Treść strony: Położenie

  • Mapa gminy Łysomice

Gmina Łysomice położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie ziemskim toruńskim, graniczy  z 200 tysięcznym miastem Toruniem od jego północnej strony. Powierzchnia administracyjna gminy wynosi  128 km² i obejmuje swoim zasięgiem 14 sołectw skupiających 23 miejscowości.  Zamieszkuje w niej 9941 mieszkańców (Ewidencja Ludności, 17.01.2019 r.). Jest bardzo dobrze usytuowana względem najważniejszych tras komunikacyjnych kraju – autostrady A1, drogi krajowej nr 91 Gdańsk – Toruń – Łódź, drogi krajowej nr 10 Szczecin – Warszawa i nr 52 Poznań - Olsztyn  oraz dróg wojewódzkich nr 552 i 553. Na terenie gminy zlokalizowany jest węzeł autostradowy „Turzno”, do którego budowane są lokalne drogi dojazdowe.  Dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną zapewniają także linie kolejowe (Toruń – Malbork).

W strukturze gospodarczej gminy dominuje rolnictwo, stanowiące główne źródło dochodów i utrzymania ludności, chociaż coraz bardziej zaczyna być widoczna przedsiębiorczość.

W 2005 r. została utworzona w miejscowości Ostaszewo, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, skupiająca na swoim terenie wiele zakładów produkcyjnych. Obecnie są to m.in. U.M.C. Poland - Sharp sp. z o.o., Sohbi, Boryszew Tensho Poland, Apator, Kreis Pack, Katarzynki Akcesoria Meblowe. Oprócz nich prężnie działają także: Producent Opakowań Tekturowych „STEX” w Wytrębowicach, Salon samochodowy Mazda i  producent drzwi i okien przeciwpożarowych Alufire w Łysomicach, Boniek - Meble
w Papowie Toruńskim, Tartak w Lulkowie i wiele innych. Na terenie Gminy Łysomice jest zarejestrowanych obecnie blisko 1000 podmiotów gospodarczych.

Edukacja dzieci i młodzieży odbywa się w placówkach gminnych. Dzieci od 3 do 5 lat mają do dyspozycji 3 pełnowymiarowe  przedszkola  ulokowane w Papowie Toruńskim,  Turznie i Łysomicach („Klonowy listek”) oraz 4 punkty przedszkolne. Natomiast edukacja szkolna odbywa się w Szkołach Podstawowych w Łysomicach, Turznie, Świerczynkach i Ostaszewie.

Bardzo aktywnie działają na terenie Gminy Łysomice organizacje pozarządowe: Stowarzyszenia: Ludowego Zespołu Sportowego „Mustang”, Rozwoju Gminy Łysomice, Kobiet Aktywnych, Odnowy Wsi Aktywnej, Rozwoju Sołectwa Gostkowo, Łysomickiej Młodzieży „Krok w przód”, Łysomickie Stowarzyszenie Markus, Klub HDK Ostaszewo, Fundacja Pro Futuro oraz Stowarzyszenie LGD „Ziemia Gotyku”, którego Gmina Łysomice jest Partnerem.  Głównym celem tych organizacji jest: wszechstronny rozwój wsi, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  przedsięwzięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, organizacja szkoleń, itp.

Najbardziej znane jest Stowarzyszenie – Ludowy Zespół Sportowy „Mustang”, który ma długoletnie tradycje sportowe, a swoim uczestnictwem w imprezach sportowych promuje gminę Łysomice, daleko poza obszarami jej działalności. Do tej organizacji, pod względem działalności, dołączyło Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice, znane głównie z realizacji projektów na rzecz gminy i społeczeństwa („Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, „Przedszkole marzeń” „Historia i tradycja regionu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku”, „Pasje łączą pokolenia”, „Przedszkole marzeń II”, itp. oraz Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, które coraz bardziej aktywnie działa, współpracuje m.in. z 12 Kołami Gospodyń Wiejskich,  rozlokowanymi na terenie naszej gminy. Nie sposób pominąć działalności pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP: Lulkowo, Papowo Toruńskie, Gostkowo, Kamionki Duże i Turzno), które są także organizacjami pozarządowymi. Wśród nich bardzo prężnie działa OSP Lulkowo i OSP Papowo Toruńskie należące do Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego.

Należy także wspomnieć, że na terenie gminy a konkretnie w Piwnicach znajduje się Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jest to największy ośrodek astronomii obserwacyjnej w Polsce. W Centrum znajduje się największy w Polsce 90- centymetrowy zwierciadlany teleskop optyczny Schmidta-Cassegraina oraz zbudowany w Polsce, trzeci co do wielkości w Europie, potężny 32 metrowy radioteleskop RT-4.

Na terenie gminy Łysomice znajduje się jezioro kamionkowskie, przy którym rozwinięta jest baza turystyczna z dużym kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym, wypożyczalnią sprzętu wodnego, gastronomią, domkami letniskowymi i polem namiotowym. W głębi ośrodka znajduje się wiele domków oraz hotel.

Ogromny rozwój Gminy Łysomice w ostatnich latach został doceniony w 2010 roku, gdzie w rankingu gazety „Wspólnota”, Gmina Łysomice pod względem sukcesu finansowego, ekonomicznego i infrastrukturalnego zajęła 7 miejsce w Polsce. Natomiast w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST, nasza gmina znalazła się na 18 miejscu wśród 2479 jednostek samorządowych w Polsce.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=