Treść strony: Klub Honorowych Dawców Krwi

 • Logo HDK Ostaszewo

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Ostaszewie powstał w 1986 roku.

Podstawowym celem działania Klubu HDK jest:

 • Dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.
 • Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu HDK.
 • Wcielanie w życie zasad „Statusu Honorowego Dawcy Krwi PCK”
 • Poprzez organizowanie konkursów o tematyce pecekowskiej popularyzowanie zasad działania PCK wśród dzieci szkół podstawowych i średnich.
 • Wspólnie z dyrekcjami szkół popularyzowanie krwiodawstwa wśród młodzieży.
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami w ramach integracji środowisk Honorowych Dawców Krwi.
 • Współzałożycielem i Prezesem Klubu do dnia dzisiejszego jest Czesław Karasiewicz.

Na początku swojej działalności Klub zrzeszał 13 członków obecnie jest ich 151.

O początku istnienia do chwili obecnej oddali oni aż 2 121 litrów tego drogocennego leku jakim jest krew. Swoją krew oddawaliśmy nie tylko w punktach krwiodawstwa w Toruniu i Chełmży, ale również w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu k. Warszawy oraz w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Oddawaliśmy krew także w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Terenowej Stacji w Bydgoszczy. Oddawaliśmy krew w „Krwiobusach” w: Toruniu, Chełmży, Nakle n/Notecią, Chełmnie, Bydgoszczy, Wytrębowicach, Ostaszewie, Turznie, Koniczynce, Gostkowie, Papowie Toruńskim, Świerczynkach, Kamionkach, Złejwsi Małej i Papowie Biskupim.

Wspólną pasją krwiodawców z Ostaszewa jest sport - w myśl zasady „w zdrowym ciele - zdrowa krew”. Członkowie Klubu brali udział w Marszu Pokoju na trasie Bielska–Białej do Oświęcimia.

Członkowie naszego Klubu oprócz działalności lokalnej, uczestniczyli w zawodach o radze ogólnopolskiej. Między innymi były to zawody w strzelaniu z karabinka sportowego KBKS - organizowanego od 11 lat przez Zarząd Rejonowej Rady HDK w Inowrocławiu gdzie w 2015 roku nasza drużyna zajęła II miejsce. Co roku uczestniczymy w Szachowych Mistrzostwach Polski HDK PCK, czterokrotnie nasza drużyna zajęła II miejsce, raz III miejsce, natomiast w roku 2018 i 2019 zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Uczestniczymy w Ogólnopolskim Rajd „Czerwona Róża” i „Ogólnopolski Rajdzie Samochodowym HDK” których jesteśmy uczestnikami, także odbywają się corocznie.

 • Członkowie HDK Ostaszewo
 • Członkowie HDK Ostaszewo
 • Członkowie HDK Ostaszewo

Otrzymane przez Klub wyróżnienia:

 • W 1990 roku Klubowi przyznano Odznakę Honorową PCK IV stopnia.
 • W 2000 roku na ogólnopolskim Rajdzie HDK w Sławie I miejsce w Konkursie Kronik otrzymała kronika Klubu z Ostaszewa.
 • W 2000 roku przyznano Klubowi odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – III stopnia.
 • W 2001 roku przyznano Klubowi Odznakę Honorową PCK III stopnia.
 • W 2001 roku Rada Pedagogiczna oraz Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej w Ostaszewie nadali Klubowi tytuł „Przyjaciela Szkoły”.
 • W 2004 roku przyznano Klubowi medal 85-lecia PCK.
 • W 2009 roku przyznano Klubowi odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – II stopnia.
 • W 2009 roku przyznano Klubowi odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – I stopnia.
 • W 2011 roku przyznano Klubowi Odznakę Honorową PCK II stopnia.
 • W 2018 roku Podczas Gali  „Rodzynki z Pozarządówki „ we Włocławku Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymał Klub HDK PCK z Ostaszewa.
 • Odznaki i wyróżnienia dla HDK Ostaszewo
 • Odznaki i wyróżnienia dla HDK Ostaszewo
 • Odznaki i wyróżnienia dla HDK Ostaszewo
 • Odznaki i wyróżnienia dla HDK Ostaszewo
 • Odznaki i wyróżnienia dla HDK Ostaszewo
 • Odznaki i wyróżnienia dla HDK Ostaszewo

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=