Nowe deklaracje i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów, powstała konieczność złożenia nowych deklaracji. Właściciele nieruchomości są zobowiązani  do złożenia nowych deklaracji w terminie do 22 stycznia 2021 r.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. wyniosą:

  1. 28 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje do 3 mieszkańców włącznie
  2. 101 zł – od gospodarstwa domowego w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców i więcej.
  3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości: 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku opisanym w pkt 1. oraz 8 zł od gospodarstwa domowego w przypadku pkt 2.

Powyższy zapis oznacza, że właściciele nieruchomości deklarujący kompostowanie bioodpadów zapłacą odpowiednio 26 zł/osobę/miesiąc w przypadku opisanym w pkt 1. oraz 93 zł miesięcznie w przypadku opisanym w pkt 2.

W przypadku korzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi we wskazanym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc ilość osób z dotychczasowej deklaracji bądź z ewidencji ludności bez uwzględnienia zwolnienia z części opłaty wskazanej w pkt 3.

Druki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Łysomice (www.lysomice.pl), w zakładce „Załatw sprawę -> Gospodarka odpadami -> Terminy i stawki opłat, druk deklaracji".

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=