Treść strony: Zagospodarowanie przestrzenne

Referat Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego,
Inwestycji i Remontów

Czynności:  prowadzenie spraw związanych z budownictwem
i planowaniem przestrzennym

Kierownik:

mgr Krzysztof Sulecki, tel. wew.48
E-mail: k.sulecki@lysomice.pl

Pracownicy:

mgr inż. Krzysztof Babiarczyk – inspektor
ds. gospodarki przestrzennej, tel. wew. 28 
E-mail: k.babiarczyk@lysomice.pl

 Bartłomiej Walczykowski – referent
 ds. drogownictwa, tel. wew. 63 
E-mail: b.walczykowski@lysomice.pl

 Ryszard Mueller - podinspektor
 ds. remontów, inwestycji kubaturowych i sportowych, tel. wew. 29
E-mail: r.mueller@lysomice.pl

 inż. Mariusz Nagórski - inspektor
 ds.geodezji, tel. wew. 64 
E-mail: m.nagorski@lysomice.pl

        mgr Karol Adamek - podinspektor
        ds. liniowej infrastruktury technicznej i odnawialnych źródeł energii, tel. wew. 41
E-mail: k.adamek@lysomice.pl

mgr Elwira Jarosz
ds. zamówień publicznych, tel. wew. 29
E-mail: e.jarosz@lysomice.pl

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=