Treść strony: Ścieżki rowerowe

  • Mapa sieci drogowych - ścieżki rowerowe w Gminie Łysomice

Na teren Gminy Łysomice przypadają:

  • odcinek drogi rowerowej Toruń – Świerczynki – Łubianka – Wybcz – Unisław, wybudowany w partnerstwie z Powiatem Toruńskim, Gminą Łubianka, Gminą Unisław oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach poddziałania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
  • odcinek drogi rowerowej Toruń – Łysomice – Zakrzewko – Sławkowo – Mirakowo – Zalesie – Pluskowęsy – Chełmża – Grzywna z odgałęzieniem Sławkowo – Morczyny – Kamionki Małe – Kamionki Duże, wybudowany w partnerstwie z Powiatem Toruńskim, Gminą Chełmża, Gminą Miasto Chełmża oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach poddziałania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
  • droga rowerowa Łysomice – Ostaszewo wybudowana w partnerstwie z Powiatem Toruńskim,
  • ciąg pieszo-rowerowy Lulkowo – Łysomice – Papowo Toruńskie – Grębocin,
  • ciąg pieszo-rowerowy Gostkowo – Turzno – Rogowo,

Obecnie prowadzone są prace projektowe dla odcinków:

  • drogi rowerowej Różankowo – Piwnice – Lulkowo, partnerstwo z Powiatem Toruńskim i Województwem Kujawsko-Pomorskim, przewidziane wnioskowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 3.5.2,
  • drogi rowerowej Kamionki Małe – Turzno z Powiatem Toruńskim, przewidziane wnioskowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 3.5.2,

Przygotowywane są prace do zlecenia zaprojektowania odcinka Ostaszewo – Kowróz, partnerstwo z Powiatem Toruńskim, przewidziane wnioskowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 3.5.2. Dodatkowo prowadzone są prace w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych na odcinku Gostkowo – Papowo Toruńskie.

Przy planowaniu przebiegu dróg rowerowych brana jest pod uwagę ich spójność (w tym z siecią pozagminną), funkcjonalność i atrakcyjność – między innymi w zakresie umożliwienia dotarcie rowerem do obiektów użyteczności publicznych, takich jak szkoły, biblioteki, świetlice, urzędy, sklepy, kościoły, jezior, miasta – Torunia i Chełmży.

 


 

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=