Treść strony: Kontakt

Elektroniczne załatwianie spraw

Za pomocą systemów internetowych, takich jak: elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP2), elektroniczna platforma Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy systemu kierowca.pl można składać podania i wnioski.

Chcesz załatwić swoja sprawę elektronicznie?

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2
Urząd Gminy Łysomice  /w32wxn0s7e/skrytka
Gmina Łysomice: /gmLysomice/domyslna

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP2 – konto jest bezpłatne.

URZĄD GMINY ŁYSOMICE
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Godziny otwarcia Urzędu:

poniedziałek: 7:30 - 15:15
wtorek: 7:30 - 16:30
środa: 7:30 - 15:15
czwartek: 7:30 - 15:15
piątek: 7:30 - 15:15

Konto Urzędu Gminy Łysomice: 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001

NIP Urzędu Gminy Łysomice: 879-18-21-587
REGON Urzędu Gminy Łysomice: 000542505

NIP Gminy Łysomice: 879-25-93-527
REGON Gminy Łysomice: 87-111-87-38

Biuro Podawcze
 tel. 56/678-32-22 w.33
tel./fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

WÓJT  Gminy  Łysomice
mgr inż. Piotr Kowal

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
w sprawach skarg i wniosków:

wtorki:  11:00 - 16:30
tel. 56 678-32-22
fax.56 678-35-05
e-mail: p.kowal@lysomice.pl

SEKRETARZ Gminy Łysomice
mgr Bożena Stempska
codziennie w godzinach urzędowania
56 678-32-22
e-mail: b.stempska@lysomice.pl

Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
w Gminie Łysomice
jest Pani Agnieszka Stawicka
Dane kontaktowe inspektora: inspektor@cbi24.pl

KONTAKT – PRACOWNICY URZĘDU GMINY ŁYSOMICE - LINIE MIEJSKIE:

TEL.: 56 678 32 22
FAX: 56 678 35 05

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr wewnętrzny

Bożena Stempska

Sekretarz

22

Katarzyna Malon

Monika Górzkowska

ds. obsługi biura podawczego urzędu

ds. obsługi biura podawczego urzędu

33

Marek Komuda

Wiesława Murawska

ds. zatrudnienia, zaopatrzenia i promocji gminy. Kancelaria Tajna

ds. gospodarki komunalnej, nieruchomości i zaopatrzenia

30

50

Wojciech Lewicki

Patryk Rybacki

ds. obsługi informatycznej, ASI, koordynator

ds. obsługi informatycznej

49

Agnieszka Jankierska- Wojda

Z-ca Kierownika USC

31

Renata Dudkiewicz

ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej

34

Monika Szczypska

Skarbnik

36

Aleksandra Jabłońska

Agnieszka Jędrzejczak

Hanna Piątkowska

Violetta Kowalska

ds. poboru rozliczania dochodów

ds. wymiaru podatku i VAT

ds. dochodów, pomocy publicznej i VAT

ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i pozostałych dochodów

53

32

47

54

Ewelina Owczarczyk - Buller

Teresa Miętek

Anna Wiśniewska

ds. finansowo – księgowych

ds. sprawozdawczości i obsługi budżetu

ds. finansowo – księgowych i środków trwałych

61

35

52

Jolanta Dybowska

Weronika Melkowska

ds. kancelarii Wójta i Rady Gminy

ds. obsługi Rady Gminy i Sołectw

25

27

Krzysztof Sulecki

Katarzyna Wilczyńska

Kierownik RRGPPIiR

ds. zamówień publicznych i ZIT

48

46

Tomasz Wasiak

Karol Adamek

Bartłomiej Walczykowski

ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i melioracji

ds. liniowej infrastruktury technicznej, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej

ds. drogownictwa, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej

51

41

63

Krzysztof Babiarczyk

Mariusz Nagórski

Ryszard Mueller

Elwira Jarosz

ds. gospodarki przestrzennej

ds. geodezji

ds. remontów, inwestycji kubaturowych i sportowych

ds. zamówień publicznych

28

64

29

45

Marek Fiedler

Monika Trela

Justyna Paczkowska

ds. oświaty i zdrowia

ds. kadr i rozliczania promocji

ds. kultury i promocji

39

78

38

Zbigniew Kopyciński

Magdalena Deczyńska

Audytor

Pełnomocnik ds. RPA

44

44

Jan Czyżniewski

ds. kryzysowych, p-poż, wojskowych, ochrony informacji, BHP i sportu

26

 

TELEFONY SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY:

Imię i nazwisko - stanowisko

Numer telefonu

JABŁOŃSKA ALEKSANDRA - ds. poboru rozliczania dochodów (koordynator)
JĘDRZEJCZAK AGNIESZKA - ds. wymiaru podatku i VAT
KOWALSKA VIOLETTA - ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i pozostałych dochodów
PIĄTKOWSKA HANNA - ds. dochodów, pomocy publicznej i VAT
WIŚNIEWSKA ANNA - ds. finansowo - księgowych i środków trwałych
OWCZARCZYK-BULLER EWELINA  - ds. finansowo - księgowych
MIĘTEK TERESA - ds. sprawozdawczości i obsługi budżetu (koordynator)

798-320-027

KOMUDA MAREK - ds. zatrudnienia, zaopatrzenia i promocji gminy. Kancelaria Tajna

508-394-503

TRELA MONIKA - ds. kadr i rozliczania promocji

513-750-100

DYBOWSKA JOLANTA - ds. kancelarii Wójta i Rady Gminy (koordynator)
MELKOWSKA WERONIKA - ds. obsługi Rady Gminy i Sołectw

502-461-503

SULECKI KRZYSZTOF - Kierownik RRGPPIiR

508-394-506

BABIARCZYK KRZYSZTOF - ds. gospodarki przestrzennej (koordynator)

798-319-981

WASIAK TOMASZ - ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i melioracji (koordynator)

508-394-504

ADAMEK KAROL - ds. liniowej infrastruktury technicznej

502-461-530

WALCZYKOWSKI BARTŁOMIEJ - ds. drogownictwa

500-472-428

JANKIERSKA-WOJDA AGNIESZKA - Z-ca Kierownika USC
DUDKIEWICZ RENATA - ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej

517-108-181

CZYŻNIEWSKI JAN - ds. kryzysowych, p-poż, wojskowych, ochrony informacji, BHP i sportu

508-394-502

MALON KATARZYNA - BIURO PODAWCZE URZĘDU

508-394-509

Telefony komórkowe są dostępne w godzinach pracy Urzędu Gminy Łysomice.
W przypadku nagłego zgonu kontakt telefoniczny z Kierownikiem USC - 517-108-181

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=