Treść strony: Bezrobocie w Gminie Łysomice

Zarejestrowani bezrobotni na terenie Gminy Łysomice
w miesiącu październiku 2019 r. wg danych z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Ilość osób bezrobotnych

Ilość osób
z prawem do zasiłku

Ogółem

Udział %
do ogółu
bezrobotnych

Dynamika
do 31.07.2019

Dynamika
do 31.08.2018

Kobiety

213

6,5 %

96,4 %

84,9 %

132

41

Dane wszystkich gmin z Powiatu Toruńskiego znajdują się na stronie www.apraca.pl/toto/ w zakładce Statystyka lokalna.


 

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=