Konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu

Wójt Gminy Łysomice ogłasza konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2020. Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 6 ust. 5 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice, (Dz. Urz. woj. Kuj-pom. z 2012 r. poz. 207).

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Dotacja, o której mowa powyżej może zostać udzielona na przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

  • realizacji programów szkolenia sportowego;
  • uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, w tym kosztów transportu pracowników;
  • zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, artykułów medycznych pierwszej pomocy;
  • zakupu licencji trenerskich i instruktorskich;
  • obsługi sędziowskiej i medycznej;
  • wynajmu obiektów sportowych oraz urządzeń i sprzętu sportowego;
  • przeprowadzenia badań lekarskich i ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek uprawiania sportu;
  • organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Łysomice.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są działające na terenie Gminy Łysomice kluby sportowe

Szczegóły konkursu w załączonym pliku PDF.

    [treść archiwalna]

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=