Treść strony: Łysomickie Stowarzyszenie Markus

Inicjuj z FIO - promocja osiągnięć Stowarzyszenia

Członkinie Łysomickiego Stowarzyszenia Markus przygotowały degustację swoich wyrobów lokalnych, na spotkanie przedstawicieli banku spółdzielczego, które odbyło się w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji, w dniu 24 stycznia 2015 r. Pierogi nadziewane różnymi farszami i swojski chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem rozkoszowały podniebienia ponad 70 uczestników tej imprezy. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice zorganizowało w Regionalnej Izbie, spotkanie pracowników centrali Banku Spółdzielczego w Toruniu i jej oddziałów. Stronę kulinarną przygotowali wspólnie kustosz Adam Kozłowski, Bank Spółdzielczy w Toruniu i Panie z Łysomickiego Stowarzyszenia Markus.

Była to wspaniała promocja lokalnych produktów wyrabianych przez stowarzyszenie Markus oraz strojów pozyskanych z dotacji „Inicjuj z FIO”, w które członkinie były ubrane.

 • Degustacja lokalnych wyrobów przygotowana przez...
 • Degustacja lokalnych wyrobów przygotowana przez...
 • Degustacja lokalnych wyrobów przygotowana przez...
 • Degustacja lokalnych wyrobów przygotowana przez...

Inicjuj z FIO - Warsztaty Kulinarne

Z dużym zapałem przystąpiły panie z Łysomickiego Stowarzyszenia Markus, które utworzyły Grupę Nieformalną celem przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dla młodzieży. Dzięki pozyskanym środkom finansowym na media (energia, woda, ścieki), artykuły spożywcze i garnki, mogły zorganizować zajęcia kulinarne dla grupy 10 osób z terenu gminy Łysomice. Dotacja została przekazana  w ramach projektu „Inicjuj z FIO” realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Warto zaznaczyć, że stowarzyszenie Markus w 2014 r. również pozyskało środki w ramach tego samego konkursu na zakup zmywarki, robota kuchennego, termosów oraz 23 jednakowych strojów dla naszych członkiń. Pomimo krótkiego stażu tej organizacji, panie już mogą pochwalić się wieloma sukcesami. Także sporym sukcesem zakończyły się zajęcia kulinarne dla młodzieży, czego potwierdzeniem jest zdobycie pierwszego miejsca za potrawę kulinarną – gołąbki z kaszą, podczas Festiwalu Produktu Lokalnego Ziemi Gotyku – „II Łubiański Dzień Kaszy”, który to produkt został przygotowany wraz z młodzieżą podczas warsztatów kulinarnych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączania się w szeregi naszej organizacji celem aktywizacji, integracji i miłego spędzenia czasu oraz pozyskania wiedzy kulinarnej i aktorskiej, które są atutami naszej organizacji.

 • Warsztaty kulinarne
 • Warsztaty kulinarne
 • Warsztaty kulinarne
 • Warsztaty kulinarne

Ekologia w Dniu Dziecka

Takie hasło w tym roku miała impreza organizowana przez Łysomickie Stowarzyszenie Markus, w której uczestniczyły dzieci z gminy Łysomice z okazji Dnia Dziecka. Po raz pierwszy do ogólnogminnej organizacji Dnia Dziecka dołączyło Łysomickie Stowarzyszenie Markus, które pozyskało środki finansowe z Powiatu Toruńskiego na realizację zadania publicznego „Ekologia w Dniu Dziecka”. Celem tego zadania było przekazanie informacji na temat jak należy segregować odpady, gdzie wyrzucać zużyte baterie, jak racjonalnie korzystać z wody i oszczędzać energię elektryczną, jak dbać o roślinność, lasy i zasoby wodne.  Naszym celem było także uświadomienie wszystkim uczestnikom imprezy, że nie należy wyrzucać śmieci do lasu i rowów, jak najmniej używać toreb i woreczków foliowych, a zastępować je torbami wielokrotnego użytku. Można śmiało powiedzieć, że dzięki dotacji funduszy z powiatu toruńskiego na realizację tego zadania, cel ten został osiągnięty, a wynikiem tego jest podnoszenie świadomości edukacyjnej wśród wszystkich (nie tylko dzieci) uczestników tej zabawy.   

 • Ekologia w Dniu Dziecka
 • Ekologia w Dniu Dziecka
 • Ekologia w Dniu Dziecka
 • Ekologia w Dniu Dziecka

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=