Treść strony: Kultura i promocja

  • Współpraca dwustronna i regionalna

Aktywni Obywatele - rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: (1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, (2) ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz (3) wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia...

UTW - Inauguracja roku akademickiego 2019-20120

Dnia 15 października w obecności prezydenta WSG w Bydgoszczy  doc. Krzysztofa Sikory i dziekana prof. WSG dr inż. Cezarego Kościelaka przy dźwiękach Gaudeamus igitur słuchacze Uniwersytetu rozpoczęli ósmy rok nauki. Ponad 30 osób wysłuchało wykładu „30 lat idei Uniwersytetu Przedsiębiorczości” z okazji 30-lecia bydgoskiej uczelni jej założyciel przedstawił historię jej działalności...

Dylematy między kawą a herbatą

Wójt Gminy Łysomice oraz gminna biblioteka publiczna w Łysomicach zapraszają na Dylematy między kawą i herbata. Ceremonię parzenia kawy i herbaty oraz smakołyki z różnych stron świata zaprezentują podróżniczką Agnieszka Siejka...

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=