Treść strony: Plany Działań Priorytetowych Dzielnicowych

Plan Działań Priorytetowych Dzielnicowego KP Chełmża - st. asp. Michał Kalista

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Chełmży st. asp. Michał Kalista na podstawie bieżącej analizy zagrożeń oraz zgłoszeń przekazywanych przez mieszkańców w okresie od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. prowadzi plan priorytetowy w m. Kowróz ukierunkowany na zagrożenie dotyczące wybryków chuligańskich, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecania oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego w rejonie przystanku PKS oraz sklepu w m. Kowróz...

Plan Działań Priorytetowych Dzielnicowych KP Chełmża na 2023 rok

Komisariat Policji w Chełmży z dniem 01.01.2023 roku rozpoczął nowy Plan Działań Priorytetowych który ma na celu eliminację zagrożeń związanych z gromadzeniem się młodzieży szczególnie w porach wieczorowo- nocnych, dopuszczających się wybrykom o charakterze chuligańskim. W związku z licznymi skargami mieszkańców i interwencjami Policji na terenie zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Łysomice przy ul. Sadowej, Planem Działań Priorytetowych został objęty powyższy rejon. Celem eliminacji tych zagrożeń proszę o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie działań priorytetowych (informacje na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych).

Plan Działań Priorytetowych Dzielnicowego KP Chełmża - asp. Michał Kalista

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Chełmży asp. Michał Kalista na podstawie bieżącej analizy zagrożeń oraz zgłoszeń przekazywanych przez mieszkańców prowadzi plan priorytetowy w m. Kowróz - Kowrózek ukierunkowanym na zagrożenie dotyczące wałęsających się bezpańskich psów oraz niezachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia przez mieszkańców.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=