Treść strony: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, Telefon: 56 678 32 22, wew. 31  e-mail: a.jwojda@lysomice.pl

Podstawa prawna:

  • art. 37 ustawa  z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. (Dz. U z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dni 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194)
  • Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  5 lutego 2015 roku w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225 ze zm.)
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada  2006 r. (Dz. U z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz .U. z 2016 r.  poz. 23)

I.   DOKUMENTY  OD  WNIOSKODAWCY:

  • Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
  • Dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu),
  • Zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, archiwalny akt stanu cywilnego w postaci uwierzytelnionego odpisu, wpisu lub reprodukcji – jeżeli stanowią one podstawę uzupełnienia.

II.  OPŁATA  SKARBOWA: 39  zł 

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Stanu Cywilnego lub na konto Urzędu Gminy Łysomice 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=