Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

Toruń, 31.10.2019 r.

 

List uwierzytelniający realizację badania przedsiębiorstw w ramach projektu „REGIOGMINA - usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem"

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako lider Konsorcjum obejmującego Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie, realizuje projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pt. „REGIOGMINA - usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem".

W ramach projektu Szkoła Główna Handlowa zrealizuje badanie ankietowe małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim pod kątem istniejących instrumentów wsparcia oraz deficytów w tym zakresie. W efekcie badania oraz projektu mają szansę powstać nowe rodzaje instrumentów wsparcia oraz ich wdrożenie pilotażowe w naszym województwie. Badanie planowane jest w okresie listopad - grudzień 2019, a udział w nim dla przedsiębiorcy zajmuje około 10 min. Członkowie Zespołu Badawczego zobowiązani są do zachowania poufności danych uzyskiwanych w trakcie trwania badania i będą gromadzić jedynie informacje bezpośrednio związane z badaniem.

Licząc na zrozumienie i przychylność z Państwa strony zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie badania i współpracę z zespołem SGH oraz udostępnienie niezbędnych informacji związanych z przedmiotem analizy.

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=