Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
 Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku.

mają zaszczyt zaprosić
na konferencję

"Innowacyjna gospodarka nawozami naturalnymi w chowie świń i drobiu dla ochrony jakości wód"

19 listopada 2019 | godz. 10:00 – 16:00

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Odział w Przysieku
Przysiek, Parkowa 1
87-134 Zławieś Wielka

Uprzejmie prosimy o rejestrację do 10 LISTOPADA 2019 roku.

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie:
http://www.fdpa.org.pl/przysiek

 

Konferencja „Innowacyjna gospodarka nawozami naturalnymi w chowie świń i drobiu dla ochrony jakości wód” jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizowana debata ma za zadanie przekonać jej uczestników, że w obliczu zmian klimatycznych i nałożonych na Polskę zobowiązań UE, istnieje pilna potrzeba zdecydowanych działań, których efektem będzie skuteczna ochrona istniejących zasobów wodnych. Ponieważ duży udział w zanieczyszczeniu wód azotem przypisywany jest rolnictwu, szczególnie intensywnej hodowli zwierząt, konieczne są działania, które uświadomią rolnikom wagę problemu, potrzebę podnoszenia standardów środowiskowych w gospodarstwach i przygotują ich do wprowadzenia zmian w gospodarce nawozami i kontrolowania odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

W lipcu 2018 r. wszedł w życie „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Zobowiązuje on wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy zawierające azot, do gospodarowania zgodnie z określonymi w nim wymogami. Przestrzeganie spełnienia wymogów programu azotanowego jest elementem wzajemnej zgodności i podlega kontroli ARiMR oraz WIOŚ.

Nieprzypadkowo na miejsce konferencji wybrano woj. kujawsko-pomorskie, gdzie koncentruje się produkcja trzody chlewnej i drobiu. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników i przedsiębiorców związanych z hodowlą i chowem świń, oraz produkcją drobiarską. Szczególnie zależy nam na obecności doradców rolnych, oraz przedstawicieli związków i organizacji branżowych, na których spoczywa obowiązek przygotowania rolników do nowych wymogów, a którzy sami również wymagają przeszkolenia.

Konferencja z udziałem przedstawicieli MRiRW, MGMiŻŚ, ARiMR i WIOŚ będzie okazją do zaprezentowania obowiązujących regulacji dot. redukcji azotanów pochodzenia rolniczego, oraz ograniczenia emisji amoniaku (zobowiązania dla rolnictwa wynikające z dyrektywy NEC i Konkluzji BAT), ale także dyskusji i próbą zidentyfikowania problemów po roku obowiązywania nowych przepisów. Spotkanie służyć będzie również identyfikacji i promocji innowacji w systemach żywienia i utrzymania świń i drobiu, oraz metod przechowywania i stosowania nawozów naturalnych, które redukują oddziaływanie na środowisko naturalne i ograniczają zanieczyszczenia wód.

  [treść archiwalna]
 • Zaproszenie i program konferencji
   [treść archiwalna]
 • Zaproszenie i program konferencji
   [treść archiwalna]
 • Zaproszenie i program konferencji
   [treść archiwalna]
 • Zaproszenie i program konferencji
   [treść archiwalna]
  [treść archiwalna]

Pliki do pobrania:

  [treść archiwalna]

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=