Treść strony: Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z COVID-19

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców

W dniu 23 lutego 2021r. Rada Gminy Łysomice podjęła Uchwałę Nr XXIV/180/2021 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Aby uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, jednak tylko i wyłącznie w tej części w której są wykorzystywane na prowadzenie działalności na podstawie tej uchwały należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice wniosek wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały)

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 510 162 808 lub 56 678 32 22.

  • Uchwała.XXIX.180.2021 - str. 1
  • Uchwała.XXIX.180.2021 - str. 2

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=