Treść strony: Dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu

Dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy Łysomice w 2024 r.

Informujemy, że właściciele budynków pokrytych eternitem z terenu naszej Gminy mogą składać do Urzędu Gminy w Łysomicach wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Niezbędne wnioski i oświadczenia znajdują się do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Łysomicach oraz na stronie internetowej www.lysomice.pl ("ZAŁATW SPRAWĘ -> OCHRONA ŚRODOWISKA -> DOFINANSOWANIE DO DEMONTAŻU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU")

Kompletne wnioski przyjmowane będą w Biurze Podawczym (parter) Urzędu Gminy w Łysomicach w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2024 roku. 

Planowane rozpoczęcie realizacji zadania - początek miesiąca maj 2024 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łysomicach, Biuro Podawcze, lub  pod numerem telefonu 56 678 32 22 w. 51

Przedmiotowe zamierzenie stanowi kontynuację program bezpiecznego usuwania azbestu z terenu Gminy Łysomice, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łysomice przyjmującą do realizacji Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łysomice. Dzięki temu możliwe jest złożenie przez Gminę Łysomice wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ramach planowanego zadania Gmina Łysomice  pokryje koszty:

  • demontażu pokrycia dachowego zawierających azbest,
  • transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
  • unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łysomice.

Środki na zakup i montaż nowych materiałów nowych pokryć dachowych zabezpieczyć musi właściciel nieruchomości. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych  do składania wniosków!

Wójt Gminy Łysomice
/-/ Piotr Kowal


 

Dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy Łysomice w 2023 r.

Informujemy, że właściciele budynków pokrytych eternitem z terenu naszej Gminy mogą składać do Urzędu Gminy w Łysomicach wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest...

Dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy Łysomice w 2022 r.

Informujemy, że właściciele budynków pokrytych eternitem z terenu naszej Gminy mogą składać do Urzędu Gminy w Łysomicach wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu...

Dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy Łysomice w 2021 r.

Informujemy, że właściciele budynków pokrytych eternitem z terenu naszej Gminy mogą składać do Urzędu Gminy w Łysomicach wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu...

Dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy Łysomice w 2020 r.

Informujemy, że właściciele budynków pokrytych eternitem z terenu naszej Gminy mogą składać do Urzędu Gminy w Łysomicach wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy Łysomice w 2019 r.

Informujemy, że właściciele budynków pokrytych eternitem z terenu naszej Gminy mogą składać do Urzędu Gminy w Łysomicach wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=