Treść strony: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice

  • Logotypy projektu "lider dla seniorów"

Projekt „Lider dla seniorów”

Projekt objęty grantem pn. „Lider dla seniorów” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice w ramach Projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączanie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu od 1 lutego 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=