Treść strony: Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

  • Logotypy KPO PPCzP
  • Logo czyste powietrze

Gmina Łysomice przystąpiła do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, dzięki dofinansowaniu wymiany nieefektywnych i wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W zakresie nawiązanej współpracy do obsługi programu w siedzibie Urzędu Gminy został uruchomiony punkt informacyjno-konsultacyjny, który będzie udzielał mieszkańcom niezbędnej pomocy dla uzyskania dofinansowania.

Organizacja spotkań konsultacyjnych będzie się odbywała po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie wizyty: nr telefonów kontaktowych – (56) 678-32-22 wew. 57, 508394509

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=