Treść strony: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - logotypy
  • PSI - grafika z folderu

Zainwestuj na preferencyjnych warunkach w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zwolnienie z podatku dochodowego CIT/PIT na nowe inwestycje

Cała Polska Strefą.  Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT/PIT wpływa na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentualności uzyskania pomocy publicznej zwiększył się również potencjał mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie muszą przenosić swoich zakładów na tereny obecnie objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Nowe zasady eliminują także konieczność stosowania długiej i obciążającej przedsiębiorcę procedury rozszerzenia granic specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli teren inwestycyjny znajdował się poza jej granicami. Warunkiem korzystania z pomocy publicznej (dla wszystkich przedsiębiorstw) jest uzyskanie decyzji o wsparciu na podstawie kryteriów jakościowych (zrównoważonego rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego) oraz ilościowych (minimalnych kosztów nowej inwestycji).

 

Działalność na preferencyjnych warunkach w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw jak i nowych projektów.

Przedsiębiorca, który uzyska decyzję o wsparciu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzyma pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość liczona jest jako procent wydatków kwalifikowanych inwestycji zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Szczegółwe informacje dotyczące wsparcia w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej znajdują się w załącznikach.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=