Treść strony: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca br. zostaje wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Deklarację będzie musiał złożyć każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to nowe narzędzie, które ma pomóc w walce ze smogiem. Od 1 lipca 2021 roku właściciele nieruchomości są zobowiązani do przekazywania danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić do CEEB , wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć przez Internet, przez stronę https://zone.gunb.gov.pl  lub osobiście / listownie w urzędzie gminy właściwym dla miejsca swojego zamieszkania.

Jeżeli nieruchomość posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. - deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy licząc od dnia 01.07.2021 r.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca– deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację przez Internet : https://ceeb.gov.pl/ 

Druki deklaracji do pobrania tutaj: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=