Treść strony: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice

Rajd Rowerowy „Historia na dwóch kółkach”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Zadanie pt. „Historia na dwóch kółkach” w ramach projektu grantowego pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR Ziemia Gotyku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice zaprasza mieszkańców Gminy Łysomice oraz gmin sąsiednich z terenu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” na Rajd Rowerowy „Historia na dwóch kółkach” - 03.09.2022 r. (sobota)
  • Logotypy projektu "lider dla seniorów"

Projekt „Lider dla seniorów” zakończony

11 czerwca 2021 r. na terenie świetlicy wiejskiej w Wytrębowicach odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu „Lider dla seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 11.1. włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu miała na celu aktywizację społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, głównie z obszaru objętego Programem Rewitalizacji Gminy Łysomice. W projekcie udział wzięło 55 osób, głównie z Łysomic i Ostaszewa oraz kilka osób z Zakrzewka, Lulkowa i Kowrózka...

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=