Treść strony: Łysomickie Stowarzyszenie Markus

Łysomickie Stowarzyszenie Markus zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Krajowego Rejestru Sądowego, 28 czerwca 2013 r. Obecnie prezesem zarządu jest Barbara Ordak. 
Organizacja ta liczy obecnie 20 osób czynnie realizujących cele statutowe swojej organizacji. Ich siedzibą, a jednocześnie miejscem spotkań i realizacji swoich celów jest budynek pn. „Centrum Animacji Kultury w Łysomicach” (były „Markus”, którego nazwa jest umieszczona w nazewnictwie organizacji).            
Członkinie tej organizacji spotykają się głównie w pomieszczeniu specjalnie przygotowanym przez gminę Łysomice, do wyrobu produktów lokalnych i innych, a także podczas organizacji różnych imprez, spotkań, festynów, itp. Ich pasją są wyroby kulinarne w różnej postaci oraz działalność kabaretowa. Trzeba podkreślić, że członkinie tego stowarzyszenia, czynnie podkreślają swoją obecność podczas różnych uroczystości, festynów, spotkań i innych imprez, przekazując swoje wyroby do degustacji czy przedstawiając scenki kabaretowe. Wszystkie członkinie biorą czynny udział w przygotowaniu produktów oraz czynnie uczestniczą w różnych imprezach – są bardzo aktywne i zaangażowane w realizację postawionych sobie różnych zadań i celów.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=