Treść strony: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice

Mapa interaktywna gminy Łysomice i film historyczny na 100 lecie niepodległości

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice jest w trakcie realizacji trzech projektów grantowych, w ramach których organizowane są warsztaty dla seniorów (projekt pn. „Lider dal seniorów”), „Wykonanie mapy interaktywnej gminy Łysomice” oraz powstanie „Filmu historycznego na 100 lecie niepodległości”...

„Lider dla seniorów”  - druga tura zajęć

W październiku 2020 r. odbyły się warsztaty pracy twórczej o charakterze terapeutycznym i integracyjnym z zielarstwa i zajęć komputerowych  z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej. W dniach 12 i 13 października odbyły się w budynku Centrum Animacji Kultury w Łysomicach zajęcia komputerowe z wysyłania maili, dokonywania przelewów, zakupów przez Internet, połączenia się przez komputer z osobami z daleka, itp. Natomiast 14 października odbyły się w świetlicy wiejskiej w Ostaszewie warsztaty z zielarstwa...

Realizacja pierwszych zajęć w ramach projektu „Lider dla seniorów”

Po sześciomiesięcznej przerwie spowodowanej wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice rozpoczęło realizację projektu „Lider dla seniorów”. W dniach 16, 17 i 18 września odbyły się zajęcia dla trzech grup seniorów z terenu gminy Łysomice...

Rozkład zajęć projektu „Lider dla seniorów”

Rozkład zajęć i warsztatów dla uczestników projektu "Lider dla seniorów"

Rekrutacja do projektu "Lider dla seniorów"

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, przedłuża się rekrutację osób do projektu „Lider dla seniorów” do dnia 10 sierpnia 2020 r...

Realizacja projektu objętego grantem „Lider dla seniorów”

Projekt „Lider dla seniorów” ma na celu aktywizację społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób niesamodzielnych oraz korzystających z pomocy społecznej głównie z obszaru objętego Programem Rewitalizacji Gminy Łysomice. Działania w projekcie zostaną skierowane głównie do mieszkańców miejscowości Łysomice i Ostaszewo, objętej celami rewitalizacji społecznej, ale także do innych miejscowości służące poprawie opieki nad osobami starszymi oraz zapobieganiu ich wykluczeniu społecznemu (Ostaszewo i Łysomice)...

Projekt "Lider dla seniorów"

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice realizuje od 1 lutego 2020 r. projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej...

O stowarzyszeniu

4 marca 2003 r. na terenie gminy Łysomice została powołana do działalności organizacja pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice. Od początku istnienia stowarzyszenie opracowało i zrealizowało...

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=