprodukcji – jeżeli stanowią one podstawę sprostowania.

III.  OPŁATA  SKARBOWA:   39 zł
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Stanu Cywilnego lub na konto Urzędu Gminy Łysomice
89 9511 0000 2002 0032 0267 0001
     


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych                                                     

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=