Treść strony: Plany Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego

1. Uchwała Rady Gminy Łysomice nr XLIV/208/06 z dnia 14-06-2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 149 poz 2169 z dnia 30-11-2006
Kamionki Małe
2. Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XIV/78/2011 z dnia 28-11-2011 W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 301 poz 3295
z dnia 21-12-2011
Kamionki Małe
3. Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XV/105/00
z dnia 26-06-2000r w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice obejmującego tereny położone w miejscowości Lipniczki
Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 73 poz 581
z dnia 6-10-2000
Lipniczki
4. Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXX/200/97 z dnia 28-11-1997 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice na obszarze wsi Łysomice oraz zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Łysomice Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 23 poz 219
z dnia 26-05-2000
Łysomice
5. Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXXVI/234/98 z dnia 16-06-1998r w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice, na obszarze wsi Łysomice oraz zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Łysomice Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 21 poz 136
z dnia 27-07-1998r
Łysomice
6. Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XV/104/00
z dnia 26-06-2000r w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice obejmującego tereny położone w miejscowości Ostaszewo
Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 73 poz 580
z dnia 6-10-2000
Ostaszewo
7. Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXXVI/235/2002 z dnia 8-02-2002r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice  w części obejmującej działki nr 1/9; 5/9; 1/6; 1/4; 1/5; 5/7; 5/8; 5/3; 6/1; 6/2; 5/6; 8/1 i części działek 8/3; 9/1; 9/2; 24/1 w miejscowości Ostaszewo, pod lokalizację obiektów usługowo-handlowych Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 49 poz 937
z dnia 4-06-2002
Ostaszewo
8. Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXI/107/08
z dnia 25-06-2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej (w części wsi) Ostaszewo
Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 145 poz 2212
z dnia 13-11-2008
Ostaszewo
9. Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXIX/152/05
z dnia 10-06-2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Ostaszewo
Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 93 poz 1723
z dnia 8-08-2005
Ostaszewo
10. Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXI/106/08
z dnia 25-06-2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej (w części wsi) Papowo Toruńskie
Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 145 poz 2211
z dnia 13-11-2008
Papowo Toruńskie
11. Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XLVIII/218/06 z dnia 29-09-2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Papowo Toruńskie Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 9 poz 141
z dnia 22-01-2007
Papowo Toruńskie
12. Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XLIII/271/02
z dnia 16-09-2002 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice obejmującego tereny położone w miejscowości Świerczynki
Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.Nr 121 poz 2456
z dnia 28-10-2002
Różankowo - Świerczyny
13. Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr VII/40/2011
z dnia 5-05-2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Różankowo
Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 166 poz 1397
z dnia 27-07-2011
Różankowo - Świerczyny
14. Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXVIII/164/01
z dnia 30-03-2001 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w części obejmującej działki nr 77;71;76/2 i części działki 70/2 w miejscowości Turzno pod lokalizację obiektów przeznaczonych na cele oświatowe.
Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
Nr 35 poz 563
z dnia 21-06-2001
Turzno
15. UCHWAŁA Nr XXVII/182/2012 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
poz 362 z dnia 15-01-2013
Kamionki Małe
16. UCHWAŁA Nr XLVIII/300/2014 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
poz 2882 z dnia 21-10-2014
Kamionki Małe
17. UCHWAŁA Nr V/38/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w miejscowości Łysomice Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
poz 483 z dnia 17-02-2015
Łysomice
18. UCHWAŁA Nr V/39/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w miejscowości Ostaszewo
Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
poz 484 z dnia 17-02-2015
Ostaszewo
19. UCHWAŁA Nr IX/64/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Papowo Toruńskie - Lipniczki
Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
poz 1980 z dnia 26-06-2015
Papowo Toruńskie - Lipniczki
20. UCHWAŁA Nr XXXI/154/2017 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Papowo Toruńskie dla działek nr 157/17-18 Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
poz 540 z dnia 2-02-2017
Papowo Toruńskie
21. UCHWAŁA Nr VI/39/2019 RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo gm. Łysomice
Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
poz 1229 z dnia 01-03-2019
Ostaszewo
22. UCHWAŁA Nr XLIII/289/2022 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo gm. Łysomice Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
poz 2854 z dnia 30-05-2022
Ostaszewo
23. UCHWAŁA Nr XLIII/291/2022 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Różankowo gm. Łysomice Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
poz 2855 z dnia 30-05-2022
Różankowo - Świerczyny
24. UCHWAŁA NR XLIX/327/2022 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
poz 5425 z dnia 28-10-2022
Łysomice
25. UCHWAŁA NR LV/358/2023 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 24.01.2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice. Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. 
poz 600 z dnia 30-01-2023
Ostaszewo

 

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=