Treść strony: Podatki i opłaty lokalne

Zgoda na doręczanie korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Urząd Gminy w Łysomicach informuje, że istnieje możliwość otrzymywania pism w sprawach podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pośrednictwem ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Osoby fizyczne, które chcą otrzymywać korespondencję za pośrednictwem ePUAP powinny wyrazić zgodę na doręczanie tych pism składając „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej” oraz wskazać adres sktyrki użytkownika platformy ePUAP, na który mają być doręczane pisma. Konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

W każdym momencie osoba fizyczna ma prawo do rezygnacji z doręczania pism za pośrednictwem ePUAP składając druk „Aktualizacja danych/anulowanie zgody* - dotyczy wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej”. W takim przypadku pisma będą doręczane w sposób tradycyjny za pośrednictwem operatora pocztowego.

Adres elektroniczny znajdziesz na swoim koncie ePUAP. Wejdź na stronę epuap.gov.pl i zaloguj się. Wybierz: Moja skrzynka → Operacje → informacje szczegółowe skrzynki (znak plusa) > adres znajduje się w polu lista adresów skrytek dla danej skrzynki w formacie /login/nazwaskrzynki - w tej postaci (razem z ukośnikami!) wpisujemy adres w składanym oświadczeniu do Urzędu. Wielkość znaków ma znaczenie!

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=