Treść strony: Elektroniczne załatwianie spraw

Za pomocą systemów internetowych, takich jak: elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP2), elektroniczna platforma Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy systemu kierowca.pl można składać podania i wnioski.

Chcesz załatwić swoja sprawę elektronicznie?

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

Gmina Łysomice: /gmLysomice/domyslna

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP2 – konto jest bezpłatne.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=