Treść strony: Zaświadczenia podatkowe

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wydział: Referat Finansowy. Termin załatwienia: Bez względnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Osoba kontaktowa: Aleksandra Jabłońska. Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice • Biuro podawcze Urzędu Gminy. Telefon kontaktowy: 56 678 32 22 w. 53. Adres e-mail:a.jablonska@lysomice.pl

Wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego

Wydział: Referat Finansowy. Termin załatwienia: Bez względnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Osoba kontaktowa: Agnieszka Jędrzejczak. Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice - Biuro podawcze Urzędu Gminy. Telefon kontaktowy: 56 678 32 22 w. 32. Adres e-mail: a.jedrzejczak@lysomice.pl

Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Wydział: Referat Finansowy. Termin załatwienia: Bez względnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Osoba kontaktowa: Agnieszka Jędrzejczak. Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice - Biuro podawcze Urzędu Gminy. Telefon kontaktowy: 56 678 32 22 w. 32. Adres e-mail: a.jedrzejczak@lysomice.pl

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=