Tajemnicze obszary Gminy Łysomice

Zarysy rozległych konstrukcji sprzed prawie 7 tys. odkryte w pod toruńskiej gminie Łysomice. Odkrycia dokonała dwójka absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a zarazem doktorantów archeologii: Mateusz Sosnowski, doktorant w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu oraz Jerzy Czerniec, doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. To już kolejne odkrycie dokonane przez dwójkę młodych naukowców, w lutym tego roku dali się poznać jako odkrywcy, ukrytego w leśnych ostępach Borów Tucholskich, kompletnie zachowanego osiedla ludzkiego sprzed ok 2 tys.

Dzięki obserwacji zdjęć lotniczych, umieszczonych w serwisach mapowych Google Maps oraz Google Earth, badacze natrafili na ślady wczesno neolitycznych układów kręgów rysujących się na powierzchni pól uprawnych, na terenie miejscowości Łysomice oraz Tylice. Obiekty tego typu nazywane są przez archeologów rondelami, z racji na swój kształt. Są to zazwyczaj układy koncentrycznie ułożonych kilku rowów, w kształcie okręgów. Stanowią one najstarsze przykłady monumentalnej architektury znanej w dziejach człowieka.

Tak właśnie jest w przypadku obiektów odkrytych w okolicach Torunia. Nowoodkryte rondele z gm. Łysomice, zbudowane są z trzech rowów na planie okręgów o wspólnym środku. Obie konstrukcje mają również podobny rozmiar, ok 85 m średnicy i oddalone są od siebie o ok 5 km. W Europie zlokalizowano dotąd ponad 130 rondeli, z których jedna trzecia znajduje się w Austrii. Pozostałe są na terenie dzisiejszych Węgier, Słowacji, Czech oraz Niemiec. W 2014 r. znane były tylko trzy tego typu konstrukcje na terenie Polski. Obecnie już ok. 10.

Za zupełnie wyjątkowe, w skali naszego kraju, trzeba uznać, że dwa obiekty tego typu odnaleziono tak blisko siebie (dzieli je tylko ok. 5km). Można również mówić o niebywałym szczęściu, że rondele zachowały się do dziś, ponieważ obecnie znajdują się już w silnie zabudowanej przestrzeni gminy Łysomice, obiekt zlokalizowany w Łysomicach, leży zaledwie kilkaset metrów od granicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie.

Przy udziale środków finansowych z gminnego budżetu zostaną wykonane kompleksowe rozpoznawcze badania archeologiczne odkrytych reliktów.

Poniżej obrazy przedstawiające odkrycie, wraz z opisami. 

 • 1. Rondel w m. Tylice widoczny na ortofotomapie (oprac. M...
  1. Rondel w m. Tylice widoczny na ortofotomapie (oprac. M. Sosnowski, źródło Google Earth).
 • 2. Rondel w m. Tylice, plan hipsometryczny z naniesionym...
  2. Rondel w m. Tylice, plan hipsometryczny z naniesionym obrysem rowów odkrytego obiektu (oprac. J. Czerniec).
 • 3. Rondel w m. Łysomice widoczny na ortofotomapie (oprac...
  3. Rondel w m. Łysomice widoczny na ortofotomapie (oprac. M. Sosnowski, źródło Google Earth).
 • 4. Rondel w m. Łysomice, plan hipsometryczny z naniesionym...
  4. Rondel w m. Łysomice, plan hipsometryczny z naniesionym obrysem rowów odkrytego obiektu (oprac. J. Czerniec).

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=