Treść strony: Stypendia i nagrody Samorządu Gminy Łysomice dla uzdolnionych uczniów

Stypendia dla uczniów klas IV-VII i nagrody dla absolwentów szkół na nowy rok szkolny przyznawane są na podstawie kryteriów zawartych w art. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Łysomice. Dyrektorzy szkół w terminie  do 8 lipca każdego roku składają do Wójta Gminy Łysomice wnioski kandydatów do Stypendium (w załączeniu) uzupełnione w części I przez rodziców/opiekunów prawnych, wraz ze wskazanymi załącznikami. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów kandydatów do Stypendium powinni także podpisać i przekazać Dyrektorowi szkoły klauzule informacyjne i obowiązki informacyjne.

Wyjaśnień w w/w sprawie udziela: Marek Fiedler – inspektor do spraw oświaty, zdrowia i sportu, tel. 56 678 32 22 wewn. 39, kom. 510 162 801

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=