Informacja dotycząca wpłat III raty podatku 2020 roku

Wójt Gminy Łysomice informuje, że ze względu na sytuację epidemiczną w kraju (rozprzestrzenianie się wirusa SARS–CoV–2), koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, Sołtysi następujących Sołectw będą przyjmować wpłaty gotówkowe z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w dniu 15 września 2020r.:

 • Sołtys Sołectwa Gostkowo w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 14:00;
 • Sołtys Sołectwa Kamionki Duże w świetlicy wiejskiej w godzinach od 12:00 do 13:00;
 • Sołtys Sołectwa Ostaszewo w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 10:00;
 • Sołtys Sołectwa Turzno w świetlicy wiejskiej w godzinach od 8:00 do 12:00;
 • Sołtys Sołectwa Wytrębowice w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 12:00;

Jednak, w związku z panującą epidemią zachęcamy do dokonywania wpłat podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego na indywidualne konto bankowe według decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy o numerze: 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001.

Mieszkańców pozostałych Sołectw prosimy o wpłacanie podatków na indywidualny Nr konta bankowego podatnika wskazanego w decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy tj. 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001. Sołtysi tych sołectw nie będą pobierać III raty podatku. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

O sposobie wpłaty IV raty podatku w 2020 r. poinformujemy w terminie późniejszym.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19, podczas przyjmowania wpłat podatku:

 1. Podatek przyjmowany jest na terenie wsi w wyznaczonym do tego budynku gminnym w określonym terminie - dniu i godzinach;
 2. Należy zachować odstęp pomiędzy osobami co najmniej 1,5 metra;
 3. Do budynku osoby płacące podatek wchodzą pojedynczo - obowiązkowo w maseczce higienicznej lub przyłbicy;
 4. W budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk lub zakładanie rękawiczek;
 5. Osoba przyjmująca podatek obowiązkowo musi posiadać maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki – mogą być wielokrotnego użytku;
 6. Należy zachować odstęp pomiędzy osobą płacącą podatek a przyjmującą minimum 1,5 metra;
 7. Pieniądze od podatnika jak i potwierdzenie płatności należy przyjmować/przekazywać w rękawiczkach;

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=