Treść strony: Obiekty sportowe

Gmina Łysomice dba o rozwój infrastruktury sportowej już od wielu lat. Rozwój bazy sportowej rozpoczął się budową sali gimnastycznej w Łysomicach wraz z całym zapleczem sanitarno-szatniowym a następnie, w pełni wyposażonej sali w Turznie. W ramach projektu „Moje Boisko- Orlik 2012” powstały kompleksy boisk sportowych, w skład których wchodzą: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne ( m.in. do gry w siatkówkę i tenisa) oraz zaplecze sanitarno- szatniowe. „Orliki” powstały w miejscowości Ostaszewo, Gostkowo i Turzno. Ciekawostką jest fakt, że Gmina Łysomice zajmuje pierwsze miejsce w Polsce jeśli o chodzi o liczbę tego typu boisk w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Boisko wielofunkcyjne umożliwiające grę w piłkę siatkową, nożną czy korzystanie z bieżni, powstało również w Łysomicach. Między innymi na boisku tym już od wielu lat rozgrywa się Turniej Piłkarski im. Jana Katry, długoletniego trenera i działacza sportowego na terenie Gminy.

W Ostaszewie natomiast powstało pełnowymiarowe, trawiaste boisko piłkarskie z trybunami, na którym rozgrywane są mecze ligowej drużyny Mustang Ostaszewo. Swojej sali gimnastycznej doczekali się również uczniowie Szkoły Podstawowej w Świerczynkach. Budynek wykonany został przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii- ściany nie są murowane tylko wykonane z płyt warstwowych na konstrukcji drewnianej. Tak jak poprzednie sale, ta w Świerczynkach również posiada całe zaplecze sanitarno-szatniowe.
W trakcie realizacji jest kolejny obiekt- sala gimnastyczna przy szkole Podstawowej w Ostaszewie. Planowane ukończenie prac to koniec października br.

Obiekty sportowe na terenie Gminy Łysomice:

  1. Boisko Orlik w Ostaszewie

  2. Boisko Orlik w Gostkowie

  3. Boisko Orlik w Turznie

  4. Boisko wielofunkcyjne w Łysomicach

  5. Boisko sportowe w Ostaszewie

  6. Sala gimnastyczna w Turznie

  7. Sala gimnastyczna w Łysomicach

  8. Sala gimnastyczna w Świerczynkach

 


 

Boisko Orlik 2012 w Ostaszewie

Koszt całej inwestycji wyniósł ok. 1.348.000,00 zł, z czego 333.000 pochodziło z budżetu Państwa, 333.000 zł z budżetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 665.000 ze środków Gminy Łysomice. Boisko do piłki nożnej posiada wymiary: długość- 62,00 m, szerokość 30,00 m; powierzchnia użytkowa boiska wynosi 1860,00 m2, natomiast boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, badminton) posiada następujące wymiary: długość- 32,10 m, szerokość 19,10 m, powierzchnia użytkowa boiska wynosi 613,11 m2. 

Boisko Orlik 2012 w Gostkowie

Dnia 05 lipca 2010 roku została zawarta Umowa, pomiędzy Gminą Łysomice reprezentowaną przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy, a Firmą Kaszub – Dariusz Kaszub z Kiełpina –Leszno. Przedmiotem niniejszej umowy było wykonanie „Budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu - MOJE BOISKO ORLIK 2012 -”. Inwestycja ta, jest przeznaczona do celów wypoczynku i rekreacji. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi 30 października 2010 roku. Wartość robót budowlanych wynosi : 1.195.599,99 złotych. Obiekt został zlokalizowany w miejscowości Gostkowo, gm. Łysomice. 

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=