Treść strony: Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych na 2021 rok

W związku z nieuchwaleniem przez Radę Gminy Łysomice stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, czyli stawki określone w uchwale Nr XL/216/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Podatek od środków transportowych na 2020 rok

W związku z nieuchwaleniem przez Radę Gminy Łysomice stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, czyli stawki określone w uchwale Nr XL/216/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Podatek od środków transportowych na 2019 rok

W związku z nieuchwaleniem przez Radę Gminy Łysomice stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, czyli stawki określone w uchwale Nr XL/216/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Podatek od środków transportowych na 2018 rok

Dnia 21 listopada 2017 r. Rada Gminy Łysomice podjęła uchwałę Nr XL/216/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Warto w tym miejscu wskazać, że stawki te w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku pozostały na niezmienionym poziomie, poza obniżeniem o 1 zł stawek, których podział na dwie ustawowe raty nie dawał kwot określonych w pełnych złotych.

Ponadto, stawki podatkowe określone dla:

  • ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton o dwóch osiach (§1 pkt 6b uchwały)
  • przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton o dwóch osiach (§ 1 pkt 9b uchwały)

zostały podwyższone o 1 zł, aby wartości te odpowiadały minimalnym stawkom opublikowanym w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów.  

 


 

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=